Inhoudsopgave 1 Inleiding 5Dovnload 0.64 Mb.
Pagina1/21
Datum20.08.2016
Grootte0.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

2 april 2010

Versie 2.3Functioneel ontwerp

Omgevingsloket online
versie 2.3
Inhoudsopgave


1 Inleiding 5

1.1 Identificatie 5

1.2 Leeswijzer 5

1.3 Doel van dit document 5

1.4 Randvoorwaarden en uitgangspunten 5

1.5 Uitgangspunten beschrijving 6

1.6 Gebruikte termen 6

1.7 Referenties 7

1.8 Issues / openstaande punten 7

1.9 Revisie historie 7

1.10 Goedkeuring 9

2 Scope 10

2.1 Inleiding (extractie uit programma van eisen) 10

2.2 Context van Omgevingsloket online 11

2.3 Scope 122.3.1 Scope increment 1 12

2.3.2 Scope increment 2 13

2.3.3 Scope increment 3 inclusief nalevering 13

2.3.4 Scope release 0.8.21 13

2.3.5 Scope release 0.8.30 14

2.3.6 Scope release 0.8.40 14

2.3.7 Scope release 0.8.61 14

2.3.8 Scope release 0.8.80 15

2.3.9 Scope release 0.8.100 15

2.3.10 Scope release 1.0 16

2.3.11 Scope release 1.1 16

2.3.12 Scope release 1.2 17

2.3.13 Scope release 2.0 17

2.3.14 Scope release 2.1 18

2.3.15 Scope release 2.2 20

2.3.16 Scope release 2.3 21

2.3.17 Doorgeschoven naar volgende releases in 2010 24

3 Processen in Omgevingsloket online 25

3.1 Inleiding 25

3.2 Statussen van de aanvraag 25

3.3 Uitwerking procesanalyse 31

3.4 Architectuur dossiermodule 33

3.5 Termijnsignalering 34

3.6 Bepaling ‘Bevoegd gezag’ 39

3.7 Uitbesteding aanvraag of melding aan een behandeldienst 40

3.8 Bepaling Wabo procedure 41

3.9 Overleg met ‘Bevoegd gezag’ 41

3.10 Bijlagen toevoegen 41

3.11 Aansluitscenario’s voor ‘Bevoegd gezag’ 423.11.1 Aansluitvormen en verzendmethoden 42

4 Organisatie 45

4.1 Inleiding 45

4.2 Rollen 45

5 Gegevens 49

5.1 Inleiding 49

5.2 Gegevensmodel aanvraag 49

5.3 Gegevensmodel Melding Activiteitenbesluit Wm 52

5.4 Samenhang met Basisregistraties en RSGB 52

5.5 Mapping op GFO-Zaken 56

5.6 Mapping op Be Informed 59

5.7 Uitwerking gegevensmodel 606 Gebruikers interface Omgevingsloket online 61

6.1 Inleiding 61

6.2 Doelgroepen 61

6.3 Processen Oriëntatie en Aanvragen 626.3.1 Use cases 62

6.3.2 Scenario’s 63

6.3.3 Patronen 63

6.3.4 Overleg ten behoeve van een nieuwe aanvraag 65

6.3.5 Interactie principes 65

6.3.6 Papieren formulier 66

6.4 Processen Ontvangst en Behandelen 706.4.1 Scenario’s 70

6.4.2 Interactie principes 70

6.4.3 Interactieontwerp ‘Bevoegd gezag’ 71

6.4.4 Interactieontwerp ‘Baliemedewerker’ 72

7 Wettelijk kader voor Omgevingsloket online 75

7.1 Inleiding 75

7.2 Scope van de analyse 75

7.3 Transponeringtabel Wabo- Omgevingsloket online 75

7.4 Relatie met PVE 84

8 Kennis 86

8.1 Inleiding 86

8.2 Het structureren van kennis 87

8.3 Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) 898.3.1 Ontwerpbeslissingen 89

8.4 Integratie van AIM-module 94

8.5 Integratie Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) 94

8.6 Leeswijzer format FO’s (vergunningcheck en formulier) 94

8.6.1 Introductie 94

8.6.2 Toelichting format Formulier 949 Beheer & Beveiliging 97

9.1 Beheer van lokale instellingen 97

9.2 Authenticatie 100

9.3 Wijzigen wachtwoord 100

9.4 Autorisaties 102

9.4.1 Autorisatieregels 102

9.4.2 Autorisatie taken versus rollen 104

9.4.3 Autorisatie taken per status 106

9.4.4 Autorisatie op gegevens aanvraag / melding 113

9.4.5 Beveiligd transport van gegevens 113

9.5 Beheer van adviesorganisaties 114

9.6 Uitbesteden van de uitvoering 114

9.7 Privacy 115

9.8 Landelijk beheer 115

10 Bijlagen 116

10.1 Bijlage A – open issues 116

10.2 Bijlage B – ontwerp beslissingen 117
1Inleiding

1.1Identificatie


Dit document bevat het Functioneel Ontwerp voor de landelijke voorziening Omgevingsloket online. Dit document is gemaakt in opdracht van het Ministerie van VROM (VROM).

1.2Leeswijzer


Het Functioneel ontwerp is opgebouwd uit 9 hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de scope van de incrementen en releases in het Omgevingsloket online-project en is daarmee relevant voor projectmanagers van VROM en Be Informed, contractmanagers en deelnemers aan aanverwante projecten en/of programma’s.

In de hoofdstukken 3 t/m 9 wordt ingegaan op de verschillende invalshoeken waarop Omgevingsloket online in beschouwing is genomen, d.w.z. Proces, Organisatie, Gegevens, Gebruikersinterface, Juridisch, Kennis en Beheer & Beveiliging. Per invalshoek wordt in hoofdlijnen de uitwerking beschreven en ingegaan op de samenhang met andere invalshoeken.

Gezien het uiteindelijke doel om Be Informed als beheerinstrument en als het operationele platform te gebruiken, worden veel van de details per invalshoek uitgewerkt binnen Be Informed (in modelvorm), in plaats van deze details ook op te nemen in dit document. Deze modellen kunnen als bijlagen worden gezien bij dit document.

Wanneer er sprake is van een detailuitwerking - zoals de processchema’s - worden deze als bijlagen toegevoegd. In hoofdstuk 10 zijn bijlage A - openstaande issues – en bijlage B - de belangrijkste ontwerpbeslissingen - opgenomen. Bijlage C t/m I zijn opgenomen in aparte documenten. Bijlage J (infrastructuur) is vervallen, bijlage K (Wabo Milieu) is geïntegreerd in dit document.De openstaande punten worden in nieuwe versies van het functioneel ontwerp meegenomen.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina