Inhoudsopgave 1 School for Earth and Environmental Sciences, bacheloropleiding Aardwetenschappen 7Dovnload 0.93 Mb.
Pagina8/22
Datum18.08.2016
Grootte0.93 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22

1.17Studie- en loopbaanperspectief
1.17.1Studie en loopbaan


In het derde jaar van de bacheloropleiding wordt het vak Studie en loopbaan gegeven. Dit vak wordt verzorgd in een samenwerking tussen de faculteit en het Centrum voor Studie en Loopbaan. Er wordt onder meer gewerkt aan een competentieanalyse van jezelf, een oriëntatie op de arbeidsmarkt en er wordt aandacht besteed aan het gemotiveerd kiezen van een vervolg(master)opleiding. Een uitgebreide beschrijving van het vak is te vinden in de lijst met vakomschrijvingen in deze gids. Meer informatie over het Centrum voor Studie en Loopbaan is te vinden op de algemene website www.vu.nl > studenten > advies en begeleiding > studie- en loopbaanbegeleiding.

1.17.2Loopbaanoriëntatie en arbeidsmarkt


De Nederlandse werkgevers zijn nog niet ingesteld op het creëren van functies voor afgestudeerden met een academische bachelorgraad. In tegenstelling tot sommige andere landen is bij ons de bachelor-masterstructuur pas kort geleden ingevoerd en heeft nog een beperkt aantal mensen een bachelorbul aan het Nederlands Wetenschappelijk Onderwijs behaald. Veelal zullen studenten kiezen voor een vervolgopleiding en het behalen van een mastergraad. Veel informatie over de carrièremogelijkheden met een bachelorbul kan hier helaas dus nog niet gegeven worden.
Ter oriëntatie op de arbeidsmarkt is het nuttig om een stage te lopen buiten de instellingen van wetenschappelijk onderwijs. In de bacheloropleiding is alleen binnen het studieonderdeel Bachelorsthesis een beperkte mogelijkheid om eens buiten de VU te kijken. Binnen de masteropleidingen zal daartoe veel meer ruimte zijn.
Loopbaanoriëntatie vindt ook plaats op de door GeoVUsie georganiseerde bedrijvendagen, de Landelijke Loopbaandag op 9 februari 2007, of via het bijwonen van voordrachten die met grote regelmaat op de faculteit worden gehouden door personen uit het bedrijfsleven (o.a. Geoflex-lezingen op donderdagmiddagen).
De Stichting Bèta Bedrijvencontactdag Amsterdam (SBBA) organiseert ieder jaar een bedrijvencontactdag bestemd voor bètastudenten van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. De bedrijvencontactdag wordt jaarlijks gehouden in de eerste week van april, afwisselend in de gebouwen van de VU of de UvA.

De bedrijvendag is met name gericht op laatste jaar bachelorstudenten, masterstudenten en promovendi. Deze krijgen in de loop van maart een uitnodiging en het programmaboekje met het inschrijfformulier.

Op de bètabedrijvencontactdag is een informatiemarkt aanwezig waar bedrijven zich presenteren. Tevens zijn er verschillende lezingenrondes waarin enkele bedrijven de kans krijgen om het publiek te informeren over de arbeidsmogelijkheden die er voor bèta's zijn binnen dat bedrijf.

Een persoonlijk gesprek met een bedrijf naar keuze kan aangevraagd worden door een ingevuld c.v. in te leveren, dat verstrekt wordt met het inschrijfformulier. Naar aanleiding van deze c.v.’s worden studenten uitgenodigd voor de gesprekkendagen die enige tijd na de bedrijvendag plaatsvinden, meestal in mei.

De SBBA bestaat uit studenten van de VU en de UvA. Meer informatie over de SBBA of de bèta bedrijvencontactdag kan verkregen worden via de website http://www.sbba.nl.

1.17.3Doorstroom naar een masteropleiding


De meest voor de hand liggende keuze voor studenten in de afrondende fase van hun bacheloropleiding zal zijn zich te beraden op een doorstroom naar een masteropleiding. De masteropleiding kan gevolgd worden aan een andere Nederlandse of buitenlandse universiteit, of wordt logischerwijs voortgezet binnen de faculteit zelf.
De School for Earth and Environmental Sciences van de faculteit Aard- en Levenswetenschappen van de Vrije Universiteit kent de volgende masteropleidingen

A. Earth Sciences (waarbinnen zes specialisatierichtingen zijn ondergebracht); • Paleoclimate and Geo-ecosystems

 • Solid Earth

 • Archaeometry

 • Landscape Archaeology

 • Education (lerarenopleiding)

 • Science Communication

B. Geosciences of Basins and Lithosphere (onderverdeeld in drie richtingen)


C. Hydrology (onderverdeeld in twee richtingen); • Hydrogeology

 • Ecohydrology

D. Environment and Resource Management (onderverdeeld in twee richtingen); • Environmental Studies

 • Energy Studies

Binnen de specialisaties hebben de studenten de keuze tot het volgen van een tweetal profielen: • maatschappijgericht (M);

 • onderzoeksgericht (O)

De profielkeuze zal in de praktijk met name tot uitdrukking komen in de uitvoering van een beleidsmatige of bedrijfsstage in het kader van de Master Thesis (M), dan wel een meer onderzoeksgerichte Master Thesis aan universiteit of onderzoeksinstituut (O).
De masteropleidingen hebben een omvang van respectievelijk 120 stp. (Earth Sciences, Geosciences of Basins and Lithosphere, Hydrology) en 60 stp. (Environment and Research Management).
Toelating tot de masteropleidingen
Toestemming tot het volgen van masteronderdelen zonder bachelordiploma

Om de doorstroom van een bacheloropleiding naar een masteropleiding van de School of Earth and Environmental Sciences iets te versoepelen, is het onder bepaalde voorwaarden toegestaan reeds deel te nemen aan een deel van het cursorisch onderwijs van de masteropleiding zonder dat het daartoe benodigde bacherlordiploma is behaald (zie later). Studenten met een geringe achterstand in de bacheloropleiding kunnen op deze wijze tijdens het afronden van de bacheloropleiding reeds beginnen met de masteropleiding.

De voorwaarden voor deelname zijn als volgt:


 • Deelname is alleen toegestaan aan de daartoe speciaal in de OER vermelde studieonderdelen van de masteropleiding, wanneer de student minimaal 168 studiepunten heeft behaald in de bachelorrichting die toegang verschaft tot de betreffende masteropleiding of masterspecialisatie.

 • De periode waarbinnen de student zonder bachelordiploma kan deelnemen aan onderdelen van de masteropleidingen bedraagt maximaal 12 maanden, gerekend vanaf het begin van het cursusjaar.

N.B. Officiële inschrijving in de masteropleiding kan pas plaatsvinden na het behalen van het bachelordiploma!


Toelating met BSc Aardwetenschappen, Richting I

Studenten, die binnen het bachelorexamen Aardwetenschappen het programma van de bachelorvariant Richting I hebben gevolgd, hebben rechtstreeks toegang tot:

A. de volgende specialisaties van de masteropleiding Earth Sciences:


 • Paleoclimate and Geo-ecosystems

• Solid Earth

• Education (lerarenopleiding, E-variant)

• Science Communication (C-variant)

B. de volgende specialisaties van de masteropleiding Hydrology:

• Hydrogeology

• Ecohydrology

C. de volgende specialisaties van de masteropleiding Environment and Resource Management


 • Environmental Studies

 • Energy Studies

Geologiestudenten (richting I) die willen worden toegelaten tot de masteropleiding Geosciences of Basins and Lithosphere moeten voldoen aan algemene instroomeisen waarover informatie te vinden is op www.basinmaster.vu, in de OER, of via mastercoördinator dr. Reini Zoetemeijer (reini.zoetemeijer@falw.vu.nl, tel. (020) 598 7382). Deze master bestaat uit de volgende specialisaties:

• Sedimentary basins; architecture and evolution

• Continental lithosphere; composition and rates of processes

• Petroleum systems; development and regional geology
Toelating met bachelorvariant Richting II

Studenten, die binnen het bachelorexamen Aardwetenschappen het programma van de bachelorvariant Richting II hebben gevolgd, hebben rechtstreeks toegang tot:

A. de volgende differentiaties van de masteropleiding Earth Sciences:


 • Paleoclimate and Geo-ecosystems

 • Education (lerarenopleiding, E-variant)

 • Science Communication (C-variant)

B. de volgende differentiaties van de masteropleiding Hydrology:

 • Hydrogeology

 • Ecohydrology

C. de volgende specialisaties van de masteropleiding Environment and Resource Management

 • Environmental Studies

 • Energy Studies


Toelating met BSc Aardwetenschappen, Richting III

Studenten, die binnen het bachelorexamen Aardwetenschappen het programma van de bachelorvariant Richting III hebben gevolgd, hebben rechtstreeks toegang tot:

A. de volgende differentiatie van de masteropleiding Earth Sciences:


 • Paleoclimate and Geo-ecosystems

 • Education (lerarenopleiding, E-variant)

 • Science Communication (C-variant)

B. de volgende differentiaties van de masteropleiding Hydrology:

 • Hydrogeology

 • Ecohydrology

C. de volgende specialisaties van de masteropleiding Environment and Resource Management

 • Environmental Studies

 • Energy Studies


Toelating met bachelorvariant Geoarcheologie

Studenten die binnen het bachelorexamen Aardwetenschappen de variant Geoarcheologie hebben gevolgd, hebben rechtstreeks toegang tot:

A. de volgende differentiaties van de masteropleiding Earth Sciences:


 • Landscape Archaeology

 • Archaeometry

 • Education (lerarenopleiding, E-variant)

 • Science Communication (C-variant)

B. de volgende specialisaties van de masteropleiding Environment and Resource Management

 • Environmental Studies

 • Energy Studies


Toelating met BSc Aarde en economie

Studenten met een bachelordiploma Aarde en economie zijn er voorlopig nog niet, maar tegen de tijd dat studenten afstuderen kunnen zij onder meer rekenen op doorstroommogelijkheden naar masteropleidingen als Environment and Research Management, Earth Sciences en mogelijk Hydrology.


Toelating met afwijkende bachelorsvarianten

Studenten die op basis van hun bachelorvariant aan de Vrije Universiteit niet rechtstreeks toegang hebben tot een bepaalde masterspecialisatie binnen een masteropleiding, kunnen alsnog worden toegelaten tot die masterspecialisatie op basis van een daartoe strekkend besluit van de Examencommissie van die masteropleiding. De Examencommissie geeft daarbij aan voor welke differentiatie binnen de masteropleiding de toelating geldt. De Examencommissie kan aanvullende eisen stellen alvorens de student wordt toegelaten.


Toelating masterspecialisaties Science Communication en Education

Binnen de brede masteropleiding Earth Sciences bestaat de mogelijkheid tot het volgen van een Communicatie, of een Educatie-(lerarenopleiding)variant.

Voor het volgen van de richting Science Communication gelden geen specifieke toelatingseisen. Het is echter wel raadzaam tijdens de bacheloropleiding het vak Oriëntatie op communicatie en educatie 1 (990005) op te nemen in je vrije keuzepakket.

Wil je toegelaten worden tot de Educatievariant, dan is het verplicht Sociale geografie I (450099) in je bachelorpakket te hebben. Daarnaast wordt sterk aangeraden de vakken Oriëntatie op communicatie en educatie 1 (990005) en Oriëntatie op educatie 2 (990007) tijdens je bacheloropleiding te volgen.


Master Wijsbegeerte van een wetenschapsgebied

De faculteit der Wijsbegeerte organiseert een 2-jarige masteropleiding Wijsbegeerte van een wetenschapsgebied, voor studenten die geïnteresseerd zijn in de invloed die de wetenschap uitoefent op ons mens- en wereldbeeld, de drijvende kracht van de wetenschap in onze maatschappij en cultuur en de drastische veranderingen die onze wereld ondergaat onder invloed van (natuur)wetenschappen en technologie.

Studenten met een bachelordiploma Aardwetenschappen of Aarde en economie kunnen worden toegelaten tot deze opleiding en volgen in het eerste jaar een filosofisch basisprogramma, waaronder een aantal vakken uit de bacheloropleiding Wijsbegeerte. In het tweede jaar wordt met algemene verdiepingscolleges en seminars over wisselende actuele keuzeonderwerpen verder vorm gegeven aan de opleiding die eindigt in een afstudeerfase (voornamelijk literatuuronderzoek en scriptie) waarin je eigen wetenschapsgebied alle aandacht kan krijgen.

Voor meer informatie: M. Schoonebeek, studieadviseur Wijsbegeerte, Faculteit der Wijsbegeerte, hoofdgebouw, kamer 13A-06. Tel. (020)-598 6607, e-mail: m.schoonebeek@ph.vu.nl: studiegidsen -> Archief -> Studiegidsen%202006%20-%202007
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Algemene informatie faculteit 9
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Kunst en Cultuur Studiegids 2006/2007
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Algemene gezondheidswetenschappen (BSc) 9
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Inleiding 8 2 Organisatie van de faculteit 10
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Faculteit Exacte wetenschappen 8
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Organisatie van de faculteit 11
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Moderne Talen en Culturen Studiegids 2006/2007
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Faculteit der Geneeskunde 7
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Biologie (BSc) 8


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina