Inhoudsopgave nieuwsbrief 172 28. 02. 2013


De 10 grootste euroleugensDovnload 0.61 Mb.
Pagina14/16
Datum21.08.2016
Grootte0.61 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

De 10 grootste euroleugens

De vele leugens en gebroken beloften van de afgelopen jaren onderstrepen dat krampachtige positivisme van onze politieke en financiële leiders de komende crash niet kunnen verhinderen en eerder zullen versnellen, omdat men nog steeds weigert te erkennen dat de euro niet de oplossing, maar de wortel van alle problemen is:1. 'De reddingspakketten worden beëindigd. Dat hebben wij duidelijk afgesproken.' De Duitse minister van Financiën en ook zijn toenmalige Nederlandse collega De Jager verzekerden in 2010 dat de reddingspakketten slechts tijdelijk zouden zijn en wij 'iedere cent' van ons hulpgeld zouden terugkrijgen. Inmiddels is het 'tijdelijke' EFSF reddingsscherm vervangen door het vele malen duurdere permanente ESM noodfonds.

2. 'Wij zullen iedere cent terugbetalen. Duitsland en Europa krijgen hun geld met hogere rente terug.' De Griekse ex-premier Papandreou beweerde in maart 2011 dat zijn land geen permanente financiële steun nodig zou hebben en alle 'leningen' zou terugbetalen. Slechts een paar maanden later hadden de Grieken echter een schuldenkwijtschelding en nóg een reddingspakket nodig. Premier Mark Rutte gaf vorig jaar toe dat hij zijn verkiezingsbelofte over Griekenland -'het uitstel (van het terugdringen van de Griekse schuld) mag niets kosten'- had gebroken. Griekenland ontving van de Nederlandse belastingbetaler al € 17,7 miljard - vrijwel precies het bedrag wat de komende jaren in eigen land bezuinigd wordt.

3. 'Ik ben er vast van overtuigd dat Griekenland nooit aanspraak op deze hulp zal hoeven maken, omdat het Griekse hervormingsprogramma zeer geloofwaardig is,' aldus de voormalige voorzitter van de eurogroep Jean-Claude Juncker in maart 2010. Het tegendeel bleek juist het geval; Griekenland hield zich tot nu toe aan vrijwel niet één afspraak, reden waarom het IMF inmiddels dreigt zijn bijdrage stop te zetten.

4. 'Wij kunnen de rente niet zogezegd kunstmatig naar beneden rekenen,' zei de Duitse bondskanselier Merkel in maart 2011. Dat was echter precies wat er wel gebeurde door het massaal opkopen van de staatsobligaties van de schuldenlanden door de ECB. Critici wezen erop dat deze directe vorm van staatsfinanciering door een centrale bank verboden is.

5. 'Spanje zal zijn begrotingstekort norm van 4,4% halen,' beloofde de Spaanse premier Mariano Rajoy. Inmiddels weten we dat het tekort over 2012 minstens 6,4% bedroeg, ruim dubbel zoveel als toegestaan. Bovendien kreeg de failliete bankensector van het land in juli zo'n € 100 miljard steun van Europa.

6. 'Italië is geen risicoland.' ECB-chef Mario Draghi hield in februari 2011 vol dat zijn thuisland stabiel was en geen zorgenkindje zou worden. De rentedruk op Italië is echter zo hoog geworden dat Draghi zijn landgenoot premier Mario Monti moest bijspringen met het aankopen van Italiaanse schuldpapieren. Gisteren berichtten we dat multinational Daimler-Benz inmiddels serieus rekening houdt met een uittreding van Italië uit de eurozone.

7. 'Het beeld dat wij in Europa een liquiditeitsprobleem hebben is compleet verkeerd.' Draghi's voorganger Jean-Claude Trichet was met deze bizarre opmerking zo mogelijk nóg verder van de realiteit verwijderd, want zowel de lidstaten als de banken hadden en hebben een groot gebrek aan liquide middelen en moeten fors bezuinigen.

8. 'Duitsland kan zijn veto gebruiken als aan de voorwaarden voor de hulp (aan Griekenland) niet wordt voldaan. En daar zullen wij gebruik van maken.' Als grootste netto betalers bedongen de Duitsers een vetorecht, maar toen bleek dat Griekenland de afspraken van het eerste reddingspakket niet nakwam en een tweede pakket nodig had, waarvan de afspraken óók niet werden nagekomen, weigerde Merkel van dit vetorecht gebruik te maken.

9. 'Deze munt zal een grote toekomst hebben,' voorspelde de Duitse ex-kanselier Helmut Kohl, één van de vaders van de euro, in 2001. Ondanks de huidige hoge koers verloor de euro de afgelopen jaren juist aan waarde tegenover zowel de dollar als de valuta van Zwitserland en Zweden, landen die de euro niet wilden invoeren. De president van de Bundesbank, Jens Weidmann, verklaarde afgelopen week dat de euro 'zwaar overgewaardeerd' is.

10. 'De euro is een beschermingsschild tegen de crisis.' José Manuel Barroso, president van de Europese Commissie, draaide de zaak in februari 2010 precies om. De euro is volgens een groot aantal onafhankelijke financiële analisten juist één van de belangrijkste oorzaken van de crisis en zorgt er bovendien voor dat deze nooit meer opgelost kan worden.

Xander - (1) Wirtschafts WocheNobelprijs econoom Krugman: Uitslag Italië betekent einde van de euro

25% jeugdwerkloosheid in Frankrijk, Parijs stopt bezuinigingen - Duitsers: Euro in gevaar, Italië mogelijk uit de eurozone - Bondskanselier Merkel zoekt naar alternatieve opzet eurozone om instorting te voorkomen
Door de verkiezingsuitslag in Italië kraakt de eurozone opnieuw in al in zijn voegen.

Eén van de bekendste Amerikaanse economen, in 2008 winnaar van de Nobelprijs voor de Economie, zegt geschokt te zijn over de uitslag van de Italiaanse verkiezingen. 'Op deze manier eindigt de euro: niet door de banken, maar door bunga-bunga (pervers populisme)', schrijft hij op zijn blog in de New York Times. Hoewel de euro nog niet helemaal verloren is hebben de Italianen in zijn ogen de Eurocraten op de rand van de afgrond gebracht.Bezuinigingsbeleid 'volkomen mislukt'

De harde bezuinigingspolitiek in zowel de schuldenlanden als de kernlanden in Europa is 'volkomen mislukt', zegt de Keynesiaan Krugman. Niet één van de landen die door Brussel en Berlijn zware bezuinigingen kregen opgelegd hebben ook maar een vonkje economisch herstel laten zien. Integendeel, de werkloosheid stijgt in steeds meer landen naar niveaus waarop de hele samenleving kapot gemaakt dreigt te worden.

Krugman uitte om die reden recent opnieuw felle kritiek op de Duitse eis voor hoge Griekse bezuinigingen. Volgens hem is de euro al twee keer maar net aan de ondergang ontsnapt: eind 2011 en in de zomer van 2012, toen de schuldenstaten in een dodelijke spiraal van stijgende rente en bankenfaillissementen terecht dreigden te komen. In beide gevallen zou ECB president Mario Draghi de euro hebben gered, eerst door een massale hoeveelheid nieuw geld (LTRO) en daarna door het besluit de staten in nood direct te gaan financieren.

'Politici hebben eurocrisis niet begrepen'

De Europese voorvechters van bezuinigingen hebben de crises in 2011 en 2012 niet begrepen, zegt Krugman, en hebben Draghi's reddingen van de euro opgevat als het succesvolle gevolg van het bezuinigingsbeleid. De hieronder lijdende Europese kiezers ervaren dat echter heel anders, betoogt de econoom. Bovendien begrijpt de Europese elite niet dat hun beleid alleen door het publiek geaccepteerd wordt als ze een aantal echte resultaten kunnen laten zien. Tot nu toe is het enige gevolg van de besluiten van de Europese leiders echter meer pijn en ellende voor de gewone man. Keer op keer wordt de belofte herhaald dat het herstel nu 'echt voor de deur' staat, maar de kiezers vertrouwen dit niet meer en zoeken zoals in Italië naar alternatieven. De uitslag in schuldenland Italië, waar meer dan 50% op anti-EU en/of anti-euro partijen stemde, toont volgens Krugman aan dat Brussel en Berlijn de ECB het groene licht moeten geven om de geldpersen aan te zetten. Duitsland moet zich in zijn ogen juist dieper in de schulden steken als het de economie wil aanzwengelen, en Frankrijk moet 'ophouden de broekriem zo strak aan te trekken.' Hij verwacht echter niet dat dit besluit ook echt genomen wordt, waardoor 'ergere figuren als Beppe Grillo' in Europa aan de macht zouden kunnen komen. (1)25% jeugdige werklozen, Frankrijk stopt bezuinigingen

Wat Frankrijk betreft lijkt de Amerikaanse econoom echter zijn zin te krijgen. Alleen al in januari kwamen er 43.900 werkloze Fransen bij en liep de jeugdwerkloosheid op naar 25%, reden voor Parijs om de geplande bezuinigingen voor dit jaar uit te stellen naar 2014. 'Dit is een explosief gevaar en ik wil de nationale samenhang niet in gevaar brengen,' verklaarde premier Francois Hollande.

De socialistische leider denkt dat het fout is om met bezuinigingen de economische groei en investeringen nog verder af te remmen. Wel wil hij vasthouden aan het doel om in 2017 een evenwichtige begroting te kunnen presenteren. Hoe hij dat in slechts enkele jaren tijd wil bereiken is echter niet duidelijk, zeker niet nu de doelstellingen voor 2013 niet bereikt zullen worden.

De werkloosheid steeg naar 3,17 miljoen, de hoogste stand in 15 jaar tijd en maar net onder het absolute record van 3,196 miljoen. Met een economische groei van vrijwel 0 is het onwaarschijnlijk dat er dit jaar nieuwe banen bij zullen komen. Hollande hoopt dan ook dat het uitstellen van de bezuinigingen een positief effect zal hebben, want anders komt Frankrijk volgend jaar nog dieper in de schulden terecht. (2)Duitsers: Eurozone in gevaar

Ook in Duitsland erkent men dat de Italiaanse verkiezingsuitslag de eurozone in gevaar heeft gebracht. Lars Feld, adviseur en vertrouweling van bondskanselier Merkel, vreest dat als de nieuwe Italiaanse regering niet bereid is hervormingen door te voeren, de rente explosief zal stijgen, er een massale kapitaalvlucht op gang komt en de ECB zal ingrijpen met het opnieuw massaal opkomen van de schulden van het land, iets waar Paul Krugman juist voor pleit. Feld, door Merkel regelmatig als spreekbuis gebruikt, liet weten dat als Italië stopt met de noodzakelijke hervormingen 'van de Europese partners of de ECB geen hulp kan worden verwacht voor de stabilisering van de Italiaanse economie.' De eurocrisis zal dan 'met volle kracht' terugkeren. Merkel zou dan ook naar een alternatieve opzet van de eurozone zoeken om een grote ineenstorting te voorkomen. Anton Börner, president van de Duitse autohandelarenvereniging, constateert in de Frankfurter Allgemeine dat Italië diep verdeeld en gespleten is en dat het land daar op eigen kracht niet meer uit kan komen. Als het niet lukt om de hervormingen door te voeren 'zal dat op de middellange termijn onherstelbare gevolgen voor de euro hebben,' schrijft hij, en is het niet ondenkbaar dat Italië uit de eurozone zal moeten treden. (3)

Xander – (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten


China, ongeremde groei van aantal kankersteden

Bron / origineel: www.shanghaidaily.com
Volgens een kaart, die op het internet circuleert, bevinden zich in China bijna 250 kankersteden en dorpen. De publieke belangstelling voor de kaart is groot, zeker nadat enkele dagen geleden China’s milieuwaakhond (Ministry of Environmental Protection) toegaf dat zulke steden bestaan.

Men gaat ervan uit dat de map gemaakt is door een chinese universiteit en de data zou onder andere van de media afkomstig zijn. En hoewel de plaatsen over 27 provincies verdeeld zijn, vindt men concentraties kankersteden terug in de provincies Henan en Jiangsu.Kankersteden in China

Sinds de publicatie van de eerste kaart door activist Deng Fei, enkele jaren geleden, is er een sterke toename te zien. Op de kaart van Deng stonden slechts 100 plaatsen.

In het dorpje Yanggiao, in de buurt de stad Yancheng, zijn over de periode 2001 tot 2004 meer dan 20 inwoners gestorven aan long- en slokdarmkanker. De vervuiling blijkt zo extreem te zijn dan de inwoners een natte doek over hun mond leggen wanneer ze naar bed gaan.

Bij het plaatsje Dongjin, ook in de buurt van Yangcheng, spreekt men over 100 kankerdoden in de periode 2001 – 2006. De hoofdverdachte is een chemisch bedrijf. China Business Journaal meldt dat de firma, nadat deze was aangeklaagd, de dorpelingen 70 yuan (11 dollar) als schadeloosstelling aanbood.

In het plaatsje Henan stierven binnen 4 jaar 79 inwoners aan kanker. Dit nadat er in de voorgaande jaren meerdere papierproducerende fabrieken werden gebouwd. Het chemische afval werd domweg in de rivier gedumpt en het water kleurde inktzwart.

Naast zwart bestaan er ook andere kleuren rivieren in China

Het milieuministerie komt met een nieuw plan om de sterke vervuiling aan te pakken en hoopt hiermee het risico op kanker te verminderen. Het ministerie geeft toe dat er in China nog veel giftige chemicaliën worden geproduceerd terwijl deze in veel andere landen reeds verboden zijn. Deze giftige stoffen worden in rivieren, meren en andere binnenwateren teruggevonden.

Volgens het ministerie blijkt uit metingen van de afgelopen jaren dat men deze troep ook in mensen en dieren terugvindt. Juist de vervuiling van het drinkwater is een grote bron. Doel van het strenge plan is dat rond 2020 de grondwater vervuilende stoffen onder streng toezicht van de overheid staan.

Bekend is dat grondwater op geringe diepte reeds ernstig vervuild is, erger is dat de vervuiling alleen maar toeneemt. Uit data van 2011 volgt dat 55% van het grondwater in 200 steden ernstig tot zeer ernstig vervuild is. De chinese pers kwam de afgelopen dagen met het nieuws dat uit overheidsdata blijkt dat reeds over de periode 2000 – 2002, 60% van het grondwater niet geschikt is voor drinkwater. De kwaliteit van het water is zo slecht dat vele mensen er kanker van krijgen en koeien en geiten er onvruchtbaar van worden.

Het laatste schandaal vindt plaats in het oosten van China, in de buurt van de stad Weifang. De chemische bedrijven worden beschuldigd van ernstige vervuiling van het grondwater op grote diepte. Het giftige chemische afval wordt namelijk tot op een diepte van 1000 meter de grond ingepompt. De kankerverwekkende troep zal over enkele jaren het drinkwater gaan vervuilen.

De overheid heeft een beloning van 100.000 yuan (16.000 dollar) uitgeloofd voor klokkenluiders. Tot nu toe zijn er nog geen bedrijven op deze illegale en zeer gevaarlijke afvallozing betrapt.

http://www.zaplog.nl/zaplog/article/china_ongeremde_groei_van_aantal_kankerstedenDiverse top-functies blijken nu ineens vacant te zijn binnen het Vatcaan B.V.

Engelse kardinaal was vriend van uber-pedo Jimmy Savile

Woensdag, 27 februari 2013

Kardinaal Keith O’Brien, hoogste baas van de Katholieke Kerk in Engeland, heeft ontslag genomen wegens beschuldigingen van “ongewenst gedrag”.

Foto’s en ander bewijs tonen nu aan dat hij al meer dan veertig jaar bevriend was met Jimmy Savile, ontmaskerd als een van de grootste en meest moordlustige pedofielen die onze aarde heeft gekend. Hij is dood gelukkig!

Kardinaal O’Brien stond op het punt zich te vervoegen bij het conclaaf in Rome om mee te doen aan het kiezen van een nieuwe paus. Dan, ineens, neemt hij ontslag.

Net terwijl iedereen zich afvroeg wat er in 's hemelsnaam nog meer boven water kon komen, duikt de volgende foto op van de kardinaal in het gezelschap van niemand minder dan één van de grootste pedofielen ooit, Jimmy Savile.

O’Brien en Savile kenden elkaar al sinds het begin van de jaren zeventig toen O’Brien nog priester was in Kilsyth, North Lanakshire. Hij werkte destijds samen met een vriend van de moeder van Savile.

De concrete aanklachten tegen O’Brien dateren al vanaf het begin van de jaren tachtig, toen hij een aantal priesters onheus zou hebben benaderd met wat men omschrijft als “ongewenst gedrag en/of contact”. Terwijl O’Brien publiekelijk één van de grootste tegenstanders was van zaken zoals het homohuwelijk.

Paus Benedictus voelde waarschijnlijk ook al nattigheid want hij wist niet hoe snel hij het ontslag van O’Brien moest accepteren. Nog slechts enkele dagen daarvoor was O’Brien te zien op televisie terwijl hij zwaaide met het stembriefje wat hij zou gebruiken in Rome.

De aanklachten tegen O’Brien zijn al jarenlang bekend en op zich dus niets nieuws onder de zon. Waarom zien we dan, nét voor het conclaaf, het plotselinge aftreden van deze kardinaal? Zelf geeft hij als reden dat de media-aandacht volkomen op hem zou zijn gericht als hij naar Rome zou gaan en dat hij dat, als goed Katholiek, niet juist vindt want alle aandacht zou gericht moeten zijn op de nieuwe paus.

Nu plotseling die foto van hem en Savile opduikt gecombineerd met dat ze elkaar al meer dan veertig jaar kenden en zelfs vrienden waren, werpt dat ineens een heel ander licht op deze zaak.

Het feit dat hij vriend was van Savile wil niet per definitie zeggen dat hij eveneens schuldig is aan dezelfde walgelijke praktijken die Savile uitvoerde. Het roept echter op z'n minst de nodige twijfel op en gezien de kringen waarin O’Brien zich bewoog is het aannemelijk dat hij in ieder geval exact op de hoogte was van de praktijken van Savile.

In dat kader is ook het bericht heel belangrijk van een vroegere Engelse Minister, Edwina Currie, die openlijk heeft toegeven dat er een VIP pedofilie cover-up gaande is in Engeland. Dit is op zich historisch want nog nooit heeft een ex-minister iets dergelijks toegegeven.

Nog dagelijks gaan de satanistische pedopraktijken van de beschermde elite door. Waar ze zich tot voor kort volkomen onschendbaar achtten, zullen ze zich nu langzamerhand wel zorgen gaan maken. Het deksel van de internationale pedobeerputten is voor een deel gelicht en die zal door niemand meer te sluiten zijn.

Ook niet door een "Minister liegt niet" Opstelten die vastberaden blijft vasthouden aan het be- en afschermen van Joris Demmink. De tijd komt snel dichterbij waarbij ook zij zich zullen moeten verantwoorden. Het is gedaan met de rust in pedoland.

Bron: Daily Mirrorhttp://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=4303:engelse-kardinaal-was-vriend-van-uber-pedo-jimmy-savile&catid=10:buitenland&Itemid=23

Het is geen griep, het is een biologisch wapen

Woensdag, 27 februari 2013
Je voelt je ziek, je neus zit verstopt, je lichaam doet pijn, je zweet, hoest, niest en hebt niet genoeg energie om je bed uit te komen.

Het lijkt op griep, maar dat is het niet. Het is een aanval met een biologisch wapen in de vorm van een stof die wordt toegevoegd aan brandstof van militaire vliegtuigen.

In plaats van een griep is het is een samenzwering aldus Dr. Len Horowitz. Zijn mening is niet gebaseerd op samenzweringstheorieën, maar op samenzweringsfeiten.

Gedurende de laatste tien jaar is Dr. Horowitz één van de meest omstreden medische experts in Amerika geworden. Hij is opgeleid als medisch onderzoeker aan de universiteit en hij stelt dat er elementen zijn in de overheid die samenspannen met de farmaceutische industrie om grote delen van de bevolking ziek te maken. In de mainstream media wordt er bericht over dat de noodafdelingen van ziekenhuizen overspoelt raken met patiënten die last hebben van een bizarre infectie die niet echt lijkt op een virus. Volgends deze media is het een “mysterieus” virus waarbij ook de bestaande griepvaccinaties niet werken.

Volgens Dr. Horowitz is dat allemaal totale nonsens. Hij zegt dat we dit type infectie al meemaken sinds het eind van 1998 en het begin van 1999. Sinds die tijd hebben mensen al last van deze bizarre ziekte die geen enkel patroon lijkt te volgen zoals bij een normale logische virale of bacteriële uitbraak van griep. Bovengenoemde ziekte wordt niet veroorzaakt door een virus, maar door een onderdeel van het Amerikaanse leger gepatenteerd pathogeen microplasma.

Hij stelt verder dat dit microplasma niet echt een virus is en ook geen bacterie. Het heeft geen celwand en dringt diep door tot in de kern van de menselijke cel waardoor het voor het immuunsysteem heel moeilijk is om hier op te reageren. Het is een door mensen gemaakt biologisch wapen. Dit microplasma wordt verspreid door chemtrails en ze zijn verantwoordelijk voor de vernietiging van je immuunsysteem.

De stof die hier hoofdzakelijk voor verantwoordelijk is, is ethyleendibromide, ook wel EDB genoemd. Dit is een zwaar giftige en kankerverwekkende stof. Dat is ook de reden dat het werd verwijderd uit loodvrije benzine waar het in eerste instantie ook in voorkwam.

Waar deze stof nog wel degelijk in voorkomt is de brandstof (jet fuel) van militaire vliegtuigen. Hierdoor komt het als chemtrails (chemische sporen) terecht in de hogere luchtlagen en zorgt er vervolgens voor dat het immuunsysteem van mensen dramatisch wordt verzwakt. Men krijgt een microplasma microbe of fungus die een ademhalingsziekte veroorzaakt.

Plotseling heb je dan ook een bacteriële infectie. Dan wordt je geraakt door een dosis antibiotica die weer zorgt voor verzuring van je lichaamschemie waardoor je uitslag en andere verschijnselen krijgt. Vervolgens zit je lever vol met giftige stoffen wat zich weer vertaald in huiduitslag en allergische reacties. Dit is niet alleen wat Dr. Horowitz zegt, maar ook artsen uit andere delen van de wereld.

Het totale resultaat is dat mensen volledig uit balans raken en worden geïnfecteerd door een x-aantal microplasma’s en vergiftigd worden door een stroom van verschillende chemicaliën. Met andere woorden, er ontstaat een mens die chronisch ziek wordt en blijft. Volgens Horowitz is er sprake van een bewuste tactiek die wordt gevolgd. Wat je wilt is een bevolking die chronisch ziek is en dan volledig afhankelijk wordt van de staat. Dan kun je met je militair-medisch complex daarop inspringen in samenwerking met het medisch-farmaceutisch kartel. Dan verkoop je al deze landen de chemische middelen die ze nodig hebben om nog een klein beetje te kunnen functioneren.

De bevolking raakt volkomen uitgeput en ze hebben niet meer de kracht om te vechten of een leger op de been te brengen. Je schept afhankelijkheid en verzwakte volkeren zijn gemakkelijk te controleren en bovendien verdienen de "leiders" daarmee ook nog eens fortuinen. Dit is veel beter en schoner dan het gebruik van kernwapens. Je wilt de mensen kwijtraken, maar nog wel de infrastructuur in stand houden.

Wie hiervoor allemaal verantwoordelijk zijn is ook wel duidelijk. Volgens Horowitz hoef je geen “conspiracy theorist” te zijn om daar achter te komen. Volg het spoor van de brandstof en je komt terecht bij families als de Rockefellers en Koninklijke families.

Horowitz vervolgt, “En wat zijn hun andere agenda’s? Ineens zie je documentatie waaruit blijkt wat ze historisch gezien allemaal hebben gefinancierd. Eugenetica, raszuiverheid, ontvolking, gezinsplanning, zwangerschaps- en kindergezondheid door middel van vaccinaties en besmette bloedvoorraden. Zij zijn de banksters, dezelfde mensen die zowel de bloed- als de geldbanken runnen”.

Via deze families komen we ook weer terecht bij de Rothschilds en hun opdrachtgevers, de Jezuiten. Zoals Horowitz zegt, wordt het hoog tijd dat mensen de “conspiracy theory” van zijn negatieve label ontdoen. Het is namelijk niet zomaar een theorie, alles is keihard is te bewijzen.

Zo komen we bij een Amerika en Europa die onderdeel vormen van The Fourth Reich, het vierde rijk. Inderdaad, de Nazi’s zijn nooit weg geweest, zoals we al schreven in een eerder artikel.

De Nederlandse bevolking maakt zich ondertussen massaal op voor het bedenken van een nieuw koningslied. Hoe waanzinnig wil je het hebben?

Bron: Zen Gardner


http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=4302:het-is-geen-griep-het-is-een-biologisch-wapen&catid=11:chemtrails&Itemid=24
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina