Inhoudsopgave 1 Inleiding 5Dovnload 0.65 Mb.
Pagina2/19
Datum19.12.2017
Grootte0.65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

1.3Doel van dit document


Het doel van dit document is om de functionaliteit van Omgevingsloket online op zodanige wijze te beschrijven dat het configureren, modelleren en testen van Omgevingsloket online in Be Informed mogelijk wordt. Hierbij gaat het vooral om aanvullende specificaties ten opzichte van de in paragraaf 1.7 genoemde documenten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het expliciet maken van de verschillen per gebruikers profiel.

1.4Randvoorwaarden en uitgangspunten


Als eerste uitgangspunt gelden de documenten zoals opgesteld door VROM in het kader van de aanbesteding voor Omgevingsloket online en de offerte van Be Value in antwoord op deze aanbesteding. Deze vormen samen de zgn. Baseline-documenten. Zie ook paragraaf 1.7.
Als tweede uitgangspunt geldt het wetgevend kader ten behoeve van Omgevingsloket online. Dit wordt door de juridische experts van Be Informed verder uitgebreid. Het verdiept vanuit de wetten in formele zin (waaronder Wabo) naar AMVB (o.a. BOR/ MOR), modelverordeningen en besluiten.
Als derde uitgangspunt vormt de afbakening van de releases door VROM en Be Informed. Deze is aangegeven in hoofdstuk 2.

1.5Uitgangspunten beschrijving


Uitgangspunt voor de wijze van beschrijven in dit document

  • is het volledig gebruik van Omgevingsloket online voor het opstellen, indienen en behandelen van een aanvraag, voor de communicatie tussen de betrokken organisaties, met de aanvrager en het publiek en voor het publiceren van het (tussen) resultaat.

  • is het gebruik van de rolnamen uit hoofdstuk 4 van het functioneel ontwerp. De rolnamen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen Omgevingsloket online en zeggen niets over enige functie of taak met dezelfde naam binnen organisaties als gemeenten of provincies. De rollen zijn: aanvrager, melder, gemachtigde, bevoegd gezag, adviseur, uitvoerder, betrokkene, publiek (een ieder), baliemedewerker, coördinator, behandelaar en beheerder (functioneel)

  • is de volgende schrijfwijze voor rolnamen: ‘Aanvrager’, ‘Melder’, etc

  • is het gebruik van de rolnaam ‘Aanvrager’ voor degene die indient, voor ‘Aanvrager’ kan ook ‘Melder’ of ‘Gemachtigde’ worden gelezen


Tekst met een gele achtergrond geldt niet voor op de huidige versie van Omgevingsloket online. Deze zal in een volgende versie opgenomen worden.

1.6Gebruikte termen


In dit FO worden een aantal termen gebruikt. Hierbij worden zoveel mogelijk de termen gehanteerd die staan beschreven in (1) het wetgevend kader, (2) het gegevenswoordenboek, aangevuld met (3) termen zoals genoemd in andere documenten binnen de baseline-documentatie en (4) gebruikelijke ICT-termen volgens omgangsnormen.

Omdat de definitie van veel van deze termen uiteindelijk terug zal komen in de woordenlijst binnen Omgevingsloket online / Be Informed, worden ze niet nader beschreven in dit document. Alleen de termen die alleen hun geldigheid hebben binnen dit document worden hier beschreven.
Term

Betekenis

PVE

Programma van Eisen LVO: zie referentie document [1].

LVO

Landelijke Voorziening Omgevingsloket. Eind 2008 is de term LVO vervangen door Omgevingsloket online


1.7Referenties


Voor het bepalen van de functionaliteit hebben de onderstaande documenten als input gediend:

[1]

Programma van Eisen Landelijke Voorziening Omgevingsvergunning, VROM

[2]

Startarchitectuur Landelijke Voorziening Omgevingsvergunning, VROM.

[3]

PVE Bijlage Gegevenswoordenboek, VROM

[4]

Bijlage beantwoording programma van eisen LVO, Be Value

[5]

Wegwijzer Wabo en omgevingsvergunning 2007, mr. Van den Broek, Kluwer

[6]

Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens – referentiemodel, ICTU, project EGEM

[7]

Functioneel ontwerpen BRIKS

[8]

Verslag workshop BRIKS 17 juli 2007, M. van Rijk

[9]

Wetsbibliotheek VROM, toegankelijk via Harm Borgers

[10]

Memo VROM aan Kerngroep betreffende Couleur Local

[11]

Presentatie Edward de Wit (lid Kerngroep LVO) over tekeningsoorten


[12] Impactanalyse LVO1, versie 1.1, M. van Rijk / B. Swinkels, 10 okt 2008

[13] Memo Uitbesteden van diensten in LVO/1, M. van Rijk, 15 oktober 2008

[14] LVO HP-UX Prototype informaat LVO/1 Burgers, L. Evers

[15] Memo AIM waterkwaliteitsbeheerder, M. van Rijk, okt 2008

[16] Functioneel ontwerp change baliemedewerker + interactiedesign, I. Pijpers, juni 2009

[17] Afspraken Omgevingsloket – Berichtenbox, 27-08-2009, ICTU & VROM
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina