Inhoudsopgave nieuwsbrief nr. 42 09. 04. 06 PagDovnload 0.7 Mb.
Pagina2/23
Datum22.07.2016
Grootte0.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Complotters zijn staatsgevaarlijk!


Door Antagonizer, gepubliceerd op 06-04-2009
Iedere keer als een geknakt individu flipt en iets gestoords doet, zoals mensen neerschieten of van een brug springen, zie je dat de media dit steeds vaker probeert te verbinden aan zaken als drugs of internet. Prompt daarop springt dan als bij toeval een pressiegroep of de politiek erop om met allerlei verboden en beperkende maatregelen te zwaaien. Je zou bijna zeggen dat het opgezet spel is… Hadden we eerder de zogenaamde paddo-jumpers die de aanleiding vormden voor minister Klink om de paddoteelt de nek om te draaien, de laatste jaren worden we geconfronteerd met gestoorde schoolschutters die zogenaamd door gewelddadige computerspellen worden gehersenspoeld. Dat achteraf blijkt dat deze aannames in de meeste gevallen compleet onjuist zijn, doet er dan nog weinig toe aangezien de tendentieuze toon al gezet is in de eerste hijgerige krantenartikelen. En zo kun je doorgaan. Al jaren bezingt men de vele geneugten van het laten chippen van jezelf en kroost in de toekomst, omdat dit veel voordelen zou hebben bij vermissing en calamiteiten; per slot van rekening doe je dit nu toch ook met je geliefde huisdier. Na paddo’s, computerspellen en porno zijn ook de complottheorieën aan het illustere lijstje toegevoegd. Een jongeman die afgelopen zaterdag in Pittsburgh drie politieagenten doodschoot en twee verwondde in een vier uur durend vuurgevecht, zou zwaar beïnvloed zijn door ‘extreme’ complottheorieën op het internet. Yep, complotters zijn nu ook copkillers en moeten kaltgestellt worden.

Het prachtige aan dit bericht is dat er zoals gebruikelijk geen enkel nuance wordt toegebracht: ieder ‘complot’ is een “extreem complot” en dus zijn ze ook allemaal even gevaarlijk. Een kort bloemlezing uit deze jongeman zijn vermoede extreme complottheorieën:

Richard Andrew Poplawski was een jongeman die ervan overtuigd was dat het land [VS] in het geheim gecontroleerd werd door een geheime macht die de vrijheid van meningsuiting zou uitroeien, zijn vuurwapens zou afnemen en die het leger zou gebruiken om de burgers te onderdrukken

Tja, als dat een reden zou zijn om iemand als een potentiële woutenkoppensneller aan te duiden, dan verwacht ik binnenkort bij een niet nader te noemen internetredactie een brute inval - Praxis-style. De heeeele kleine *kuch* nuance in dit verhaal echter, is dat Poplawski wat meer bleek dan een “in politiek en complotten geïnteresseerde burger”. Zo zou hij een aanhanger zijn van radicale White Power bewegingen en een geschiedenis hebben van gewelddadigheid, bedreiging en zelfverminking. Poplawski was dus niet helemaal lekker in de kersepit, gewelddadig en had trouwens wederom de beschikking over serieuze fire power, aangezien je een vier uur durende bloedige shoot-out met de politie niet kunt volhouden met een luchtbuks en wat natte propjes. Maar dat zijn slechts futiele details voor de kniesoor die meer doet dan tendentieuze krantenkoppen snellen.

Maar zoals zo vaak zal deze cruciale toevoeging in het verhaal veel minder impact maken, aangezien de complottheorieën vet in de krantenkop vermeld staan, terwijl er misschien beter had kunnen staan:"gestoorde jongeman schiet op politie na overdosis McDonalds” met vervolgens wat gezonde verontwaardiging hoe zo’n figuur wederom zo makkelijk aan wapens kon komen. Maar nee, het is de schuld van de complottheorieën en de blogs waarop deze staan. Dit alles is niks meer dan een opmaat om blogs en kritische websites verder te screenen en hun schrijvers en bezoekers in de toekomst “preventief” op te pakken; net zoals illegale downloads een excuus zijn om de ISP’s te dwingen de privacy van hun klanten op te geven.

Daarbij was zelden de medeplichtigheid van de huichelmedia weer zo duidelijk als in dit bericht. Buiten het feit dat de MSM compleet gecontroleerd wordt door de politiek, komt het diezelfde kwakkelende MSM goed uit wanneer de concurrentie van ‘blognieuws door burgers’ dat hen keer op keer te kakken zet als incompetent en corrupt, de nek wordt omgedraaid omdat ze staatsgevaarlijk zou zijn en zou aanzetten tot bruut geweld. Het is duidelijk dat de aanval op de vrijdenkende burger van twee kanten komt.Commentaar

Dit doet me denken aan het volgende: de regeringen grijpen de shooting-incidenten in de verschillende landen overduidelijk aan om wapenbezit in kwaad daglicht te stellen. Nou ben ik ook tegen wapenbezit (zeker zoals dat in de VS gaat), maar de reden dat de machtselite tegen wapenbezit is, is echt niet omdat ze zo bewogen zijn. Het is al lange tijd een agendapunt om de hele wereld te ontwapenen, uiteindelijk op een VN-leger na. Waarom? Omdat ze zo langzamerhand, onder het mom van 'vrede en veiligheid', de weerstand op de NWO indammen. De media helpt hierbij hard mee.

Van het weekend gezien hoe Obama het voortouw neemt in het terugdringen van het aantal kernwapens? Het heeft er allemaal mee te maken.

Voordat we het weten hebben we alleen nog maar een NAVO-leger dat ten strijde trekt tegen alle 'oproerkraaiers' (=anti-nwo-tiepjes), en is alle mogelijkheid tot gewapende weerstand wereldwijd verdwenen.


Het blijft een probleem dat mensen die kritisch kijken en luisteren naar nieuws worden verketterd, bespot of - moderner- 'gedemoniseerd'. Deze angel moet er uit. Het onschadelijk maken op deze manier is een drogrede. (Wie een lijstje drogredenen zoekt die kan ik deze aanraden: http://www.iep.utm.edu/f/fallacy.htm#H6)

Afgelopen dinsdag presenteerde Alexander Pechtold zich als 'te nuchter' voor zulke theoriën. 9-11 in dit geval. Als dat het punt is (nuchterheid) dan kun je dat net zo makkelijk beoordelen als een gevalletje 'cognitieve dissonantie'. Zie http://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_dissonance. Dit is een psychologisch fenomeen dat verklaart dat mensen iets niet kunnen aannemen, ofschoon het bewijs overweldigend is. Er zijn tal van voorbeelden, heel amusant vaak. Ieder mens zou moeten weten hoe z'n eigen hersentjes werken en waar deze fouten kunnen maken. Het werkt vaak beter om een complot-theorie in te leiden met een verhaal over dit fenomeen.
Professionele kijk op 11:11, 0123, 12:21 enz. (deel 3)

Door Guido


Tweedracht maakt macht: het getal 11 in de geschiedenis

Ofschoon veel mensen zich pas bewust werden van het getal 11 sinds de aanslagen van 11 september in New York en van 11 maart in Madrid, speelt dit getal al vanaf het begin van onze moderne geschiedenis een bepalende rol. Bovendien speelt Nederland een bijzonder dominante rol als het gaat om het getal 11. door Frank Hoogerbeets


Frank Hoogerbeets

Maar eerst iets over de (numerologische) betekenis van dit getal. In beginsel is 11 een 2-trilling (1+1), en 2 staat voor het vrouwelijke beginsel, zacht, meegaand en ontvankelijk. In positieve zin is 2 de vredestichter, de diplomaat die tracht twee partijen bij elkaar te brengen.

In negatieve zin echter, kan de 2 misleiden, manipuleren en bedriegen. En iemand die in staat is om te manipuleren heeftmacht in handen!

De nieuwe wereld

Terug in de tijd vinden we het eerste spoor van het getal 11 in 1492, toen Christopher Columbus contact maakte met de nieuwe wereld. 1492 was het 92e jaar van die eeuw en 92 is een 11-trilling (9+2). Maar ook de naam Christopher Columbus heeft een 92/11-trilling:

C H R I S T O P H E R C O L U M B U S

3+8+9+9+1+2+6+7+8+5+9+3+6+3+3+4+2+3+1=92/11
Chirstopher Columbus komt aan in de nieuwe wereld.

Jaja, zul je denken, dat kan ook toeval zijn.. Nou toeval is hetbeslist niet! Diegenen die twijfelen raad ik aan om nog even verder te lezen.

Dit contact met de nieuwe wereld zette de toon voor het verdere verloop van onze geschiedenis. Het waren de Spanjaarden, Portugezen, Fransen, Engelsen en Hollanders die met hun veroveringsdrang en handelslust de wereld vanaf dat moment hebben vormgegeven. De namen van deze landen - in hun eigen taal - hebben zonder uitzondering een 11- of 2-trilling:

E S P A Ñ A

5+1+7+1+5+1=20/2

P O R T U G A L

7+6+9+2+3+7+1+3=38/11

F R A N C E

6+9+1+5+3+5=29/11

U N I T E D K I N G D O M

3+5+9+2+5+4+2+9+5+7+4+6+4=65/11

K O N I N K R I J K D E R N E D E R L A N D E N

2+6+5+9+5+2+9+9+1+2+4+5+9+5+5+4+5+9+3+1+5+4+5+5=119/11

Deze landen hebben, op z’n zachtst gezegd, grote invloed gehad en waren aan elkaar gewaagd. En zonder uitzondering hebben zij de oorspronkelijke bewoners van de gebieden die zij kolonialiseerden onderdrukt , gemanipuleerd en uitgebuit overeenkomstig de macht die het getal 11 met zich meebrengt.

Sleutelfiguren

In verband met macht is het ook interessant om naar enkele machthebbers te kijken die net zo’n doorslaggevende invloed hadden in het wereldgebeuren als de hierboven genoemde landen. Ik noem de eerste die mij in dit verband te binnen schieten: Napoleon en Hitler:

N A P O L E O N

5+1+7+6+3+5+6+5=38/11

(evt. B O N A P A R T E 2+6+5+1+7+1+9+2+5=38/11)

A D O L F H I T L E R

1+4+6+3+6+8+9+2+3+5+9=56/11

Nu trek ik hieruit niet de conclusie zoals veel mensen, die deze namen automatisch associëren met slecht en de bron van al het kwaad in de wereld. Dat is grote onzin.

Net zoals het getal 11 twee kanten aanduidt, namen deze personen zowel voordelige als nadelige beslissingen. De grote les voor de hele mensheid in deze tijd is dat goed en kwaad slechts twee relatieve uitersten zijn; zij zijn allebei uitdrukkingen van het Ene dat al het leven bestiert.

Het vaak genoemde argument dat je zonder duisternis niet ziet wat licht is, is wel de grootste waarheid die op onze wereld van toepassing is. Daarom is het ook zo belangrijk om niet te oordelen.

In deze huidige tijd spelen de namen Saddam Hussein en Osama bin Laden min of meer de hoofdrol; zij waren de meest recente sleutelfiguren in de strijd om de wereldheerschappij. En ook hun namen hebben een 11-trilling:

S A D D A M H U S S E I N

1+1+4+4+1+4+8+3+1+1+5+9+5=47/11

O S A M A B I N L A D E N

6+1+1+4+1+2+9+5+3+1+4+5+5=47/11

In tegenstelling tot wat men ons wil doen geloven, waren deze personen geen vrienden van elkaar. Saddam Hussein was een dictator met grote macht getuige zijn 11-trilling.

Er moest een gelijke macht tegenovergesteld worden in de vorm van Osama bin Laden om een tegenwicht te vormen en Saddam van de troon te stoten. Maar beide personen waren slechts een speelbal van de krachten die achter de schermen met elkaar het gevecht leveren om de macht in de wereld.

De 11-trilling als machtsmiddel

Dat de duistere krachten in de wereld proberen macht naar zich toe te trekken door middel van de 11-trilling is niet nieuw; in de jaren dertig, aan de vooravond van de tweede wereldoorlog, werden door de Duitsers bewust de namen SS en Gestapo gekozen en door de Japanners de legereenheid 731:

SS

11

G E S T A P O7+5+1+2+1+7+6=29/11

7+3+1=11


Deze eenheden waren in het leven geroepen om mensen te onderdrukken en te manipuleren en niet om de veiligheid o.i.d. te waarborgen. In de huidige tijd zien we een zelfde toenemende onderdrukking onder het mom van veiligheid.

New York: het machtscentrum van de wereld

Sinds het einde van de eerste wereldoorlog is New York het (financiële) machtscentrum van de wereld. Interessant is dat de eerste grote beurskrach plaatsvond in New York in 1929, het 29e jaar van de 20e eeuw. New York is de 11e staat van de VS en Manhattan het hart:

M A N H A T T A N

4+1+5+8+1+2+2+1+5=29/11

Over de aanslagen op het WTC is al veel gezegd in verband met het getal 11, dus ga ik dat hier niet opnieuw doen. Dat zelfs deze torens - die zelf het getal 11 symboliseerden - zijn neergehaald laat zien hoe ver de strijd gaat tussen goed en kwaad in deze wereld. Gezegend is hij die het evenwicht in al dit tumult kan bewaren.

Ook al had de regering Bush een aanleiding nodig om Irak aan te vallen, dat juist het WTC-complex het moest ontgelden is beslist geen toeval.Verkiezingsfraude

Een ander interessant fenomeen is de tijdlijn met gebeurtenissen die in verband staan met Irak: op 2-8-1990 viel Irak Kuweit binnen. De datum bij elkaar opgeteld is 29/11 (2+8+19; het jaartal wordt altijd eerst opgeteld, dus 1990 wordt 1+9+9+0=19).

Op 17-1-1991 begon de VS-Alliantie de Irakese troepen uit Kuweit te verdrijven; 17+1+20=38/11.

Op 21-3-2003 trokken VS-troepen Irak binnen: 21+3+5=29/11.

En hoe zit het met de regering Bush? Veel mensen zijn ervan overtuigd dat Bush door manipulatie van stemmen aan de macht is gekomen. Bij de eerste verkiezingen in 2000 was Florida, de staat waar George Bush’Jeb de scepter zwaait,het hete hangijzer:

F L O R I D A

6+3+6+9+9+4+1=38/11

Bij de verkiezingen van2004 waren het de staten Nevada en Ohio die de doorslag moesten geven:

N E V A D A

5+5+4+1+4+1=20/2

O H I O

6+8+9+6=29/11Het lijkt er dus op dat overal waar wordt gestreden om de macht waarbij het getal 11 een rol speelt, er achter de schermen wordt gemanipuleerd en bewust tweedracht en verwarring wordt gezaaid om de waarheid te verbergen.

De orkaan Katrina

Recentelijk waren wij getuige van de orkaan Katrina. Sommigen vinden het te ver gaan om te zeggen dat een natuurlijk fenomeen het resultaat is van manipulatie.Katrina op ramkoers naar New Orleans

Om eerlijk te zijn weet ik niet hoever men is met het controleren en beheersen van het klimaat op Aarde, maar ik weet wel dat er in ieder geval sinds de jaren tachtig en misschien nog wel eerder laboratoria bestaan, onder andere in Alaska, die specifiek onderzoek doen naar het manipuleren van het klimaat.

In die zin is het dan wel weer interessant om te zien dat zowel de naam als de dag waarop de orkaan de grootste bedreiging vormde (29 augustus) een 11-trilling hebben:

K A T R I N A

2+1+2+9+9+5+1=29/11

Ik weet dat toeval niet bestaat en door deze getallen ben ik geneigd om te denken dat er manipulatie in het spel is omdat dat altijd met dit soort zaken waarbij het getal 11 zo duidelijk betrokken is het geval is.

Hoe het ook zij, de impact van Katrina zal, gezien de verbinding met het getal 11 of de 11-energie, enorm zijn, misschien op termijn wel groter dan de aanslagen van 11 september.

Typisch Nederlands

Zoals ik aan het begin van dit artikel zei, speelt Nederland een grote rol als het gaat om tweedracht en manipulatie. Gezien de vele bureaucratische regeltjes en de vele belastingen die dit land kent, kunnen we ons daar wel wat bij voorstellen.

Maar hoe uit zich dat in getallen? Laten we eens kijken, tweedracht uit zich het beste in een winkel waar de koper en de verkoper worden gescheiden door de toonbank. De koper geeft zijn macht weg aan de verkoper als er onredelijkewinst wordt gemaakt. Laten we in dit verband eens naar een paar woorden kijken:

W I N K E L

5+9+5+2+5+3=29/11

T O O N B A N K

2+6+6+5+2+1+5+2=29/11

K O P E R

2+6+7+5+9=29/11

V E R K O P E R

4+5+9+2+6+7+5+9=47/11

R E K L A M E

9+5+2+3+1+4+5=29/11

R E K E N I N G

9+5+2+5+5+9+5+7=47/11

Sommige mensen komen met het argument dat dit alleen in de Nederlandse taal zo is en dat klopt. Maar de trilling van een woord in een bepaalde taal zegt iets over de betekenis die dat volk eraan geeft, want daarom zijn deze woorden ook Nederlands…

De laatste jaren klagen veel mensen erover dat het financiële klimaat in Nederland zich verhardt. Veel boeren zijn in de jaren ‘90 geëmigreerd omdat zij geen brood meer zagen in hun bestaan in Nederland. En we hebben wanneer we naarde recente benzineprijzen in Nederland kijken, de hoogste ter wereld, voornamelijk door de krankzinnig hoge accijns op brandstof.

Tot slot

Je kunt concluderen dat het hele politieke en financiële systeem in de werelderop is gericht om tweedracht in stand te houden met enerzijds de rijke elite en anderzijds de arme burger; zo is tijdens de eerstekabinetten Balkenende het verschil tussen arm en rijk alleen maar groter geworden.

Het kapitalistische systeem dat door de elite onophoudelijk met vrije democratie wordt geassocieerd, heeft in werkelijkheid niets met vrijheid te maken. Hoe meer zij in staat zijn om de burger te manipuleren - laten denken dat zijn mogelijkheid tot vrije meningsuiting aangeeft dat hij vrij is en dat hij door middel van verkiezingen bepaalt wie het land regeert - hoe meer macht zij over hem kunnen uitoefenen.

Er worden elke keer weer veel beloftes gedaan, maar de praktijk wijst elke keer anders uit.

Maar de mens kan niet tot in lengte van dagen worden onderdrukt en gemanipuleerd; hij komt een keer in opstand. En dat ontwaken vindt nu plaats, 2009 is daar een prachtig 11-jaar voor. De macht ligt nu bij onszelf om uit te maken bij wie de macht ligt: wij of zij. In je eigen kracht staan , dus zelf de macht over je leven in handen nemen, dát is wat ons te doen staat. Ondanks de mooie verkooppraatjes van politici stemden de Nederlanders, vooraf gegaan door de Fransen, tegen de Europese grondwet. Zij wisten gewoon dat wat de politici zeiden niet waar was en is en de Fransen voelden intuïtief aan dat een gecentraliseerde macht in Europa de burgers geen goed zal doen. De macht ligt namelijk bij elke individuele burger zelf! Dat hadden de Fransen wel van hun revolutie geleerd, dát zit inmiddels in hun genen. Dat is de grote les die wij uit onze geschiedenis van hen kunnen leren. Dictators kunnen alleen bestaan in een wereld waar het volk bereid is om zijn macht af te staan. In die zin weerspiegelt het getal 11 onze eigen houding: wij tegenover zij.

Het is een beeld dat wij zelf in de wereld hebben geroepen. In werkelijkheid is er niet een wij en zij of een goed en kwaad of een positief en negatief. Er is slechts het leven dat zich in deze wereld uit in twee gezichten, maar beide gezichten zijn illusie. Dualiteit is een illusie. Hoe meer we dat gaan beseffen, hoe makkelijker we ons van dit drama kunnen losmaken en niet meer toestaan dat er met ons wordt gemanipuleerd alsof we machteloze schepselen zouden zijn. De macht ligt in onszelf en heeft daar altijd gelegen, alleen hebben we daar een tijdje niet meer aan gedacht omdat we de waarheid omtrent onszelf waren vergeten. ‘We are the Ones we are waiting for’, aldus de profetie van de HOPI-indianen.

Door eeuwenlang de slachtofferrol te spelen hebben we het niet-Zijn tot aan de uiterste grenzen doorleefd. Nu is de tijd om ons geboorterecht weer op te eisen, het universele recht dat bepaalt dat wij vrije wezens zijn, met een vrije wil en volledige zelfbeschikking en dat niemand het recht heeft om ons dat af te nemen. Tenzij we het opnieuw uit handen gaan geven, dan laten we een fundamentele kans voorbij gaan!

wanttoknow.nl

Huizenprijzen VS blijven in recordtempo dalen


WASHINGTON (AFN) - De huizenprijzen in de Verenigde Staten zijn in januari opnieuw in recordtempo gedaald. De prijzen van eensgezinswoningen zakten met 19 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit de dinsdag gepubliceerde Standard & Poor's/Case Shiller-index. Die meet de huizenprijzen in twintig grootstedelijke gebieden in de VS.

De huizenprijzen daalden bovendien iets sterker dan verwacht. Door Reuters gevraagde analisten hielden rekening met een afname met 18,6 procent. Een maand eerder kelderden de huizenprijzen al met 18,5 procent op jaarbasis. Dat was toen de sterkste daling ooit. Ten opzichte van december werden eensgezinswoningen in de VS in januari 2,8 procent goedkoper. Analisten voorspelden hier een daling van 2 procent.

© ANP Photo

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina