Inhoudsopgave 1 Inleiding 5Dovnload 0.65 Mb.
Pagina1/19
Datum19.12.2017
Grootte0.65 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
8 december 2009

Versie 2.2Functioneel ontwerp

Omgevingsloket online
versie 2.2
Inhoudsopgave


1 Inleiding 5

1.1 Identificatie 5

1.2 Leeswijzer 5

1.3 Doel van dit document 5

1.4 Randvoorwaarden en uitgangspunten 5

1.5 Uitgangspunten beschrijving 6

1.6 Gebruikte termen 6

1.7 Referenties 7

1.8 Issues / openstaande punten 7

1.9 Revisie historie 7

1.10 Goedkeuring 9

2 Scope 10

2.1 Inleiding (extractie uit programma van eisen) 10

2.2 Context van Omgevingsloket online 11

2.3 Scope 122.3.1 Scope increment 1 12

2.3.2 Scope increment 2 13

2.3.3 Scope increment 3 inclusief nalevering 13

2.3.4 Scope release 0.8.21 14

2.3.5 Scope release 0.8.30 14

2.3.6 Scope release 0.8.40 14

2.3.7 Scope release 0.8.61 15

2.3.8 Scope release 0.8.80 15

2.3.9 Scope release 0.8.100 15

2.3.10 Scope release 1.0 17

2.3.11 Scope release 1.1 17

2.3.12 Scope release 1.2 18

2.3.13 Scope release 2.0 18

2.3.14 Scope release 2.1 20

2.3.15 Scope release 2.2 22

2.3.16 Doorgeschoven naar volgende releases in 2009 en 2010 23

3 Processen van Omgevingsloket online 24

3.1 Inleiding 24

3.2 Statussen van de aanvraag 24

3.3 Uitwerking procesanalyse 30

3.4 Architectuur dossiermodule 31

3.5 Termijnsignalering (alleen voor Omgevingsloket online-Wabo van belang) 33

3.6 Bepaling bevoegd gezag 38

3.7 Bepaling Wabo procedure 40

3.8 Vooroverleg met bevoegd gezag 41

3.9 Bijlagen toevoegen 41

3.10 Aansluitscenario’s voor bevoegd gezag 41

3.10.1 Aansluitvormen en verzendmethoden 41

4 Organisatie 45

4.1 Inleiding 45

4.2 Rollen 45

5 Gegevens 50

5.1 Inleiding 50

5.2 Gegevensmodel aanvraag 50

5.3 Gegevensmodel melding Activiteiten besluit 53

5.4 Samenhang met Basisregistraties en RSGB 54

5.5 Mapping op GFO-Zaken 57

5.6 Mapping op Be Informed 60

5.7 Uitwerking gegevensmodel 616 Gebruikers interface Omgevingsloket online 62

6.1 Inleiding 62

6.2 Doelgroepen 62

6.3 Processen Oriëntatie en Aanvragen 636.3.1 Use cases 63

6.3.2 Scenario’s 64

6.3.3 Patronen 64

6.3.4 Vooroverleg ten behoeve van een nieuwe aanvraag wordt gefaciliteerd door Vooroverleg 66

6.3.5 Interactie principes 67

6.3.6 Papieren formulier 68

6.4 Processen Ontvangst en Behandelen 726.4.1 Scenario’s 73

6.4.2 Interactie principes 73

6.4.3 Interactieontwerp bevoegd gezag 73

6.4.4 Interactieontwerp baliemedewerker 75

7 Wetgevend kader voor Omgevingsloket online 78

7.1 Inleiding 78

7.2 Scope van de analyse 78

7.3 Transponeringtabel Wabo- Omgevingsloket online 78

7.4 Relatie met PVE 88

8 Kennis 89

8.1 Inleiding 89

8.2 Het structureren van kennis 90

8.3 Exploiteren inrichting – milieuvergunning 92

8.4 Integratie van AIM-module 92

9 Beheer & Beveiliging 93

9.1 Beheer van lokale instellingen 93

9.2 Authenticatie 96

9.3 Wijzigen wachtwoord 96

9.4 Autorisaties 98

9.4.1 Autorisatieregels 98

9.4.2 Autorisatie taken versus rollen 100

9.4.3 Autorisatie taken versus status 103

9.4.4 Autorisatie op gegevens aanvraag / melding 109

9.4.5 Beveiligd transport van gegevens 111

9.5 Beheer van adviesorganisaties 111

9.6 Uitbesteding van diensten 111

9.7 Privacy 112

9.8 Landelijk beheer 112

10 Bijlagen 113

10.1 Bijlage A – open issues 113

10.2 Bijlage B – ontwerp beslissingen 114
1Inleiding

1.1Identificatie


Dit document bevat het Functioneel Ontwerp voor de voorziening Omgevingsloket online. Dit document is gemaakt in opdracht van het Ministerie van VROM (VROM).

1.2Leeswijzer


Het Functioneel ontwerp is opgebouwd uit 9 hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de scope van de incrementen en releases in het Omgevingsloket online-project en is daarmee relevant voor projectmanagers van VROM en Be Informed, contractmanagers en deelnemers aan aanverwante projecten en/of programma’s.

In de hoofdstukken 3 t/m 9 wordt ingegaan op de verschillende invalshoeken waarop Omgevingsloket online in beschouwing is genomen, d.w.z. Proces, Organisatie, Gegevens, Gebruikersinterface, Juridisch, Kennis en Beheer & Beveiliging. Per invalshoek wordt in hoofdlijnen de uitwerking beschreven en ingegaan op de samenhang met andere invalshoeken.

Gezien het uiteindelijke doel om Be Informed als beheerinstrument en als het operationele platform te gebruiken, worden veel van de details per invalshoek uitgewerkt binnen Be Informed (in modelvorm), in plaats van deze details ook op te nemen in dit document. Deze modellen kunnen als bijlagen worden gezien bij dit document.

Wanneer er sprake is van een detailuitwerking - zoals de processchema’s - worden deze als bijlagen toegevoegd. In hoofdstuk 10 zijn bijlage A - openstaande issues – en bijlage B - de belangrijkste ontwerpbeslissingen - opgenomen. Bijlage C t/m K zijn opgenomen in aparte documenten. Bijlage J (infrastructuur) is vervallen.

De openstaande punten worden in nieuwe versies van het functioneel ontwerp meegenomen.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina