Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Achtergrond en probleemstelling 5Dovnload 360.29 Kb.
Pagina1/15
Datum24.07.2016
Grootte360.29 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 1

Voorwoord 3

Inleiding 4

Hoofdstuk 1: Achtergrond en probleemstelling 5

1.1 Het nieuws als object van wetenschap 5

1.2 Invloeden op nieuwsinhoud 5

1.3 Macedonië: jonge Balkanstaat in ontwikkeling 9

1.4 Beknopte geschiedenis van Macedonië 10

1.5 De Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON) 12

1.6 De Nederlandse actualiteitenrubrieken 13

1.7 Probleemstelling 13

Hoofdstuk 2: Theoretisch kader 15

2.1 Objectiviteit in het nieuws 15

2.2 Jörgen Westerståhls visie op objectiviteit 17

2.3 Het communicatiewetenschappelijk concept ‘framing’ 21

Hoofdstuk 3: Methodische verantwoording 25

3.1 Inhoudsanalyse als communicatiewetenschappelijke methode 25

3.2 Steekproeftrekking 26

3.3 Operationalisatie van Westerståhls deelbegrip ‘balance’ 27

3.4 Operationalisatie van Westerståhls deelbegrip ‘neutrality’ 30

3.5 Geldigheid en betrouwbaarheid 32

Hoofdstuk 4: Resultaten 33

4.1 Kwantitatieve resultaten (Balance) 33

4.2 Kwalitatieve resultaten (Neutrality) 36

Hoofdstuk 5: Conclusies en discussie 45

5.1 Balance 45

5.2 Neutrality 47

5.3 Discussie 50

Literatuur 53Voorwoord


Het verhaal achter deze scriptie begon op een redactie en eindigt op een redactie. Het was september 2001 toen ik aan mijn eerste stagedag op de redactie van het IKON-programma ‘Het andere gezicht’ in Hilversum begon. De Twin Towers en Osama Bin Laden waren de wereldgeschiedenis nog niet binnengedrongen. Vandaag, bijna drie jaar later leg ik in mijn avonduren de laatste hand aan mijn scriptie op de redactie van de Stentor/Apeldoornse Courant, sinds oktober vorig jaar mijn werkgever. Als ik op die septemberdag in 2001 geweten had dat het allemaal een kleine drie jaar zou gaan duren, was ik er waarschijnlijk niet eens aan begonnen. Want ik ben tegen alle beginnersfouten die een scriptieschrijvende student kan maken aangelopen. Ten eerste duurde het verschrikkelijk lang voordat ik precies wist welke kant ik op wilde. Ten tweede wilde ik veel te veel uit dan ene onderzoek halen. En ten derde verzuimde ik om mijn scriptie tot mijn allerbelangrijkste dagtaak te maken. Iedere afgestudeerde had me kunnen vertellen dat het schrijven van een scriptie je volledige aandacht vergt. Maar ik was eigenwijs. Ik ben nu dus extra blij dat ik na een jaar een 40-urige werkweek gecombineerd te hebben met het afronden van mijn scriptie, er definitief een dikke punt achter kan zetten. En dat heeft veel te maken met het vertrouwen dat twee vrouwen in mij behouden hebben. Allereerst natuurlijk Jeannet. Terwijl niemand eigenlijk nog geloofde dat ik ooit nog mijn bul zou halen, bleef ze me stimuleren en ondersteunen als ik het weer eens niet zag zitten. Jeannet, zonder jouw hulp had ik het waarschijnlijk niet gered. En ten tweede is er Liesbeth, mijn afstudeerbegeleidster. Ook zij heeft nooit het vertrouwen opgezegd. Ook niet als ik weer eens na een half jaar niks van me te laten horen bij haar langskwam. Het klikte tussen ons en we geloofden beiden in de goede afloop.
Nu ik dan toch aan het bedanken ben kan ik mijn ouders natuurlijk ook niet vergeten. Zij investeerden een klein kapitaal in mijn studie en mede dankzij hen mag ik me nu doctorandus noemen.
Tot slot wil ik nog even terugkomen op die redacties. Het verhaal begon en eindigde er en hopelijk gaat het verhaal door. Ik hoop dat ik in mijn verdere werkzame toekomst nog heel wat uurtjes, dagen, maanden en jaren mag doorbrengen in redactielokalen, steeds op zoek naar mooie, spannende of opmerkelijke verhalen. Want mijn hart ligt bij de journalistiek; het mooiste vak dat er bestaat.

Rens Ulijn21 juli 2004

Inleiding


De afstudeerscriptie die voor u ligt is het verslag van een empirisch onderzoek naar journalistieke objectiviteit in de berichtgeving van de Nederlandse actualiteitenrubrieken. Het onderzoek vindt zijn oorsprong in de stage die ik in het najaar van 2001 liep bij het IKON-televisieprogramma ‘Het Andere Gezicht’. Mijn taak op de redactie van Het andere gezicht was het onderhouden van een website over de burgeroorlog die toen in Macedonië dreigde uit te breken tussen de etnische Albanezen en de Macedoniërs. In één van de uitzendingen van Het Andere Gezicht stelden de programmamakers het probleem van mediamanipulatie aan de orde. De centrale vraag van de documentaire luidde: ‘In hoeverre hitsen de media de Albanese en Macedonische bevolkingsgroepen tegen elkaar op en verergeren ze het conflict?’ De website die ik bijhield was bedoeld om een discussie op gang te brengen tussen inwoners van Macedonië en mensen in Nederland. Op die manier zou het Nederlandse publiek de Nederlandse berichtgeving over Macedonië kunnen checken bij de inwoners van het land zelf. De aanslagen op het World Trade Centre in New York gooiden echter roet in het eten. Na de aanslagen verdween de aandacht voor het Macedonische conflict snel naar de achtergrond.
Naast het onderhouden van de website startte ik eind 2001 de eerste voorbereidingen voor dit afstudeeronderzoek. Een onderzoek naar de rol van Macedonische media in het conflict zou het best hebben aangesloten bij de vragen die de IKON met haar documentaire en website trachtte te beantwoorden. Voor het doen van onderzoek in Macedonië ontbrak het me echter aan kennis van de Macedonische taal en financiële middelen. Vandaar dat ik in samenspraak met mijn begeleiders dr. Liesbeth Hermans (KUN) en Leon Willems (IKON) gekozen heb om het onderwerp vanuit Nederland te onderzoeken. Er was in het Macedonische conflict namelijk geen sprake van een puur binnenlandse aangelegenheid. Toen in augustus 2001 de Navo betrokken raakte, stuurde Nederland troepen naar Macedonië. Hiermee werd ons land formeel partij in het conflict. Voor de beeldvorming over het conflict was het Nederlandse publiek geheel afhankelijk van mediaberichtgeving. Vandaar dat bij mij al snel de vraag opkwam hoe het met de berichtgeving gesteld was. Na raadpleging van wat literatuur raakte ik meer en meer geïnteresseerd in het begrip ‘objectiviteit’. Objectiviteit wordt door zowel journalisten als hun publiek erkend als een kernwaarde binnen de journalistieke professie. Maar is het meetbaar? En wat is objectiviteit eigenlijk? Binnen dit onderzoek is het begrip aan de hand van wetenschappelijke literatuur uiteengelegd en gedeeltelijk geoperationaliseerd.
In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de achtergronden bij dit onderzoek. Er zal een overzicht gegeven worden van de verschillende factoren die van invloed zijn op de totstandkoming van nieuwsinhouden en er zal worden ingegaan op de relevantie van nieuwsonderzoek. Vervolgens zal een kort overzicht gegeven worden van de geschiedenis van het land Macedonië.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina