Inhoudsopgave nieuwsbrief 172 28. 02. 2013


Italië en Frankrijk richting DepressieDovnload 0.61 Mb.
Pagina16/16
Datum21.08.2016
Grootte0.61 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Italië en Frankrijk richting Depressie

Al sinds de Tweede Wereldoorlog is de economische groei in Frankrijk en Italië steeds verder teruggelopen en dankzij de euro zelfs tot bijna 0 gereduceerd. De Franse economie 'groeit' op dit moment net zo langzaam als in de crisisjaren '80 en voor Italië moeten we zelfs terug naar het jaar 1861 (inderdaad, achttien) voor vergelijkbare slechte cijfers.

De winnaar van de Italiaanse verkiezingen, Beppe Grillo's M5S partij, zal vooralsnog weinig kunnen veranderen aan de noodzakelijke bezuinigingen. Italië is met een schuldenlast van 120% van het BNP namelijk het op twee na diepste in de schulden gestoken land ter wereld. Daardoor wordt het politiek en sociaal steeds moeilijker om de hoge kosten van de euro voor de samenleving te negeren.

Oude systeem functioneerde beter

Het oude systeem, waarin de Zuidelijke landen door inflatie en afwaarderingen hun economie gaande hielden, was niet perfect maar functioneerde een stuk beter als de eurozone. Dankzij de euro konden de 'Club Med' landen veel te hoge uitgaven doen, waardoor ze steeds meer moeite kregen hun economieën concurrerend te houden. Inmiddels is ook Frankrijk aangestoken; de Fransen, die zichzelf de afgelopen jaren zeer royale salarissen en veel vrije tijd gaven, verloren 1/3 van hun exportaandeel, kampen met een oplopend begrotingstekort en een jeugdwerkloosheid van 25%. Grote concerns zoals Peugeot-Renault zijn in ernstige financiële problemen gekomen. Na Griekenland, Italië, Spanje en Portugal stevent nu ook Frankrijk op een economische depressie af. (3)

Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten


Waarom trad Ratzinger voortijdig af ?

Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 28 februari 2013


Niet zo’n gezellige boel in het vaticaan. Vrouwen hebben de naam qua intriges, maar mannen kunnen er ook wat van.

Het voortijdige aftreden van paus Benedict XVI heeft niks te maken met zijn armzalige gezondheid, maar met de gezondheid van het Vaticaan. Onthullingnen uit een geheim rapport zorgde ervoor dat Ratzinger aftrad. Het rapport schreef over de sterke invloed van economische lobbies, seksschandalen, corruptie en machtstrijd in de hoogste niveaus. La Repubblica en Panorama publiceerden daarbij ook nog twee nieuwe reportages, die nog meer details onthulden. Zoals een homoseksuele lobby die in het vaticaan werkt. Ook is er een groep die zijn tijd toewijdt aan het vernietigen van carriëres in het vaticaan, en een derde groep is economisch van aard, die beïnvloedde de manieren waarop financiële fondsten gebruikt werden. Er waren veel worstelingen en grepen naar macht en geld. Zowel de Salesianen, Jezuiten als de Ligurianen hielden behoorlijk huis binnen het vaticaan en oefenden veel invloed uit, maar ook buiten het vaticaan. De geloofwaardigheid van het roomse instituut is in duigen gevallen, sinds gebleken is dat het insiders zijn geweest die de boel zo verknalden. Vanavond trad Ratzinger af.http://www.repubblica.it/esteri/2013/02/21/news/ricatti_vaticano-53080655/?ref=HREC1-3

http://news.panorama.it/cronaca/conclave-vaticano-dossier-papa

Overheden worden steeds krankzinniger

Donderdag, 28 februari 2013

Overheden wereldwijd gaan zich steeds krankzinniger gedragen en denken dat God’s schepping hen volledig toebehoort.

Het regenwater dat op jouw land viel? Dat is van hen en jij gaat naar de gevangenis omdat je geprobeerd hebt het te stelen.

Niets is zo verfrissend als het gevoel van een koele regenbui op je huid op een hete zomerdag. Of om je botten te warmen in de zon op een heldere zonnige dag. Al deze natuurverschijnselen zoals regenwater, zonlicht en lucht daarvan heeft men lang aangenomen dat ze niet alleen gratis zijn, maar ook niet kunnen worden opgeëist door mensen of bedrijven.

Niemand kan het eigendomsrecht opeisen van een zonnestraal die in je voortuin valt. Geen maatschappij ter wereld kan intellectueel eigendomsrecht opeisen van de lucht die je inademt en jou verzoeken een vergoeding te betalen voor iedere hap lucht die je doet. De werkelijkheid lijkt vaak toch net weer even anders.

Zo is er een gemeente in Oregon, Amerika, die zegt eigenaar te zijn van jouw regenwater. Daarom heeft Jackson County vorig jaar een man veroordeeld tot 30 dagen celstraf en een boete van 1500 Dollar als straf voor de “misdaad” van het opvangen ervan op zijn eigen land.

Zijn naam is Gary Harrington en hij is eigenaar van een groot stuk land in Jackson County. Op zijn grondgebied bevinden zich drie meren en die verzamelen regenwater dat op zijn land valt. Ieder normaal denkend mens zou zeggen dat Gary alle recht heeft om meren te hebben op zijn uitgestrekte grondgebied, maar het gezonde verstand laat het volkomen afweten voor wat de staat Oregon betreft.

Net zoals Californië is ook Oregon op weg om een soort communistische staat te worden. Jij hebt die meren niet gebouwd, de overheid heeft dat gedaan. Jij bezit dat niet, maar de overheid. Het regenwater dat op jouw land viel? Dat is van de overheid en jij gaat naar de gevangenis omdat je geprobeerd hebt het van hen te stelen.

Dat is de uitleg die de beambten van Jackson County geven aan het hele verhaal. Terwijl ze Harrington in 2003 wel toestemming hadden gegeven om de meren aan te leggen.

Enkele jaren later terwijl deze meren er al waren, draaide de gemeente de beslissing terug waardoor Harrington ineens een “watercrimineel” werd.

Tom Paul, de toezichthouder op de watervoorraden van de Staat Oregon, is een gehoorzame water-Nazi. “De wet zegt dat alle water in de Staat Oregon openbaar water is en als jij dat wilt gebruiken of opslaan dan heb je een vergunning nodig van de Staat voordat je die activiteit mag uitvoeren”.Wat hij natuurlijk bedoelt is dat het water niet openbaar is. De overheid is eigenaar en jij steelt als je het bijvoorbeeld van je eigen dak opvangt en daardoor verdien je het om naar de gevangenis te gaan.

Zelfs als water op jouw eigendom terechtkomt, is het niet van jou maar van de overheid. Het is ook niet jouw land, want je mag het alleen maar gebruiken en oh, ja, je moet nog wel je onroerendgoedbelasting betalen.

Water-Nazi Paul gaat onverdroten verder, “Als je een dam bouwt, een aarden wal die de stroom van het water op jouw grondgebied beïnvloedt en je slaat het vervolgens op dan heb je van ons een vergunning nodig”.Er is echter volgens de wet in Oregon één uitzondering en dat is voor water wat terechtkomt op een kunstmatig oppervlak zoals het dak van een huis of een parkeerplaats.

Met andere woorden, als Harrington het oppervlak van zijn land had geasfalteerd en dan het regenwater had opgevangen was er niets aan de hand geweest. Maar, omdat zijn grondgebied nu eenmaal niet was geasfalteerd, is hij de klos. Hij is uiteraard woedend en heeft zich voorgenomen om deze wantoestanden op alle mogelijke manieren te bestrijden.

Als een overheid eigendom kan claimen op regenwater dan kunnen ze dit waarschijnlijk binnenkort ook op zonlicht. Net zoals regenwater valt ook zonlicht op je land. Dan kunnen ze zich ook alles toebedelen wat zich in die grond bevindt zoals mineralen. Stel dat je dan in de nabije toekomst zonnepanelen plaatst op je eigen grondgebied. De daarmee opgewekte elektriciteit is afkomstig van zonnestralen die eigendom zijn van de overheid en dus is ook dat niet van jou. Dan kennen vanaf dat moment naast watercriminelen ook zonnecriminelen.

Wat er gebeurt in Oregon is symptomatisch voor overheden die steeds meer macht naar zich toe trekken. Het is een verschijnsel dat zich wereldwijd voordoet en wat George Orwell al lang geleden voorzag.

Bron: David Icke

Derde wereldoorlog: hoe de illuminatie dit al lang gepland heeft

Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 27 februari 2013 - Tekst xandra
Albert Pike was een vrijmetselaar, 33e graad. Hij kreeg een visie van lucifer en beschreef deze in een brief aan Mazzini op 15 augustus 1871. De brief beschreef de plannen m.b.t. een derde wereldoorlog. De derde wereldoorlog, die nodig was om een Nieuwe Wereldorde te vestigen. De gebeurtenissen die Pike in de brief beschreef zijn behoorlijk accuraat, gezien de gebeurtenissen die al voltrokken zijn. De derde wereldoorlog wordt al vele generaties gepland.

W.O. I


‘De Eerste Wereldoorlog moet de Illuminatie de gelegenheid geven om de macht van de tsaren in Rusland omver te werpen en om dat land een fort van atheïstisch communisme te maken. De divergentie die door de agenten van de Illuminatie veroorzaakt worden tussen het Duitse en Britse rijk zal gebruikt worden om deze oorlog uit te broeden. Aan het einde van de oorlog zal het communisme gebouwd zijn en gebruikt worden om andere regeringen te vernietigen en zodoende religieën te verzwakken.’

W.O.II


‘De Tweede Wereldoorlog moet uitgebroed worden door de verschillen tussen de fascisten en politieke zionisten uit te buiten. Deze oorlog moet zo gebracht worden, dat nazisme uitgeroeid wordt en dat politiek zionisme sterk genoeg zal zijn om de staat Israël te stichten. Gedurende de Tweede Wereldoorlog, moet Communisme sterk genoeg zijn om het christendom onder de duim te houden. ‘

Hoewel de termen Zionisme en Nazisme niet bestonden in 1871: dit zijn termen die de illuminatie bedacht hebben.

W.O.III

‘De Derde Wereldoorlog moet uitgebroed worden door de verschillen tussen de Illuminatie, politieke Zionisten en de Islamitische wereld uit te buiten. De oorlog moet op zo’n manier in elkaar gezet worden, dat de Islam en het Zionisme (Israël) elkaar wederzijds kapot maken. In de tussentijd zullen de andere landen, wanneer ze eenmaal meer verdeeld zijn over dit onderwerp, gedwongen zijn te vechten tot ze het punt bereiken van volledige lichamelijke, morele, spirituele en economische uitputting. We zullen de Nihilisten en Atheïsten loslaten en we zullen een formidabel sociale ramp veroorzaken, waarin de landen duidelijk de effecten zullen zien van atheïsme, wreedheid en bloedige rellen. Dan zullen de burgers overal, omdat ze verplicht zijn zichzelf te verdedigen tegen de revolutionairen, deze vernietigers van beschaving verdelgen. En de massa die teleurgesteld is in het christendom, zal zonder kompas en richting zijn. Gretig naar een ideaal, maar zonder te weten waar naartoe te moeten met adoratie, zal de massa het ware licht zien door middel van de universele manifestatie van de pure doctrine van lucifer. Deze zal voor ieder oog te zien zijn. Deze manifestatie tot stand komen uit een algemene reactionaire beweging, waarop de vernietiging van atheïsme en christendom zal plaatsvinden. Beide worden gelijktijdig veroverd en verdelgd. ‘De wereldgebeurtenissen laten inderdaad groeiende onrust zien tussen zionisme en de arabische wereld. Dit komt overeen met de beschrijving van Pike, als ingrediënt voor de derde wereldoorlog (wederzijdse vernietiging).

Lees ook: www.threeworldwars.com

Europa: EU-burger verliest controle over privé-gegevens

Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 27 februari 2013


Een jaar geleden was de berichtgeving nog: de EU burger krijgt meer controle over zijn privégegevens. Inmiddels is dit veranderd; de EU burger krijgt steeds minder controle over zijn gegevens.

Europese Burgerrechtenorganisatie EDRi is not amused over een nieuwe aanpassing van het Europese voorstel rond bescherming van data. Volgens de rechtenorganisatie maakt deze aanpassing tientallen van Europese privacy wetgeving kapot en is dit in het nadeel van bedrijven en burgers.

Er werden zo’n 900 aanwijzingen aangenomen. Een van de wijzigingen houdt in dat bedrijven de mogelijkheid hebben om privégegeven van burgers van Europa te gebruiken. Deze gegevens mogen gebruikt worden voor zaken die de burgers zelf niet aangegeven hebben, en waarvan ze zich niet bewust zijn. Burgerrechtenorganisaties waaronder EDRi zijn hier op zijn zachtst gezegd niet blij mee. De hele doelstelling van wetgeving rond privacy blijkt zo niks voor te stellen. En de Europese burger heeft al niet veel vertrouwen in de manier waarop er met persoonlijke data wordt omgegaan.

Het valt EDRi wel op dat het in het Europese Parlement moeilijker is geworden om meerderheden te krijgen voor regels die de privacy van de burger kapot maken. Ook consumentenorganisaties zijn boos om deze legitieme manier van informatie verzameling die een inbreuk op de privacy van de burger betekent.www.demorgen.be, www.hln.be

Rothschild wil de Iraanse centrale bank

Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 27 februari 2013 - vertaling/tekst Janneke
Centrale Bank van Iran, slechts 1 van de 3 banken ter wereld die niet in handen van Rothschild is

Spanningen rond Iran stapelen zich op. Het westen en Israël hebben Iran al enige tijd op het oog, en Israël maakt er geen geheim van dat het een aanval op Iran wel ziet zitten. De reden voor Iran als doelwit, zou weleens kunnen zijn dat het westen en Israël de controle willen hebben over de CBI ( Central Bank of the Islamic Republic of Iran). Hoe staat het met Iran’s banksysteem in vergelijking met die van Amerika, Engeland en Israël ?

Iran’s Centrale Bank is 1 van de 3 banken in de wereld die niet in het bezit is van Rothschild. Voor de aanslagen van 11 september 2001 waren het er nog 7, die niet in handen waren van de Rothschild familie: Iran, Noord Korea, Libië, Soedan, Irak, Afghanistan en Cuba. In 2003 echter, werden Irak en Afghanistan gepakt door de Rotschildoctopus. En in 2011 waren Soedan en Libië ook weg. In Libië werd een Rothschild bank gevestigd in Benghazi, terwijl het land nog in oorlog was.

De Islam verbiedt het rekenen van rente en dit is een groot probleem voor het Rothschild bankier systeem. Tot een paar honderd jaar geleden, was het berekenen van rente ook verboden in de christelijke wereld: dit werd zelfs bestraft met de dood. Het werd gezien als uitbuiting en knechting.

Opgedrongen leningen aan landen

De Rothschild’s namen de Bank of England over omstreeks 1815. En sindsdien hebben ze hun controle uitgebreid naar alle landen van de wereld. Hun methode is, om ervoor te zorgen dat de corrupte politici van landen enorme leningen accepteren, die natuurlijk nooit terugbetaald kunnen worden. En dus steken ze zich diep in de schulden: schulden aan de Rothschilds. Als een leider weigert een lening te accepteren, wordt hij uit de weg geruimd of verbannen. En als dit niet werkt, volgen er invasies en een Rothschild Bank wordt tegen wil en dank gevestigd. Dit hebben we in de afgelopen jaren kunnen zien gebeuren in diverse landen.

Derde Wereldoorlog lijkt echt in zicht

De familie Rothschild heeft enorm veel macht over de grootste nieuwsbureaus van de wereld. Steeds weer doen die bureaus de massa de verhalen geloven over de slechte schurken (politici). Rothschild is eigenaar van de Bank of England, Federal Reserve (Centrale Bank van Amerika), World Bank, Bank of International Settlements, het IMF en de Europese Centrale Bank. Ook bezitten ze het meeste goud in de wereld en ook de London Gold Exchange. Hoewel? Het meeste goud in de wereld ? In Rusland en China bevindt zich zeer veel goud. Zou dit de reden zijn van de huidige spanningen tussen Rusland, China en Amerika ? (het antwoord op deze vraag is natuurlijk al bekend). Het kan nog interessant worden, omdat de globale elite nog steeds in de WAAN is, de controle in de wereld te hebben. Inmiddels zijn de westerse machten toch wel behoorlijk voorbij gestreefd. Met deze gegevens, kan een 3e Wereld Oorlog niet uitblijven en deze zou aanstaande kunnen zijn.

De helft van de rijkdom van onze planeet, is in handen van de familie Rothschild, van Evelyn Rothschild wel te verstaan (het huidige hoofd van de familie). In Zwitserland zou 231 triljoen dollar staan.

Nucleaire dreiging ? ‘My ass’

Het is eigenlijk ongelovelijk hoe doorzichtig dit spel is en naar alle waarschijnlijkheid begrijpen kinderen deze ‘regels’ nog. Misschien een leuk idee voor een nieuw bordspel: ‘Krijg de hele wereld in handen en hou het zo. ‘ Monopoly was leuk, maar dit is nog iets uitgebreider. Toch zijn de spelregels eigenlijk zo simpel, waarschijnlijk heeft uw kroost het ook zo door. Iran wordt niet gedemoniseerd vanwege de nucleaire dreiging (Trappen we hier nog in? Na Libië, Irak, Syrië ?). Natuurlijk zijn er triljoenen winst te maken in olie, en triljoenen winst door oorlogen. Moet Israëls vijand echt uitgeschakeld worden, omdat het Israëls vijand is? Of moet de Iraanse bank gewoon kapot, zodat Rothschild zich ook daar kan vestigen.

Iran heeft het over het Rothschild bankiersysteem en de Zionistische heerschappij

Iran en Ahmadinejad zijn niet gek, en weten heel goed wie de echte vijand is en waarom. Het land heeft zich vooralsnog goed ingedekt en beschermd. Het conflict met Israël draait feitelijk om olie. Rothschild bouwde Israël om de Palestijnen en de echte Joden weg te houden met het oog op olie. Om die reden kwam de Arabische Lente tot stand, het is wat er in Afrika gebeurt (grondstoffen zoals goud en de Chinezen timmeren flink aan de weg in Afrika). De Bilderbergers hebben al hun raffinaderijverkopen gestopt aan Iran. Iran wordt de klootzak genoemd door de media.

Wanneer Iran spreekt over Israël, heeft Iran het over het Rothschild bankiersysteem en de Zionistische heerschappij. Iran moet klein gemaakt worden, omdat Iran een vijand is vanwege de belemmering die Iran is in Rothschild’s plan m.b.t. olie, goud, zilver en banken. Rothschild heeft door Obama en corrupte politici Amerika’s productie om zeep geholpen om een betere prijs te krijgen voor olie uit het Midden Oosten. Ook heeft Rothschild dit gedaan omdat Amerika een bedreiging was voor de corrupte Bank of England.Rothschilds Want Iran’s Banks

Jesus, The Rothschilds, International Banking, and the Next Invasion Lottery.


autovorm 1
Nieuwsbrief 172 – 28 februari 2013 – pag.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina