Inhoudsopgave 1 Algemene informatie faculteit 9Dovnload 1.22 Mb.
Pagina1/30
Datum24.07.2016
Grootte1.22 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30Bewegingswetenschappen
Studiegids 2006/2007Inhoudsopgave

1 Algemene informatie faculteit 9

1.1 Inleiding 9

1.2 Organisatie van de faculteit 9

1.2.1 Faculteitsbestuur 9

1.2.2 De Onderwijsorganisatie 10

1.2.3 De Onderzoeksorganisatie 10

1.2.4 Medezeggenschap 12

1.2.5 Organisatorische eenheden in de faculteit 12

1.2.6 Commissies 14

1.3 Reglementen 17

1.3.1 Onderwijs- en Examenregeling (OER) 17

1.3.2 Regels en richtlijnen m.b.t. tentamens 17

1.3.3 Overige regelingen 17

1.4 Informatievoorziening 17

1.4.1 Praktische informatie over onderwijs 17

1.4.2 Internet en e-mail 18

1.4.3 Mededelingenborden 18

1.5 Rechtsbescherming 19

1.6 Studentenorganisaties 20

1.6.1 Vereniging In Beweging (VIB) 20

1.6.2 FSOB 21

2 Het onderwijsbureau 24

2.1 Onderwijscoördinator 24

2.2 Studiesecretariaat 24

2.2.1 Administratie 24

2.2.2 Studievoortgangscontrole 25

2.3 Studiebegeleiding 25

2.3.1 Studieadviseurs 25

2.3.2 Studentmentoraat 26

2.3.3 Studiebegeleiding in het eerste en tweede jaar van de bacheloropleiding 26

2.3.4 Studiebegeleiding in het derde jaar van de bacheloropleiding 27

2.3.5 Studiebegeleiding in de masteropleiding 27

2.3.6 Studieplanning 27

2.3.7 Regelingen in verband met (chronische) ziekte, handicap en bijzondere omstandigheden 27

2.4 Oriëntatie op de arbeidsmarkt 27

2.5 Internationalisering 28

2.5.1 Gerrit Jan van Ingen Schenau Promising Young Scientist Award 28

2.5.2 FBW beurs 29

3 Toelating 30

3.1 Vooropleidingseis bachelorprogramma 30

3.2 Toelatingseis - masterprogramma 30

3.3 Bijvakstudenten 314 Tentamens en examens 34

4.1 Tentamens 34

4.1.1 Algemeen 34

4.1.2 Aanmelden en afmelden voor tentamens 34

4.1.3 Bijzondere omstandigheden 35

4.1.4 Voorschriften voor deelname aan tentamens 35

4.1.5 Bekendmaking tentamenuitslag en inzagerecht 36

4.1.6 Verzoeken of bezwaarschriften aan de Examencommissie 36

4.1.7 Topprestatieregeling 36

4.2 Diploma’s en getuigschriften 36

4.2.1 Het doctoraalexamen (voor studenten 'oude stijl') 37

4.2.2 Het bachelorexamen 37

4.2.3 Het masterexamen 38

4.2.4 Dossierverklaring 385 Facultaire studentenvoorzieningen 40

5.1 De Universiteitsbibliotheek 40

5.1.1 Algemene bibliotheekvoorzieningen 40

5.1.2 Vakbibliotheek Bewegingswetenschappen 41

5.2 Computerfaciliteiten 43

5.2.1 Account voor toegang tot het facultaire netwerk 43

5.2.2 E-mail 44

5.2.3 TIS 44

5.2.4 Blackboard 44

5.3 Studieboeken en syllabi 44

5.4 Studiekosten 45

5.5 Facilitaire dienstverlening 45

5.5.1 Mindervaliden 46

5.5.2 Fietsenstalling 46

5.5.3 Fietsenmaker 46

5.5.4 Garderobe/Kluisjes 46

5.5.5 Kopieerfaciliteiten 46

6 De opleidingen in vogelvlucht 48

6.1 Algemeen 48

6.1.1 De bachelorfase 48

6.1.2 De masterfase 49

6.2 Beroepsprofielen 49

6.3 Evaluatie van het onderwijs 50

6.4 Aanmelden voor cursussen 50

6.5 Vrijstellingen 517 Het eerste jaar van de bacheloropleiding 52

7.1 Algemeen 52

7.2 Het eerste jaar in schema 52

7.3 Studieonderdelen eerste jaar 538 Het tweede jaar van de bacheloropleiding 63

8.1 Algemeen 63

8.2 Toelating tot het tweede jaar 63

8.3 Het tweede jaar in schema 63

8.4 Studieonderdelen tweede jaar 64

9 Het derde jaar van de bacheloropleiding 77

9.1 Toelating tot de accenten 77

9.2 Inleiding 77

9.3 Keuzeonderdelen in de bacheloropleiding 77

9.3.1 Toetsingsformulier 78

9.3.2 Studieonderdelen buiten de faculteit 78

9.4 Het accent Bewegingscoördinatie 78

9.5 Het accent Bewegingssysteem 81

9.6 Het accent Ergonomie 82

9.7 Het accent PMT 85

9.8 Het accent Revalidatie en Fysiotherapie 87

9.9 Het accent Sport 89

9.10 Studieonderdelen derde bachelorjaar 92

10 Master Human Movement Sciences 120

10.1 General 120

10.2 Admission to the Master Programme 120

10.3 Master Programme for the Bachelor Human Movement Sciences 120

10.3.1 Master Programme per Specialization 121

10.3.2 Free Choice 123

10.4 Master Programmes for students with a Bachelor degree other than Human Movement Sciences 124

10.5 Table of courses of the Master Programme per period 124

10.6 Courses of the Master Programme, alphabetically arranged 125

11 Docentenopleiding, Vervolgopleiding Ergonomie, VSPN basisaantekening sportpsychologie 143

11.1 Docentenopleiding 143

11.2 Postdoctorale beroepsopleiding (PDBO) 'Ergonomie bij Arbeid' 145

11.3 VSPN basisaantekening sportpsychologie 14612 Bijlage 149

12.1 Regels en richtlijnen m.b.t. tentamens en examens 149

12.2 Jaarindeling studiejaar 2006-2007 157

13 Telefoonlijst van alle medewerkers 159
1Algemene informatie faculteit

1.1Inleiding

De faculteit werd in 1971 onder de naam ‘Interfaculteit der Lichamelijke Opvoeding’ (IFLO) opgericht met als doel deskundigen op te leiden die in staat zijn wetenschappelijke kennis te verwerven en toe te passen op de diverse terreinen waar het menselijk bewegen een rol speelt. Omdat de term ‘lichamelijke opvoeding’ nogal wat misverstanden over type opleiding en studie opriep, werd in september 1987 de naam ‘Faculteit der Bewegingswetenschappen’ (FBW) gekozen.

De faculteit doet onderzoek om het inzicht in het menselijk bewegen te vergroten en om bij te dragen aan de oplossing van problemen op het gebied van het bewegen binnen de maatschappelijke velden arbeid, sport en gezondheid.

Het onderwijs dat de faculteit verzorgt, bereidt studenten voor op een functie als onderzoeker (promovendus) op het gebied van de bewegingswetenschappen of als docent in vakken gerelateerd aan bewegingswetenschappen dan wel tot de uitoefening van functies in de velden arbeid, sport en gezondheidszorg waarvoor een wetenschappelijke opleiding nodig is.: studiegidsen -> Archief -> Studiegidsen%202006%20-%202007
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Kunst en Cultuur Studiegids 2006/2007
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Algemene gezondheidswetenschappen (BSc) 9
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Inleiding 8 2 Organisatie van de faculteit 10
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Faculteit Exacte wetenschappen 8
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Organisatie van de faculteit 11
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 School for Earth and Environmental Sciences, bacheloropleiding Aardwetenschappen 7
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Moderne Talen en Culturen Studiegids 2006/2007
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Faculteit der Geneeskunde 7
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Biologie (BSc) 8


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina