Inhoudsopgave nieuwsbrief 172 28. 02. 2013


Washington obelisk 6666 inches hoogDovnload 0.61 Mb.
Pagina4/16
Datum21.08.2016
Grootte0.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Washington obelisk 6666 inches hoog

In de Amerikaanse hoofdstad Washington staat eveneens een bekende obelisk, de grootste in zijn soort ter wereld. In deel 17 van de artikelenserie 'De Opkomst van Apollyon' (zie link onderaan) schreven we uitgebreid over de krachtige occulte betekenis van deze 6666 inches (volgens anderen 6660 inches) hoge en aan de voet 666 bij 666 inches brede paal, die werd gebouwd door Vrijmetselaars. De obelisk werd officieel opgericht om de eerste Amerikaanse presidenten te eren, maar is net als de obelisken uit de oudheid een vruchtbaarheidssymbool en een eerbetoon aan de seksuele kracht van de goden.

De belangrijkste denkers in de Vrijmetselarij, die zowel de obelisk, het bijzondere straten- en gebouwenplan van Washington, het Grote Zegel van de VS (met daarop de frase 'Novus Ordo Seclorum') en het Capitol ontworpen, hadden hier een achterliggende occulte bedoeling mee. De toenmalige Soeverein van de toonaangevende Schotse Rite van de Vrijmetselarij, de satanist Albert Pike, beschreef de obelisk als een verwijzing naar Isis en Osiris en de 'actieve en passieve principes van het universum... gesymboliseerd door de voortplantingsorganen van man en vrouw'. Vrijmetselaar auteur Albert Mackey was nog gedetailleerder: daar waar de obelisk symbool staat voor het orgaan van de man, is de cirkel die de obelisk omgeeft het symbool voor dat van de vrouw.

Nieuwe Wereld Orde onder Apollo / de Antichrist

De uitdrukking 'Novus Ordo Seclorum' -een Nieuwe Orde der Eeuwen, oftewel een Nieuwe Wereld Orde- op het Grote Zegel van de VS is afgeleid van de profetieën van Cumaean Sibyl, de heidense profetes van Apollo, de Griekse versie van de Egyptische god Osiris. Sibyl voorspelde dat deze godheid in de toekomst tijdens een periode van chaos zal terugkeren naar de aarde en dat hij de mensheid in een nieuw gouden tijdperk zal herenigen met de goden. Samen met deze god zal er volgens Sibyl 'een nieuwe soort' uit de hemel op aarde afdalen. In de Bijbel wordt deze 'god' die zal terugkeren omschreven als de geest die zijn intrek zal nemen in de Antichrist. Verreweg de meeste Amerikanen beseffen dus niet dat het Grote Zegel van hun land de komst van de 'zoon des verderfs' (in het Engels: man van zonde) voorzegt. Diens aanstaande komst op aarde werd aangekondigd door de dubbele donder en bliksem op de Sint Pieter op 11 februari 2013, slechts enkele uren nadat paus Benedictus zijn aftreden bekend had gemaakt.Opwekkingsceremonie Osiris

Het alziende oog van Horus / Osiris / Apollo, dat boven de onvoltooide piramide op het Grote Zegel van de VS te zien is, voorspelt de daadwerkelijke terugkeer van Osiris in of kort na het jaar 2012. De koepel van het Capitol en de obelisk staan daarbij gereed voor het geheime metafysische ritueel dat de elite speciaal voor dat doel blijf herhalen. Geheim, omdat de meeste mensen niets afweten van deze 'opwekkings' (inwijdings) ceremonie, die wordt uitgevoerd door de 33ste graad Opper Raad in het hoofdkwartier van de Schotse Rite, het 'Huis van de Tempel' in Washington.

Volgens auteur en researcher Tom Horn heeft hij van zowel Congresleden, een senator en zelfs van een 33ste graad Vrijmetselaar de bevestiging gekregen dat deze ceremonie niet alleen wordt uitgevoerd als een Vrijmetselaar de Meester-status bereikt, maar ook kort na de verkiezing van iedere Amerikaanse president - precies zoals hun Egyptische voorvaders dat deden in de tempel van Amum-Ra in Karnak. Met deze ceremonie wordt de 'vertegenwoordigende geest van Osiris' symbolisch 'in' de nieuwe president geplaatst, in afwachting van de tijd dat de god zélf de profetie van het Grote Zegel zal vervullen en in een mensenlichaam zijn opwachting op Aarde zal maken.

Vaticaan speculeert al 50 jaar over buitenaardse redder

De meest recente in naam van Osiris/Apollo ingewijde president, Barack Obama, gaat in maart naar Israël om te proberen eindelijk 'vrede, vrede' te bewerkstelligen. Tegelijkertijd zal het college van kardinalen in Rome in een conclaaf bijeen zijn om de geprofeteerde laatste paus, Petrus Romanus, te kiezen. Het is ook mogelijk dat het conclaaf hem dan reeds heeft aangewezen. Waarom zouden Jezuïtische astronomen en theologen zich steeds openlijker positief uitspreken over wat heel goed de in de Bijbel voorzegde grote misleiding in de eindtijd zou kunnen worden, namelijk de komst van 'het zaad' van de slang / Satan, vermomd als een buitenaardse redder, maar in werkelijkheid Apollo/Osiris/de Antichrist?

Feit is dat katholieke theologen en andere Vaticaanse autoriteiten al ruim 50 jaar speculeren over het bestaan en de aard van buitenaardse wezens en de mogelijkheid dat deze wezens beter de glorie van God weerspiegelen dan mensen, waardoor 'aliens' als een soort 'goden' zouden moeten worden beschouwd. Vader Daniel C. Raible schreef zelfs dat aliens vanwege hun god-achtige eigenschappen en hun gaven aan de mensheid aanbeden zouden kunnen worden.

Aliens 'spiritueel meer verheven' dan mensen

Een andere katholieke geestelijke, vader Dominco Grasso, suggereerde dat buitenaardse wezens hun eigen versie van verlossing en daardoor een ook andere verlosser dan Jezus zouden kunnen hebben. Ook volgens Giuseppe Tanzella-Nitti, professor fundamentele theologie aan de Pontificale Universiteit van Santa Croce in Rome, denkt dat aliens ons begrip van verlossing en onze kennis van God 'aanmerkelijk kunnen vergroten'. Vader Thomas F. O'Meara, theoloog aan de Universiteit van Notre Dame, gelooft dat het hele universum is bevolkt met dit soort godachtige buitenaardse wezens en dat zij allen hun eigen speciale relatie met God hebben. Ook monsignor Corrado Balducci, tijdens zijn leven de officiële woordvoerder van het Vaticaan op dit terrein, sprak openlijk over het mogelijke bestaan van 'spiritueel meer verheven wezens' die qua ontwikkeling ergens tussen mensen en engelen geplaatst zouden moeten worden, maar die wel net als wij lichamen hebben.Ook de Koran voorspelt komst buitenaardsen

Niet alleen katholieke leiders geloven dat deze spiritueel superieure aliens door God geschapen zijn om op de juiste tijd op aarde te komen om de mensheid een 'verbeterd' evangelie te leren. Ook de Koran leert dat er in het heelal andere, door Allah geschapen wezens leven die op een door hem bepaald moment zullen worden samengevoegd met de mensheid. Moslimgeleerde Mirza Tahir Ahmad haalt vers 42:30 aan waarin staat dat 'de schepping van de hemel en aarde en wat voor soort levende wezens daar ook in leven' tekenen van Allah zijn en dat hij 'de macht heeft om hen bij elkaar te brengen (jam-'i-him), wanneer hij dat wil':Jam-'i-him is de Arabische uitdrukking die specifiek spreekt van het samenbrengen van het leven op aarde met het leven elders. Wanneer deze ontmoeting zal plaatsvinden is niet duidelijk, noch wordt vermeld of het hier op aarde of elders zal gebeuren. Eén ding is echter absoluut zeker: deze gebeurtenis zal plaatsvinden wanneer Allah dit wil. Men moet in gedachten houden dat het woord jama' op zowel fysiek contact als communicatief contact kan wijzen. Alleen de toekomst zal uitwijzen hoe en wanneer dit contact zal plaatsvinden, maar het feit deze mogelijkheid meer dan 1400 jaar geleden werd voorspeld is op zich al wonderbaarlijk.

Bestaan 'goddelijke aliens' breed aanvaard

Ook gezaghebbende niet-religieuzen geloven dat we in de toekomst contact zullen maken met buitenaardse wezens. Carl Jung, de wereldbekende grondlegger van de analytische psychologie, schreef dat aliens behalve 'superieure technologie ook superieure wijsheid en morele goedheid zullen hebben, waardoor zij de mensheid kunnen redden.' Jung beschreef UFO's als een archetype met messiaanse karakteristieken en gaf de ten hemel opgenomen profeet Elia in de Bijbel en Khidir, de over de aarde rondzwervende menselijke verpersoonlijking van Allah, als voorbeelden.

Het geloof dat 'goddelijke' aliens in de toekomst contact zullen maken met het menselijke ras wordt dus breed aangehangen in zowel seculiere als religieuze kringen, waaronder hoge vertegenwoordigers van de twee grootste religies op aarde, het katholicisme en de islam. Bovendien zien velen reikhalzend uit naar de komst van deze buitenaardse wezens, omdat men inderdaad gelooft dat zij de aarde van een wisse ondergang zullen redden. De aanstaande laatste paus, Petrus Romanus, lijkt bovendien een doorslaggevende rol te gaan spelen bij het wereldwijd aanvaarden van de alien verlosser uit de ruimte.

Wordt Vervolgd

Xander - (1) Raiders News Update
Exo-Vaticana (10): Paus impliceert dat Grote Verdrukking gaat beginnen

Gezaghebbende pauselijke theoloog schrijft dat Katholieke Kerk rol als 'hoer van Babylon' moet omhelzen
Paus Benedictus spreekt zijn laatste publieke zondagsgebed uit. Zullen de 50.000 aanwezige katholieken hebben begrepen dat hij de Grote Verdrukking leek aan te kondigen?

Gisteren kondigde paus Benedictus XVI tijdens zijn laatste zondagsgebed voor een 50.000 koppig publiek aan dat 'de tijd voor beproeving is aangebroken'. Deze indirecte verwijzing naar de 'grote verdrukking', de in de Bijbel voorzegde laatste fase van de eindtijd, onderstreept de cruciale profetische rol die de laatste paus, Petrus Romanus, in deze voor de hele mensheid ongekend zware periode lijkt te gaan vervullen.

'Tijdens extreme vervolgingen zal de troon van de heilige Roomse Kerk worden bezet door Petrus Romanus, die de schapen in grote verdrukkingen zal voeden. Als deze voorbij zijn zal de stad van de zeven heuvelen (Rome) worden vernietigd en zal de vreselijke en afschrikwekkende Rechter zijn volk oordelen: het Einde.' Zo luidt het laatste gedeelte van de 'profetie der pausen', die zo'n 900 jaar geleden door St. Malachy zou zijn opgetekend en die we uitgebreid besproken hebben in de serie 'De komst van de laatste paus Petrus Romanus'.

Kardinaal voorzag afval en vernietiging Rome

Dat de laatste paus in de Grote Verdrukking de opkomst van de Antichrist mogelijk zal maken en mede hierdoor de vernietiging van Rome over zich zal afroepen werd in de loop der eeuwen door een groot aantal gezaghebbende katholieke theologen bevestigd. Eén van hen was kardinaal Henry Edward Manning, die in 1861 een serie lezingen hield waarin hij de in de Bijbel genoemde beschrijvingen van het 'mysterie Babylon' of de 'hoer van Babylon' identificeerde als de Kerk van Rome:

'Wij lezen in het boek Openbaring (18:7) over de stad Rome, dat ze met trots in haar hart zegt 'Ik troon als koningin, ik ben geen weduwe en geen rouw zal ik zien. Daarom zullen haar plagen op één dag komen: dood en rouw en hongersnood, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Here God, die haar geoordeeld heeft.' Enkelen van de grootste schrijvers van de Kerk zeggen ons dat de grote stad op zeven heuvelen de stad Rome is, die waarschijnlijk afvallig zal worden en opnieuw zal worden gestraft door het oordeel van God.'

'De afvalligheid van de stad Rome... en diens vernietiging door de Antichrist zullen voor veel katholieken dermate nieuwe gedachten zijn dat ik het goed acht om teksten van de meest eerbare theologen aan te halen,' vervolgde Manning. Alle door hem genoemde en andere namen -Ribera, Gaspar Melus, Viegas, Suarez, Bellarmine, Bosius, Malvenda, Lessius, Erbermann- voorzagen dat de Kerk van Rome zal afvallen van het geloof, de 'echte' paus zal afzetten en 'wreder dan ooit het bloed van martelaren zal doen vloeien' (Malvenda).'Vernietigd door een verschrikkelijk vuur'

Lessius schreef bijvoorbeeld: 'In de tijd van de Antichrist zal Rome worden vernietigd, zoals we openlijk lezen in Openbaring 13... En de vrouw, die gij zaagt, is de grote stad, die het koningschap heeft over de koningen der aarde (Opb.17:18). Hiermee wordt het goddeloze Rome bedoeld, zoals het was in de tijd van Johannes en opnieuw zal zijn in de tijd van het einde van de wereld.' De vrouw wordt in vers 4 als 'het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde' omschreven.

Onder andere Viegas bevestigde dit in zijn commentaar op Openbaring 18: 'Rome zal in het laatste tijdperk van de wereld na afgevallen te zijn van het geloof enorme macht en weelde verkrijgen, zijn invloed over de hele wereld verspreiden en krachtig opbloeien. Al levend in weelde en overvloed zal het afgoden vereren, doordrenkt zijn van bijgeloof en eer bewijzen aan valse goden. Vanwege de enorme verspilling van het bloed van martelaren door de heersers zal God hen rechtvaardig en zeer hevig wreken... (De stad) zal totaal worden vernietigd en verbrand door een meest verschrikkelijk en kwellend vuur.'

'Laatste paus ontvlucht over lijken het Vaticaan'

In het licht van de aanstaande verkiezing van de door al die katholieke theologen voorziene laatste paus Petrus Romanus, die Rome op het pad van vernietiging en in de Grote Verdrukking zal leiden, wijzen we op een 61 jaar oude codex geschreven door de Jezuïet Rene Thibault, die na grondige studie van de Profetie der Pausen concludeerde dat de laatste paus zich waarschijnlijk Pius zal noemen. Een vorige Pius, de tiende, zat van 1903 tot 1914 op de 'heilige stoel' en zag in visioenen hoe een toekomstige paus Pius over de lijken van dode geestelijken het Vaticaan zal ontvluchten en zal worden vermoord, wat volgens Pius X 'niets minder dan het begin van de laatste dagen van de wereld zal zijn.'

Ook het derde deel van het 'Geheim van Fatima', dat op 26 juni 2000 door het Vaticaan bekend zou zijn gemaakt, lijkt de visioenen van paus Pius X te bevestigen. Een passage: '... voordat hij daar aankwam trok de heilige vader door een grote stad die half in puin lag. Trillend en met aarzelende stappen, gekweld door pijn en verdriet, bad hij voor de zielen van de lijken die hij tegenkwam. Toen hij de top van de berg bereikte werd hij, op zijn knieën zittend voor een groot kruis, vermoord door een groep soldaten die kogels en pijlen op hem afvuurden. De andere bisschoppen, priesters, mannen en vrouwen, gelovigen en allerlei andere mensen van verschillende rangen en standen stierven op dezelfde wijze, de één na de ander.'

Ultieme beproeving en komst Antichrist

Veel katholieken geloven dat het 'echte' derde 'Geheim van Fatima', alsmede ook de visioenen van paus Pius X en andere voorspellingen over de profetische rol van de Rooms Katholieke kerk, door het Vaticaan verborgen worden gehouden voor het publiek. Allerlei veronderstelde Maria verschijningen, visioenen van pausen, uitleggingen over de aard van de Apocalyps door kardinalen en diverse bevestigde mystieke profetieën zijn vaak in strijd met recente publicaties van het Vaticaan. Zelfs de 'Catechismus van de Katholieke Kerk', die werd uitgevaardigd door paus Johannes Paulus II (1994, de eerste nieuwe catechismus in ruim 400 jaar), spreekt echter van een ultieme beproeving voor de kerk:

'Vóór de tweede komst van Christus zal de Kerk door een laatste beproeving moeten gaan die het geloof van velen zal doen wankelen. Tijdens deze bij haar pelgrimsreis optredende vervolging zal het geheimenis der wetteloosheid (2 Tess.2:7) in de vorm van een religieuze misleiding als een klaarblijkelijke oplossing voor de problemen van de mensen worden gepresenteerd. De prijs is het afvallen van de Waarheid. De ultieme religieuze misleiding is die van de Antichrist, een pseudomessianisme waarbij de mens zichzelf zal verheerlijken in plaats van God en Zijn Messias die in het vlees is gekomen.'

'Laatste paus is de Valse Profeet'

Recente katholieke priesters, waaronder John F. O' Connor, Alfred Kunz, Malachi Martin, E. Sylvester Berry en Herman B. Kramer, hebben deze visioenen over de toekomstige vernietiging van het afvallige Rome bevestigd. Sommigen wezen zelfs letterlijk op het inmiddels aanstaande conclaaf en het gevaar dat de Valse Profeet juist vanuit de Katholieke Kerk zou kunnen komen. In zijn boek 'De Apocalyps van St. Johannes' voorspelde E. Sylvester Berry dat het pauselijke ambt zal worden overgenomen door een valse profeet. Herman Bernard Kramer schetste in zijn boek 'The Book of Destiny' een afschrikwekkend scenario waarin Satan de kerk binnendringt en de ware paus (mogelijk tijdens een conclaaf) vermoordt, zodat de valse paus op de troon kan stijgen en over de wereld kan gaan heersen.Rol als hoer van Babylon verwelkomd

John O'Connor maakte voor zijn dood een twee uur durende (op DVD verkrijgbare) documentaire waarin hij uitvoerig de veranderingen in de Rooms Katholieke Kerk en de voorbereidingen die worden getroffen voor de komst van de Antichrist beschreef. Zijn ergste vermoedens lijken te worden bevestigd door Hans Urs von Balthasar, een collega van de pausen Johannes Paulus II en Benedictus XVI en tevens één van de belangrijkste katholieke theologen van de 20e eeuw, die in zijn essay 'Casta Meretrix' (Kuise Hoer) niet alleen bevestigde dat de Katholieke Kerk de 'hoer van Babylon' is, maar dit concept zelfs verwelkomde:

'De persoon van de prostituee (forma meretricis) is zó toepasselijk voor de Kerk... dat het de Kerk van het Nieuwe Verbond in haar meest schitterende mysterie van verlossing beschrijft. Het feit dat de Synagoge het Heilige Land verliet om onder de heidenen te gaan was ontrouw aan Jeruzalem, het feit dat 'zij haar benen opende voor iedere weg in de wereld.' Maar dezelfde beweging, die alle volken tot haar brengt, is de missie van de Kerk. Ze moet zich verenigen en samengaan met alle volken. Deze nieuwe apostolische vorm van eendracht kan niet worden vermeden.'

'Gaat uit van haar'

De bevestiging en zelfs omhelzing van de rol van de afvallige 'hoer van Babylon' door één van de prominentste katholieke theologen uit de vorige eeuw zal met name voor katholieke gelovigen verbijsterend zijn. Niet voor niets roept God (middels een engel) in Openbaring 18:4 de gelovigen op: 'Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.' Nu Petrus Romanus op het punt staat de troon van het Vaticaan te bestijgen lijkt er maar heel weinig tijd over waarin gelovigen nog gehoor kunnen geven aan deze oproep en kunnen voorkomen mede gestraft te worden voor het vasthouden aan een door God verworpen kerk.Wordt Vervolgd

Xander - (1) Raiders News Update
Turkije: red pleegkinderen uit christelijke gezinnen

Elsevier, door Arne Hankel 19 feb 2013
De kinderen moeten worden gered volgens de parlementaire onderzoekscommissie - Foto: ANP

Een Turkse parlementaire onderzoekscommissie begint ‘een reddingsactie’ voor Turkse pleegkinderen in Nederland, België en Duitsland die zijn ondergebracht bij christelijke of homoseksuele pleegouders.

Dat schrijft Trouw dinsdag.Assimilatie

Volgens de commissie moeten die kinderen worden ondergebracht bij gezinnen met dezelfde culturele en religieuze achtergrond.

Het zou gaan om vijf- tot negenduizend Turkse kinderen. Volgens de voorzitter van de onderzoekscommissie Ayhan Ustun heeft het plaatsen van de kinderen in christelijke gezinnen of bij homoseksuele pleegouders maar één doel: assimilatie.

Europees beleid

De commissie gaat de komende maanden contact opnemen met ouders, politici, Jeugdzorg en Turkse organisaties. Doel van die gesprekken is ervoor te zorgen dat kinderen in gezinnen uit dezelfde culturele en religieuze kringen terechtkomen.

‘Er moet een einde komen aan dit beleid van de Europeanen,’ zegt Ustun tegen Trouw.


http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3396319/2013/02/19/Turkije-Red-onze-pleegkinderen-in-EU.dhtml?utm_source=dailynewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20130219

Turkije: Red onze pleegkinderen in EU

Trouw, Door: Erdal Balci − 19/02/13Kinderen op een Islamitische school in Nederland. © ANP. Archieffoto.

De Turkse regering begint een 'reddingsactie' voor Turkse kinderen die bij Nederlandse, Belgische en Duitse pleeggezinnen zijn ondergebracht. De Turkse pleegkinderen in die landen zouden moeten worden ondergebracht in gezinnen met dezelfde culturele en religieuze achtergrond. Maar in plaats daarvan, zegt de Turkse parlementaire onderzoekscommissie voor de mensenrechten, zijn tussen de vijf- en negenduizend Turkse kinderen in christelijke en homoseksuele gezinnen geplaatst.

"We hebben in de afgelopen weken enkele dossiers bestudeerd", vertelt Ayhan Üstün, voorzitter van de commissie in Ankara. "Daarbij kwamen we het geval tegen van een Turkse vader en kind die van de trap waren gevallen. Zelfs dit ongeluk werd door jeugdzorg aangegrepen om het kind uit huis te plaatsen. En veel Turkse kinderen gaan dan ook nog eens telkens naar christelijke of homoseksuele pleeggezinnen."

Dat gebeurt met maar één doel, zegt Üstün: assimilatie. Hij wijst op het geval van de negenjarige Yunus, van wie ook de Turkse pers melding maakt. Deze jongen werd door de Nederlandse rechter aan een lesbisch stel in Nederland toevertrouwd. De Turkse commissievoorzitter spreekt er schande van dat de Nederlandse rechter heeft bepaald dat de Turkse ouders hun zoon slechts vier keer in het jaar mochten zien.

Üstün: "En die bezoekjes mochten niet langer duren dan een paar uur. Dan is voor mij duidelijk wat de bedoeling is. Hier heeft men assimilatie voor ogen."

De commissie die door de Turkse regering in het leven is geroepen, gaat de komende maanden contact opnemen met ouders, politici, Jeugdzorg en Turkse organisaties. Het doel van de gesprekken is vooral om de partijen ervan te overtuigen dat als het nodig is om Turkse kinderen in een pleeggezin te plaatsen, die pleeggezinnen dan uit dezelfde culturele en religieuze kringen moeten komen.

Üstün wijst op een Oostenrijks geval: "In het verleden heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens Oostenrijk veroordeeld omdat de autoriteiten daar hadden toegestaan dat een kind uit een gewoon christelijk gezin bij Jehova's Getuigen was geplaatst. Het lijkt mij dat het verschil tussen moslims en christenen of homoseksuele koppels groter is dan het verschil tussen christenen en Jehova's Getuigen. Er moet een einde komen aan dit beleid van de Europeanen."Een rekensommetje aangaande uw ziektekosten!

februari 18, 2013By: silviavideler


En dan zijn we niet zo flauw om uw pleisters, hoofdpijnpilletjes en dergelijke ook nog eens mee te rekenen zelfs uw verbandtrommeltje laten we buiten beschouwing alsmede allerhande zelfhulp middeltjes die u vast en zeker weleens bij de Drogist of Apotheker koopt!
OPLOSSEND VERMOGEN

Eigen risico ziektekosten gaat van € 220,00 per jaar omhoog naar € 350,00. Daarnaast heeft u ook uw maandelijkse ziektekosten en die bedragen ongeveer € 135,00 of meer per persoon. Dat komt neer op plusminus € 1970,00 per jaar!

Oftewel Fl. 4.335,00 per jaar in ouderwetse guldens!

Ik betaalde in het jaar 2000 toen de gulden nog ons wettig betaalmiddel was Fl. 800,00 aan ziektekosten. Dat is in amper 12 jaren dus met Fl. 3.500,00 gestegen. Deze stijgingen worden veroorzaakt door meer medicijngebruik zegt men…

Maar wat te denken van het afbreken van goede ziekenhuizen. Het bouwen van nieuwe ziekenhuizen, de torenhoge salarissen van de specialisten, directeuren van ziekenhuizen, verzekeringsmaatschappijen en

de schandalige hoge prijzen voor medicijnen, de onnodige vaccins en de talloze nieuwe bouwprojecten en de overnames van bejaardencentra. Kortom de ‘witte jassen’ worden behoorlijk gestimuleerd door de witte

boorden criminelen, die achter hun bureaus van alles bedenken en verzinnen om u als consument aan het einde van de ‘voedselketen’ geheel uit te kleden in nauwe samenwerking met Hoogervorst, Klink, Osterhausse en Couthinjo … en de Nederlandse Regering en de Pharmaceutische Industrie. Zij laten

specialisten, tandartsen, apothekers en verzekeraars helemaal vrij, teneinde u leeg te zuigen, af te knijpen, een loer te draaien, op de hak te nemen en te laten bloeden. U leeg, portemonnee leeg, weg uw vermogen!

En over het z.g. werkgevers aandeel in de kosten die hij voor u moet betalen praten we zelfs maar helemaal niet!

Maar wij als burgers willen u graag ook wel ter wille zijn hoor, wat vindt u van dit eerste voorstel?

‘t is nog maar een aanzetje!
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina