Inhoudsopgave Inleiding 3


B 5.Eisen en wensen opdrachtgeverDovnload 143.21 Kb.
Pagina5/6
Datum20.08.2016
Grootte143.21 Kb.
1   2   3   4   5   6

B


5.Eisen en wensen opdrachtgever


De richtlijnen kunnen pas nageleefd worden wanneer de eisen en wensen van de opdrachtgever in kaart zijn gebracht. Veel van deze informatie is verzameld aan de hand van een interview. De resultaten van dit interview zijn terug te vinden in de bijlagen.
De reden om een website in het leven te roepen is het feit dat Mobach Keramiek er in deze tijd simpelweg niet omheen kan. De website moet een rol spelen in de klantenbinding waarbij enerzijds de klant op een eenvoudige wijze geïnformeerd wordt en anderzijds de stijl van het bedrijf uitgedragen wordt. De klant, ook wel de doelgroep van de website, wordt omschreven als:
“De stijl- en kwaliteitsbewuste mens met een hoog inkomen”.
De omschrijving van deze doelgroep is indirect van belang voor de ontwikkeling van de website. Mobach wil een ‘inside out’ strategie handhaven voor de website. Dit betekent dat de stijl van de website niet wordt afgestemd op de doelgroep maar op de stijl die Mobach uitdraagt met haar producten. De stijl van de producten spreekt met name mensen aan uit de omschreven doelgroep.
De aard van de website is informatieverstrekkend. Wanneer de website klaar is het de bedoeling dat deze dient als informatiekanaal voor de bezoeker. De website zal enkele malen per jaar door het management van Mobach Keramiek ‘up to date’ worden gehouden. Het zal hierbij gaan om het veranderen van de beursdata en het vervangen van foto’s.
De website is een platform waarop het bedrijf en het product Mobach tentoongespreid wordt. Om nadruk te leggen op hetgeen dat belangrijk is, bedrijf en product, dient er zoveel mogelijk contrast gecreëerd te worden. Dit is te realiseren door het platvorm, de website, zo onopvallend mogelijk te laten zijn. Kernpunten die hierbij van belang zijn:

 • lage complexiteit van het lijnenspel, de lay-out

 • kleurgebruik met een lage intensiteit, dit geld voor achtergrondkleuren

en gekleurde tekst

 • veelvuldig gebruik van artistieke, imposante foto’s

 • steekwoorden die de site omschrijven zijn: strak, stijlvol, rustig, tijdloos

Bovengenoemde in ogenschouw genomen is het een uitdaging om een website te ontwerpen die uniek en stijlvol is, de stijl van Mobach Keramiek uitdraagt en toegankelijk is voor bezoekers van nu en in de toekomst.


6.Informatiearchitectuur


Nadat de eisen en wensen bekend zijn wordt een inhoudsopgave van de website gemaakt. Deze inhoudsopgave geeft schematisch de opbouw van de website weer. De eerste pagina is een ‘splashscreen’. Er is voor deze vorm gekozen om op deze pagina direct een beeld van de stijl van mobach te krijgen door enkele foto’s te plaatsen. Daarnaast leent deze pagina zich uitstekend om de bezoeker de juiste taal te laten kiezen.

Op de hoofdpagina’s komen 5 ‘hoofdlinks’. Per hoofdpagina zijn er verscheidene ‘sub-links’. Deze ‘sub-links’ verwijzen naar de betreffende sub-pagina. Voor alle pagina’s zal dezelfde kop- en voettekst gelden.

De structuur is ingevuld in overleg met het management van Mobach.


 1. informatiearchitectuur

7.Stijlcollage


Uit de eisen en wensen blijkt dat de gewenste uitstraling van de website ‘eigentijds’ moet zijn. ‘Eigentijds’, of trendy, kan gekenmerkt worden door een aantal termen7:

 • Modern

 • Imponerend

 • Stijlvol

 • Imponerend

 • Vooruitstrevend

 • Levendig

 • Speels

 • Veranderlijk

 • Eigenzinnig

 • Gerieflijk

 • Verfrissend

 • Persoonlijk

Er is een impressie van trendy gemaakt aan de hand van een collage. Getracht is om de gewenste uitstraling van de website te visualiseren met deze collage. Deze collage is ook te vinden in de bijlagen.

 1. stijlcollage

In deze collage is gekozen voor een geordende structuur. Deze structuur is representatief voor de levenswijze van de doelgroep. Binnen deze structuur is een tweetal stromingen verwerkt. In de eerste plaats zijn de volledig ingevulde vierkanten afbeeldingen van architectonische objecten. De witte vakken bevatten afbeeldingen van objecten die vooral binnenshuis te vinden zijn. Deze tweedeling is gekozen omdat de producten van Mobach Keramiek zowel binnenshuis als buitenshuis gebruikt worden.
8.Lay-out studie


De lay-out van de site is sterk bepalend voor de indruk die de bezoeker krijgt. De uitdaging bij het zoeken naar een geschikte lay-out is het vinden van een unieke lay-out die toch duidelijk is.

De lay-out is niets anders dan een ordening van de inhoud van de website. Het medium waarop de website te zien zal zijn is een plat vlak. In de figuur hieronder is een studie naar de indeling van het platte vlak te zien. Een belangrijke bron van inspiratie voor deze studie zijn de “diagrammen voor ruimteverdeling in het platte vlak volgens de modulor van Le Corbusier”8.

 1. lay-outstudie, indeling van het platte vlak

De volgende stap is het onderverdelen van 3 de verschillende soorten inhoud. Dit zijn:

 • ‘hoofdlink’  donkerblauw

 • ‘sub-link’  lichtblauw

 • Inhoud (tekst en foto’s)  grijs
 1. lay-outstudie, invulling van de indeling van het platte vlak

De mogelijkheden hierbinnen zijn zeer divers. Er is gekozen voor logische varianten waarbij het tekstvlak voldoende ruimte zal krijgen.

Vervolgens is een meer specifieke indeling van een vlak binnen vlak gekozen om het informatiegebied te beperken. Er is niet overal voor gekozen om de ‘sub-links’ in te delen. Op deze manier blijven meer opties open.
Bovenstaande impressies van de lay-out dienen als basis voor een brainstormsessie. Tijdens deze sessie wordt elke impressie grondig bestudeerd om zodoende toegang te verlenen tot meer optimale en gewenste oplossingen voor de lay-out. Dit kan enerzijds plaatsvinden door ingevingen en anderzijds door de combinatie van aspecten van de verschillende impressies. Er is voor gekozen om de concepten ‘chaotisch’ langs te laten komen. Door een niet-logische volgorde kunnen de verschillende aspecten per concept beter gecombineerd worden. Het volledige resultaat van de brainstormsessie is te vinden in de bijlagen.
Tijdens de brainstormsessie zijn de volgende ontwerpen ontstaan die als goede basis dienen voor de verdere uitwerking van de website:
 1. concept 1 1. concept 2
Voor deze twee concepten zijn prototypes gemaakt om een meer tastbaar beeld van het geheel te krijgen. Deze prototypes zijn getest door middel van werkende links. In het volgende deel is te zien hoe concept 1 zich ontwikkeld heeft. De uitwerking van concept 2 is te vinden in de bijlagen.1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina