Inhoudsopgave Algemene informatie 3Dovnload 274.49 Kb.
Pagina1/4
Datum16.08.2016
Grootte274.49 Kb.
  1   2   3   4

Jaargang 76 nr. 2 december 2009Inhoudsopgave

Algemene informatie 3


Van de redactie 4

Van de bestuurstafel 5

Basis-partijbespreking 6

Max Euwe 6

Hette Smedema 50 jaar lid 8

Externe competitie 9

Hoekje van Tinus 12

Interne competitie 14

Speelschema senioren 16

Ranglijst senioren 16

C-team in Amersfoort 17

Asser C-team staat 3e van Nederland 18

15e Open Drents Jeugdtoernooi 20

Speelschema jeugd 22

Ranglijst jeugdleden 23

Algemene informatieClubavond vrijdag

19.00 – 20.00 uur: jeugdtraining en interne jeugdcompetitie

19.45 – 24.00 uur: interne competitie senioren

Speellokaal De Steiger Beek 1a Assen tel. 352000


Bestuur:

Voorzitter: Sjoerd Homminga

Secretaris: Jan Kuperus

Penningmeester: Jacob Dijkstra

Lid: Martin van Velzen

Lid: Maarten HoolsemaRedactie:

E-mail: clubblad@schaakclubassen.nl (kopij clubblad)


Redactie: Johan van Dijk, Ted Ploegmakers


Webmaster: Martin van Velzen

Internetsite: http://www.schaakclubassen.nl/

webmaster@schaakclubassen.nl (kopij voor site)
Senioren:

Competitieleiding:

Interne: Maarten Hoolsema

Externe: Sjoerd Homminga


Jeugd:

Jeugdleiding: Martin van Velzen

Coördinatie trainingen: Tinus Spriensma, Elmar Hommes

Competitieleiding: Interne: Martin van Velzen

Externe: Maarten Hoolsema

Overig:

Bibliothecaris: Berto Homan

Materiaal commissie: vacant
Contributie:

92,50 voor Senioren


65,00 voor Junioren
50,00 voor Aspiranten
55,00 voor Gasten
Financiële bereikbaarheid: ING rek.nr. 889584
Van de redactie,
Onder ogen heb je nu de nieuwste uitgave van Even Rechtzetten!

Geplaagd door vastlopers op mijn computer werd het redactionele verhaal enigszins vertraagd en veroorzaakte een later verschijnen van ER dan gepland.


Mijn excuses daarvoor.
Wat valt er zoal te lezen?

- Allereerst een verhaal van Sjoerd over het belang van vrijwilligers voor de club.

- Een oproep van Tinus om deel te kunnen nemen aan 'trainingen op zaterdagen.

- De bespreking van Ted van een bekende schaakspeler; deze keer Max Euwe.

- Sjoerd heeft aandacht voor 50-jarige lidmaatschap van Hette tijdens de jaarvergadering.

- 2 externe verslagen.

- In het Hoekje van Tinus een beschouwing over bad Bentheims jubileumviering en de kwaliteiten daarvan.

- Artikelen over de interne competitie (= verslag van partij en overzicht van speelschema en de ranglijst.)

- Jeugd wordt vertegenwoordigt door;

- twee verslagen van het C-team door Elmar,

- verslag en uitslagen van het 15e Open Drents van 21-11-09

- Speelschema van de jeugd

- Actuele ranglijst.

- Ledenlijsten


Als gevolg van computerfalen is een verslag van het toernooi in Bad Bentheim verloren gegaan en niet terug te vinden in deze analen. Vermeldenswaard is de eervolle 2de plaats van Maarten Dijkstra. (Voorzitter van BB was niet verslaanbaar dat weekend, Voorzitter was bovendien de gastheer van Maarten en ondergetekende) Ook noemenswaardig is mijn verbazing over de topografische kennis van Jan Boer, ik zat met hem op de achterbank van Tinus auto en was telkens perplex over Jan''s 'tom-tom'-kwaliteiten.
De sluitingsdatum voor het inleveren van artikelen voor het volgende clubblad is 1 maart

2010.

Johan van DijkVan de bestuurstafel: De vrijwilliger centraal
Wat ons als vereniging bindt is onze gemeenschappelijke hobby: het schaakspel. Om die hobby in verenigingsverband uit te oefenen moet voldaan worden aan een aantal randvoorwaarden. Naast materiële zaken als borden, stukken en klokken en een comfortabel onderkomen met goede voorzieningen is mijn inziens de belangrijkste voorwaarde: voldoende vrijwilligers die bereid zijn hun nek uit te steken om er iets moois van te maken. Als je alle vrijwilligers van Schaakclub Assen op een rijtje zet kom je tot een aanzienlijke inzet van verschillende personen.
De clubavonden begint met de het jeugdschaak, dat draait onder leiding van de jeugdleider die samen met een aantal assistenten de competities faciliteren, de inhoudelijke begeleidingen verzorgen en die er met de jeugd op uit trekt om extern Schaakclub Assen op de kaart zetten.

Vervolgens moet de interne competitieleider wekelijks indelingen maken en zorgen dat iedereen correct ingedeeld wordt. Alhoewel de computer de interne wedstrijdleider in vergelijking tot twintig jaar geleden veel werk uit handen neemt is wekelijkse aanwezigheid of het regelen van vervangers een vereiste.


Om extern goed voor de dag te komen moeten de teamleiders eens per maand hun team bij elkaar trommelen, vervangers regelen, het vervoer organiseren, zorgen dat iedereen op tijd is, de gasten ontvangen, spullen klaarzetten en opruimen en uitslagen doorgeven.
Daarnaast kan een vereniging niet zonder een goede informatievoorziening. Hiervoor hebben we momenteel drie kanalen. Onze webmaster zorgt ervoor dat we razendsnel geïnformeerd worden over actuele gebeurtenissen. De redactie van ‘Even rechtzetten’ verzorgt vijf tot zesmaal per jaar de achtergronden en vervult een belangrijk archieffunctie. Onze externe correspondent maakt het mogelijk dat maandelijks de hoogtepunten vermeld worden in het huis aan huis blad.
Naast deze activiteiten is het belangrijk dat jeugd enthousiast gemaakt wordt en door op diverse plaatsen externe trainingen gegeven worden. Het organiseren van toernooien als het BSSK en het Open Drents in twee edities maken dat we ons extern presenteren. Deze laatste zaken kunnen niet zonder inzet van heel veel mensen.
Vrijwilliger zijn levert soms frustraties op, iets wat menselijk is. Wanneer ik voor mezelf spreek haal ik veel energie uit het feit dat we successen met z’n allen mogelijk maken.
Ik heb een poging gedaan om alle vrijwilligers en hun inzet op een rijtje te zetten met als risico dat ik een aantal vergeet. Zo mag natuurlijk Rie niet onvermeld blijven; zij steekt veruit de meeste uren in onze hobby.
Als bestuur streven we ernaar om initiatieven te stimuleren en faciliteren. We moeten ervoor zorgen dat de vrijwilligers daarbij zijn taak zo goed mogelijk vervult. Uitgangspunt is dat we elkaar ondersteunen en helpen ons doel te bereiken: een gezellig potje schaken.
Sjoerd Homminga

voorzitterBasis-partijbespreking
Wat is basis? Stap 1-3 van de methode B/VW. D.w.z. bijna alle technieken voor aanval en verdediging, algemene regels voor de Opening en het Pionneneindspel, kleine plannen. Alles wat iedereen die schaakt of dat leert, bekend moet voorkomen. Twee zetten vooruitkijken.
Hoe? Aan de hand van partijen, liefst van deelnemers zelf. Vinden we de basis-kunst terug of is die gemist? Twee partijen per middag zijn met Fritz 11 bovendien geanalyseerd op kandidaat-zetten. Fritz rekent zomaar zeven zetten vooruit. Kunnen we van Fritz leren? Zo ja, hoezo? Per partij nemen we 45 min. de tijd. Een derde partij bekijken we onvoorbereid (als we die al niet zelf hebben gespeeld). Is die er niet, dan maar borden en stukken en klokken op tafel.
Met wie? Ik denk aan de cursisten van de training op woensdagmiddag. Wanneer komen die anders hieraan toe? Ik denk ook aan leden van de schaakclub. Met name voor leden die niet zo hoog in de competitie staan is dit zeer nuttig,. Aan wie denk ik niet? Aan wie zich hier te goed voor voelt. Het minimum aantal deelnemers is 7, het maximum 12.
Wanneer? 12 december, 16 januari, 30 januari, 13 februari (? BSSK?), 20 maart, 3 april,

8 mei en 5 juni, van 13.30-16.30 uur. Drie dagen van te voren melden of u, jij komt / vragen of u, jij er nog bij kunt.


Leider? M. Spriensma (spriensma@versatel.nl )
Locatie? De Tekenplank - Venestraat 89 - 9402GK - Assen.

Kosten? € 10 – te voldoen op rekeningnummer 889584 t.n.v. Penningmeester Schaakclub Assen. Per keer afzonderlijk contant € 2.

PS Neem zelf wat te eten / te drinken mee.

Max Euwe
Welke schaker wilde in deze editie bespreken vroeg ik mij af toen ik de computer aanzette om weer eens te gaan Google-en? Max Euwe wordt af en toe besproken maar ik ben al met mijn 6e seizoen bezig en weet weinig over hem. Daarom vond ik het nuttig deze keer iets over hem te schrijven.
Max Euwe werd op 20 mei 1901 geboren in Amsterdam. Hij leerde van zijn ouders op 4-jarige leeftijd schaken en hij interesseerde zich voor het spel. Dit had als gevolg dat hij al in de jaren 20 langzaam maar zeker door drong tot eerst de nationale en later zelfs de wereldtop. Dit is zeker opmerkelijk omdat Euwe naast schaken ook een studie wiskunde volgde die hij in 1923 zelfs cum laude afrondde. Na zijn studie besloot Euwe niet schaakprof maar leraar wiskunde te worden en te promoveren wat hem in 1926 ook (cum laude) lukte. Mede gezien zijn studie en beroep werd Euwe altijd geroemd om zijn toepassing van wiskundige inzichten in het schaakspel.
Ondanks het feit dat hij een baan als leraar had, wist hij in 1928 het Amateur Wereldkampioenschap Schaken te winnen. Natuurlijk was dit een geweldige prestatie maar deze is nooit zo genoemd omdat diverse topspelers niet meededen.
Voor het grote succes moest hij wachten tot 1935. Pas toen kreeg hij een uitnodiging van Aljechin om een tweekamp te spelen om de wereldtitel. Na 30 partijen in 80 dagen won hij deze nipt met de stand 15½ - 14½. Het enthousiasme was daarom niet minder. Veel mensen gingen schaken daarom heb vele schaakclubs als oprichtingsjaar 1935. Helaas verloor Euwe de titel al weer in 1937 aan Aljechin met de stand 9½ - 15½. Gezien het feit dat hij nipt de titel won, hem kort hielt en met een groot verschil deze verloor wordt hij soms aangeduid als de zwakste wereldkampioen ooit. Het is erg jammer dat hij zo wordt genoemd want hij heeft dit niet verdiend.
Pas in 1947 trad hij in dienst bij de KNSB en werd schaakprof. De KNSB deed dit met de bedoeling om hem de kans te geven zijn wereldtitel terug te veroveren. Helaas werd deed geen succes. Tijdens het WK van 1948 werd hij jammerlijk met 4 uit 20 laatste en daarom werd hij in 1949 weer leraar en werd weer amateurschaker. Zijn laatste opzienbare resultaat haalde hij in 1957 door in een tweekamp de toen 14 jarige Bobby Fischer met 1½ - ½ te verslaan.
Daarna trok hij zich terug als actief schaker maar zowel tijdens als na zijn carrière schreef hij boeken en rubrieken over schaken. Zijn bekendste werken zijn Praktische schaaklessen, Oordeel en Plan en Oom Jan leert zijn neefje schaken. Dit laatste was destijds voor vele kinderen een eerste kennismaking maar is later overtroefd door de stappenmethode van Bruna en Van Wijgerden. Niettemin heeft Euwe veel goede boeken geschreven en veel mensen hebben veel van hem geleerd.
In 1970 werd Euwe zelfs nog president van de Wereldschaakbond FIDE. Daarom had hij een belangrijke rol in de legendarische match om de wereldtitel tussen Spassky en Fischer in 1972. Misschien kreeg hij Fischer aan het schaken omdat hij hem al jaren kende en dat is maar goed ook want zonder deze beroemdste match ooit had de schaakwereld er toch anders uitgezien. In 1978 beëindigde Euwe zijn tijd als president.

Als Euwe nog had geleefd, was hij de oudste man van Nederland geweest maar helaas is dat het niet gegund want hij overleed op 26 november 1981 op de toch nog respectabele 80 jarige leeftijd. Hij liet zijn vrouw Carolina en drie kinderen achter.


Kortom: Euwe heeft veel gedaan voor schaken, veel mensen enthousiast gemaakt en heel veel mensen hebben zijn omvangrijke oeuvre (gedeeltelijk) doorgenomen waar ze ongetwijfeld veel van hebben geleerd. Als Max Euwe er niet was geweest, was de schaakwereld kleiner geweest en deze had er ongetwijfeld anders uitgezien.
Ted Ploegmakers  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina