Inhoudsopgave 1 Inleiding 8 2 Organisatie van de faculteit 10Dovnload 1.96 Mb.
Pagina1/47
Datum21.08.2016
Grootte1.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47Psychologie
Studiegids 2005/2006Inhoudsopgave

1 Inleiding 8

2 Organisatie van de faculteit 10

3 Praktische regels ten aanzien van de studie 16

4 Studentenvoorzieningen 26

5 De bacheloropleiding 38

6 Het eerste bachelorjaar 42

7 Het tweede bachelorjaar 54

8 Het derde bachelorjaar 70

9 De masteropleiding 98

10 Mastertraject Arbeids- en Organisatiepsychologie 100

11 Mastertraject Kinder- en Jeugdpsychologie 110

12 Mastertraject Klinische Neuropsychologie 118

13 Mastertraject Klinische Psychologie 124

14 Mastertraject Sociale Psychologie 137

15 Master Cognitive Science 143

16 Master of Neurosciences 153

17 Research Master's in Social Psychology 167

18 Basisaantekening Psychodiagnostiek en opleiding tot GZ psycholoog 175

19 Bijlage 1 Regelingen en richtlijnen van de examencommissie Psychologie 182

20 Bijlage 2 Onderwijs- en Examenregeling (OER) bacheloropleiding Psychologie 189

21 Bijlage 3 Onderwijs- en Examenregeling (OER) masteropleiding Psychologie 201

22 Bijlage 4 Regulations Education and Exams (REE) Research Master’s in Social Psychology 209

23 Bijlage 5 Adressenlijst van alle medewerkers 2151Inleiding

1.1Algemeen

Voor je ligt de studiegids van de bachelor- en masteropleiding Psychologie. Deze gids bevat de informatie over universiteit, faculteit en opleiding die je voor de studie nodig hebt, zoals studentenvoorzieningen, praktische regels, opzet van de opleiding en een beschrijving van alle studieonderdelen. De gids is speciaal voor studenten geschreven. De ervaring leert echter dat de gids slecht gelezen wordt. Nu is het ook zeker geen boek om achter elkaar uit te lezen, maar eerder bedoeld om dingen in op te zoeken. Maak er dus gebruik van, anders mis je veel voor jouw studie belangrijke informatie.


De hoofdstukken 1 tot en met 4 vormen het ‘opleidingsspecifieke’ deel van het studenten­statuut. Dit beschrijft hoe de zaken binnen de opleiding en faculteit geregeld zijn. Het studentenstatuut beoogt de geldende wetgeving, regels en richtlijnen die voor studenten van belang zijn te beschrijven en op één plaats samen te vatten. Er is naar gestreefd de oorspronkelijke regelingen in begrijpelijk Nederlands weer te geven. Voor zover relevant, is aan het eind van de paragraaf weergegeven hoe de oorspronkelijke wet, regeling of richtlijn heet en waar je meer informatie kunt vinden. Het studentenstatuut schept geen rechten of plichten. Het geeft louter de bestaande regelgeving weer. Bij twijfel gelden te allen tijde de oorspronkelijke regels.

Vanaf hoofdstuk 5 worden zaken als programma's en inhoud van de vakken behandeld.

We wensen je van harte een succesvol studiejaar toe!

1.2Hoofdthema’s van onderzoek en onderwijs

De bacheloropleiding Psychologie wordt verzorgd door de Faculteit der Psychologie en Pedagogiek. Het onderwijs in de Psychologie wordt gegeven vanuit zeven afdelingen, die elk deskundig zijn op een deeldiscipline van de Psychologie. Het onderzoek binnen de opleiding, dat eveneens binnen deze afdelingen wordt vormgegeven, is geconcentreerd rondom een achttal thema's: Attention and Performance, Emotional Development, Genetics, Behavior and Health, Management of Individual differences and Social Processes in Organization, Social Cognition, Communication and Interdependence: the Regulation of Interaction, Mapping the Brain en Clinical Psychology.

Het onderwijs is niet strak rondom deze thema's gecentreerd, maar biedt een overzicht over een flink aantal subdisciplines van de Psychologie: Arbeids- en Organisatiepsychologie, Biologische Psychologie, Cognitieve Psychologie, Kinder- en jeugdpsychologie, Klinische Psychologie, Klinische Neuropsychologie en Sociale Psychologie
2Organisatie van de faculteit

2.1Faculteitsbestuur

Het faculteitsbestuur is het dagelijks bestuur van de faculteit. Het wordt voorgezeten door de decaan. Binnen het bestuur worden twee portefeuilles onder­scheiden: onderwijs en onderzoek. De directeur bedrijfsvoering van de faculteit, die tevens de leiding heeft over het bureau van de faculteit, is aan het bestuur toegevoegd.

Tot de taken en bevoegdheden van het faculteitsbestuur horen onder meer:


  1. de organisatie en coördinatie van het onderwijs en de wetenschapsbeoefening;

  2. het toezicht houden op de uitvoering van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en de onderzoeksprogramma’s;

  3. Het instellen van de examencommissie(s), de opleidingscommissie(s) en de vaste commissie voor wetenschapsbeoefening, en het benoemen van de leden daarvan.

Het faculteitsbestuur bestaat uit drie leden van het wetenschappelijk personeel, onder wie de decaan, de voorzitter van het faculteitsbestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling:

- Decaan: prof. dr. S. Miedema

- Portefeuillehouder onderwijs: mw. drs. J.M.C. Aalberts

- Portefeuillehouder onderzoek: prof. dr. J. Theeuwes
Het bestuur is te bereiken via de bestuurssecretaresse (zie paragraaf 2.3).

Meer informatie en de oorspronkelijke regelingen kunt u vinden in:

WHW, artikelen 9.23 tot en met 9.28;

Statuut VU, artikelen 6.2 tot en met 6.7.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina