Inhoudsopgave 1 Faculteit der Geneeskunde 7Dovnload 473.01 Kb.
Pagina2/12
Datum20.08.2016
Grootte473.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

1.3Organisatie van de Faculteit
1.3.1Het onderwijsinstituut


Het onderwijs van de opleiding geneeskunde is als geheel ondergebracht in het onderwijsinstituut. Het onderwijsinstituut is verantwoordelijk voor de inhoud, de onderwijskundige vormgeving, de uitvoering en de organisatie van de opleiding. De onderwijsdirecteur is onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van het VU medisch centrum belast met de dagelijkse leiding van het onderwijsinstituut.
Onderwijsdirecteur: Dr. J.A.A.M. van Diemen
Adres: Opleiding geneeskunde VU medisch centrum
Secretariaat onderwijsinstituut Medische Faculteit, kamer A 114
Postbus 7057
1007 MB  AMSTERDAM
Bezoekadres: Van der Boechorststraat 7, kamer A 114
Telefoon: 00 31 20 444 8010
Fax: 00 31 20 4448427
Raad van bestuur VU medisch centrum

De raad van bestuur is belast met de leiding van het VU medisch centrum. Binnen de raad van bestuur is de decaan verantwoordelijk voor onderwijs en onderzoek. De decaan legt voor deze taken verantwoording af aan het college van bestuur van de Vrije Universiteit.


Het onderwijsinstituut is onderverdeeld in eenheden:

  • Unit Onderwijs en Studentzaken (O&S)

De unit Onderwijs en Studentzaken zorgt voor de organisatie en de coördinatie van het onderwijs, de onderwijsadministratie, de ondersteuning van onderwijsgroepen en onderwijs- en examencommissie en de kwaliteitsbewaking. Ook internationalisering, de onderwijsvoorlichting en de studieadvisering maken deel uit van de unit O&S. O&S verzorgt ook de informatievoorziening aan studenten en docenten. Daarnaast verzorgt het de organisatie en administratie van de tentamens en examens, de roostering van het onderwijs en de planning van onderwijsruimten. Voor advies en informatie kunnen studenten terecht bij de balie van het onderwijsinstituut. De openingstijden van de balie zijn van maandag t/m vrijdag van 11:30 tot 14:00 uur en van 16:00 tot 16:30 uur. Dit cursusjaar worden de openingstijden verruimd. Tijdens de zomervakantie wijzigen de openingstijden (zie www.med.vu.nl).


  • Unit Ontwikkeling en Kwaliteit (O&K)

Deze unit houdt zich bezig met onderwijsbeleid, onderwijsontwikkeling, onderzoek van onderwijs en kwaliteitszorg. De ontwikkeling van het nieuwe curriculum wordt grotendeels vanuit deze sectie ondersteund.


De organisatie van het postacademisch onderwijs wordt verzorgd vanuit PAOG cursus- en congresorganisatie. Het bureau, dat deel uitmaakt van het onderwijsinstituut, biedt ondersteuning bij de organisatie van cursussen, symposia en (internationale) congressen.

Voor meer informatie zie: www.paog.info.
  • ALCO

Het ALCO verzorgt het vaardigheidsonderwijs en beheert het skills-lab.

1.3.2Commissies


De opleiding geneeskunde heeft enkele commissies die de kwaliteit van de opleiding en examens bewaken.

Onderwijscommissie (OC)

De onderwijscommissie adviseert over de inhoud van de opleiding en de kwaliteit van de uitvoering. De onderwijscommissie is hét facultaire discussieplatform over onderwijs voor docenten en studenten. Docenten en studenten zijn paritair vertegenwoordigd met elk zes leden.
Examencommissie (EC)

De examencommissie is verantwoordelijk voor de tentamens en de examens van de opleiding. De examencommissie wijst de examinatoren aan en stelt regels op voor de toetsing. De examencommissie bewaakt de uitvoering en kwaliteit van het toetsbeleid.

De studieadviseur adviseert de examencommissie geneeskunde met betrekking tot beslissingen rond individuele studenten. Verzoeken aan de examencommissie kunnen via de studieadviseur ingediend worden.
Toetscommissie

De toetscommissie is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en toetstechnische advisering van de examinatoren en voor de meta-evaluatie van de toetsing als geheel.

Voor de samenstelling van de commissies zie www.med.vu.nl.

1.4Studentenorganisaties
1.4.1Faculteitsvereniging MFVU


De Medische Faculteitsvereniging aan het VU medisch centrum (MFVU) is de studievereniging voor alle geneeskundestudenten aan het VU medisch centrum. De MFVU is met ruim 1500 leden een van de grootste studieverenigingen van het VU medisch centrum. De MFVU zorgt voor plezier en ontspanning buiten het studeren. Er zijn namelijk tal van commissies die feesten, borrels, symposia, reizen, filmavonden en sportactiviteiten organiseren. Daarnaast zijn er natuurlijk ook de serieuze activiteiten, zoals ieder jaar een symposium met een wisselend thema en een heuse ouderdag.

De MFVU geeft samen met de Co-raad het blad Invuus&Co uit en verkoopt studieboeken en medische instrumenten tegen een gereduceerd tarief aan de leden in de MFVU-winkel. Een ander gebied waar de MFVU zich actief mee bezig houdt, is het onderwijs. De MFVU onderhoudt contacten met verschillende organisaties die de belangen van studenten onderhouden. De MFVU is altijd op zoek naar studenten die actief willen meedoen in een van de vele commissies.
adres

MFVU-kamer D-014

MFVU-winkel BK-38 (kelder medische faculteit)

Van der Boechorststraat 7, 1081 BT A'dam


openingstijden

dagelijks geopend van 12.00 tot 13.15 uur

telefoon

(020) 444 8353

fax

(020) 444 8398

e-mail

mfvu@stu.med.vu.nl

homepage

http://www.mfvu.nl

1.4.2Facultair Studenten Overleg (FSO)


In het facultair studentenoverleg zijn alle studentenorganisaties verenigd. Het FSO vergadert eens in de zes weken onder leiding van de studentassessor. De studentenraad, de MFVU, de IFMSA, de JVC, de co-raad en de studenten die in andere commissies deelnemen brengen elkaar op de hoogte van hun activiteiten en kijken waar ze, zo nodig, hun krachten kunnen bundelen of samen kunnen werken.

Studentassessor

De studentassessor is de voorzitter van het Facultair Studenten Overleg (FSO) en ook lid van het managementteam.van het onderwijsinstituut. Hierdoor is een goede communicatie mogelijk tussen onderwijsinstituut enerzijds en de studenten anderzijds.

Mocht je meer over de functie willen weten, of weet je niet waar je met jouw vragen terecht kunt, neem dan contact op met:

Hanneke van der Wijngaart

Bereikbaar: maandag t/m vrijdag: BK-44; tel. 06-5328 8248.

1.4.3De studentenraad


De Studentenraad van het VU medisch centrum is het medezeggenschapsorgaan voor studenten. De Studentenraad bestaat uit negen studenten. Zij worden jaarlijks in mei gekozen via faculteitsbrede verkiezingen tezamen met de universiteitsbrede verkiezingen.

De Studentenraad is de officiële belangenbehartiger van alle medische studenten en voert zodanig overleg met de decaan en de onderwijsdirecteur over onderwijs en studentenbelangen. De Studentenraad werkt samen met andere studentenorganisaties en probeert ook op die manier alle studentenbelangen zo goed mogelijk te behartigen.

De Studentenraad heeft een dagelijks bestuur van drie leden: voorzitter, de vice-voorzitter en secretaris en heeft zes algemene leden die vaak lid zijn van een van de andere studentenorganisaties.
De Studentenraad komt op voor de belangen van de studenten van de opleiding geneeskunde van het VU medisch centrum. Dit betekent dat de Studentenraad de faciliteiten, voorzieningen en reglementen beoordelen op de belangen voor de studenten. Hierbij onderhoudt de Studentenraad regelmatig contact met de decaan en onderwijsdirecteur die het beleid uitstippelen voor de faculteit en haar voorzieningen. Dit directe contact stelt de Studentenraad in staat invloed uit te oefenen op allerlei zaken die de studenten aangaan. Enkele voorbeelden zijn beslissingen rond VUmc-compas en de reglementen omtrent het onderwijs.

Heb je problemen met de faciliteiten en/of het onderwijs, of heb je suggesties en/of vragen, neem dan contact op met de Studentenraad.

De Studentenraad vergadert iedere week en is via e-mail en Blackboard goed te bereiken.


adres

FSO-kamer, BK-44 (tegenover de computerzaal in de kelder)

telefoon

(020) 444 8402

e-mail en website

sr@med.vu.nl1.4.4Jaarvertegenwoordiging (JVC)


De jaarvertegenwoordiging bestaat uit studenten uit de verschillende jaren die hun jaar vertegenwoordigen bij het VU medisch centrum. Voor elk jaar zijn de jaarvertegenwoordigers verenigd in de Jaar-Vertegenwoordigings-Commissie (JVC). Bij ieder onderwijsblok zijn er twee studenten die het gehele jaar vertegenwoordigen. De JVC-ers vormen het centrale aanspreekpunt voor alle problemen van de studenten betreffende het onderwijs van dat blok. De JVC-ers inventariseren de problemen en gaan hiermee naar de betreffende docent(en) en proberen tot een oplossing te komen.

De JVC-ers hebben de volgende taken:  • evalueren van tentamens;

  • evalueren van het onderwijs van de blokken;

  • verzorgen van het tentamennieuws en overig nieuws;

  • het oplossen van 'ad hoc' problemen (met boeken of rooster e.d.);

  • verzorgen van bloemen voor patiënten

De JVC heeft een mailinglijst waar studenten zich voor kunnen aanmelden om op de hoogte te blijven van onderwijsnieuws. Meld je aan door een blanco mail te sturen naar geneeskunde-subscribe@topica.com.


Om je aan te melden bij de JVC blackboard site ga je naar www.bb.vu.nl. Log in en klik dan op het tabblad Courses. Vervolgens klikken op Faculteit der Geneeskunde dat onder het kopje Course Catalog staat. Klik vervolgens op Enroll bij de course JVC


Adres

FSO-kamer, BK-44

Telefoon

(020) 444 8402

e-mail

sr@med.vu.nl (www.med.vu.nl/studenten)1.4.5Co-raad VU medisch centrum


De Co-raad is een belangenvereniging opgericht door en voor alle co-assistenten van het VU medisch centrum. De Co-raad bestaat uit een dagelijks bestuur en een groot aantal actieve co-assistenten. De Co-raad houdt zich vooral bezig met de kwaliteit van het onderwijs, evaluatie van de co-schappen en zijn o.a. actief binnen de studentenraad.


Postadres

Co-raad VUmc, kamer BK-44

Postbus 7057

1007 MB Amsterdam


Bezoekadres

Van der Boechorststraat 7

telefoon

(020) 444 8402

e-mail

bestuur@co-raad.nl

homepage

http://www.co-raad.nl1.4.6Stichting Medisch Interfacultair Congres (MIC)


De Stichting MIC is een interfacultaire studentenorganisatie die elk jaar een landelijk congres organiseert voor studenten geneeskunde, co-assistenten en andere belangstellenden. Elk jaar opnieuw komt een onderwerp aan de orde dat actueel is, in de belangstelling staat van geneeskundestudenten en waarin het geneeskunde curriculum minder aandacht aan wordt besteed. Het negen leden tellende bestuur van de Stichting wordt gevormd uit afgevaardigden van alle acht medische faculteiten in Nederland. Elk bestuurslid neemt een deel van de organisatie voor zijn/haar rekening. Te denken valt aan functies als voorzitter, secretariaat, penningmeester, gaststad, dagindeling, PR (2 bestuursleden), sponsoring en subsidie. Elk bestuurslid heeft ter ondersteuning een commissie in de stad waar hij of zij geneeskunde studeert.

Kijk voor meer informatie op: www.stichtingmic.nl


1.4.7IFMSA-VU


IFMSA the Netherlands (IFMSA-NL) is een vereniging van medische studenten die zich inzet om Global Health –ofwel de wereldwijde gezondheid en alles wat daar invloed op heeft - onder de aandacht te brengen bij zowel medestudenten als andere groepen van de samenleving. We zijn van mening dat het voor iedereen, maar vooral voor toekomstige artsen een waardevolle toevoeging is om meer te weten over de gezondheidssituatie wereldwijd. Als arts zul je, waar je ook werkt, vast en zeker te maken krijgen met mensen (en ziekten) uit allerlei landen, culturen en (welzijn)situaties.

Toenemende globalisatie is een feit: tegenwoordig is de andere kant van de wereld slechts een dagje vliegen hier vandaan; studeren, stagelopen en zelfs werken in het buitenland wordt steeds populairder. Tegelijkertijd worden veel mensen gedwongen hun eigen land te verlaten door slechte en/of onveilige omstandigheden. Met de mensen verspreiden ook gezondheidsproblemen zich over de wereld. Bedenk je eens hoe de gezondheid van de mens beïnvloed wordt door zaken als armoede, (gebrek aan) onderwijs en oorlog. Maar ook zaken als overgewicht, roken en wisselende seksuele contacten veroorzaken in veel landen enorme problemen en behoren ook tot wat genoemd wordt “Global Health”.

IFMSA (the International Federation of Medical Students’ Associations) is een vereniging met leden over de hele wereld. IFMSA-VUmc maakt als een van de acht Nederlandse medische faculteiten deel uit van IFMSA-Nederland.

Wie lid wordt van IFMSA-VUmc, kan meehelpen met het organiseren van een van de vele projecten, workshops, symposia, en stages. Ook als je zelf graag stage wilt lopen in het buitenland kun je bij IFMSA-VUmc terecht.

IFMSA-VUmc heeft haar bestuurskamer in de kelder van de medische faculteit, tegenover de computerzaal (kamer BK-46). Als je meer wilt weten kun je daar langskomen of een mail sturen naar amsterdam.vu@ifmsa.nl.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina