Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9Dovnload 1 Mb.
Pagina1/21
Datum18.08.2016
Grootte1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21Bedrijfswetenschappen
Studiegids 2006/2007Inhoudsopgave

1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9

1.1 Algemeen 9

1.2 Voorzieningen voor studenten 9

1.2.1 Informatievoorziening 9

1.2.2 Blackboard 10

1.2.3 Computervoorzieningen 10

1.2.4 Studieadviseur 10

1.2.5 Bibliotheek 11

1.2.6 Speciale examenfaciliteiten 14

1.2.7 Uitwisseling en internationalisering 14

1.2.8 Facultaire studentenverenigingen 15

1.2.9 Facultaire studentenraad 17

1.2.10 Overige studieverenigingen 17

1.3 De faculteit 18

1.3.1 Onderzoek 18

1.3.2 Onderwijs 19

1.3.3 Commissies 21

1.3.4 Alumni 21

1.4 Onderwijs- en Examenregeling 22

1.4.1 Studieadvies in het eerste jaar 26

1.4.2 Studievoortgangscontrole 27

1.4.3 Toelatingsvoorwaarden 27

1.4.4 Meer informatie 27

2 Additionele informatie voor studenten Bedrijfswetenschappen in Zwolle 28

2.1 Algemeen 28

2.1.1 Computervoorzieningen 28

2.1.2 Bibliotheek 28

2.1.3 Audio-visuele middelen en mogelijkheden 29

2.1.4 Studieadviseur 29

2.1.5 Studentenruimte 30

2.1.6 Facultaire studentenvereniging 30

2.2 Studiesecretariaat, Studentenbalie, Studie-Informatiecentrum, Gemeenschappelijke studentenadministratie 30

2.2.1 Studiesecretariaat 30

2.2.2 Studentenbalie Vrije Universiteit 30

2.2.3 Gemeenschappelijk Studentenadministratie Windesheim 31

2.2.4 Studie-Informatiecentrum (SIC) van Windesheim 31

2.3 Algemene voorzieningen 313 Bacheloropleiding Bedrijfswetenschappen 36

3.1 Algemeen 36

3.1.1 Inleiding 36

3.1.2 Jaarplanning 36

3.2 De opleiding 37

3.2.1 Programmabeschrijving 37

3.2.2 Doelstellingen en eindtermen 38

3.2.3 Werkvormen 40

3.2.4 Toetsing 41

3.3 Programma eerste jaar 41

3.3.1 Korte omschrijving perioden eerste jaar 42

3.4 Programma tweede jaar 43

3.4.1 Korte omschrijving perioden tweede jaar 44

3.5 Programma derde jaar 44

3.5.1 Jaarindeling derde jaar 46

3.5.2 Voorbeeldtrajecten 47

3.5.3 Keuzevakken derde jaar 48

3.5.4 Inschrijven vakken derde jaar 50

3.5.5 Bachelorscriptie 51

3.5.6 Stage 52

3.5.7 De specialisaties 52

3.5.8 Finance, Banking and Insurance (FBI) 52

3.5.9 E-Business and IT-Industry (EB) 53

3.5.10 Consultancy Industry (CI) 54

3.5.11 Transport, Distribution and Logistics (TDL) 56

3.6 Masteropleidingen 57

3.6.1 Doorstroming bachelor-masteropleidingen 58

3.6.2 Voorwaardelijke toelating tot de master 59

3.7 Post-masteropleidingen 60

4 Overgangsregelingen 62

4.1 Overgangsregeling Bedrijfswetenschappen 62

4.2 Overgangsregeling doctoraal naar bachelor-masterstructuur 62

4.3 Overgangsregeling Economie 63

4.4 Overgangsregeling Econometrie & OR 67

5 Examenonderdelen 70

1Algemene informatie voor bachelorstudenten

1.1AlgemeenAdresgegevens

Vrije Universiteit Amsterdam

Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

De Boelelaan 1105

1081 HV Amsterdam

020-598 6000


Faculteitsbestuur

Prof. dr. H. Verbruggen, decaan

Prof. dr. J.W. Gunning, portefeuillehouder onderzoek

Drs. P. Sneep, portefeuillehouder onderwijs

Dhr. R. Zandvliet, studentlid
Directeur bedrijfsvoering

Drs. F.A.M. Snijders


1.2Voorzieningen voor studenten
1.2.1Informatievoorziening


Vrijwel alle informatie vind je in deze studiegids en op de website van de faculteit: www.feweb.vu.nl. Voor zaken waar deze geen informatie over geven, kun je terecht bij het studiesecretariaat op de tweede verdieping. Bij de studentenbalie van dit secretariaat kun je terecht met algemene vragen over je studie. Verder wordt informatie verstrekt over inschrijven voor colleges of tentamens, aanvragen van examens, et cetera. Op de publicatieborden en monitoren bij het secretariaat vind je college- en tentamenroosters, roosterwijzingen en andere zaken van belang voor je studie. Raadpleeg deze dus regelmatig!
Daarnaast wordt belangrijke informatie over wijzigingen in het programma, deadlines, inschrijvingen en dergelijke verstuurd per e-mail. Elke student krijgt van de faculteit een eigen e-mailadres. Informatie wordt alleen naar dit adres gestuurd. Elke student wordt geacht dit account regelmatig te raadplegen en goed te onderhouden.
Specifieke informatie over vakken en colleges kun je vinden in digitale leeromgeving Blackboard.
Informatie wordt ook gepubliceerd in Ad Valvas, het universiteitsblad van de Vrije Universiteit. Onder de rubriek Faculteiten staat informatie over inschrijvingen, vermelding van wijzigingen in het collegerooster, advertenties voor het werven van student-assistenten, etc. Elke student wordt geacht deze informatie te lezen.

1.2.2Blackboard


Blackboard is de digitale leeromgeving van de faculteit. Een groot deel van het onderwijs wordt hierdoor ondersteund. Met Blackboard worden opdrachten verspreid en ingeleverd, kunnen studenten werk uitwisselen en van commentaar voorzien en kunnen docenten correcties aanbrengen. Ook literatuurlijsten, collegesheets en antwoordmodellen worden met behulp van dit programma verspreid. Op de Faculteit wordt kennis van het programma als bekend verondersteld.

1.2.3Computervoorzieningen


De faculteit heeft de beschikking over tien computerzalen met in het totaal 200 pc’s. Deze bevinden zich op de derde verdieping, in 1A-19 en in 1B-04/14. Alle studenten van de faculteit kunnen met hun facultaire inlognaam gebruik maken van deze pc’s. Naast collegespecifieke software kan in de zalen gebruik worden gemaakt van standaard software als Word, Excel, PowerPoint, Access, diverse programmeertalen, grafische software en vele statistische pakketten. Alle computers zijn aangesloten op het Internet. Studenten hebben de beschikking over opslagruimte op het netwerk, een e-mailadres en een persoonlijke webpagina. Tegen een kleine vergoeding kun je gebruik maken van een groot aantal (kleuren)laserprinters die in de computerzalen staan. Studenten kunnen kosteloos gebruikmaken van de scanners. Kijk voor een overzicht van alle voorzieningen op www.feweb.vu.nl/ict.
Als de zalen niet gebruikt worden voor onderwijs, kunnen studenten hier zelfstandig werken. Tijdens de collegeperiodes zijn de computerzalen open van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 21.45, vrijdag van 9.00 tot 21.00 en op zaterdag van 10.00 - 15.00 uur. Buiten de collegeperiodes zijn de zalen open op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.
Met vragen of problemen, het opladen van je printtegoed, het aanschaffen van diskettes, het raadplegen van handleidingen en meer kun je terecht bij de helpdesk op kamer 3A-16. Je kunt vragen of problemen ook melden via e-mail: helpdesk@feweb.vu.nl.
Studenten Econometrie en Operationele Research kunnen voor hun studie tevens gebruik maken van de computerzalen van de wiskundeopleiding in de Faculteit Exacte Wetenschappen
Universitaire ICT-services

Naast je facultaire inlognaam krijg je ook een VU-net-ID. Deze inlognaam moet je gebruiken voor de algemene IT voorzieningen van de universiteit zoals: Blackboard (digitale leeromgeving), TIS (Tentamen Informatie Systeem), de algemene werkplekken en het draadloze netwerk. Zie verder: www.digidesk.vu.nl.


1.2.4Studieadviseur


Aan de faculteit werken vijf studieadviseurs. Zij houden zich bezig met het geven van voorlichting, informatie, raad en hulp aan studenten. Zij geven onder andere informatie over vakken, planning, samenstelling van een afstudeerproject et cetera. Ook bieden zij hulp als door bijzondere persoonlijke omstandigheden studievertraging ontstaat. De studieadviseurs bewaken ook de studievoortgang. Als er reden voor is, roepen zij studenten op voor een gesprek. Alle studenten ontvangen in ieder geval tijdens het eerste jaar een oproep voor een persoonlijk gesprek met een van de studieadviseurs.
De studieadviseurs voor Economie en Bedrijfseconomie en Bedrijfswetenschappen zijn:

  • Mevr. drs. Karin Loos

  • Mevr. drs. Ella Noordhoek

  • vacature

E-mail: studieadviseur@feweb.vu.nl. Spreekuur: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.00 -14.00 uur in 2A-22/24 of volgens afspraak. Telefonisch spreekuur op dezelfde dagen van 12.00 - 13.00 uur 020-59 86116


De studieadviseur voor de opleiding Bedrijfswetenschappen in Zwolle is

  • Dhr. drs. J. Neijzen; e-mail: jneijzen@feweb.vu.nl

De studieadviseur voor Econometrie en Operationele Research is  • Dhr. dr. R. Nobel; e-mail: rnobel@feweb.vu.nl, spreekuur volgens afspraak. Voorts worden de econometriestudenten begeleid door cohortbegeleiders, die elk een jaarlaag onder hun hoede nemen.

1.2.5BibliotheekDe Universiteitsbibliotheek

Het vinden en raadplegen van wetenschappelijke literatuur is essentieel voor je studie en de Universiteitsbibliotheek wil je daarbij graag helpen. De collectie bestaat uit meer dan een miljoen gedrukte boeken en tijdschriften en een zeer omvangrijk digitaal informatieaanbod van ruim 670 databases (e-Resources) en 15.000 digitale tijdschriften (e-Journals). Daarnaast biedt de Universiteitsbibliotheek diverse diensten zoals cursussen, nieuwsbrieven en studiefaciliteiten. Hieronder vind je een overzicht van de algemene bibliotheekvoorzieningen en de voor jouw studie relevante bibliotheekafdeling. Meer of aanvullende informatie vind je op www.ubvu.vu.nl.


Algemene bibliotheekvoorzieningen

Literatuur vinden

De interactieve Webcursussen Informatievaardigheden maken je wegwijs in het vinden van de juiste literatuur. De cursus bestaat uit twee niveaus:

• Zoek je een bepaald artikel, boek of tijdschrift? > kies Niveau A.

• Zoek je literatuur over een bepaald onderwerp? > kies Niveau B.

Je vindt de cursussen op: www.ubvu.vu.nl > Webcursussen en online handleidingen

Er zijn van beide cursussen varianten gemaakt voor de verschillende vakgebieden. Kijk daarom of er een variant van je vakgebied bij staat of kies voor de optie ‘overige studierichtingen’. De Universiteitsbibliotheek biedt ook mondelinge workshops. Voor meer informatie hierover ga je naar: www.ubvu.vu.nl > Digitale diensten > Workshops
Documenten lenen of bestellen

Literatuur lenen kun je met je VU-chipkaart, zie: www.ubvu.vu.nl > Algemene informatie > Lenen bij de UBVU.


Documenten die niet bij de Universiteitsbibliotheek van de VU te raadplegen zijn kun je bestellen via het interbibliothecair leenverkeer (IBL). Hoe dit precies werkt wordt uitgelegd op: www.ubvu.vu.nl > Artikelen/publicaties elders aanvragen via IBL. Maar je kunt de andere bibliotheken ook bezoeken. Op vertoon van je collegekaart en identiteitsbewijs kun je gratis lid worden van andere universiteitsbibliotheken in Nederland.
Overige faciliteiten

De universiteitsibliotheek biedt 1500 studieplekken. Daarnaast zijn er ook kopieer-, print- en computerfaciliteiten. Waar deze zich bevinden vind je via: www.ubvu.vu.nl > Algemene informatie > Studiezaal en SITS computerzalen.

Thuis werken

De digitale bibliotheek kun je 24-uur-per-dag raadplegen. Om buiten de campus toegang te krijgen tot deze digitale collectie, heb je een VU-net-id nodig. Hoe je toegang krijgt tot de digitale collectie wordt uitgelegd op: www.ubvu.vu.nl > Digitale diensten > Thuis werken.

Heb je problemen met je VU-net-id? Ga dan naar: www.digidesk.vu.nl
Informatiebalie

Vragen over de Universiteitsbibliotheek kun je stellen aan de informatiebalie (kamer 1A-01 in het Hoofdgebouw). Ook de uitgifte van lenerspassen en AdamNet-passen wordt hier verzorgd. Ga voor meer informatie naar: www.ubvu.vu.nl > Algemene informatie > Informatiebalie.


Nieuwsbrief BEEP

Vier maal per jaar geeft de bibliotheek de nieuwsbrief BEEP uit (Bibliotheek Elektronisch En Papier) met handige tips. Meer informatie hierover vind je op: www.ubvu.vu.nl > Digitale diensten > BEEP.


Vakbibliotheek Economie en Bedrijfseconomie en Bedrijfswetenschappen

Als onderdeel van de Universiteitsbibliotheek is je vakbibliotheek de plek waar je de literatuur en literatuurexpertise voor jouw studie aantreft. Je kunt er niet alleen terecht met algemene maar ook met inhoudelijke vragen.


Bezoekadres Hoofdgebouw Vrije Universiteit

De Boelelaan 1105

1081 HV Amsterdam

3e Verdieping

Openingstijden balie: ma t/m vrij 9.00-16.45 uur

Studiezaal: ma t/m vrij 9.00-17.00 uur

Faciliteiten: 140 studieplekken

Publieks-pc’s met bibliotheekapplicaties: 17

Telefoon 020-598 5160

E-mail uitleenh03@ubvu.vu.nl

www.ubvu.vu.nl > Vakgebieden > Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde


De collectie

De bibliotheek bezit collecties op het gebied van economie en bedrijfseconomie, econometrie en bedrijfskunde. Daarbij gaat het o.a. om boeken, tijdschriften, jaarverslagen van bedrijven en een collectie Internationale organisaties en Statistieken. Van elke titel uit de verplichte literatuur wordt tenminste één exemplaar in de collectie opgenomen. Daarnaast kent de bibliotheek een samenwerkingsverband met de Bibliotheek Rechten in de vorm van een Europees Documentatie Centrum (EDC). Het EDC voorziet in belangrijke publicaties van de Europese Unie.


Het grootste deel van de collectie wordt in digitale vorm aangeboden. Je kunt elektronische bestanden en tijdschriften raadplegen in de bibliotheek, op de faculteit en thuis via Internet. De volgende vakspecifieke bestanden en themapagina’s worden veel geraadpleegd:
Economie en Bedrijfseconomie

• Econlit: bibliografisch bestand op het vlak van economie

• ABI/Inform Global: full text tijdschriften op het vlak van bedrijfskunde en economie

• Voor macro-economische tijdreeksen kun je terecht op de themapagina “Economische statistieken” op: www.ubvu.vu.nl > Vakgebieden > Economische wetenschappen en Bedrijfskunde > e-resources


Bedrijfswetenschappen

• ABI/Inform Global: full text tijdschriften op het vlak van bedrijfskunde en economie

• PsycInfo: bibliografisch bestand op het vlak van psychologie

• Voor financiële gegevens van bedrijven kun je terecht op de themapagina “Bedrijven en markten” op: www.ubvu.vu.nl > Vakgebieden > Economische wetenschappen en Bedrijfskunde > e-resources


Cursussen & instructies

Bibliotheekinstructies voor studenten zijn opgenomen in het studieprogramma. Extra instructiemomenten staan vermeld in op het website. Daarnaast kun je via de website op eigen gelegenheid de onderstaande webcursussen te doorlopen:


• Webcursus Informatievaardigheden Niveau A

• Webcursus Informatievaardigheden Niveau B – Bedrijfswetenschappen

• Webcursus Informatievaardigheden Niveau B – Economie en Bedrijfseconomie

• Webcourse Information Literacy – Level A

• Webcourse Information Literacy – Level B – Business Administration
Tot slot kun je in de bibliotheek terecht voor individuele instructies voor Datastream op afspraak.
Nieuwsbrief

De bibliotheek verzorgt nieuwsberichten over de collectie in elke Nieuwsflits. Daarnaast worden deze berichten per e-mail verzonden naar alle medewerkers en studenten van FEWEB.Vragen

Voor diepgaande vragen over de collectie en voor aanschafsuggesties kun je contact opnemen met de informatiespecialist Economie en Bedrijfseconomie / Bedrijfswetenschappen, mw drs. Imke A.M. Limpens, e-mail: i.limpens@ubvu.vu.nl, tel: 020-598 5167.


1.2.6Speciale examenfaciliteiten


In sommige gevallen is het mogelijk om een half uur extra tentamentijd te krijgen. Wanneer je tot één van de volgende groepen behoort, kun je hiervoor contact opnemen met de studieadviseurs:


  • Studenten die dyslectisch zijn: Ben je op de middelbare school (of daarna) op dyslexie getest? Wanneer je een verklaring van bijvoorbeeld een schoolbegeleidingsdienst kunt laten zien, kun je in aanmerking komen voor een half uur extra tentamentijd.

  • Studenten die een buitenlandse vooropleiding of VASVU hebben. Studenten met een buitenlandse vooropleiding of studenten die hebben deelgenomen aan het voorbereidend jaar van het VASVU kunnen voor een beperkte termijn in aanmerking komen voor extra tentamentijd.


Procedure

  • Iedere keer wanneer je je inschrijft voor tentamens, moet je de extra tentamentijd aanvragen bij een van de studieadviseurs. Je naam wordt bij honorering van je verzoek vermeld op een lijst en doorgegeven aan het studiesecretariaat.

  • Op de dag van het tentamen zelf moet je je 40 minuten voordat het tentamen begint bij het studiesecretariaat aanmelden.1.2.7Uitwisseling en internationalisering


Het is mogelijk om een gedeelte van de studie te verrichten in het buitenland. De faculteit heeft uitwisselingsovereenkomsten met veel universiteiten binnen en buiten Europa. Zo participeert zij in Europese netwerken met universiteiten in Groot-Brittannië, Ierland, Duitsland, België, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Oostenrijk, Zweden, Denemarken, Finland, Hongarije, Polen en Turkije. Daarnaast zijn er samenwerkingsverbanden buiten Europa. Zo bestaan er vaste uitwisselingsmogelijkheden met:

• University of Utah, Salt Lake City, University of Notre Dame, Berry College, allen in de Verenigde Staten

• Universiteit van Stellenbosch, Nelson Mandela Metropolitan University en University of Pretoria, allen in Zuid-Afrika

• ITAM & ITESM, beide in Mexico

• Kansai Gaidai University in Japan

• University of Western Australia en Monash University in Australië

• Universidad de San Andrés in Argentinië

• Sung Kyun Kwan University in Korea

• Chulalongkorn University in Thailand

• Universidade de São Paulo in Brazilië

Studenten die een tijdje in het buitenland willen studeren, kunnen voor informatie terecht op de website of de brochure ‘Studeren in het buitenland’ raadplegen. Voor vragen die daar niet beantwoord worden, kunnen zij terecht bij de medewerker Internationalisering van het onderwijsbureau. Behalve informatie over welke studiemogelijkheden er zijn, en hoe de activiteiten in het examenprogramma kunnen worden ingepast, geeft deze advies over talrijke praktische zaken zoals visa, verzekeringen, subsidieaanvragen etc.
Daarnaast worden er elk voorjaar voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten wordt informatie gegeven over uitwisselingsprogramma's, beurzen, studiepunten etc. Het is ook mogelijk dat studenten zelf buitenlandse studieplannen maken, bijvoorbeeld om een stage of scriptie in het buitenland te doen. Begin dan wel minimaal één jaar van tevoren met voorbereiden en neem ruim van te voren contact op met de docent die de stage of scriptie gaat begeleiden.
Studenten kunnen zich bij de medewerker Internationalisering aanmelden voor een studieperiode buitenland. Er wordt op basis van motivatie en studievoortgang geselecteerd. Als je geselecteerd bent, zul je tot aan je vertrek naar het buitenland begeleid worden bij alle voorbereidingen.
Meer informatie is verkrijgbaar op de website: www.feweb.vu.nl > studenten > buitenland. Voor informatie die je daar niet kunt vinden kun je terecht bij mevr. Lara Hager, BA (Hons), medewerker Internationalisering, kamer 2E-68, e-mail: international@feweb.vu.nl., spreekuur: maandag t/m donderdag van 13.00-14.00 uur.

1.2.8Facultaire studentenverenigingenAureus

Aureus is de faculteitsvereniging van de opleidingen Economie en Bedrijfseconomie, Bedrijfswetenschappen en IBA en is de spil in het contact tussen studenten, het bedrijfsleven en de faculteit. Het doel van Aureus is om alle FEWEB studenten een meerwaarde te bieden gedurende hun studie door gereedschappen en kortingen aan te reiken die de studie ondersteunen en interessante extra curriculaire activiteiten te organiseren.
Studieondersteuning

In de winkel van Aureus (2A-11) worden uittreksels, collegedictaten en studieboeken verkocht. Leden krijgen flinke kortingen op deze producten; zo wordt er minimaal 10% korting gegeven op de studieboeken. Ook is Aureus in het bezit van een Intranet. Alle leden hebben een account op basis van hun studentnummer. Op het Intranet vindt je stages en oude tentamens, het is dé plek waar je je in kan schrijven voor activiteiten van Aureus en je interessegebieden voor bedrijvenmailings aan kan geven. Op basis van deze gegevens verzorgt Aureus gerichte mailings in opdracht van haar bedrijfscontacten.


Activiteiten

De grootste zorg van Aureus gaat uit naar de extra curriculaire activiteiten die speciaal voor alle FEWEB studenten worden georganiseerd. Door deze activiteiten wil Aureus de FEWEB studenten de mogelijkheid geven het bedrijfsleven te leren kennen en zich op een praktische manier voor te bereiden op de eisen die het bedrijfsleven aan toekomstige werknemers stelt. Zo organiseert Aureus: Academische activiteiten (Congres, Masterclasses), Internationale activiteiten (European Study Trip, International Research Project) en carrière gerelateerde activiteiten (Finance Tour, Marketing dag, Amsterdamse Carrière Dagen). Hiernaast geeft Aureus zesmaal per jaar het Magazine Avenir uit in samenwerking met de faculteit.


Actief lid

Naast gewoon (passief) lidmaatschap is het ook mogelijk om actief te zijn binnen de vereniging en je bezig te houden met het organiseren van bovengenoemde activiteiten. Als actief lid kan je veel ervaring opdoen op het gebieden van organiseren, samenwerken, overtuigen, projectmanagement etc. Voor alle actieve leden worden er regelmatig borrels en andere sociale activiteiten georganiseerd zoals het Actieve-Leden-Weekend.


Adres: Aureus, De Boelelaan 1105, kamer 2A-11, 1081 HV Amsterdam, tel 020 59 86135, e-mail: aureus@feweb.vu.nl; website: www.aureus-vu.nl.
Kraket

Kraket is de vereniging van en voor studenten Econometrie en Operationele Research aan de Vrije Universiteit. Kraket staat voor Kritische Aktuarissen en Econometristen en is opgericht op 14 juli 1972. De Aktuarissen zijn er inmiddels niet meer maar omdat de naam Kraket een begrip is geworden, is besloten deze zo te houden. Bijna alle econometriestudenten zijn lid van Kraket en daartoe is dan ook alle reden. Kraket geeft niet alleen korting op econometrieboeken en brengt tentamenbundels uit, Kraket is veel meer! Kraket zorgt ook voor een heleboel ontspanning, sportiviteit en vooral veel gezelligheid met activiteiten als borrels, feesten en sporttoernooien. Om degenen die niet deelnemen aan deze activiteiten toch van alles op de hoogte te houden, wordt ieder kwartaal het blad Ecotribune uitgegeven, waarin iedereen zijn/haar verhaal kwijt kan.
Naast de Ecotribune geeft Kraket voor de serieuzere lezer samen met de Vereniging voor Studenten Actuariaat, Econometrie & Operationele Research van de UvA het econometrisch magazine Aenorm uit. Hierin schrijven docenten, aio's, studenten en afgestuurde econometristen uit het bedrijfsleven over allerlei onderwerpen, zodat een goed beeld ontstaat van wat er allemaal mogelijk is met de studie Econometrie. Ook worden er regelmatig excursies naar bedrijven en borrellezingen georganiseerd. Zo zijn er bezoeken geweest aan Price Waterhouse Coopers, ING, Mercer, Optiver, het CBS, KLM, Ortec en vele andere grote en kleine bedrijven waar econometristen werken. Op de jaarlijkse Kraket Bedrijvendag krijg je de hele dag de kans met verschillende bedrijven kennis te maken door middel van cases, lezingen en een informele afsluiting.
Ook wordt eens in de twee jaar een studiereis naar het buitenland georganiseerd. In 1995 ging deze reis naar Japan, 1997 Israël, 1999 Zuid-Afrika, 2001 India en in 2003 naar Brazilië. In 2007 zal de studiereis ons voeren naar het bruisende Hong Kong.
Kraket participeert in het Landelijk Orgaan Econometrische Studieverenigingen. Dit is een samenwerkingsverband van alle zes econometrische studieverenigingen van het land. LOES organiseert bijvoorbeeld de landelijke econometristendag, die ieder jaar in een andere stad wordt georganiseerd. Dit is een bedrijvendag voor studenten uit het hele land en wordt afgesloten met een diner en een spetterend feest.
Als hoogtepunt van het jaar organiseert het bestuur ieder jaar het Kraketweekend, waarvan de zeer afgelegen bestemming tot het einde toe geheim blijft. Dit weekend wordt gevuld met feesten en originele, (meestal) sportieve activiteiten.
Wil je meer weten over Kraket, of heb je leuke ideeën, dan staat het bestuur altijd voor je klaar. De Kraketkamer is kamer 1A-13 in het hoofdgebouw van de VU. Er is daar meestal wel iemand aanwezig, zeker tijdens het Kraketuur, iedere dag van 12.45 - 13.30 uur. Hier kunnen de leden van Kraket ook de econometrieboeken kopen tegen een korting van 10%. Geen enkele reden dus om niet lid te worden! En ook studenten die zelf actief willen worden binnen Kraket zijn altijd welkom!
Adres: Kraket, De Boelelaan 1105, kamer 1A-13, 1081 HV Amsterdam, tel. 59 86015, website: www.kraket.nl, e-mail: info@kraket.nl

1.2.9Facultaire studentenraad


De facultaire studentenraad behartigt de belangen van studenten in alle opleidingen van de faculteit. Deze raad stelt kandidaten voor aan het faculteitsbestuur voor de verschillende commissies in de faculteit met studentleden. De facultaire studentenraad bestaat uit vijf leden die ieder jaar via verkiezingen gekozen worden.
De Facultaire studentenraad neemt – samen met de personeelsgeleding - deel aan de Gemeenschappelijke Vergadering. Deze heeft advies- en instemmingsrecht bij de meeste besluiten van het faculteitsbestuur. Zij benoemt ook een studentlid welke als adviseur de vergaderingen van het faculteitsbestuur bijwoont.

1.2.10Overige studieverenigingen


Marketing Associatie Amsterdam

De Marketing Associatie Amsterdam (MAA) is dé studievereniging voor alle in marketing geïnteresseerde studenten van beide Amsterdamse universiteiten (VU en UvA). De doelstelling van de MAA is intermediair te zijn tussen studenten, het bedrijfsleven en de beide Amsterdamse universiteiten. Adres: Marketing Associatie Amsterdam, Kamer E0.05, Roetersstraat 11, 1018 WB Amsterdam, tel.: 020-52 54154, fax: 020-52 54182, e-mail: bestuur@maa.to/ www.maa.to


Financiële Studievereniging Amsterdam

De FSA is dé studievereniging voor financieel georiënteerde studenten aan de economische faculteiten van de Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit te Amsterdam. De FSA slaat een brug tussen studenten en bedrijven door middel van het organiseren van verschillende projecten. Als lid van de FSA ontvang je vier keer per jaar het vakspecialistisch magazine Fiducie en het verenigingsblad FSA & Beyond. Verder word je natuurlijk op de hoogte gehouden van al onze projecten. Wil jij actief worden naast je studie? Wil jij organisatorische ervaring opdoen bij de meest professionele studievereniging van Nederland? Word dan actief lid bij de FSA. Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste, gemotiveerde leden. Meer informatie staat op onze website: www.fsa.nl. Mailen of bellen kan ook: bestuur@fsa.nl of 020-52 56512.


De website van de faculteit geeft verder een uitgebreid overzicht van alle studie- en studentenverenigingen voor studenten van de Vrije Universiteit.

: studiegidsen -> Archief -> Studiegidsen%202006%20-%202007
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Algemene informatie faculteit 9
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Kunst en Cultuur Studiegids 2006/2007
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Algemene gezondheidswetenschappen (BSc) 9
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Inleiding 8 2 Organisatie van de faculteit 10
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Faculteit Exacte wetenschappen 8
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Organisatie van de faculteit 11
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 School for Earth and Environmental Sciences, bacheloropleiding Aardwetenschappen 7
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Moderne Talen en Culturen Studiegids 2006/2007
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Faculteit der Geneeskunde 7
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Biologie (BSc) 8


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina