Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9Dovnload 0.93 Mb.
Pagina19/19
Datum14.10.2016
Grootte0.93 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
subject

Strategy and Economics

code

60342040

credits

6

contact

24 hours (24 lecture)

 

Three blocks, each block consists of four two-hour meetings: 3 lectures followed by 1 exercise class

period

5

lecturer

dr. H.E.D. Houba

aim

How to translate economic situations, in which an economic decision maker must take into account decisions taken by others, into a strategic model. This requires knowledge of available models and concepts to deal with so-called 'strategic uncertainty'. This includes mastering computational techniques.

content

On an evening, you zap TV channels and, suddenly, you watch Shop4Nop on RTL5. The unique-lowest bid wins the expensive plasma screen TV you fancy. You decide to bid, but how many others bid, how do they bid, what is your best bid? You wonder whether take-over battles can be seen as auctions between competing firms. How do they prepare bids? In the supermarket, you are thrilled about the price reductions. You may wonder, is there a similarity between price competition and an auction? In your team project, some team member free rides on your effort and you realize that your grade also depends upon this member's contribution.

Everywhere people, firms and institutions interact with each other in many different settings. For instance, negotiations for a contract or treaty, individuals or firms contributing to a joint partnership, managers motivating employees. Firms compete on the market, including web-shops, procurement auctions in B2B for contractors, and art-lovers competing at Christies. In all cases, the final outcome for each participant also depends upon the behaviour of others. Each participant has to deal with the strategic uncertainty about how the others will behave. Game theory deals with strategic uncertainty and has become an influential toolbox in modern Economics.This course offers an introduction to the major game theoretic concepts that are applied to a variety of highly-stylized or abstract economic models in order to focus on the relevant economic issues. These economic models come from Industrial Organisation, Microeconomics, Macroeconomics, Labour Economics, Auction Theory, Negotiation Theory and Contract Theory. Worldwide, game theoretic economic models influence the policy debate on market regulation, central bank independence, WTO, liberalization of public utilities such as telephone and electricity markets. Implications for economic policy are also discussed.

Topics:

 • games and strategies

 • Nash equilibrium and its modifications for dynamic games and games with incomplete information

 • co-ordination

 • market competition

 • negotiations

 • repeated interaction

 • auctions

 • the market for used cars

 • job markets

 • reputation and signalling

Special attraction: Learn why many contributors to game theory received a Nobel prize in Economics.

literature

Watson, J.,  Strategyan Introduction to Game Theory, W.W. Norton & Company, 2002

examination format

written interim examination
75% . Take-home exam -25%- covering the first two blocks.

entry requirements

Students should have sufficient knowledge of basic concepts from Microeconomics, Mathematics and Statistics and the capability to apply these correctly. For VU students this involves the courses:

 • Microeconomics 1.1 en 1.2

 • Quantitative Methods (Kwantitatieve Methoden 1.1, 1.2, 1.4 & 2.5)

remarks

This course is recommended to students interested in a Master in Economics or a career at some market regulating authority.

subject

Strategy and Environment

code

60332020

credits

6

contact

24 hours (24 lecture)

period

5

lecturer

prof.dr. D.J. Eppink

aim

 • Gain theoretical knowledge in the field of strategy and environment

 • Develop skills in translating the theory into practical solutions

content

The course starts with an overview of recent theoretical developments concerning the three strategic question each organisation has to deal with. After that the attention will go to strategic analysis, development of strategic alternatives and the issues of choice and implementation.Using smaller cases the students can learn to apply the theories discussed and studied in stylised practical situations.It is expected that one or more guest speakers from the business world share their experiences and views with the participants.

literature

Compulsory, will be announced later.

examination format

written interim examination
Written examination tests knowledge of and insight in the compulsory literature; the assignments test the skills in applying the knowledge acquired
assignment

entry requirements

The literature for Management and Organisation 1.1 ( M&O 1.1, chapter 7 ) or a similar basic treatment of the strategy process.
naam

Toegepaste data-analyse

code

60331070

studiepunten

6

contacturen

24 (12 activerende werkvormen, 12 hoorcollege)

 

(gedeeltelijk) in een computerzaal

periode

4

docenten

dr. J.M. Sneek; drs. K. van den Hoeven

doel

Dit vak verschaft de student inzicht in een aantal belangrijke statistische technieken, die bij kwantitatief economisch onderzoek gebruikt (kunnen) worden. Verder wordt de student bekend gemaakt met bijbehorende computersoftware (met name SPSS).

inhoud

Management-beslissingen vereisen goed en degelijk vooronderzoek. Een essentieel onderdeel van dergelijk onderzoek is het op de juiste wijze kunnen uitvoeren en interpreteren van kwantitatieve analyses.

Dit geldt voor allerlei bedrijfskundige en bedrijfseconomische vraagstukken zoals die voorkomen op het terrein van Marketing, Finance en/of Accounting.

In deze cursus komen technieken aan de orde die op deze vakgebieden van toepassing zijn. Te denken valt aan (een selectie uit) onderwerpen als


 • multidimensional scaling

 • correspondentieanalyse

 • conjoint analyse

 • data-transformaties

 • multivariate (co)variantieanalyse

 • discriminantanalyse

 • logistische regressie

Deze technieken zijn complex van aard, maar tijdens de colleges zal de theoretische diepgang worden beperkt en zal het accent liggen op de praktische bruikbaarheid via economische toepassingen met behulp van statistische programmatuur.

Het vak zal in ieder geval goed te volgen zijn voor een student met kwantitatieve belangstelling, die met succes heeft deelgenomen aan de Kwantitatieve methodenvakken en het 3e jaars vak Methoden & Technieken.literatuur

De literatuur op dit gebied zal nog nader vastgesteld worden. Er verschijnen enkele nieuwe titels per jaar, steeds meer inclusief economische data geschikt voor computertoepassingen.

toetsing

schriftelijk tentamen
in combinatie met het inleveren van een aantal individueel uitgewerkte (computer-)opdrachten.
naam

Toegepaste kwantitatieve economie

code

60321080

studiepunten

6

contacturen

24 (12 activerende werkvormen, 12 hoorcollege)

 

Elke week is er een hoorcollege en een bijbehorend practicum in de pc zaal.

periode

2

docent

dr. E. Vogelvang

doel

Het zelfstandig kwantitatief economisch onderzoek kunnen doen door kennis te hebben van een aantal bekende modellen uit de toegepaste econometrie.

inhoud

Als vervolg op de cursus Methoden en Technieken voor AE/FE in het eerste blok van het derde jaar van de bachelor economie worden in dit vak een aantal econometrische toepassingen besproken die een kwantitatief econoom later in zijn werk van nut kunnen zijn. Dit betreft een aantal bekende en vaak toegepaste modellen, die voor zowel algemeen,  bedrijfs- als internationaal-financiëel economen interessant zijn. Er kan bijvoorbeeld aandacht worden geschonken aan de lange en korte termijn error-correction modellen met als voorbeeld het 'Purchasing Power Parity model'. Andere specifieke econometrische modellen die behandeld kunnen worden, zijn bijv. systemen van vergelijkingen, zoals het SUR model en een simultaan macroeconomisch model. ARCH en GARCH modellen, om rekening te houden met volatiliteiten, zoals die zich bijv. op aandelenmarkten voordoen. Modellen met 'limited dependent variables' met een toepassing in een onderzoek over IT-gedrag van Nederlandse ondernemingen kunnen worden besproken. 'Univariate tijdreeksmodellen' voor het berekenen van voorspellingen zijn eveneens modellen die aan de orde kunnen komen. De onderwerpen kunnen eventueel in overleg met de studenten bepaald worden, afhankelijk van hun belangstelling.

Modellen die aan de orde zijn geweest zullen door de studenten empirisch worden geschat en getoetst met echte economische data tijdens het bijbehorende practicum en zelfstudie. Op deze wijze zullen de studenten later in staat zijn om in hun werk deze veel voorkomende modellen te herkennen en toe te passen.literatuur

 • Ben Vogelvang, Econometrics, Theory and Applications with EViews. Harlow: Prentice Hall, Pearson Education, 2005.

toetsing

opdracht
een aantal practicumverslagen, het tentamencijfer is het gewogen gemiddelde van de cijfers van de ingeleverde verslagen.

entreevoorwaarden

Dit keuzevak kan alleen gekozen worden door studenten die het vak Methoden en Technieken voor AE/FE onderzoek hebben gedaan.

opmerkingen

Er wordt gewerkt in groepjes van twee studenten.
subject

Transport and Network Economics

code

60332110

credits

6

contact

24 hours (24 lecture)

 

The course will be taught in English if foreign students participate.

period

4

lecturers

prof.dr. E.T. Verhoef; prof.dr. P. Rietveld

aim

This course offers an introduction to economic theories and methods that are useful for understanding transport and other network performance. The objective of the course is to provide a toolkit for adequately analyzing, from the economic perspective, transport issues and problems such as congestion, environmental effects, safety, private and public operation and coordination, monopoly power, public transport subsidies and quality, and spatial aspects of transport. Important parallels can often be drawn with the economic functioning of other types of network markets (telecommunication, the Internet, etc.). Where appropriate, these parallels will be emphasized and illustrated.

content

Transport problems require ongoing attention from firms, individuals and governments. Examples are limited parking space in cities, daily traffic jams, unreliability, bottlenecks in freight transport, space constraints for large nodes such as airports and harbours, concentration in aviation, and quality issues in public transport. It is no coincidence that transport problems are often so persistent and multi-faceted. An important economic explanation lies in the wide-spread existence of market failures in transport, including market power and external effects.

It is important to understand the economic functioning of transport markets when optimizing locational choices and logistic strategies for firms. It is also important when formulating policy recommendations in the field of transport policy itself, but also for spatial and economic policies. Even the macro-economic performance of a country like The Netherlands will to a certain extent depend on the functioning of transport markets, witness the worries over national grid-lock, and the importance that is attached to the functioning of  'mainports' like the Rotterdam Harbour and Schiphol Airport.These and related topics will be discussed in this course. More specifically, we address:

 • the demand for transport (passengers and freight)

 • transport costs (time and money, economies of scale, congestion, the environment, traffic safety)

 • transport infrastructure investments

 • market failures in transport; transport policy

 • competition in transport markets

A thematic lecture will address the contribution of Schiphol Airport, and other transport infrastructure, to the Dutch economy. For this lecture, students will prepare a written assignment that will make up 20% of the final grade.

literature

Boyer, K.D., Principles of Transportation Economics, Addison Wesley, 1997.

examination format

written interim examination
80 %
assignment
20 %

recommended background knowledge

This course may be of interest both to students in Economics and to students in Business Administration (specialization TDL: Transport, Distribution and Logistics). The course is related to a number of other third year's courses, including Urban Economics, Environmental Economics and Management, and Real Estate Economics.
subject

Urban Economics

code

60322070

credits

6

contact

24 hours (24 lecture)

period

2

lecturers

prof.dr. E.T. Verhoef; dr. H.L.F. de Groot

aim

Most economic activities such as production, consumption and innovation take place in urban areas, despite the relatively high location costs. Why is this the case, and how does this affect the economic behaviour of firms and households? This course in Urban Economics addresses these and related questions, and studies the relation between urban space and economics. How does the factor (urban) space affect the behaviour of firms and households? And reversely, which implications result from such behaviour for the spatial development of cities? Such insights are developed both through studying theoretical backgrounds and by considering practical examples of the issues at hand.

content

One of the central topics in this course is the location behaviour of firms. How can a firm increase its profits by choosing a more appropriate location? Why are so many firms interested in expensive locations at, for example, the Amsterdam South Axis? Why do for example computer and fashion shops often cluster in space, while bakers are typically dispersed over a city? Will the advent of e-commerce cause firms to leave crowded and expensive cities? For households, comparable questions arise. Why are certain social and ethnic groups often clustered in space, and is this desirable? How do location choices of firms and households interact?

The aggregate result of these choices, in terms of the development of land use in modern cities, will also be addressed, taking into account the role of land prices and transport costs. Topics of interest include the economic backgrounds and consequences of suburbanization, the rise of urban 'sub-centres', and the rise of so-called 'network cities', as witnessed world-wide (and in The Netherlands alike).

We will also look at interdependencies between cities, in terms of their economic dynamics and functional development. Why and how do cities specialize, why does nearly every country have a few big cities and many smaller towns and villages, and are such arrangements economically desirable?

Finally, some typically urban problems will be addressed from the economic viewpoint, such as segregation, poverty and criminality.The course comprises 12 lectures of two hours each. Most of these are organized such that, apart from the teacher's explanation of the essential material, students will make small exercises so as to better comprehend the material. In addition, two thematic lectures are included, in which assignments will be discussed.

literature

 • O'Sullivan, A., Urban Economics, 5th edition., Boston: Irwin McGraw-Hill, 2003.

examination format

written interim examination
80 %
assignment
20 %

remarks

This course has links with several other courses in the third year, such as Transport Economics, Environmental Economics and Management, and Real Estate Economics. Basic knowledge of microeconomics is a prerequisite. In case there are no foreign students, this course will be taught in Dutch.
naam

Werkcollege Accounting, variant boekhouden

code

60311018

docent

drs. P.W. Boone

studiepunten

6

contacturen

36 (18 activerende werkvormen, 18 hoorcollege)

 

2 uur hoorcollege en 2 uur activerende werkvormen per week.

periode

3 en 5

doel

Het inzicht geven in de wijze waarop financiële gegevens worden vastgelegd en verwerkt in het financiële informatiesysteem, ten behoeve de rapportage aan interne belanghebbenden (met het oog op het beheersen van de interne bedrijfsactiviteiten) en het verstrekken van informatie aan externe belanghebbenden (zoals aandeelhouders en verschaffers van vreemd vermogen) en daarnaast ook aan de belastingdienst.

inhoud

Bij dit vak/werkcollege komt de structuur en inrichting van het comptabele systeem aan de orde, ten behoeve van de verwerking en toerekening van opbrengsten en kosten, alsmede de kostenbeheersing. Voor de (geconsolideerde ) jaarrekening vormen de internationale accountingregels van de International Accounting Standards Board (IASB) het uitgangspunt. Verder wordt afzonderlijk aandacht besteed aan de fiscaal financiële verslaggeving vanuit het administratieve systeem.

literatuur

 • J.M.J. Blommaert & A.M.M. Blommaert, Accounting en het interne systeem. Groningen: Stenfert Kroese, 2002, ISBN 90-207-3191-2

 • J.M.J. Blommaert & A.M.M. Blommaert, Accounting en jaarverslag. Groningen: Stenfert Kroese, 2003, ISBN 90-207-3238-2

 •  J.M.J. Blommaer, A.M.M. Blommaert & R.E.C.M. Niessen, Accounting en belastingen. Groningen: Stenfert Kroese, 2002, ISBN 90-207-3193-2 

toetsing

schriftelijk tentamen
en uitwerking opgaven.

opmerkingen

Dit werkcollege Accounting, variant boekhouden, hoort bij het kernvak Financial Accounting. Er is ook een werkcollege variant Management Accounting, dat gekozen kan worden indien naast het kernvak Financial Accounting óók het keuzevak Management Accounting is gevolgd.
naam

Wetenschapsleer en methodologie

code

60351000

studiepunten

3

contacturen

16 (8 werkcollege, 8 hoorcollege)

 

werkcollege: deelname aan een werkgroep als de tweede vorm van onderwijs is niet verplicht, maar kan wel maximaal 1 bonuspunt opleveren. Bij deelname moet voor iedere bijeenkomst van een werkgroep een opgave gemaakt worden.

 

hoorcollege: er worden 6 hoorcolleges gegeven waarin de opgegeven hoofdstukken uit het boek worden besproken als ondersteuning voor de eigen bestudering.

periode

3

docent

dr. C.H. Krijnen

doel

Inzicht verwerven in de aard van wetenschappelijk onderzoek en de beslissingen die ten aanzien van de criteria voor waarheid, betrouwbaarheid en geldigheid van kennisclaims genomen moeten worden. Inzicht hierin is verbonden met verschillende filosofische opvattingen aangaande die beslissingen.

inhoud

De algemene formulering 'wetenschappelijk onderzoek' moet verder gepreciseerd worden. Om aan te sluiten bij kennisgebieden of disciplines waarin de studenten min of meer thuis zijn, is ervoor gekozen om specifiek aandacht te geven aan wetenschappelijk onderzoek in het veld van management & organisatie.

literatuur

 • Wordt nader bekend gemaakt

 • Sheets en aantekeningen van de hoorcolleges komen  beschikbaar op Blackboard

toetsing

schriftelijk tentamen


Index


Aanmelding voor tentamens 22

Aanvangstijden en zalen 22

Ad valvas 9, 26

Afdelingen 18, 19

Alumni 21

Bachelorexamen 26

Bacheloropleiding economie 20, 29, 47

Becijfering 23, 24, 25

Beroep 26

Bibliotheekcommissie 21

Blackboard 10, 29, 43, 44, 78, 79, 103, 104

Colloquium doctum 27

Correctie en inzage 23

Deficiëntie in wiskunde 27

Derde jaar 24, 25, 38, 39, 42, 113

Digitale leeromgeving 9, 10

Doctoraalexamen oude stijl 47

Ects 24, 26, 27, 30, 33, 35, 36, 39, 40, 45, 47, 48, 53

Eerste jaar 11, 25, 27, 32, 33, 34, 85

Examencommissie 21, 22, 23, 26, 27, 40, 45

Facultaire studentenraad 17, 21

Financiële studievereniging amsterdam 17

Fraude 23, 24

Geldigheidsduur 25

Inschrijven 22, 42

Keuzevakken 21, 38, 39, 40, 42, 46

Kraket 16

Leerdoelstellingen 31

Marketing associatie amsterdam 17

Masteropleiding 20, 29, 30, 31, 38, 43, 44, 46

Onderwijs- en examenregeling 22, 27

Ongeldigheid tentamenresultaten 26

Opleidingscommissie 21

Overgangsregeling bachelorstudenten die vóór 2003 gestart zijn 53

Overgangsregeling tweedejaarsvakken naar bacheloropleiding econometrie 53

Post-masteropleiding 20

Practicumperioden 31, 32, 33, 36

Scriptie 15, 43

Stage 43

Studentenbalie 9, 22, 26

Studieadviseur 10, 26

Tentamencode 23

Tentamenrooster 22

Tinbergen instituut 18, 19

Toegang tot onderdelen van het tweede en derde bachelorjaar 26

Tweede jaar 36, 37, 42

Uitslag 23, 26

Vervangende vakken voor doctoraal oude stijl econometrie 51

Vervangende vakken voor doctoraal oude stijl economie 49

Voorwaardelijke toelating tot de master 46Werkvormen 24, 31, 32, 38, 72, 95, 96, 101


1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina