Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9Dovnload 0.93 Mb.
Pagina14/19
Datum14.10.2016
Grootte0.93 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
subject

Knowledge and Organization

code

61322080

credits

6

contact

24 hours (12 active participation, 12 lecture)

period

2

co-ordinator

dr. M. Soekijad

lecturers

dr. M. Soekijad; prof.dr. M.H. Huysman; dr. B.J. van den Hooff (and guest lecturers)

aim

The general aim of the course is for students to gain understanding of the importance and implications of knowledge for organizational networks, both inter-organizational and intra-organizational, and both ICT enabled and not.

During the course, students will be encouraged to actively use and criticize literature and relate it to current developments. They should be able to write a good critical essay/paper on a specific sub-topic that is discussed during the lectures.content

Knowledge has become the most important factor in economic life. This is widely recognized both by researchers and organizational practitioners. Key concepts in relation to this field include   'knowledge management', '(virtual) communities', 'organizational learning' and 'social networks'. The field has received attention as a new and promising perspective on organizations, finding connections with the multi-disciplinary field of Business Administration, such as information systems, marketing, organization behavior, strategic management, technology and innovation, accountancy, as well as related fields such as regional economics and geography.

The research group Knowledge & Organization at the Vrije Universiteit Amsterdam, is involved in this multi-disciplinary international research. Its interests include knowledge sharing, creation and diffusion in regional communities (the new media sector in Amsterdam), professional online communities, open source software communities, inter-organizational strategic alliances and innovation networks, and in various private and public organizations.Students of the course Knowledge and Organization will be introduced to ongoing, state of the art research and practices within this dynamic field.

form of tuition

During the lectures, provided by the instructors and guest speakers, the field is introduced and explained (in terms of theory and practical examples). Together these lectures will give an overview of various issues and trends. A combination is made between lectures and more interactive forms of tutoring. During the course, assignments are given for small groups, and at the end an individual essay needs to be produced.

literature

Material will be announced at Blackboard; this includes a reader with scientific articles.

examination format

paper
Written individual paper at the end 70 %, group assignments 30 %

mode of assessment

Students will produce an individual essay that falls within the general area investigated by their community. The individual essay should: (i) summarize key ideas and research in the chosen area; (ii) apply some of these ideas to a specific example (either drawn from personal experience or literature); and (iii) evaluate the theory in the light of this application. Ideally the essay should develop a position in relation to the literature/theory. Additionally, throughout the course, students are required to produce assignments in small groups as well

entry requirements

No prerequisites.This course however can be seen as a basis for the Master Track: Knowledge & Organization, and the Master Course: Knowledge Management.
naam

Kwantitatieve methoden 1.1 (beschrijvende statistiek)

code

60111110

studiepunten

3

contacturen

24 (12 activerende werkvormen, 12 hoorcollege)

 

In combinatie met de activerende werkvormen (practica) worden 'huiswerk'-opgaven verstrekt, waarmee een (deel van een) bonuspunt valt te verdienen.

periode

1

docent

drs. K. van den Hoeven

doel

Het verschaffen van statistische basiskennis voor het verkrijgen van een zekere vaardigheid in het hanteren van beschrijvende statistische methoden in de economie.

inhoud

Op vele terreinen van de economische en bedrijfskundige wetenschappen wordt gewerkt met gegevensverzamelingen. Veel data zijn bijvoorbeeld beschikbaar op het terrein van marketing (scan-data van elk verkocht product), micro-economie (dagelijkse uitgaven van een panel van gezinnen), financiering (aandelen- en optieprijzen per minuut) en macro-economie (tijdreeksen van gegevens uit de nationale rekeningen). In deze cursus wordt aandacht besteed aan het op overzichtelijke wijze weergeven van dergelijke dataverzamelingen. Dit kan op basis van karakteristieke grootheden zoals het gemiddelde en de variantie of op basis van indexcijfers maar ook door gebruik te maken van grafieken. Specifieke tijdreeks-statistieken worden gebruikt wanneer de data op basis van de tijd zijn geordend.

Het blok wordt afgesloten met een introductie van basisbegrippen uit de stochastiek zoals kansrekening en kansverdelingen. Enig kansbegrip is belangrijk voor veel beslissingsprocessen. Denk met name aan beslissingsprocessen, die zich afspelen in het bedrijfsleven op het gebied van investeringen en productinnovatie.literatuur

Berenson, Mark L., David M. Levine & Timothy C. Krehbiel, Basic Business Statistics, Concepts and Applications. 10e druk, Prentice-Hall International Inc, ISBN: 0-13-197581-1,  hoofdstukken 1 t/m 6 , 17 en 18

toetsing

schriftelijk tentamen
naam

Kwantitatieve methoden 1.2 (wiskundige methoden)

code

60121110

studiepunten

3

contacturen

24 (12 activerende werkvormen, 12 hoorcollege)

 

In combinatie met de activerende werkvormen (practica) worden 'huiswerk'-opgaven verstrekt, waarmee een (deel van een) bonuspunt valt te verdienen.

periode

2

co-ordinator

drs. K. van den Hoeven

docent

dr. B.F. Heidergott

doel

Het verschaffen van wiskundige basiskennis voor het verkrijgen van een zekere vaardigheid in het hanteren van kwantitatieve methoden in de economie.

inhoud

Bij de bestudering van bedrijfskundige en economische vraagstukken wordt veel gebruik gemaakt van methoden uit de wiskunde die ons in staat stellen om op een exacte en logische wijze problemen op te lossen. Men denke bijvoorbeeld aan bedrijfseconomische problemen zoals winstmaximalisatie onder bepaalde (lange termijn) voorwaarden, aan financieel economische problemen zoals het waarderen van verwachte toekomstige rendementen of aan micro-economische problemen zoals het tot stand komen van evenwichtsprijzen en het bepalen van marginale kosten. Maar men kan ook denken aan het zogenaamde handelsreizigersprobleem waarin we bijvoorbeeld zoeken naar de kortste route voor een brommerbestuurder om pizza's af te leveren op een aantal adressen in het centrum van Amsterdam. De kunde van het mathematisch vertalen van dit soort problemen, de oplossing afleiden en vervolgens de oplossing terugvertalen in algemeen begrijpelijke taal is een enerverende bezigheid. Het zal blijken dat in ogenschijnlijk verschillende situaties veelal dezelfde soort wiskundige technieken gebruikt kunnen worden. In deze cursus wordt een aantal van dergelijke wiskundige methoden uit de doeken gedaan en gebruikt in sommige eerder aangegeven probleemstellingen.

literatuur

wordt nader bekend gemaakt.

toetsing

schriftelijk tentamen
naam

Kwantitatieve methoden 1.4 (schatten en toetsen)

code

60131110

studiepunten

3

contacturen

24 (12 activerende werkvormen, 12 hoorcollege)

 

In combinatie met de activerende werkvormen (practica) worden 'huiswerk'-opgaven verstrekt, waarmee een (deel van een) bonuspunt valt te verdienen.

periode

4

coördinator

drs. K. van den Hoeven

docent

dr. J.M. Sneek

doel

Het verschaffen van basiskennis op het terrein van het schatten en toetsen.

inhoud

Veel (bedrijfs)economen doen praktisch onderzoek binnen bedrijven of overheden of komen in aanraking met resultaten van onderzoek. Voorbeelden zijn onderzoek naar marktbewegingen, kredietwaardigheid van bedrijven, kwaliteitscontrole, gedrag van aandeelkoersen en verbanden tussen macro-economische cijfers. Dergelijk onderzoek vindt plaats op basis van beschikbare of te verzamelen gegevens. Het doel van een onderzoek wordt veelal beschreven op basis van een onderzoekvraag, zoals 'zijn bewegingen in de binnenlandse mobiele telefoniemarkt te beïnvloeden door prijsdifferentiatie?' Absolute antwoorden zoals ja of nee kunnen meestal niet gegeven worden. Wel kan men een uitspraak doen zoals 'op basis van de verzamelde gegevens is het met een statistische betrouwbaarheid van 95% niet aannemelijk dat prijsdifferentiatie een invloed heeft op veranderingen in marktsegmenten.' In deze cursus wordt uitgelegd hoe men tot dergelijke 'statistische' uitspraken kan komen. Hierbij wordt niet alleen stilgestaan bij het aanleren van statistische technieken maar vooral ook bij de statistische wijze van denken en interpreteren. Verder worden methoden voor het schatten van populatiegrootheden en het toetsen van hypothesen op basis van steekproef-kansverdelingen behandeld. De technieken worden geïntroduceerd voor gegevens uit één enkele steekproef. Vervolgens worden methoden behandeld voor twee-steekproevensituaties (al dan niet met gepaarde waarnemingen) voor zowel numerieke als voor categorische gegevens. Daarna wordt enige aandacht besteed aan gegevens uit meerdere populaties. De cursus wordt afgesloten met het behandelen van de beginselen van de regressie-analyse.

literatuur

Berenson, Mark L., David M. Levine & Timothy C. Krehbiel, Basic Business Statistics, Concepts and Applications. 10e druk, Prentice-Hall International Inc, ISBN: 0-13-197581-1, hoofdstukken 7 t/m 14 (waarbij de hoofdstukken 10, 11, 12 en 14 slechts gedeeltelijk aan de orde zullen komen) en mogelijk een tijdens de collegeperiode te verstrekken notitie

toetsing

schriftelijk tentamen
naam

Kwantitatieve methoden 2.5 (statistische methoden)

code

60241110

studiepunten

3

contacturen

24 (12 activerende werkvormen, 12 hoorcollege)

 

In combinatie met de activerende werkvormen (practica) worden 'huiswerk'-opgaven verstrekt, waarmee een (deel van een) bonuspunt valt te verdienen.

periode

5

docent

drs. K. van den Hoeven

doel

Het uitbreiden van statistische basiskennis.

inhoud

In het programma van het eerste jaar zijn een aantal basisbegrippen en -technieken geïntroduceerd uit de wiskunde en statistiek. In deze cursus worden de fundamenten gelegd voor praktisch kwantitatief onderzoek van (bedrijfs-)economische vraagstukken.
Eerst komen nog enige typen toetsingsproblemen aan de orde. Daarna worden allerlei algemene principes van statistische modellering behandeld. Er komen uitbreidingen van het (reeds behandelde) lineaire regressiemodel met één verklarende variabele aan de orde waaronder situaties met meerdere verklarende (en dummy variabelen). Naast het schatten van parameters zal ook aandacht worden besteed aan het toetsen op waarden van de parameters en het voorspellen op basis van het geschatte model. Daarnaast worden ook de veronderstellingen van het model kritisch belicht.
Vervolgens wordt aandacht besteed aan de analyse van tijdreeksen. Tijdreeksgegevens worden in de praktijk veel gebruikt om voorspellingen voor toekomstige ontwikkelingen te doen. Bijvoorbeeld: 'met hoeveel zullen de verkopen volgende maand stijgen als we nu meer adverteren?' De beginselen van 'business forecasting' en eenvoudige methoden van voorspellen zullen worden behandeld en worden toegepast in allerlei praktijkvoorbeelden uit de marketing, bedrijfskunde, financiering, accountancy en algemene economie.

Bij deze onderwerpen zal bij het behandelen ook steeds worden stilgestaan bij bijbehorende SPSS-mogelijkheden.literatuur

Berenson, Mark L., David M. Levine & Timothy C. Krehbiel, Basic Business Statistics, Concepts and Applications. 10e druk, Prentice-Hall International Inc, ISBN 0-13-197581-1, hoofdstukken 10, 11 en 12 (voor zover nog niet aan de orde geweest in periode 1.4) en verder 14 tot en met 16 en mogelijk een tijdens de collegeperiode te verstrekken notitie.

toetsing

schriftelijk tentamen
subject

Labour, Care and Well-being

code

60342020

credits

6

contact

24 hours (24 lecture)

period

5

lecturers

prof.dr. F.A.G. den Butter; prof.dr. M. Lindeboom

content

The social and health care system are the heart of the economic policy debate in most western societies. This has to do with the fact in the past decades there have been a rapid increase of expenditure on social security and health care. To a large extent this is due to the demographic trends towards ageing. It remains however, that the rapid growth of expenditures will have consequences for the sustainablility of these systems and the functioning of the labour market.

This course starts with facts and presents the relevant policy issues. We next use the modern economic literature on the incentive effects of social insurance programmes and the effectiveness of active labour market programmes to provide the answers to these prominent policy questions. So we will discuss both from the theoretical and from the practical perspective the relevance of various policy optionsliterature

Articles on several subjects from scientific magazines. To be announced at the start of the course.

examination format

written interim examination

entry requirements

The participants are expected to have entry requirements in micro and macro economics. Recommended are 3rd year courses of these.subject

Logistics

code

61332060

credits

6

contact

36 hours (12 casecollege, 24 lecture)

period

4

docent

prof.dr. A.R. van Goor

aim

 • The introduction of a number of logistics concepts that can be used for a logistics screening of production, trade and distribution companies

 • To be able to calculate with different logistics tools

 • A first introduction into Supply Chain Management.

content

A.Logistics concept of purchasing, production, physical distribution and reverse logistics

 • Terms and definitions in logistics; logistics costs

 • Competitive strategy and logistics

 • Interfaces with marketing, procurement and ICT

 • Integrated logistics concept

 • Demand forecasting and inventory control

 • Purchasing logistics and E-procurement

 • Production logistics, MRP, JIT, en OPT

 • Distribution logistics, DRP, E-logistics

 • Reverse logistics

B.Supply Chain Management

literature

 • Visser, H.M.  e.a., Logistics: Principles & Practise, Groningen: Wolters, 2006, ISBN 90.207.3304.4

 • Electronic reader with selected articles

examination format

written interim examination
70%
cases
30%.

entry requirements

none
naam

Macro-economie 1.4

code

60131040

studiepunten

3

contacturen

18 (6 activerende werkvormen, 12 hoorcollege)

periode

4

docenten

prof.dr. F.A.G. den Butter; dr. S. Hochguertel

doel

De doelstelling van dit vak is het verschaffen van inzicht in de motieven tot overheidsingrijpen in het economisch proces, en de wijze waarop dit via de collectieve sector gestalte krijgt, alsmede de wisselwerking die hierbij optreedt tussen deze sector en de marktsector.

inhoud

In het onderdeel 'economie van de collectieve sector' wordt de rol van de overheid in de economie besproken. Waarom is er een overheid nodig, wat zijn haar taken en welke relatie heeft de overheid met de markten waarop bedrijven en burgers acteren? Aan de orde komen zowel de theoretische achtergrond als praktische aspecten van begrotingsbeleid, belastingheffing, sociale zekerheid en sociale voorzieningen, het proces van politieke besluitvorming in een democratische rechtsstaat, collectieve goederen en de rol van de overheid als producent of regulator van diensten en goederen. Een ieder zal in de beroepspraktijk met de overheid te maken krijgen. Daarom is kennis van het handelen van de overheid zowel van belang voor algemene economen als voor bedrijfseconomen. En de overheid is immers van ons allemaal.

literatuur

Reader Economie van de collectieve sector, periode 1.4

toetsing

schriftelijk tentamen

entreevoorwaarden

 • 60111050: Micro-economie 1.1
  60121050: Micro-economie 1.2

 • De voorkennisvakken gelden niet voor econometrie studenten

voorkennisvakken

60111050: Micro-economie 1.1
60121050: Micro-economie 1.2


1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina