Inhoudsopgave Inleiding 3Dovnload 143.21 Kb.
Pagina3/6
Datum20.08.2016
Grootte143.21 Kb.
1   2   3   4   5   6

4.2.Interface ontwerp


Gebruikers van websites kijken niet alleen naar informatie op het scherm. Ze gaan in feite de interactie aan met de informatie die ze zien. Net zoals een besturingssysteem als Microsoft Windows® een ‘user interface’ heeft is dit ook het geval bij een website.

4.2.1. Website ontwerp en het ontwerpen van conventionele documenten


Hoewel de ontwerper meer vrijheid heeft dan bij conventionele informatiestructurering verschild dit voor informatie op een website inhoudelijk niet veel.

Een belangrijk aspect voor webpagina’s echter is het feit dat ze via een link opgeroepen kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is wanneer een bepaalde pagina via een zoekmachine opgeroepen wordt. Dit zorgt ervoor dat webpagina’s meer onafhankelijk moeten zijn dan pagina’s in een boek. Deze onafhankelijkheid kan gecreëerd worden door in de kop en voettekst (die op elke pagina voorkomt) vaste informatie over het bedrijf te vermelden. Daarnaast kan er ook voor gekozen worden om hier een link naar de beginpagina van de website te vermelden.

De onafhankelijkheid van de pagina’s kan door middel van de volgende richtlijnen gewaarborgd worden:
Wie

Van wie komt de informatie? Deze vraag lijkt zo vanzelfsprekend dat dit vaak vergeten wordt te vermelden.


Wat

Alle documenten moeten voorzien zijn van een duidelijke titel. De titel is vaak het eerste wat te zien is wanneer de pagina geladen wordt. Daarbij moet uiteraard de titel van toepassing zijn op de inhoud van de website.


Wanneer

Hoewel dit voor de ene website meer van toepassing is dan op de andere kan het juist dateren van de inhoud van groot belang zijn. Elke pagina moet gedateerd worden en wanneer een pagina gewijzigd wordt moet de datum uiteraard ook aangepast worden.


Waar

Het Internet is een wereldwijd netwerk en de plaats (adres) van een website vertelt weinig tot niets waar de bezoeker zich binnen de site bevindt. Het plaatsen van het een stuk structuur dat van toepassing is op de betreffende webpagina kan zeer verhelderend werken.


In het kort komt het er op neer dat elke pagina voorzien moet zijn van:
4.2.2. Gebruikergecentreerde user interface


Met de komst van Microsoft Windows® kregen gebruikers van computers controle over hun computer door middel van een grafische user interface. Omdat dit ver weg de meest efficiënte manier is om gebruikers door een informatiesysteem te loodsen wordt de grafische user interface ook veelvuldig toegepast bij websites. Het doel van de grafische user interface is om te voorzien in alle behoeften van de potentiële bezoekers. Hieruit vloeit voort dat de beschrijving van de doelgroep van groot belang is. Het is onmogelijk om iets te ontwerpen voor iemand waarvan je de behoeften niet weet. Het laten testen van de website door verschillende gebruikers geeft een goed beeld van wat de gebruiker verwacht en of de website aan deze verwachtingen voldoet.
Duidelijke navigatiehulp

De meeste interactie van een gebruiker met een website gebeurt op basis van ‘links’ tussen webpagina’s. Een groot probleem hierbij is het overzicht van waar men zich binnen de site bevindt.

Het plaatsen van het een stuk structuur dat van toepassing is op de betreffende webpagina kan zeer verhelderend werken. Dit kan zowel grafisch als in de vorm van tekst. Daarnaast helpt het om helder en consistente iconen te gebruiken op alle pagina’s. Op deze manier kan de bezoeker efficiënt de site doorbladeren.
Directe toegankelijkheid

Bezoekers van de website willen zo snel mogelijk informatie opvragen. Dit betekent dat er een efficiënte informatiehiërarchie ontworpen moet worden. Het is hierbij zaak maximaal 5 tot 7 links per pagina te gebruiken.


Bandbreedte en interactie

De tolerantie van de gemiddelde bezoeker voor het laden van 1 pagina bedraagt ongeveer 10 seconden5. Een website die niet goed afgestemd is op de gemiddelde bezoeker zal resulteren in frustratie bij de bezoeker. De bandbreedte gaat vooral een rol spelen wanneer er gekozen wordt voor een veelvuldig gebruik van illustraties en foto’s.


Eenvoud en consistentie

Hoewel uniek in eerste instantie positief klinkt geldt dit niet voor alles. Wanneer een website een unieke user interface heeft resulteert dit vaak in onduidelijkheid en frustratie bij de bezoeker. De metaforen van de user interface moeten simpel, bekend en logisch zijn. Inspiratie hiervoor kan opgedaan worden bij wereldwijd bekende sites.

Voor een optimale functionaliteit en leesbaarheid moet de user interface van alle pagina’s gebaseerd zijn op een zelfde patroon van afbeeldingen, tekst en de hiërarchie hiervan.

4.2.3. Navigatie


Bij de navigatie van de site is context een belangrijk begrip. De bezoekers moeten weten waar ze zich bevinden binnen de informatie architectuur. In boeken is dit niet meer dan een mix van grafische en op tekst gebaseerde richtlijnen vormgegeven door de organisatie van afbeeldingen en tekst. Daarnaast speelt ook de tastbaarheid van het boek hier in een rol.

Digitale documenten hebben geen tastbaarheid. Wanneer bezoekers een link aanklikken kunnen ze alleen maar inschatten hoeveel informatie er is en of de informatie relevant is. Daar komt bij dat bezoekers de informatie niet allemaal op dezelfde manier te zien krijgen. Dit heeft te maken met factoren als de het besturingssysteem, de browser en de beeldschermresolutie.4.3.Website ontwerp


Het ontwerp van de website bepaald het kader van de organisatie. Tijdens deze fase moeten enkele tactische ontwerpbeslissingen genomen worden over wat de bezoekers verlangen van de website, wat de opdrachtgever wil vertellen en hoe de inhoud gerangschikt kan worden om zo goed mogelijk de wensen van de gebruikers tegemoet te komen. Het grafische ontwerp zien de bezoekers direct. Het is echter de totale organisatie van de website die de grootste invloed heeft op de bezoeker.

Het fundamentele principe van een website ontwerp is tegemoetkomen van de wensen van de bezoekers. Het verlangen van de gemiddelde bezoeker moet in kaart gebracht worden en het ontwerp moet hier op afgestemd worden.4.3.1. Het organiseren van informatie


De manier waarop mensen zoeken en referenties gebruiken impliceert dat weinig discrete informatie beter resultaat geeft dan veel ongedefinieerde informatie.
Er zijn 5 stappen voor het organiseren van informatie:


van belangrijkheid.

  • Gebruik deze hiërarchie om relaties tussen eenheden te structureren.

  • Bouw een website die in lijn staat met de informatiestructuur.

  • Analyseer de functionaliteit van de informatie organisatie.


Informatie ‘chunking’

De meeste informatie op het Internet is verzamelde refererende informatie. Lang voor het bestaan van het Internet ontdekte men dat lezers de voorkeur gaven aan kleine compacte hoeveelheden informatie, zogenaamde ‘chunks’. Deze ‘chunks’ kunnen snel gelokaliseerd en geïnterpreteerd worden. Deze methode van representeren van informatie gaat zeer goed op bij websites:
vaak uitgeprint of overgeslagen.

  • Discrete informatie ‘chunks’ lenen zich uitstekend als links. Wanneer

een bezoeker een link aanklinkt verwacht hij specifieke relevante informatie.


  • ‘Chunking’ kan helpen met het organiseren en presenteren van

informatie in een universele stijl. Dit stelt een bezoeker in staat om een beeld te krijgen van hoe een nog onbekend deel van de website er uit kan zien.

hierop maar een beperkte hoeveelheid informatie in één keer weergegeven kan worden.
Het organiseren van informatie is de belangrijkste stap in de planning van een website. Er moet goed nagedacht worden over wat er verteld en hoe het verteld moet worden. Dit betekent dat je goed bekend moet worden met de informatie die kwijt je wilt. Er moeten overzichten gemaakt worden en tekst moet compact gemaakt en onderverdeeld worden. Daarnaast moet duidelijk worden hoe de verschillende stukken inhoud zich tot elkaar verhouden.

Een goed georganiseerde inhoudsopgave van de website is van grote waarde. De inhoudsopgave is meer dan een lijst met links, het geeft de bezoeker inzicht in de organisatie en de omvang website. Iets wat door veel websites toegepast wordt is de zogenaamde sitemap. Dit is een aparte pagina op de website met daarop de totale inhoudsopgave met bij elke link een passende korte omschrijving.4.3.2. Informatie structuur


Er is een drietal thema’s waarop de informatiestructuur van websites gebaseerd kan zijn.
Opeenvolging

De meest simpele methode om informatie te structureren is door opeenvolging van pagina’s. Rangschikking vindt dan plaats op basis van algemeen naar meer specifiek. Deze methode wordt veel gebruikt door kleine tot middelgrote sites waarbij minimale internetervaring van de bezoekers is vereist.

  1. informatiestructuur: serieel

Wanneer de informatie van de website meer complex wordt kan gekozen worden voor parallele opeenvolging.

  1. informatiestructuur: parallel


Hiërarchisch

Voor de meer complexe website is een hiërarchische structurering een goede methode. Hiërarchische diagrammen worden veel gebruikt in het zakenleven en zullen bij veel mensen bekend zijn.

  1. informatiestructuur: hiërarchisch


Net

Soms is het wenselijk om zo min mogelijk structuur te creëren. Op deze manier kan de bezoeker vrij en naar eigen interesse navigeren. Deze methode is het meest geschikt voor kleine sites waarvan de bezoekers ervaren internetgebruikers zijn.

  1. informatiestructuur: net

1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina