Inhoudsopgave nieuwsbrief 172 28. 02. 2013Dovnload 0.61 Mb.
Pagina3/16
Datum21.08.2016
Grootte0.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Het is bekend dat de EU een gezamenlijke buitenlandse politiek heeft. Nauwelijks bekend is echter de nieuwe geheime dienst van de EU. Deze dient Brussel in de toekomst tegen de burgers te beschermen.

Wie zich voor Europese politiek interesseert, heeft zeker meegekregen dat er intussen een Europese dienst voor extern optreden (EEAS) bestaat met 1800 medewerkers, welk aantal uiteindelijk zal worden uitgebreid naar 4000. Er bestaat een EU-buitenlandgevolmachtigde en er bestaat een gezamenlijke veiligheidspolitiek.

Bijna dagelijks ervaren wij burgers in de media hoe de gezamenlijke buitenlandse en veiligheidspolitiek van de EU gecoördineerd wordt. Dat is de ene kant. Aan de andere kant krijgen we vreemd genoeg nooit iets te horen over hoe de EU ons burgers bespioneert. Daarvoor heeft de EU zelfs een eigen geheime dienst opgericht. En die wordt door niemand gecontroleerd. Het is het vermoedelijk meest duidelijke signaal daarvoor dat de EU langzaam afscheid neemt van de democratie.

Strijd tegen terreur als voorwendsel

Tot februari 2004 heeft men in Brussel de opbouw van een EU-geheime dienst zogenaamd strikt afgewezen. Destijds vertegenwoordigde men de opvatting dat de Europese politieautoriteit Europol genoeg competenties zou hebben. Ook kon men zich niet voorstellen hoe men naast de nationale geheime diensten de hoge financiële uitgaven voor een centrale Europese geheime dienst tegenover de burgers moest rechtvaardigen. Die rechtvaardiging vond men met de terreuraanslagen van Madrid (maart 2004) en Londen (juli 2005). Noch Europol noch de nationale geheime diensten hadden deze zien aankomen of kunnen voorkomen. Bliksemsnel werd het gezamenlijke situatie- en analysecentrum onder omzeiling van alle Europese bepalingen betreffende bescherming van persoonlijke gegevens en onder het voorwendsel van de “strijd tegen de terreur” als Joint Situation Centre (SitCen) de kiemcel van een nieuwe Europese geheime dienst. In augustus 2008 spraken de Ministers van Binnenlandse Zaken van Duitsland, België, Frankrijk, Zweden, Slovenië, Spanje, de Tsjechische Republiek en Hongarije zich tenslotte uit voor de oprichting van een Europese geheime dienst.

Daarvoor werden na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in het jaar 2009 naast het al genoemde SitCen ook de zogenaamde Crisis Room (“Crisis Centrum”) van de Europese Commissie en de veiligheidsstructuren van de Raad van Europa als fundament van de nieuwe geheime dienst uitgekozen, die op 1 december 2010 officieel met zijn werk begon. Verrassend genoeg kwam hierover geen persmededeling noch enige andere informatie. Van de honderd EU-burgers weten minstens 99 niet dat de EU al maanden een eigen geheime dienst heeft. Hij heeft tot nu toe zelfs niet eens een naam. Zogenaamd dient de naamloze veiligheidsautoriteit de onafhankelijkheid van de EU van informatie van de geheime dienst uit de VS te garanderen. En hij moet het werk van de nationale Europese geheime diensten coördineren.

Geen transparantie, geen controle

Bij nadere beschouwing wordt duidelijk dat de geheime dienst van de EU een ondemocratische instelling is, zoals je ze vaak in dictaturen of Derde Wereldlanden aantreft. Want er is noch sprake van transparantie in de structuren noch van enige controle of democratische legitimering.

Erger nog: daar worden zaken betreffende de politie, het leger en civiele bewakingsmaatregelen van burgers zonder enig bezwaar door elkaar worden gemengd. Dat wordt het duidelijkst bij de veiligheidsafdeling van de Raad van Europa met de naam “Watch-Keeping Capability” (WKC). Dat was voor de opname in de nieuwe geheime dienst van de EU een afdeling van de militaire staf van de EU, die met politiemensen en militairen verdachte burgers bewaakte. Ook de al genoemde analysecentrale SitCen is geenszins alleen maar verantwoordelijk voor het voorspellen van mogelijke gewapende of politieke conflicten evenals de observatie en politieke beoordeling van crisissituaties buiten de EU. Een van de zaken die op dit moment speciale aandacht krijgt, is de observatie van “politieke radicalisering van groepen”. In heldere taal: geobserveerd worden diegenen die gevaarlijk zouden kunnen worden voor de EU-leiding en bijvoorbeeld protestacties zouden kunnen aanwakkeren. SitCen krijgt informatie van Europol. Bovendien van de militaire inlichtingendiensten van de lidstaten en het heeft ook toegang tot spionagesatellieten. Naast eigen satellieten en spionnen zijn de belangrijkste bronnen echter de nationale geheime diensten van de EU.

Een nieuw stafcentrum

De taken en bevoegdheden van SitCen werden, in tegenstelling tot die van Europol, nooit juridische vastgelegd. Zelfs controlepogingen via de omweg van de financiën zijn niet mogelijk, omdat het budget nergens uitdrukkelijk wordt vermeld en op dit moment intern via de EEAS wordt afgewikkeld. Met de fusie van de afdelingen van de geheime dienst, het leger en de politie worden alle controlemechanismen waardeloos. Tot 2015 bouwt de Europese Commissie een nieuw stafcentrum voor haar geheime dienst.

Daar dienen regelmatig “gevaren- en risico-inschattingen” over alle bevolkingsgroepen te worden uitgevoerd. Het gaat daarbij geenszins alleen om terrorisme, georganiseerde misdaad of catastrofebescherming.
Bronnen:

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/udo-ulfkotte/streng-geheim-die-eu-bekommteineneigenengeheimdienst.html;jsessionid=ED19233CF25102E848B91A84330FEF02

Auteur: Udo Ulfkottehttp://deutschelobby.com/2013/02/15/streng-geheim-die-eu-bekommt-einen-eigenen-geheimdienst/

(www.ejbron.wordpress.com)
Het regent meteorieten (video)

Maandag, 18 februari 2013 15:49

Minder dan 24 uur nadat een meteoriet explodeerde boven Rusland, werden bewoners in het noorden van Californië opgeschrikt door een vuurbal die door de hemel schoot.

Laat op dezelfde avond bevestigde de Cubaanse televisie dat ook boven dat land een meteoriet was geëxplodeerd.

De vuurbal boven Californië werd waargenomen in een groot deel van die staat. Het object werd vastgelegd op video en volgens NBC ging het recht naar de grond.

Ongeveer rond dezelfde tijd explodeerde ook een meteoriet boven Cuba. Deze was kleiner dan degene die de ramp in Rusland veroorzaakte. Geschrokken inwoners van het communistische eiland meldden een fel licht aan de hemel, vervolgens een luide explosie die de muren en ramen deed schudden.

Er zijn voor zover bekend hier geen gewonden gevallen. In een televisie-uitzending laat op vrijdag werd medegedeeld dat het ging om een indrukwekkende explosie.

Ook afgelopen vrijdag werd het volgende object gefotografeerd boven een natuurreservaat in Somerset, Engeland. De natuurfotografe Annie Henderson was opnames aan het maken van de vogels in het reservaat toen ze tot haar verbazing het onderstaande object vastlegde.

De beelden lijken veel op eerder gemaakte opnames van meteorieten in andere delen van de wereld. Volgens wetenschappers is het normaal dat er per jaar vijf tot tien exploderen, zoals gebeurd is boven Cuba. Die boven Rusland is een grote uitzondering, zeggen zij, en komt eens in de honderd jaar of iets dergelijks voor.

We hebben naast wat men nog verder in de lucht heeft zien vliegen, twee bevestigde explosies van meteorieten binnen 24 uur. Dezelfde dag dat ook een asteroïde rakelings langs de aarde vliegt op een zo korte afstand die nog niet eerder werd waargenomen.

Wat waarschijnlijk niet veel mensen meer weten of vergeten zijn is dat er op 10 juni 2009 het volgende bericht gepubliceerd werd op space.com:

“Vijftien jaar lang hebben wetenschappers gebruik kunnen maken van de gegevens van militaire geheime satellieten betreffende inkomende vuurballen in de atmosfeer. Maar, dat is afgelopen. Door een beleidsaanpassing krijgen wetenschappers deze gegevens niet meer, omdat het Pentagon deze vanaf nu geclassificeerd heeft als geheim. De wetenschappers staan met hun mond open van verbazing want niemand begrijpt deze plotselinge verandering”.

Nu, bijna vier jaar later, wordt het duidelijk waarom toen die beslissing is genomen. Zoals te zien is in de statistieken opgenomen in ons artikel van afgelopen zaterdag is het aantal jaarlijkse waargenomen en bevestigde vuurballen sinds 2009 bijna verdrievoudigd.

Men wist bij het Pentagon en NASA uiteraard dat dit zou gaan gebeuren. De wetenschappers werden niet voor niets afgesloten van verdere informatie omtrent inkomende vuurballen/meteorieten. Dat is de situatie waarin wij ons nu bevinden.

Het bovenstaande en het feit dat er op één dag twee meteorieten exploderen en een asteroïde rakelings langs de aarde scheert, is een reden tot zorg. Als men de afgelopen jaren al die miljarden Dollars die in wapensystemen zijn gestoken had gebruikt om technieken te ontwikkelen waarbij deze objecten tijdig kunnen worden opgespoord en eventueel vernietigd, dan hadden de aardbewoners nu heel wat rustiger kunnen slapen.

Waarschijnlijk is dat ook de reden dat wij dit alles niet mogen weten. Als er namelijk één ding is wat de elite níet kan dan is dat het beschermen van de bevolking. Op het moment dat dit gegeven eindelijk eens goed inzinkt bij mensen dan zal het waarschijnlijk ook afgelopen zijn met hun machtspositie.Niburu.co

Exo-Vaticana (8): Petrus Romanus, het zaad van de slang en de valse messias
'Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve;'

Het aftreden van paus Benedictus XVI, zoals begin vorig jaar correct werd voorspeld door Exo-Vaticana auteurs Tom Horn en Chris Putnam, heeft het begin van de laatste fase van de in de Bijbel voorzegde eindtijd met een reuzensprong nabij gebracht. De meeste katholieken en andere christenen hebben echter nog altijd geen benul van wat hen in die tijd te wachten staat, en zeker niet van wat al tientallen jaren in het diepste geheim door het Vaticaan wordt voorbereid, namelijk de komst van een letterlijk buitenaardse (alien) verlosser, mogelijk compleet met de verschijning van UFO's aan de hemel.

Het Vaticaan staat alom bekend als het meest obscure, vrijwel ondoordringbare religieuze en bureaucratische instituut op aarde. Door de complexe geestelijke rangorde konden grote geheimen en verborgen rituelen eeuwenlang voor de gewone gelovige verborgen worden gehouden. Des te opmerkelijker is het dat diverse hoge katholieke geestelijken zich steeds openlijker uiten over een aanstaande wereldschokkende gebeurtenis rond het bestaan en de openbaarmaking van een buitenaardse intelligentie en de gevolgen die dit zal hebben voor het katholieke geloof.

'Historische gevolgen voor het christendom'

Horn en Putnam hebben in hun nieuwe boek een groot aantal documenten en uitspraken verzameld waaruit volgens hen zonder enige twijfel blijkt dat het Vaticaan zichzelf doelbewust als dé religieuze autoriteit op het gebied van buitenaards leven presenteert, zeker omdat het moment waarop het bestaan van buitenaardsen aan de wereld bekend zal worden gemaakt en het Vaticaan dit leven officieel zal erkennen steeds dichterbij komt.

De positie die de Kerk van Rome hierin zal innemen zal enorme, historische gevolgen hebben voor het christendom. Uit de genoemde uitspraken (zie o.a. deel 1 en 2) blijkt namelijk dat het Vaticaan hetzij onbewust, hetzij willens en wetens zal meewerken aan de in de Bijbel voorzegde massale misleiding van de mensheid in de eindtijd door een buitenaardse verlosser 'van boven' te accepteren en daarin zelfs zo ver zal gaan dat het niet accepteren van deze alien messias als ketterij zal worden bestempeld.

'Aliens zullen katholiek geloof bevestigen'

De Jezuïet Guy Consolmagno, topastronoom van het Vaticaan, verzekerde Horn en Putnam persoonlijk dat 'als hoog ontwikkelde buitenaardse redders spoedig op de planeet aarde zullen landen, dit niet zal betekenen dat wat katholieken geloven verkeerd is, maar juist dat alles méér waar is dan we ons ooit hebben kunnen voorstellen.'

Veel religies hebben een apocalyptische mythe waarin het einde van de wereld en de komst van een verlosser of messias 'van boven' of 'uit de lucht / ruimte' wordt voorspeld om de mensheid op het laatste moment te redden van een zekere ondergang. De Maya's, Assyriërs, Egyptenaren en Grieken hadden dezelfde overtuiging; de Hopi indianen geloven dat zij tijdens de vreselijke eindtijd door de 'kracht' van een blauwe ster, die plotseling aan de hemel zal verschijnen, zullen worden bewaard. Ook veel New Agers kijken uit naar een 'verlosser' die de vernietiging van de planeet op het laatste moment zal weten te voorkomen.

'Krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen'

Hoewel Jezus volgens de Bijbel ook tijdens een periode van 'grote verdrukking' in de lucht ('op de wolken') zal verschijnen (1 Tess.4:16-18), gaan de meeste christelijke theologen ervan uit dat er eerst een valse christus, de 'zoon des verderfs', beter bekend als de Antichrist, zal komen. Waar de Hopi hoop putten uit de komst van een blauwe ster en Vaticaanse astronomen hun 'ruimtebroeders' zullen verwelkomen omdat zij ons naar 'het licht' zullen leiden, geloven evangelische christenen dat de Antichrist zich zal voordoen als de messias en er dus eerst een valse Wederkomst zal zijn die gepaard zal gaan met 'allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen' (2 Tess. 2:9).

Deze misleidende tekenen zouden heel goed kunnen bestaan uit de zogenaamde ontdekking van buitenaardse bouwwerken op een andere planeet, een rechtstreeks 'eerste contact' of zelfs een dramatische verschijning van een armada UFO's bestuurd door hoog ontwikkelde humanoïde wezens, die in werkelijkheid kwaadaardige bovennatuurlijke entiteiten zijn die de mensheid misleiden met als doel ons uiteindelijk totaal te vernietigen.

Dit beangstigende scenario wordt niet alleen meer door enkel christenen overwogen. Whitley Streiber, de seculiere auteur van 'Communion' en andere boeken over dit onderwerp, schreef dat 'er ergere dingen zijn dan de dood... Ik begon de sterke indruk te krijgen dat één van hen (aliens) in mij geïnteresseerd was geraakt. Onder de wetenschappers en doctoren die met mij samenwerken was het woord 'demon' tot dan toe nog nooit gevallen. En waarom zou dat ook? Wij stonden daar boven. Wij waren een groep atheïsten en agnostici, veel te ontwikkeld om ons bezig te houden met zulke ouderwetse ideeën zoals demonen en engelen...'Buitenaards leven 'val opgezet door de Ultieme Vijand'

Wat is de reden dat het Vaticaan de laatste jaren plotseling zo'n 'alien vriendelijke' houding aanneemt? Het antwoord kwam op een indirecte, maar niet minder schokkende wijze toen astronoom Consolmagno Tom Horn attent maakte op een in 1958 gepubliceerd boek getiteld 'A Case of Conscience'. Auteur James Blish beschrijft hierin hoe een team wetenschappers landt op de fictieve nieuw ontdekte planeet Lithia om de bewoners te bestuderen. In het diepste geheim landt er ook een team Jezuïeten van het Vaticaan om te beoordelen of de Lithianen zielen hebben die verlost kunnen of moeten worden.

Na uitvoerige bestudering trekken de Jezuïeten in het boek de volgende conclusie: 'Wat zich hier op Lithia bevindt is dan ook zeer duidelijk. Dit is een planeet en een volk dat opgezet is door de Ultieme Vijand. Het is een gigantische val die voor ons allen is opgezet, voor ieder mens op Aarde en daarbuiten. Het enige wat wij kunnen doen is dit verwerpen en er tegen zeggen 'Retro me, Sathanas'. Als we er op wat voor manier dan ook een overeenkomst mee sluiten zijn we verdoemd.'

De term 'Retro me, Sathanas' verwijst naar de eeuwenoude katholieke formule voor een exorcisme, 'Vade retro Sathanas' ('ga terug / ga achter mij, Satan'), waarmee de aliens op Lithia overduidelijk worden gekenmerkt als onderdeel van een satanisch plan, een extreem misleidende astro-theologische samenzwering die de mensheid ten koste van alles moest zien te vermijden. Bizar genoeg weet de Jezuïet Ruiz-Sanchez in het boek niet alle katholieke theologen ervan te overtuigen dat Lithia inderdaad kwaadaardig is.Omhelst het Vaticaan de grote misleiding?

Beschrijft 'A Case of Conscience' misschien een situatie die wij al in de nabije toekomst zullen gaan meemaken? Zal het Vaticaan zoals in het boek de grote misleiding juist als authentiek omhelzen en presenteren? Toen sf-auteur Jo Walton Consolmagno vroeg naar wat hij van het boek vond, gaf hij toe dat de Jezuïeten

* de grootste pleitbezorgers zijn van 'inculturatie', dat is vreemde culturen toestaan vast te houden aan hun heidense gebruiken door de christelijke concepten aan te passen aan deze heidense geloven;

* vreemde culturen accepteren 'zoals ze zijn';

* bereid zijn vreemde religieuze praktijken in bepaalde vorm en met bepaald taalgebruik te accepteren.

Maria-achtige godin beschermt het slangenkind

De naam van de planeet, Lithia, lijkt direct afkomstig van de godin Ilithyia, alhoewel daar in het boek geen melding van wordt gemaakt. Ilithyia (Eileithyia in het Grieks) was de godin die in de oudheid de taak had het 'zaad van de slang' te bewaken dat aan het einde der tijden een 'slangenkind' of 'slangen-verlosser' zou voortbrengen.

Geograaf Pausanias (2e eeuw) zag in Olympia een heiligdom gewijd aan Ilithyia met daarin een beeld van een Maria-achtige vrouw met een baby in haar armen die 'op een cruciaal moment, toen de Elianen bedreigd werden door de machten van Arcadia, tussen de strijdende partijen werd gezet en in een afschrikwekkende slang veranderde die de Arcadianen op de vlucht deed slaan.' De boodschap: de messiaanse baby in de armen van de Maria-achtige vrouw is in het geheim een slangen-verlosser.

Apollyon, het zaad van de slang

Tevens is de mythe van Ilithyia in de oudheid verbonden met de geboorte van Apollo, wiens komst als 'het beloofde zaad' wordt voorspeld in de 'novus ordo seclorum' profetie op de grote zegel van de Verenigde Staten (zie de 17-delige artikelenserie 'De Opkomst van Apollyon', 2009). Deze 'messias', die in de eindtijd op aarde terugkeert om over de mensheid te heersen, wordt met dezelfde naam genoemd in 2 Tessalonicenzen als zijnde de Antichrist:

'Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid (lett.: Apoleia = Apollyon / Apollo) zich openbaren, de zoon des verderfs,'.

Ook in het boek Openbaring wordt de komst van de Antichrist verbonden met het zaad van Apollo: 'Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve (Apoleia, Apollo); en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn.'

De bovenstaande verzen onderstrepen een uiterst belangrijk centraal thema in de Bijbel, namelijk dat van de strijd tussen het 'zaad' van de vrouw (Jezus Christus) en het 'zaad' van de slang. In Genesis 3:15 staat: 'En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad (zera, wat 'nakomelingen' of 'kinderen' betekent) en haar zaad;'. Hieruit blijkt duidelijk dat Satan inderdaad 'zaad' (nakomelingen) heeft dat de vijand is van Christus (en zijn volgelingen).

'Baby in Maria's armen' de valse slangenverlosser

Een goed voorbeeld lezen we in Genesis 6, waar staat hoe gevallen engelen zich mengden met de mensheid en nageslacht, de Nephilim, produceerden. Vanaf de middeleeuwen geloofden diverse kerkvaders, inclusief katholieken, dat de Antichrist voort zou komen uit dit demonische zaad. St. Augustinus schreef hierover in de 'Stad van God' en in 'De Daemonialitate, et Incubis, et Succubi' stelde vader Ludovicus Maria Sinistrari de Ameno (1622-1701) dat de Antichrist het product zal zijn tussen een biologisch samengaan van demonen met mensen:

'Voor theologen en filosofen is het een feit dat de Antichrist geboren moet worden door de copulatie van mensen met de demon.' Zoals Jezus Christus het 'zaad van de vrouw was' zal de 'zoon des verderfs' het 'zaad van de slang' zijn. En als dit slangenzaad de wederkomst van Apollo behelst, zoals geprofeteerd werd door Paulus, zal hij niet alleen de exacte tegenpool van Jezus (Zoon van God) zijn en een voorloper van de terugkeer van de Nephilim, maar tevens een valse slangen-verlosser die zal beweren de teruggekeerde 'baby in de armen van Maria' te zijn.

Wordt vervolgd

Xander - (1) Raiders News Update
Exo-Vaticana (9): De wederkomst van het Beest voorbereid in Rome en Washington

Ook de Koran voorspelt komst buitenaardse wezens geschapen door Allah
Links: enkele uren na Benedictus' aankondiging af te treden werd de St. Pietersbasiliek 2x door de bliksem getroffen - een 'teken van de goden'. Rechts: De aanstaande laatste paus, Petrus Romanus, lijkt een doorslaggevende rol te gaan spelen bij het wereldwijd aanvaarden van een alien verlosser uit de ruimte.

Veel christenen en met name katholieken zullen grote moeite hebben met het idee dat het Vaticaan nauw betrokken lijkt bij voorbereidingen voor de komst van 'het Beest', de in de Bijbel voorzegde Antichrist. De bliksem die op de dag dat Benedictus zijn aftreden bekend maakte tot twee keer toe insloeg in de top van de St. Pietersbasiliek is historisch gezien echter een overduidelijk profetisch voorteken. Bovendien weten maar weinig mensen dat de 330 ton zware obelisk op het Sint Pietersplein rechtstreeks afkomstig is uit het oude Egyptische Heliopolis, waar het in de Tempel van de Zon fungeerde als symbool voor de opgerichte fallus van de afgod Osiris (/Apollo, Apollyon, de Antichrist) wiens fysieke terugkeer op aarde om over de mensheid te heersen volgens hoge Vrijmetselaars zeer aanstaande is.

Heliopolis -'de stad van de zon'- was het centrum van de aanbidding van Atum-Ra, de in de Bijbel genoemde stad 'On' waar de afgoden Ra, Osiris en Isis werden vereerd. Keizer Augustus verwijderde de uit één brok graniet gehouwen obelisk van zijn plek en Caligula zette hem rond het jaar 37 voor het Circus Maxima in Rome, waar ter vermaak van het volk talloze christenen -waaronder volgens sommige historici de apostel Petrus- op gruwelijke wijze werden afgeslacht.

Paus plaatste heidense obelisk voor Vaticaan

Ruim 1500 jaar later gaf paus Sixtus V het bevel om dit extreem occulte symbool van heidense afgoderij en aanbidding van demonen (zie Handelingen 7:41-42, Psalm 96:5 en 1 Korintiërs 10:20) naar het hart van het Sint Pietersplein te verplaatsen. Veel christenen zullen de plaatsing van een kruis op de obelisk -waarmee Jezus in feite op de kop van het mannelijke deel van een demonengod werd gezet- als uitermate godslasterlijk beschouwen. Sixtus hield na de plaatsing van het kruis weliswaar een 'exorcisme' van de obelisk, maar koos daarvoor wel een datum uit waarbij de sterrenbeelden een voor de afgoden Osiris en Isis heilige positie innamen - alsof hij bij deze goden in de gratie wilde blijven, en niet bij de God van de Bijbel.Blikseminslag St. Pieter: Goedkeuring van 'de goden'

Bovendien geloofde men in die tijd dat de plaatsing van een dergelijk afgoden'huis' tijdens de juiste sterrenstand een teken van de goden zou kunnen opwekken: bliksem. Buiten de geheime orden en genootschappen zullen echter slechts weinig mensen besef hebben van de werkelijke betekenis van de dubbele blikseminslag in de St. Pietersbasiliek op 11 februari jl.: de 'goedkeuring van de goden' van de komende inauguratie van de laatste paus, Petrus Romanus. In de oudheid werden donder en bliksem als de belangrijkste bevestiging van de instemming door de god Jupiter -de vader van Apollo- beschouwd.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina