Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9Dovnload 0.93 Mb.
Pagina7/19
Datum14.10.2016
Grootte0.93 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19

2.5Programma derde jaar

Het derde jaar bestaat uit verplichte vakken, kernvakken en keuzevakken. Daarnaast moet je een werkcollege volgen en een bachelorscriptie schrijven. De verplichte vakken worden door elke derdejaars student gevolgd. De kernvakken in het derde jaar vormen het voorsorteertraject naar de masteropleiding. Hiervan moet je er twee kiezen. Keuzevakken, tenslotte, zijn bedoeld om je opleiding te verbreden en zijn vrij te kiezen uit een lijst beschikbare vakken. Sommige keuzevakken zijn verplicht als je naar een bepaalde master wilt doorstromen. Het is dus zaak om je goed te oriënteren op je kernvakken en keuzevakken om een goede aansluiting met de masteropleiding van je keuze te waarborgen.


Het derde jaar is dus sterk verschillend van de eerste twee jaar. Het verschil zit vooral in de mogelijkheid om voor een deel zelf je jaarindeling te bepalen en een aantal vakken zelf te kiezen. Je zult dus zorgvuldig moeten plannen. De vakken die je volgt kunnen verder erg verschillen in werkvorm. Sommige werkvormen zijn verplicht, andere niet. Dit hangt af van de aard van het vak.
Behalve de keuzevakken binnen de faculteit mag je ook vakken buiten de faculteit volgen. Hiervoor moet je wel eerst toestemming hebben van de examencommissie. In het derde jaar is het mogelijk een deel van je studie in het buitenland te volgen.
Een aantal derdejaarsvakken wordt in het Engels aangeboden. Dit is deels als voorbereiding op de Engelstalige masteropleidingen, deels om ruimte te bieden aan internationale studenten.

Schematisch ziet het derde jaar er als volgt uit:


Verplichte onderdelen:

 • Bachelorscriptie (9 ects)

 • Methoden van onderzoek (6 ects)

 • Wetenschapsleer en methodologie (3 ects)Twee kernvakken uit:

 • Finance (6 ects)

 • Financial Accounting (6 ects)

 • Macro-economie (6 ects)

 • Management en organisatie (6 ects)

 • Marketing (6 ects)

 • Micro-economie (6 ectsEen werkcollege behorend bij een kernvak (6 ects)
Keuzeruimte

Je moet in totaal 24 ects aan keuzevakken besteden. Je kunt de keuzeruimte invullen met bijvoorbeeld vier vakken van 6 ects, maar andere combinaties zijn ook mogelijk.


Jaarindeling derde jaar

periode 1

(sept-okt)Methoden en technieken van onderzoek voor AE/FE (Algemene Economie / Financiële Economie, nodig voor doorstroom naar MSc in Economics en Finance) of Keuzevak (1)
Een kernvak, te kiezen uit:

- Financial Accounting


- Macro-economie
- Marketing

6 ects

6 ects
6 ects
Periode 2

(nov-dec)Methoden en technieken van BE (bedrijfseconomisch) onderzoek (nodig voor doorstroom naar MSc in Marketing, Accounting and Control en Business administration) of Keuzevak (1)
Een kernvak, te kiezen uit:

- Corporate Finance


- Management en organisatie
- Micro-economics

6 ects

6 ects
6 ectsPeriode 3

(januari)Werkcollege (deel 1, het vervolg is in periode 5)

Wetenschapsleer en methodologie
Zie p.5

3 ects


Periode 4

(febr-mrt)Keuzevak (2)

Keuzevak (3)
6 ects

6 ects


Periode 5

(apr-mei)Werkcollege (deel 2: presentatie en verdediging)

Bachelorscriptie (scriptiewerkgroep)

Keuzevak (4)


3 ects

zie p.6


6 ects

Periode 6

(juni)


Bachelorscriptie

6 ects

Let op: de Master van je keuze bepaalt dus welke variant Methoden en Technieken je volgt: • Voor doorstroom naar MSc Economics en MSc Finance kies je Methoden en Technieken AE/FE in periode 1 en een keuzevak in periode 2;

 • Voor doorstroom naar MSc Marketing, Accounting & Control en Business Administration kies je Methoden en Technieken BE in periode 2 en een keuzevak in periode 1.

Een werkcollege is alleen toegankelijk als je het bijbehorende kernvak hebt gedaan. Het werkcollege bestaat altijd uit deel 1 en deel 2 en telt in totaal 6 ects. Je moet beide delen in hetzelfde jaar volgen. Er worden geen punten toegekend als je slechts een deel volgt.


NB: Momenteel wordt onderzocht of het werkcollege zo ingericht kan worden dat er

een aansluiting met het scriptietraject ontstaat. Het karakter van het werkcollege kan hierdoor wijzigen. Studenten worden hier via de scriptiehandleiding ruim van te voren over geïnformeerd.


2.5.1Keuzevakken derde jaar


In onderstaande tabel vind je de keuzevakken die je in je programma kunt opnemen. Voor de volledigheid zijn ook de verplichte vakken opgenomen. Het is ook mogelijk om vakken te kiezen die aangeboden worden door andere faculteiten, of door andere universiteiten. Als je dit wilt, moet je van te voren een verzoek indienen bij de examencommissie van de opleiding. Deze besluit of dit vak mag meetellen als keuzevak in je programma. Het adres is: examencommissie@feweb.vu.nl. Stuur wel een uitgebreide studiegidsomschrijving mee inclusief een lijst van de gebruikte literatuur en studielast.
Sommige vakken sluiten elkaar uit in verband met de overlap daartussen. Zo mag je de volgende derdejaarsvakken niet samen kiezen:


 • Het keuzevak Management Accounting (economie) mag niet samen met het disciplinevak Management Accounting and Control (bedrijfswetenschappen)

 • Het kernvak Management & Organisatie (economie) mag niet samen met het disciplinevak Strategic Management and the Strategy Process (bedrijfswetenschappen)Periode 1 (sept-okt)

Verplicht

Methoden en technieken van AE- en FE onderzoek

Kernvak

Financial Accounting (verplicht PDO Acc.)

Kernvak

Macro-economie

Kernvak

Marketing

Keuzevak

Belastingrecht (Faculteit Rechten, verplicht PDO Acc.)

Keuzevak

Consumer Behavior

Keuzevak

European Distribution and Supply Chain Logistics

Keuzevak

Management Accounting (verplicht PDO Acc.)

Keuzevak

Midden- en kleinbedrijf

Keuzevak

Ondernemingsrecht

Disciplinevak

Advanced Human Resource Management

Disciplinevak

Business Intelligence

Disciplinevak

Management Accounting and Control

Disciplinevak

Strategic Management and the Strategy Process


Periode 2 (nov-dec)

Verplicht

Methoden en technieken van BE onderzoek

Kernvak

Corporate Finance

Kernvak

Management en organisatie

Kernvak

Microeconomics

Keuzevak

Belastingrecht (Faculteit Rechten, verplicht PDO Acc.)

Keuzevak

Economische en sociale geschiedenis

Keuzevak

International Economics

Keuzevak

Toegepaste kwantitatieve economie

Keuzevak

Urban Economics

Disciplinevak

Enterprise Systems

Disciplinevak

Knowledge and Organization

Disciplinevak

Organization Perspectives and Dynamics


Periode 3 (januari)

Verplicht

Werkcollege (deel 1)

Verplicht

Wetenschapsleer en methodologie

Keuzevak

Belastingrecht


Periode 4 (febr-mrt)

Keuzevak

Bedrijfseconomisch practicum

Keuzevak

Belastingrecht (Faculteit Rechten, verplicht PDO Acc.)

Keuzevak

Christian Social Philosophy in an International Perspective

Keuzevak

Development Economics

Keuzevak

E-Business

Keuzevak

Financial Statement Analysis

Keuzevak

Investments

Keuzevak

Marketing Research

Keuzevak

Milieueconomie en management

Keuzevak

Toegepaste data-analyse

Keuzevak

Transport and Network Economics

Disciplinevak

Financial Risk Management

Disciplinevak

Logistics

Disciplinevak

Organization Design

Disciplinevak

Purchasing and E-Procurement


Periode 5 (apr-mei)

Verplicht

Bachelorscriptie (scriptiewerkgroep)

Verplicht

Werkcollege (deel 2: presentatie en verdediging)

Keuzevak

Accounting Information Systems (verplicht PDO-Acc.)

Keuzevak

Economie van het onroerend goed

Keuzevak

Emerging Technologies

Keuzevak

Financial Management in not-for-profit Organisations

Keuzevak

International Marketing

Keuzevak

Labour, Care and Well-Being

Keuzevak

Strategy and Economics

Keuzevak

Strategy and Environment


Periode 6 (juni)

Verplicht

Bachelorscriptie


De keuzevakken worden verzorgd door de volgende afdelingen

Accounting

Marketing

Accounting Information Systems (verplicht PDO Acc.)

Consumer Behavior

Bedrijfseconomisch practicum

International Marketing

Financial Statement Analysis (verplicht PDO Acc.)

Marketing Research

Financial Management in not-for-profit Organisations
Management Acc. (verplicht PDO Acc.)

Management en organisatie

Management Accounting and Control

Advanced Human Resource Management

Ondernemingsrecht

Organization Perspectives and Dynamics
Strategic Management and the Strategy Process


Algemene en ontwikkelingseconomie

Strategy and Environment

Christian Social Philosophy in an International Perspective


Informatiekunde en logistiek

Development Economics

Business Intelligence

Economische en sociale geschiedenis

E-Business

International Economics

Emerging Technologies

Labour, Care and Well-Being

Enterprise Systems

Midden- en kleinbedrijf

European Distribution and Supply Chain Logistics
Logistics

Econometrie

Purchasing and E-Procurement

Strategy and Economics
Toegepaste data-analyse
Toegepaste kwantitatieve economie

Ruimtelijke economie
Economie van het onroerend goed

Financiering

Milieueconomie en management

Financial Risk Management

Transport and Network Economics

Investments

Urban Economics

2.5.2Inschrijven vakken derde jaar


Voor alle vakken in het derde jaar economie en bedrijfseconomie en bedrijfswetenschappen moet je je van te voren inschrijven om deel te kunnen nemen. Dit moet je doen aan het eind van het tweede jaar.
Aan het eind van het tweede jaar moet je een voorlopige planning van je derde jaar opgeven. Je geeft aan welke vakken je denkt te gaan volgen en in welke periode. Dit geldt voor álle vakken van het derde jaar: geef dus zowel je keuzevakken als je verplichte vakken op. Je kunt in elke periode ook een extra vak opgeven dat je wilt volgen. In totaal kun je dus drie vakken per periode opgeven.
De planning is tevens een voorlopige inschrijving voor de vakken van het derde jaar. Meer informatie vind je in de vakbeschrijvingen en op www.studiegidsen.vu.nl.
Je kunt je planning wijzigen of aanpassen tot circa vier weken voor een nieuwe periode begint. Dan wordt de inschrijving die periode definitief gemaakt en kun je de inschrijving voor die periode niet meer wijzigen.
Als je niet bent ingeschreven voor een vak, of een vak wilt veranderen na de sluitingsdatum, kan dat alleen wanneer de capaciteit dat toelaat. Als je niet bent ingeschreven, heb je dus geen garantie dat je het vak alsnog kunt volgen.
Hetzelfde geldt als je meer dan drie vakken in een periode wilt volgen. Je kunt dit allen doen door bij de start van dit extra vak een aanvraag te doen bij enrolment@feweb.vu.nl. Als de capaciteit het toelaat, kun je geplaatst worden.
Je schrijft je in via www.feweb.vu.nl/inschrijven. Inschrijven kan dus niet via Blackboard.

Belangrijke data:

t/m 30 juni

wijzigen planning periode 1, daarna staat de inschrijving voor periode 1 vast


t/m 30 sept.

wijzigen planning periode 2, daarna staat de inschrijving voor periode 2 vast


t/m 30 nov.

wijzigen planning periode 3, daarna staat de inschrijving voor periode 3 vast


t/m 15 jan. 2007

wijzigen planning periode 4, daarna staat de inschrijving voor periode 4 vast


t/m 28 febr. 2007

wijzigen planning periode 5 en 6, daarna staat de inschrijving voor periode 5 en 6 vast

2.5.3Bachelorscriptie


Om aan je scriptie te mogen beginnen moet je aan een aantal voorwaarden voldaan hebben. Zo moet je in elk geval 120 ects gehaald hebben. Daarnaast moet je het vak Methoden en Technieken gehaald hebben. Je moet aan de voorwaarden voldaan hebben op het moment van inschrijven.
Bij het schrijven van je scriptie word je ingedeeld in scriptiewerkgroepen. Je wordt in deze werkgroepen begeleid bij het schrijven van je scriptie. De indeling gebeurt meestal op basis van onderwerp. Een uitgebreide beschrijving van de eisen die aan je scriptie gesteld worden, de begeleiding en de procedure om je in te schrijven voor een scriptiewerkgroep vind je in de Handleiding Bachelorscriptie Economie en Bedrijfseconomie. Deze kun je vinden op Blackboard, onder Bachelorscriptie-economie.
Als je in het derde jaar je scriptie niet kunt schrijven, bijvoorbeeld omdat je niet voldaan hebt aan de ingangseisen, kun je dit doen in periode 2 en 3 van het jaar daarop. Je kunt dus op twee momenten in het jaar je scriptie schrijven: periode 5 en 6 en periode 2 en 3. Let op: je kunt niet starten met een masteropleiding zonder voltooide scriptie. Zie ook de paragraaf Voorwaardelijke toelating tot de master verderop in deze gids.

2.5.4Stage


Het is mogelijk om in je derde jaar een stage te doen. De stage mag niet gekoppeld worden aan een scriptie. Een van te voren goedgekeurde en goed volbrachte stage levert een vrijstelling op van twee keuzevakken (12 ects). Zie voor meer informatie de Stagehandleiding Economie en Bedrijfseconomie, beschikbaar via Blackboard, onder Bachelorscriptie-economie.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina