Inhoudsopgave 2 InleidingDovnload 334.88 Kb.
Pagina1/8
Datum16.08.2016
Grootte334.88 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Over het negationisme door historisch revisionisten, die de bewezen wandaden van de Holocaust ontkennen.

Erwin Zuidema

Inhoudsopgave
  • Inhoudsopgave 2
  • Inleiding 3
  • Deelvraag 1 Betekenis van Holocaustontkenning

§ 1 Ontstaan van de Tweede Wereldoorlog 5

§ 2 Antisemitisme 10

§ 3 Historisch revisionisme 15


  • Deelvraag 2 De gevolgen van Holocaustontkenning

§ 1 De Holocaustontkenner 22

§ 2 Strafrechtelijkheid Holocaustontkenning 25

§ 3 Straffen en processen 29


§ 1 Holocaustherdenking en –voorlichting 32 § 2 Resultaat van de voorlichtingen en toenemende antisemitisme 40

  • Deelvraag 4 Toekomstbeeld van Holocaustontkenning en anti- semitisme en de rol van het verstrijken van de tijd. § 1 Er was eens een Holocaust…. 43 § 2 Holocaustontkenning en antisemitisme in de toekomst 47

  • Conclusie Neemt Holocaustontkenning toe naar mate de tijd 51

verstrijkt?


  • Bronvermelding 53

Inleiding


Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben duizenden joden vastgelegd wat ze tijdens de Holocaust meemaakten in dagboeken, brieven en op kladjes. Sommigen zijn bewaard gebleven en gepubliceerd. Hun lot werd vastgelegd door duizenden fotografen, schil-ders, kunstenaars. Het lot werd beschreven in poëzie en proza, om de wereld deelge-noot te maken van hun lot en dat van de mensen om hen heen.
Over de Holocaust zijn bibliotheken vol geschreven. Indringende getuigenverslagen, diepgravend historisch onderzoek en uitgebreide informatieve websites kunnen geïnteresseerden meer dan voldoende kennis en inzicht geven van en in de geschiedenis van een van de grootste misdaden tegen de mensheid uit de twintigste eeuw, die ook kan worden beschouwd als de best gedocumenteerde.
Toch is er sprake van een groep mensen die deze gruweldaad en zwarte bladzijde in de wereldgeschiedenis van de mens niet erkent en dus ontkracht of ontkent. Deze groep, Holocaustontkenners, historisch revisionisten, negationisten, hoe men het ook noemen wil, beweert dat de massavernietiging van de joden door de Nazi’s nooit heeft plaats gevonden of niet in de mate waarin deze beweerd wordt te hebben plaats gevonden. Men kan of wil niet geloven dat een zodanige gruweldaad is gepleegd tegen de menselijkheid. Het is voor veel mensen toch opmerkelijk dat deze mensen de Holocaust ontkennen, aangezien het welbekend is dat deze gruweldaad de best gedocumenteerde in zijn soort is; duizenden, zij het miljoenen, documenten zijn bewaard gebleven voor het nageslacht en deze bewijsstukken zijn niet weg te praten.
In mijn profielwerkstuk ga ik kijken naar het verschijnsel Holocaustontkenning en dat doe ik aan de hand van mijn hoofdvraag die ik als volgt heb geformuleerd: Neemt Holocaustontkenning toe naar mate de tijd verstrijkt? Deze hoofdvraag wil ik beantwoorden aan de hand van vier deelvragen, die ik niet alleen gebruik om de hoofdvraag te beantwoorden, maar ook om verdieping en verbreding aan te brengen in mijn profielwerkstuk.

I
De poort van Auschwitz


k heb dus vier deelvragen en ik begin te onderzoeken wat de precieze betekenis is van Holocaustontkenning. Daarbij kijk ik naar de ontstaansgeschiedenis van Holocaustontkenning, die vooral ontstaat door het antisemitisme en daarnaast kijk ik ook naar de rol van antisemitisme in de Tweede Wereldoorlog en diens ontstaan. Na de precieze betekenis te hebben bekeken, ga ik verder in op Holocaustontkenning. Ik kijk wie Holocaustontkenners zijn, welke belangen ze hebben en met welk doel ze de Holocaust ontkennen. Daarbij let ik ook op de strafrechtelijkheid van Holocaustontkenning, om te kijken wat de wet zegt over Holocaustontkenning. Om voorbeelden te geven van Holocaustontkenners die de wet hebben overtreden, en dus zijn vervolgd, besteed ik ook aandacht aan de processen die de ontkenners zijn aangedaan.

Na de Holocaustontkenning goed te hebben bekeken, ga ik kijken naar voorlichting die wordt gegeven om een gruweldaad als de Holocaust te voorkomen. De duizenden documenten die bewaard zijn gebleven van de Tweede Wereldoorlog wil ons doen leren dat zoiets nooit weer mag gebeuren; het is een waarschuwing voor het nageslacht. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk op het gebied van voorlichting om een oorlog/Holocaust te voorkomen? En hoe kunnen we het zich steeds verder uitbreidende antisemitisme in de Arabische wereld stoppen? Dat ga ik in mijn derde deelvraag onderzoeken, door te kijken naar de voorlichtingen die worden gegeven en het antisemitisme overal op de wereld.

Als laatste ga ik kijken hoe Holocaustontkenning zich ontwikkeld heeft en zal ontwik-kelen in de afgelopen jaar en de afgelopen tijd. De nadruk ligt vooral op de toekomst, aangezien we daar nog niets van weten en de toekomstvoorspellingen het meest interessant zijn. Naast de ontwikkeling van Holocaustontwikkeling wil ik ook kijken naar de ontwikkeling van het antisemitisme overal op de wereld. En hoe uniek is de Holocaust nu eigenlijk?

Ik sla steeds de brug tussen de beide begrippen, aangezien het ene veel te maken heeft met het andere. Bij het vergelijken van vroeger, nu en de toekomst zal dan de Holocaustontkenning centraal staan, en ik zal vervolgens kijken naar de rol van het antisemitisme daarin. Nadat ik beide heb vergeleken ga ik als laatste kijken naar de rol van de tijd daarbinnen; dit houdt het eerder genoemde vroeger, nu en toekomst in.

Na de vier deelvragen te hebben beantwoord, ga ik als laatste de hoofdvraag beant-woorden in de vorm van een conclusie. Deze conclusie beantwoord ik, net als de hoofdvraag, met behulp van de vier deelvragen. Aan de hand van deze vier deelvragen heb ik een breder en dieper beeld gekregen van Holocaustontkenning en dit kan ik tot uiting laten komen in mijn conclusie.

Ik heb geprobeerd objectief te schrijven, maar weet dat me dat niet is gelukt. Ondanks het feit dat ik het heb geprobeerd, weet ik zelf dat ik af en toe mijn mening heb laten doorschemeren. Dit komt omdat ik Holocaustontkenning een interessant fenomeen vind, maar ik ben en was van mening dat het een zieke gedachte is om te denken dat een gruweldaad als de Holocaust niet plaats heeft gevonden of niet in de mate als die wordt beweerd te zijn.

Mij is het in ieder geval duidelijk geworden dat Holocaustontkenning niet een mening is, maar in de ogen van revisionisten een ideologie met een politiek doel. Daarnaast vind ik het ook opmerkelijk te noemen dat Holocaustontkenning niet door één groep van de bevolking wordt gesteund, maar de steun is te vinden overal in de wereld, van een ultraconservatieve katholiek tot een Iraanse president.  1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina