Inhoudsopgave 1 Inleiding 5Dovnload 0.65 Mb.
Pagina9/19
Datum19.12.2017
Grootte0.65 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19

3.8Vooroverleg met bevoegd gezag


In Omgevingsloket online wordt vooroverleg tussen ‘Aanvrager’ en ‘Bevoegd gezag’ gefaciliteerd gedurende de aanvraag in status concept. In hoeverre een bevoegd gezag dit toestaat is instelbaar. Zie ook paragraaf 9.1. In paragraaf 6.3.4 is het vooroverleg qua functionaliteit uitgewerkt. Daarnaast is het ook mogelijk voor een ‘Aanvrager’ om extra betrokkenen zoals een specifieke gemeente inzage te geven in haar aanvraag in status concept.

3.9Bijlagen toevoegen


Onder de tab ‘Bijlagen’ kan de ‘Aanvrager’ bestanden toevoegen.

Een aanvrager kan een overzicht van gebruikelijke in te dienen bijlagen (“boodschappenlijstje”) bij zijn aanvraag oproepen (vergelijkbaar met wat ook tijdens de vergunningscheck mogelijk is per werkzaamheid). Deze lijst wordt opgebouwd aan de hand van op de achtergrond draaiende kennisregels en wordt op basis van bekende- en/of nog uit te vragen gegevens automatisch bijgewerkt. Welke bijlagen aangeleverd dienen te worden, staat beschreven in bijlage F ‘Indieningsvereisten’.


Een nieuwe bijlage wordt middels een aantal schermen toegevoegd (zie ook Bijlage I): er wordt eerst een bestand geselecteerd en uploaded, vervolgens wordt het bestand, indien noodzakelijk, geconverteerd middels het product eReview Rendition server, wordt (indien geconverteerd) om goedkeuring gevraagd door de gebruiker en kan de gebruiker metadata (typering) invullen inclusief koppeling aan de werkzaamheid
Naast het toevoegen van een bijlage kunnen bestanden worden ingezien of verwijderd en de metadata worden aangepast.

3.10Aansluitscenario’s voor bevoegd gezag


Het bevoegd gezag kan op verschillende manieren Omgevingsloket online integreren met hun werkprocessen:

 1. de keuze van de zogenaamde aansluitvorm. Zie paragraaf 3.10.1;

 2. de beïnvloeding van de vergunningsplichtbepaling (vergunningsvrij verklaren van activiteiten en extra vragen waaronder knockout vragen) en toevoegen van extra indieningsvereisten (extra vragen zowel open als gesloten). Zie paragraaf 9.1

 3. de specifieke instellingen (o.m. functionele postbus adres) – zie ook paragraaf 9.1 en bijlage E bij ontwerp van de stuurtabellen;

 4. autorisatie instellingen (zie paragraaf 9.2)

3.10.1Aansluitvormen en verzendmethoden


Gemeenten, provincies en rijk verkeren in verschillende ontwikkelingsstadia van automatisering. Dat betekent dat zij niet over gelijkwaardige voorzieningen beschikken. Om recht te doen aan alle betrokken overheidsorganisaties is gekozen om binnen Omgevingsloket online drie aansluitvormen voor bevoegd gezag te implementeren.
Daarnaast worden er een tweetal zgn. verzendmethodes onderkend. Dit betreft de wijze van communicatie van berichten tussen Omgevingsloket online en bevoegd gezag of Omgevingsloket onlineen adviseur. Per bevoegd gezag en adviseur is dit instelbaar (zie paragraaf 9.1). De twee verzendmethoden zijn:

 1. email

 2. soap / xml

Voor alle aansluitvormen gelden de volgende uitgangspunten: 1. verplicht gebruik van de aanvraag module (vragenboom, invullen aanvraag); gebruik van de dossier module t.b.v. de behandeling is optioneel;

 2. in alle gevallen bevat Omgevingsloket online de complete aanvraaggegevens, d.w.z. alle door de aanvrager verstrekte gegevens, bijlagen, notities en andere documenten. Ook aanvullingen worden altijd in Omgevingsloket online geplaatst en afhankelijk van de aansluitvorm doorgestuurd naar bevoegd gezag. In hoeverre Omgevingsloket online ook behandel gegevens (zoals notities, adviezen, etc.) bevat is afhankelijk van de keuze van de betrokken overheidsorganisatie;

 3. de verschillende statussen van het hoofdproces van Omgevingsloket online gelden bij alle aansluitvormen en zijn voor alle betrokkenen, waaronder aanvragers/ gemachtigden, provincies en adviseurs, zichtbaar. Kanttekening hierbij is dat bevoegd gezagen vooralsnog geen wettelijke verplichting hebben om de status te synchroniseren, in het geval dat ze de dossiermodule van Omgevingsloket onlineniet gebruiken;de functies van de dossiermodule die tot een statusovergang leiden, zijn in alle gevallen beschikbaar en kunnen zowel op handmatige als elektronische wijze uitgevoerd worden met behulp van berichten. Voor een uitwerking van de handmatige functies zie paragraaf Error: Reference source not found, voor de structuur van email berichten zie bijlage D (procesmodel) en

voor de elektronische berichten zie bijlage H (berichtencatalogus);

 1. eenduidige communicatie met aanvrager en gemachtigde;

 2. de authentieke bron (aanvrager, Omgevingsloket online, gemeentelijk-systeem, basisregistraties) van gegevens en documenten dient per gegevenssoort altijd helder te zijn;

 3. wijzigen van het bevoegd gezag is bij alle aansluitvormen mogelijk conform het procesmodel van Omgevingsloket online;

 4. eenduidige werkwijze ten behoeve van provincies en adviseurs (dus niet gemeenteafhankelijk). Adviseurs (organisaties) zullen in staat zijn hun adviezen handmatig toe te voegen aan Omgevingsloket online. Deze worden vervolgens afhankelijk van de betreffende aansluitvorm door Omgevingsloket online direct doorgestuurd naar het bevoegd gezag;

 5. de (eventuele) referentiecode van het bevoegd gezag (= identificatie van verzoek) kan naar Omgevingsloket online op elektronische wijze (via een bericht) worden gecommuniceerd of handmatig worden ingevoerd;

 6. de aanvragen en vergunningen worden gepubliceerd door het bevoegd gezag eventueel met behulp van Omgevingsloket online. Vanuit het aanvragen- en meldingenoverzicht, het zaaksysteem of de website van het bevoegd gezag wordt doorgelinkt naar Omgevingsloket online. Dit gebeurt op basis van het referentienummer van het bevoegd gezag.

De aansluitvormen zijn:

1. Met volledige gebruikmaking van de landelijke voorziening.

Het bevoegd gezag kan volledig gebruik maken van Omgevingsloket online dossiermodule. Alle in dit functioneel ontwerp beschreven functies zijn dan ook van toepassing. Verzendmethode ‘email’ is standaard van toepassing.

Zodra een vergunningaanvraag is ingediend, wordt een mailbericht (inclusief de aanvraag in PDF-formaat en XML formaat) naar het bevoegd gezag gestuurd.
2. Combinatie van de mid- en backoffice van het bevoegd gezag met de dossiermodule (opslag) van de landelijke voorziening.

Indien het bevoegd gezag een systeem heeft voor haar procesafhandeling en –sturing (workflow) kan zij besluiten slechts gebruik te maken van de dossiermodule als zijnde authentieke opslag van gegevens. Standaard zal de verzendmethode ‘soap / xml’ van toepassing zijn.

Zo zal aanvullende dossiervorming (commentaar / adviezen van behandelaar en adviseurs) van bevoegd gezag ook via Omgevingsloket online plaatsvinden, mogelijk via handmatig uploaden van documenten. De (interne) processen, waaronder de communicatie met adviseurs, vinden echter via de eigen automatiseringsmiddelen plaats.

Zodra een vergunningaanvraag is ingediend, wordt de aanvraag via een XML-bericht inclusief links naar de bijlagen vanuit Omgevingsloket online naar het bevoegd gezag gestuurd. M.b.v. filetransfer kan het bevoegd gezag vervolgens de PDF van de aanvraag ophalen bij Omgevingsloket online.


3. Volledige gebruikmaking van de Mid- en backoffice van het bevoegd gezag en geen gebruik van de dossiermodule van de landelijke voorziening.

Indien het bevoegd gezag over voldoende Midoffice- / Backoffice systemen beschikt kan zij besluiten geen gebruik maken van de dossiermodule. Nu zal men uitsluitend gebruik maken van de dossiermodule als ‘schaduw’ dossier voor opslag van de aanvraaggegevens, dat betekent: • het compleet houden van het aanvraagdossier (via automatisch bericht of handmatig naar keuze) – zie algemeen uitgangspunt 1;

 • het actualiseren van statusinformatie (in principe via automatisch bericht, maar handmatig mag ook) – zie algemeen uitgangspunt 5;

 • adviseurs kunnen adviezen handmatig plaatsen op Omgevingsloket online, waarna ze automatisch worden doorgestuurd vanuit Omgevingsloket online naar bevoegd gezag (XML-bericht + bijlage) - zie algemeen uitgangspunt 8;

 • communicatie referentienummer bevoegd gezag – zie algemeen uitgangpunt 9.

Standaard is de verzendmethode ‘soap / xml’: zodra een vergunningaanvraag is ingediend, wordt de aanvraag via een XML-bericht inclusief links naar de bijlagen vanuit Omgevingsloket online naar het bevoegd gezag gestuurd. M.b.v. filetransfer kan het bevoegd gezag vervolgens de PDF van de aanvraag én de bijlagen ophalen bij Omgevingsloket onlineVanuit het aanvragen- en meldingenoverzicht wordt ten behoeve van aanvragers en gemachtigden doorgelinkt naar het zaaksysteem of de website van het bevoegd gezag. Dit gebeurt op basis van het referentienummer van het bevoegd gezag, d.w.z. het verzoek-nr dat door het bevoegd gezag is aangemaakt t.g.v. de ontvangst van een aanvraag.1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina