Inhoudsopgave 1 Faculteit der Geneeskunde 7Dovnload 473.01 Kb.
Pagina1/12
Datum20.08.2016
Grootte473.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12Geneeskunde
Studiegids 2006/2007Inhoudsopgave

1 Faculteit der Geneeskunde 7

2 Praktische regels ten aanzien van de opleiding 15

3 De opbouw en inhoud van de opleiding geneeskunde 21

4 Preklinisch onderwijs 29

5 Klinisch onderwijs 65

6 Voorzieningen 751Faculteit der Geneeskunde

1.1Inleiding

Dit is de studiegids van de ongedeelde opleiding geneeskunde. Deze gids bevat informatie over de opbouw en inhoud van de opleiding, de organisatie en de voorzieningen voor studenten. Het onderwijs van de opleiding geneeskunde wordt verzorgd door het VU medische centrum (VUmc). Studenten zijn ingeschreven bij de Vrije Universiteit.


Met ingang van het collegejaar 2005/2006 wordt de ongedeelde opleiding afgebouwd, te beginnen met de propedeuse. De informatie over de propedeuse in deze gids is dan ook beperkt.
De doelstelling van de artsopleiding is dat artsen voor een verantwoorde beroepsuitoefening beschikken over de juiste kennis, vaardigheden en attitude. Het is nodig een brede kennis te hebben van het normale functioneren van de mens en van de ziektebeelden die het gevolg zijn van het ontsporen van de normale functies, van de maatschappelijke aspecten van de gezondheidszorg en van medisch-ethische principes, die ten grondslag liggen aan de keuzes waarmee een arts dagelijks te maken heeft. Daarnaast moet deze kennis in een klinische setting toegepast kunnen worden. Het onderwijsprogramma is zo ingericht dat al deze aspecten op een evenwichtige wijze aan bod komen. In het Raamplan 2001 zijn de eindtermen van de opleiding geneeskunde beschreven.
Voor meer informatie over de onderdelen in deze studiegids zie blackboard en de website:
www. med.vu.nl
Aanvullingen en/of wijzigingen over gegevens in deze studiegids, roosterwijzigingen en berichten over colleges, practica, tentamens en examens worden bekendgemaakt via TIS, de website en blackboard.

1.1.1VUmc-compas


Een nieuw curriculum

Het VUmc-opleidingsprogramma voor de basisarts is geheel vernieuwd en gestart in september 2005. Met het nieuwe onderwijsprogramma is de bachelor-masterstructuur ingevoerd. Het is een competentiegericht programma en leidt artsen op die hun werk met compassie uitvoeren. Het motto van het nieuwe curriculum is daarom: competent met compassie. Het VUmc-compas sluit beter aan bij de voor- en vervolgopleidingen, is gebaseerd op de nieuwste onderwijskundige inzichten en levert artsen af die een antwoord hebben op de eisen die een dynamische samenleving aan hen stelt.

In het VUmc-compas leren de studenten kennis, vaardigheden en gedrag te integreren. Zo verwerven ze competenties die ze professioneel kunnen inzetten in hun werk als basisarts.

1.2Algemeen

De studie geneeskunde is een opleiding van zes jaar met drie examens:  • het propedeutisch examen

  • het doctoraal examen

  • het artsexamen.

De omvang van de verschillende studieonderdelen van de propedeutische fase, de doctoraalfase en de co-assistentschappen wordt aangegeven in studiepunten: EC's (European Credits). Per studiepunt wordt de student geacht gemiddeld achtentwintig uur te besteden aan onderwijs. Binnen die tijd valt het volgen van het onderwijs, de daarbij behorende activiteiten en de zelfstudie gericht op het tentamen. Ieder jaar bestaat uit 42 weken (= 60 studiepunten). De totale opleiding, inclusief propedeuse, omvat dus 360 studiepunten. Het onderwijs tijdens de eerste vier studiejaren is onderverdeeld in thematische blokken. Een thema wordt vanuit verschillende afdelingen of disciplines belicht (multidisciplinair onderwijs). Het onderwijs wordt gegeven in de vorm van hoorcolleges en practica, die in kleine groepen gegeven worden. De meeste blokken worden afgesloten met een schriftelijk tentamen en een aantal met een essay. Parallel aan het blokonderwijs loopt door alle vier de studiejaren het lijnonderwijs (klinisch lijnonderwijs, vaardigheidsonderwijs en ervaringsleren). Het lijnonderwijs bouwt voort op de kennis die is opgedaan in de blokken..

1.2.1De Honoursclass


Binnen het VU medisch centrum wordt sinds 2001-2002 een verrijkingsprogramma aangeboden om getalenteerde studenten reeds in een vroeg stadium te betrekken bij het wetenschappelijk onderzoek: “honoursclass geneeskunde”. Doel van het programma is studenten extra uitdagingen te geven en hen de mogelijkheid te bieden zich te profileren als medisch wetenschappelijk onderzoeker. Het streven is om elk jaar twintig geschikte kandidaten te selecteren en op te leiden. Het optimale eindpunt is plaatsing als assistent geneeskundige in opleiding tot klinisch wetenschappelijk onderzoeker (AGIKO) of promovendus; het minimale eindpunt is een wetenschappelijke publicatie als 1e auteur in een wetenschappelijk tijdschrift. Voor het programma zijn voor acht profielen “snuffelstages” ontwikkeld. Een “snuffelstage” bestaat uit vier dagdelen contactonderwijs en twee dagdelen zelfstudie. De inhoudelijke invulling verschilt per stage. Iedere deelnemer neemt deel aan vier zelf gekozen stages. De stages vinden plaats in de periode februari t/m juni. Na afloop van iedere “snuffelstage” vindt een evaluatie en beoordeling plaats. Doel van deze stages is studenten kennis laten maken met wetenschappelijk onderzoek en met het onderzoeksgebied van de verschillende profielen. Hierna bepaalt de student of hij doorgaat met het traject voor de volgende twee jaar en met welk onderzoeksonderwerp.

: studiegidsen -> Archief -> Studiegidsen%202006%20-%202007
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Algemene informatie faculteit 9
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Kunst en Cultuur Studiegids 2006/2007
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Algemene gezondheidswetenschappen (BSc) 9
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Inleiding 8 2 Organisatie van de faculteit 10
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Faculteit Exacte wetenschappen 8
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Organisatie van de faculteit 11
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 School for Earth and Environmental Sciences, bacheloropleiding Aardwetenschappen 7
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Moderne Talen en Culturen Studiegids 2006/2007
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Biologie (BSc) 8


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina