Inhoudsopgave Kalender Consultatie door middel van teledermatologie actief in Máxima Medisch CentrumDovnload 21.7 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte21.7 Kb.

jaargang 2010, nummer 14, week 38

InhoudsopgaveKalender


6 oktober 2010

Symposium chronische nierschade

Tijdens dit symposium wordt gesproken over de eerder dit jaar verschenen, regionale transmurale afspraak chronische nierschade. Aan bod komt onder andere:  • Hoe kan op grond van deze afspraak worden gekozen voor gezamenlijke behandeling?

  • Wat zijn de risico’s van nierinsufficiëntie?

  • Hoe schat je de risico’s in met behulp van de MDRD- formule?

  • Comorbiditeit

  • Medicatiebewaking bij patiënten met verhoogd risico op nierinsufficiëntie of met nierfalen: welke richtlijnen worden gehanteerd, en hoe moet je deze toepassen in de dagelijkse praktijk? Aan de hand van twee voorbeelden uit de eerste- en tweedelijn wordt dit thema toegelicht.

Doelgroep: huisartsen, specialisten, ziekenhuis - officiene apothekers

Accreditatie: wordt aangevraagd

Locatie: Wintertuin Catharina-ziekenhuis

Tijd: 19.00 - 21.30 uurConsultatie door middel van teledermatologie actief in Máxima Medisch Centrum

Per 1 oktober 2010 kunt u terecht voor teledermatologieconsultatie bij de dermatologen van MMC. Zowel KSYOS als TeleMC/TCCN bieden de technische ondersteuning. Het realiseren van deze vorm van consultatie is tot stand gekomen in samenwerking met het Catharina-ziekenhuis.
Wat is teledermatologie?

Een mogelijkheid om als huisarts een specialistisch advies van een dermatoloog in te winnen via een beveiligde verbinding op het internet.

De huisarts maakt digitale foto’s van het huidprobleem, vult een aanvraagformulier in via ZorgDomein en stuurt deze via een beveiligde verbinding door naar de dermatoloog. De dermatoloog stuurt een antwoord aan de huisarts met een diagnose en/of behandeladvies.
Als u al gebruik maakt van teledermatologie ziet u vanaf 1 oktober a.s. ook de mogelijkheid om naar Máxima Medisch Centrum te verwijzen.

Maakt u nog geen gebruik van teledermatologie maar bent u er wel in geïnteresseerd, wend u zich dan tot :

KSYOS

www.ksyos.org

Gijs ter Kuile

Tel. (020) 60 00 060

g.terkuile@ksyos.org
TeleMC / TCCN

www.teleconsultatie.nl / www.telemc.nl

Pieter Jeekel

Tel. (0513) 68 35 42/GSM 06 24 80 29 31

pjeekel@telemc.nl
Wilt u meer algemene informatie, neem dan contact op met:

Jorn Bovenschen, dermatoloog Máxima Medisch Centrum Tel. (040) 888 58 80

of met SMáSH, Stichting Máxima Specialisten Huisartsen tel. (040) 888 60 60

Sub-RTA gedragsproblematiek (o.a. verdenking ADHD) bij kinderen en jeugdigen

ADHD is geen hype, het is een aandoening die vaak voorkomt en de laatste jaren steeds beter wordt herkend. Elke huisarts ziet steeds vaker patiënten in zijn praktijk die met ADHD gerelateerde klachten op het spreekuur komen. Dat kunnen hyperactieve kinderen zijn, maar ook kinderen die dreigen hun niveau op school niet te halen. Of dwarse pubers die eigenlijk al hun hele jeugd niet optimaal hebben gefunctioneerd.

Hoe krijg je als huisarts meer grip op de diagnostiek en de behandeling? Naar wie kun je doorverwijzen? Om de patiëntenzorg rond ADHD te verbeteren is in deze regio (Eindhoven, Veldhoven, Geldrop) samen met de huisartsen, kinderartsen, jeugdartsen, kinder- en jeugdpsychiaters en psychologen een subregionale samenwerkingsafspraak ontwikkeld.

Deze afspraak heeft als doel het verbeteren van de samenwerking en het adequaat verwijzen bij gedragsproblematiek bij kinderen en jeugdigen, die mogelijk leidt tot kortere wachtlijsten.

Deze afspraak zal binnenkort aan alle betrokkenen worden verspreid voor opname in de regionale ringband.

Komen en gaan

Adres- en/of naamswijziging


  • Huisartsenpraktijk Achtse Barrier wordt huisartsenpraktijk Artois

Artoislaan 4

5627 JB Eindhoven

Huisartsen: De heer A.L. de Moel

Mevrouw E.R.E. Visscher

Mevrouw M. van Mesdag

Mevrouw C. Gijsbers

Mevrouw K. Szpak


  • Gezondheidscentrum Gestel

Sibeliuslaan 317

5654 CT Eindhoven

Huisartsen: Mevrouw M.S.P. de Boer

De heer P.V.L. Pol
Deze nieuwsbrief is samengesteld door SMáSH en afdeling Marketing, Communicatie en Klantrelaties (MCK).

Heeft u suggesties voor de inhoud van Nieuwsflash? Stuur uw bijdrage aan nieuwsflash@mmc.nl.Voor alle vragen, opmerkingen en suggesties van huisartsen (ook over de verwijsapplicatie ZorgDomein):

huisarts@mmc.nl
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina