Inhoudsopgave Inleiding 3


Algemene richtlijnen voor de ontwikkeling van een website4Dovnload 143.21 Kb.
Pagina2/6
Datum20.08.2016
Grootte143.21 Kb.
1   2   3   4   5   6

4.Algemene richtlijnen voor de ontwikkeling van een website4
4.1.Proces


Om tot een succesvolle website te komen is de eerste stap het duidelijk krijgen van het ontwikkelproces.

4.1.1. Aanzet


Het ontwikkelen van een website bestaat uit twee processen. Ten eerste moet er met de opdrachtgever om tafel gezeten worden om eisen, wensen en doelen duidelijk te krijgen. Tevens wordt met de opdrachtgever de richtlijnen voor de ontwikkeling van een website doorgenomen. Het tweede proces is het concreet maken en documenteren van specifieke informatie die op de website moet komen, welke techniek daarvoor nodig is, de tijdsduur van dit proces, de kosten van dit proces en hoe het resultaat getoetst kan worden.

4.1.2. Website specificatie


De specificatie van de website is een overzicht van het doel, het belang en de missie van de organisatie om te zorgen voor een duidelijke rode lijn van de website.
Doelen en strategieën

 • Wat is de missie van de organisatie?

 • Hoe draagt het ontwikkelen van een website bij aan deze missie?

 • Wat zijn de 2 of 3 meest belangrijke doelen van de website?

 • Wat is de doelgroep van de website?

 • Wat moet deze doelgroep denken of doen na het bezoeken van de

website?

 • Hoe wordt het succes van de website gemeten?

 • Hoe wordt de website adequaat onderhouden?

Productiekenmerken

 • Welke technische en functionele middelen zijn nodig?

 • Wat is het budget?

 • Wat is het tijdpad?

 • Welke mensen zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling?

De website specificatie definieert de scope van het project. Dit betekent wat en hoeveel er gedaan moet worden, het budget en de ontwikkelplanning. Voor grote projecten is het vaststellen van het aantal pagina’s binnen het budget een goede leidraad om binnen de scope te blijven.4.1.3. Ontwikkelproces


Hoewel elk ontwikkelproces van een website uniek is zijn er 6 stadia te onderscheiden.


 • Website specificatie en planning

 • Informatiearchitectuur

 • Website ontwerp

 • Website bouw

 • Website marketing

 • Evaluatie en onderhoud4.1.3.1. Website specificatie en planning


Tijdens deze eerste fase wordt een begin gemaakt met het definiëren van de doelstellingen en het analyseren van de informatie die nodig is.
Productie

 • Wie leidt het ontwikkelproces?

 • Wie zorgt voor de verschaffing van de juiste inhoudsinformatie?

 • Wie pleegt uiteindelijk het onderhoud aan de site?


Technologie

ondersteunen?

 • Wat is de netwerkbandbreedte van de gemiddelde bezoeker?

 • Is databaseondersteuning nodig?

 • Is audiovisuele ondersteuning nodig?

 • Webserver intern of uitbesteed aan Internet Service Provider (ISP)?

Het is nuttig om tijdens deze fase een site editor aan te wijzen. De taken van de site editor zijn het onderhouden en het ‘updaten’ van de website.4.1.3.2. Informatie architectuur


Tijdens deze fase wordt de inhoud en de organisatie van de website nader gespecificeerd. Zodra de inhoudstructuur geschetst is kunnen er eventueel kleine prototypes gemaakt worden om te testen hoe het voelt om door de website te bladeren. Deze prototypes zijn nuttig om twee redenen. Ten eerste is dit de beste manier om de website navigatie te testen en daarmee de user interface te ontwikkelen. Ten tweede kan het prototype gebruikt worden om de link te leggen tussen hoe de website er (grafisch) uit gaat zien en de manier waarop de navigatie interface bijdraagt aan het informatieontwerp. Het is van belang om tijdens deze fase de prototypes zo flexibel mogelijk op te zetten zodat verandering zonder problemen doorgevoerd kan worden.
Resultaten die na deze fase ontstaan zijn:


 • Gedetailleerde website ontwerp specificatie

 • Gedetailleerde beschrijving van de inhoud van de site

 • Website overzicht en inhoudsopgave

 • Een schema voor het implementeren van het ontwerp en de opbouw

 • Een of meerdere prototypes bestaande uit meerdere pagina’s.

 • Meerdere grafische ontwerpen en interface ontwerp schetsen.4.1.3.3. Website ontwerp


Tijdens deze fase krijgt het project zijn aangezicht zoals pagina architectuur, het paginaontwerp en het globale grafische ontwerp wordt gecreëerd en goedgekeurd. Vervolgens moeten de illustraties, foto’s en ander grafisch en audiovisueel materiaal, indien van toepassing, opgedragen worden.

Onderzoek, schrijven, organiseren, samenvoegen en het wijzigen van de tekst van de website wordt tijdens deze fase ook gedaan. Het doel van deze fase is om alle inhoudscomponenten klaar te hebben voor de productiefase; het bouwen van de daadwerkelijke pagina’s van de website.


Resultaten die na deze fase ontstaan zijn:

 • Goedgekeurde tekst

 • Specificaties van het grafische ontwerp voor alle type pagina’s.

 • Uiteindelijke interface illustraties voor pagina modellen.

 • Kop- en voettekst illustraties, logos, knoppen en achtergronden

 • Gedetailleerde paginasamenstelling

 • Interface ontwerp

 • Illustraties

 • Foto’s


Paginamodel

Tijdens het ontwerpen van de internetsite is het nuttig om paginamodellen voor verschillende typen pagina’s te maken. Met behulp van deze modellen kan de ontwikkeling van de website efficiënter verlopen en kunnen in de toekomst gemakkelijk nieuwe pagina’s toegevoegd worden. Met de juiste instructies kan dit dan eventueel door derden gebeuren.4.1.3.4. Bouw van de website


De bouw van de website houdt in dat uiteindelijk alle pagina’s gecreëerd en ingevuld worden. Door dit te doen na het opzetten van een gedetailleerde architectuur met een bijpassend grafisch ontwerp wordt het verslepen van inhoud, terugkerende ontwikkelinspanningen en het verspillen van energie zo veel mogelijk beperkt.

Wanneer de bouw van de website compleet is kan begonnen worden met het testen ervan. Het testen wordt bij voorkeur gedaan door personen buiten het ontwikkelteam. De kans dat deze personen dingen opvallen waar het ontwikkelteam niet over nagedacht heeft is aanzienlijk.

Resultaten die na deze fase ontstaan zijn:


 • Broncode voor alle pagina’s klaar

 • Navigatiestructuur klaar

 • Grafisch ontwerp, illustraties en foto’s geïmplementeerd

 • Goedgekeurde tekst voor alle pagina’s

 • De volledige site is grondig getest.4.1.3.5. Website marketing


Als de website klaar is moet deze waar mogelijk bekend gemaakt worden.
Het webadres van de site kan verschijnen in:

 • Advertenties

 • Mailings

 • Business kaartjes

 • Kantoorbehoeften

 • Rekeningen en verklaringen

 • Productverpakkingen

 • Antwoordkaarten en garantiekaarten

 • Publicaties

 • Persverklaringen

 • Promotiemateriaal als posters, vlaggen en dergelijken4.1.3.6. Evaluatie en onderhoud


De website kan geëvalueerd worden door inzicht te krijgen in het aantal bezoekers, de tijd die de bezoekers per bezoek doorbrengen en het aantal terugkerende bezoekers. Op een standaard webserver is nagenoeg altijd software aanwezig waarmee deze gegevens in kaart kunnen worden gebracht.

Onderhoud

Wanneer de website eenmaal loopt is het van belang deze ‘up to date’ te houden. Informatie en foto’s kunnen verouderen en links naar andere sites moeten van tijd tot tijd gecontroleerd worden. Er is hiervoor veel software beschikbaar.


1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina