Inhoudsopgave nieuwsbrief nr. 42 09. 04. 06 PagDovnload 0.7 Mb.
Pagina8/23
Datum22.07.2016
Grootte0.7 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23

Ayurveda en antroposofie

De oeroude Indiase geneeskunst van de Ayurveda is een ander beproefd voorbeeld van de vele manieren die de mens heeft gevonden om de weg tussen wieg en graf zo gezond mogelijk af te leggen. Ook hier staat de individuele mens centraal. Men werkt er, net als in de homeopathie, met het indelen van mensen in een aantal typeringen, echter met dien verstande dat de onderverdeling die daarbinnen weer kan worden gemaakt, in nog grotere mate fijnzinnig, individueel en aan het moment gekoppeld is. Therapeutisch werkt de Ayurveda met het principe van het tegendeel, warm brengt koud in balans, zoals nat dat doet met droog, etc. Iemand die redelijk in balans is, heeft van het doorlopen van een infectieziekte niets te vrezen. Het vuur van de koorts dient slechts als middel om die balans te verbeteren.


Hoewel het te ver voert om in dit kader alle alternatieve benaderingen te belichten, verdient de antroposofie zeker te worden vermeld. Binnen deze filosofie heeft men op dit terrein veel werk verzet. De initiatiegedachte achter kinderziektes is geheel in de lijn van deze opvattingen.
Aangeboren wijsheid

De natuur gehoorzaamt aan de wetten van het universum. Natuurlijke ziektes zijn er vanwege een reden. Kinderziektes zijn een natuurlijke manier om het immuunsysteem van het kind in zijn geheel te versterken als voorbereiding op het latere leven. Daarnaast biedt het doormaken van een natuurlijke kinderziekte het kind de gelegenheid tot een groeistoot op lichamelijk, zowel als op mentaal en psychisch gebied. Kinderziektes zijn een soort initiatie, ze zijn er in het belang van het kind, voor de korte en langere termijn. Vrouwen die als kind nooit de bof hebben gehad, hebben een aantoonbaar grotere kans op eierstokkanker. Door nooit mazelen te hebben gehad, kan men op latere leeftijd te weinig resistentie blijken te hebben tegen degeneratieve ziekten als kanker, bot-, kraakbeen- en huidziekten.


In het relatief zeldzame geval dat een kinderziekte ongehoord fel verloopt, kunnen geneeswijzen als homeopathie en Ayurveda dat proces veilig ondersteunen, zonder de werking en het initiatie-effect ervan weg te nemen.
Erfgoed

Inentingen tegen mazelen, rode hond en bof ontnemen een kind een onvervangbaar deel van zijn erfgoed. Voor een volwassene dient een infectieziekte eveneens om het immuunsysteem een extra stimulans te geven, zodat men zich voor erger kan behoeden. Wanneer iemand vaccinatie voor zichzelf of voor zijn kinderen afwijst, hoe vindt hij dan bescherming tegen de aanslagen die ziektekiemen en andere organismes en gebeurtenissen in de loop van zijn en hun levens op het immuunsysteem doen? Een goede gezondheid begint met een immuunsysteem dat optimaal functioneert; dit wordt verkregen via de juiste voeding, leefwijze en mentale instelling (in dit verband is borstvoeding voor baby’s heel belangrijk). Algemeen gezegd betekent dit dat men zijn persoonlijke mentale en fysieke gezondheid integraal binnen de eigen verantwoordelijkheid plaatst en dat men gehoorzaamt aan de wetten van de natuur.


Vaccinatie is een uitmuntend voorbeeld van wat ongehoorzaamheid aan die wetten en het niet vertrouwen op de ingeboren wijsheid van het lichaam teweeg kan brengen.

Hyppocrates zei "Primum non nocere", ofwel: "Het belangrijkste is, geen schade aan te richten". Vaccinatie is hiermee in regelrechte tegenspraak. De meer dan 60.000 pagina's medische literatuur die daarvan het bewijs vormen, zijn nu binnen het bereik van zowel artsen als ouders.


Literatuur

- Dr Viera Scheibner - Vaccination. 100 Years of Orthodox Research shows that Vaccines represent a Medical Assault on the Immune System".

Wordt toegezonden na overmaking van Dfl. 45,- op giro 2410342 t.n.v. D.L. Röver, o.v.v. naam, adres, postcode en woonplaats.

- Dr Guylaine Lanctôt - The Medical Mafia. "How to get out of it alive and take back your health and wealth". Idem.

- Leonard Horowitz – Emerging Viruses, Aids and Ebola.

- Désirée Röver, Selma Timmer - "Ortho"- artikelen in de nrs 2, 3 en 4 van jaargang 1997. Tel. 0315 695211.

- Diane Broeckhoven - Is het middel erger dan de kwaaltjes? Interview met Viera Scheibner. Onkruid jul/aug 1997.

- Drs Tinus Smits - Het Post-Vaccinaal Syndroom. Waalre. Smits-van Hove, 1996. ISBN 90-803326-1-5.

- Ronald van Vierzen - De zonen van Hippokrates. ISBN 90 6556 1137.

- Leon Chaitow - Vaccinatie en immunisatie. Gevaren, misvattingen en alternatieven - ISBN 90 202 5267 4.

- Harris Coulter, Barbara Loe Fisher - A shot in the Dark

- Harris Coulter - Vaccination, Social Violence and Criminality, the Medical Assault on the American Brain.

- Wolfgang Goebel & Michaela Glöckler - Kinderspreekuur - Christofoor, ISBN 90 6238 269 X.

- Dr Robert S. Mendelsohn - How to raise a healthy child... in spite of your doctor.

- Dr Gerhard Buchwald - Impfen. Das Geschäft mit der Angst.

- Simone Delarue - Vaccination ~ Protection: Mythe ou Réalité?

- F. en S. Delarue - La rançon des Vaccinations.

- Hans Ruesch - Die Pharma Story, Der Grosse Schwindel.

- Trevor Gunn - Mass Immunisation. A point in Question.
Informatie en ondersteuning (zij het zeer behoudend)

Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken, Leutherhoekweg 25,

6171 RW Stein, tel. 046 - 433 7859 (tussen 10 en 12 uur 's ochtends).

Inlichtingen en lezingen

D.L. Röver, Stoutenburg 48, 1121 GJ Landsmeer

tel. 020 482 39 50, fax 020 482 36 31, mobiel: 0653 614 833

E-mail: RoverCopy@cs.com
Désirée L. Röver is zowel medisch (research)journalist, als therapeut.

Als journalist houdt zij zich bezig met het kweken van bewustzijn bij het grotere publiek over de achtergronden en werkelijke effecten van reguliermedische benaderingen waarvan de complete informatie niet algemeen en/of gemakkelijk voorhanden is. Zo houdt zij gevaarlijke medische standaardhandelingen tegen het licht, zoals vaccinaties en mammogrammen – röntgenfoto’s ter controle op borstkanker. Uitgaande van het feit dat de orthodox-medische wetenschap er één is van een ziektebewustzijn, richt zij zich liever op het schrijven van artikelen met juist positieve gezondheidsinformatie. Bijvoorbeeld over voeding en voedingssupplementen zoals vitamine C, een essentiële voedingstof die door de reguliermedische wereld wordt ontkend en belasterd, juist vanwege zijn hoge effectiviteit richting gezondheid…


Als therapeut helpt zij mensen zich bewust te worden van de oorzaak van hun pijn en/of oude patronen. Vervolgens neemt zij hen via verschillende technieken mee zodat zij zich daarvan op het diepste niveau te ontdoen, zodat zij, van de emotionele last daarvan bevrijd, hun leven pro-actief ter hand kunnen nemen.
Realiseert u zich dat...

... vaccinaties niet verplicht zijn?

... vaccinaties niet alleen ineffectief, maar zelfs ronduit gevaarlijk zijn?

... het kinkhoestvaccin wordt gebruikt om hersenontstekingen te veroorzaken bij laboratoriumdieren?

... vaccinatie oorzaak nummer één van wiegendood is?

... infectieziekten waartegen wordt gevaccineerd al op hun retour waren, lang voordat welk vaccin dan ook werd toegepast?

... de beste manier om niet ziek te worden is: goede voeding, voldoende rust, vitaminen (C!), mineralen etc.?

... moeders die zelf zijn gevaccineerd via de placenta geen of onvoldoende immuniteit aan hun baby doorgeven?

... er nog nooit een epidemie is geweest die uitsluitend niet-gevaccineerden betrof?

... mazelen, bof en rode hond natuurlijke en onontbeerlijke ontwikkelingsstappen zijn in de geestelijke en lichamelijk groei van kinderen?

... kinderziekten (maar ook griep) dienen tot het versterken van het immuunsysteem?

... er tegelijk met elk vaccin ook gevaarlijke verontreinigingen diep het lichaam worden binnengebracht, zoals aluminiumfosfaat, formaldehyde, dit nog naast de restanten van dierlijke cultuurbodems -- met behalve vreemde, dierlijke eiwitten daarin o.m. miljoenen onbekende virussen en bacteriën?

... dat zowel de gifstoffen, als deze bacteriën en virussen vanuit de dierlijke cultuurbodems, via de vaccins de kans hebben direct vitale organen aan te tasten?

... vaccinaties iemand juist ontvankelijk maken voor de betreffende ziekte? (vgl. baby’s die kinkhoest krijgen)

... kinderen na vaccinaties door immunosuppressie vaak terechtkomen in een eindeloze cirkelgang van loopneuzen, verkoudheden, ooraandoeningen, maar ook allergieën, eczeem en astma etc.?

... gevaccineerden -- ook al hebben ze zelf geen verschijnselen -- de betreffende ziekte juist kunnen overbrengen?

... "epidemieën" van b.v. polio of kinkhoest veelal tot zo'n 70% gevaccineerden betreft?

... vaccinatie vandaag de dag in de VS de enige oorzaak van polio is?

... vaccinaties op de lange termijn grote gevolgen kunnen hebben: MS, ME, kanker, Aids, autisme, dyslexie, astma, allergie, etc.?

... het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) vaccins niet alleen ontwikkelt, deze ook produceert en verkoopt, en bovendien de instantie is die de meldingen van de negatieve bijwerkingen van diezelfde vaccins moet inventariseren en verwerken... om van adviseren van de overheid maar niet te spreken?

... de meldingen van negatieve bijwerkingen die bij het RIVM binnenkomen slechts een dun sneeuwlaagje op het topje van de ijsberg zijn?

... het RIVM vanwege het ontbreken van een deugdelijke database niet in staat is om wetenschappelijk verantwoorde uitspraken te doen over zaken als trends, verschuivingen, effectiviteit, en/of de werkelijke bijwerkingen van hun vaccins?

... de meeste artsen geen tijd hebben/nemen om de informatie van het RVP (Rijksvaccinatieprogramma) op waarde te beoordelen en vanwege de hypnose ”Vaccinaties zijn veilig en effectief” klakkeloos aan hun patiënten herhalen wat henzelf op de mouw werd gespeld?

... uit hun eigen rapportage overduidelijk blijkt dat het RIVM uitsluitend is geïnteresseerd in het goed laten functioneren van het RVP (om i.v.m. vermeende kudde-immuniteit een 95% vaccinatiegraad te realiseren)?

... het RIVM consultatiebureau artsen actief ontmoedigt ouders ’te veel’ over de negatieve bijwerkingen te vertellen?

... het poliovaccin wordt gekweekt op gemalen apennieren en dat van daaruit Aids de wereld is binnengekomen?

... het toedienen van een griepvaccin aan (demente) bejaarden meer dan eens tot een vorm van actieve euthanasie wordt?

... dat artsen zichzelf meer niet dan wel vaccineren?

... dat artsen in Frankrijk massaal het Hepatitis B vaccin hebben geweigerd?
Lees ook:

Lezersbrief - OPEN BRIEF VACCINATIE - aan mevrouw dr. M. Conijn van het RIVM

Vaccinatie Antwoord aan de meisjes (13 tot 16 jaar) die een oproep kregen voor vaccinatie met het HPV-vaccin Cervarix

Gezondheid – HPV (baarmoederhalskanker) vaccinaties! Deel 2 Proefkonijntjes

Onder ogen zien en aan het licht brengen

VacciNazi’s: de verzwegen kanten en ware achtergrond van vaccinaties!

Bron: Argusoog.punt.nl
De illusie van een democratische volksvertegenwoordiging!

02 Maart 2009
Een wereld waar bedreigingen, belastinggeld verkwisting en miljarden verdwijningen, chantage, deceptie, egoïsme, intimidatie en burgermanipulatie aan de orde van de dag zijn!


NEDERLAND EN HAAR “VOLKSVERTEGENWOORDIGERS”:

Diegenen die “uitverkoren” zijn om “de belangen van de bevolking” te behartigen.

Misschien leuk in theorie, maar in de praktijk blijkt het totaal anders te gaan.

Een groepje arrogante en betweterige stropdassen met oog en oorkleppen op.

Vooruitgeschoven door steeds dezelfde politieke partijen uit de linkse of rechtse hoek.

Partijen die de ene periode “door het volk” worden gekozen om te regeren, daarna zogenaamd op hun (wan) beleid worden afgerekend om plaats te maken voor de andere groep uit diezelfde politieke partijen, waarna deze 2e groep wordt afgerekend op (wan) beleid en weer plaats maakt voor de 1e groep.

Dat terwijl de ministers uit de partijen die op hun (wan) beleid werden afgerekend lekker in de “oppositie” gaan zitten terwijl ze lekker hun riante salaris door blijven beuren en hun super-de-luxe wachtgeldregeling (sinds 2001 niet meer voor normale ambtenaren uitgezonderd politici) verder blijft oplopen.

Met het huidige partijenstelsel verandert er dus nooit iets, de partij-idealen blijven immers hetzelfde (met 1 uitzondering, en wel dat van de PvdA dat steeds duidelijker neigingen krijgt voor kapitalistisch rechts onder Wim Kok en nu weer onder Wouter Bos), alleen de vertegenwoordiger (het gezicht van de partij ten aanzien van het volk, dat de klappen op mag vangen) verandert.

Bij werknemers in het bedrijfsleven gaat het er totaal anders aan toe.

Als die één foutje maken worden zij op staande voet ontslagen.

Merk hierbij op dat ministers niets meer zijn dan werknemers in dienst van de bevolking.

Tenminste dat zouden ze moeten zijn, ware het niet dat elk van hen er een eigen agenda op na houdt en totaal niet is geïnteresseerd in wat u als overgrote meerderheid wilt.

Dat zij de politiek misbruiken om er zelf beter van te worden (denk hierbij aan het afbreken van regel- en wetgeving die u als burger moeten beschermen tegen criminelen en regel- en wetgeving die u als werknemer moeten beschermen tegen misbruik vanuit het bedrijfsleven).

Denk hierbij aan het weghalen van grenscontroles door douaniers zodat technologiebedrijven gesteund kunnen worden door de aanschaf van dure en slecht werkende technologieën als rfid-chips, biometrische apparatuur, camerasystemen etc. en denk aan de versoepeling van het ontslagrecht.

In deze economisch mindere tijden die men “crisis” prefereert te noemen is goed te zien hoe Den Haag bezig is met de sloop van alles wat maar enigszins sociaal is en de sloop van regel- en wetgeving die u als burger en werknemer in het verleden beschermden.

Even buiten beschouwing gelaten dat steeds meer regelgeving vanuit een ONDEMOCRATISCH en BUREAUCRATISCH monster genaamd EUROPEES PARLEMENT wordt opgelegd en in het kader van bv marktwerking met haar overdreven efficiëntie- en flexibiliteiteisen die het bedrijfsleven worden opgelegd gesteund door het nationale politiek beleid dat weer aangestuurd wordt vanuit (hoe kan het ook anders) het Europees Parlement.29-10-2008 Europa en de crisis!

Regels die de “vrije markteconomie” moeten stimuleren met termen als globalisering, liberalisering en privatisering als onderdelen van het concurrentiebeding.

De termen als hierboven omschreven heb ik in het vorige deel reeds besproken, daar ga ik niet verder op in.

Ik wil echter nog wel even 2 recente video’s aanhalen over demonstraties in Zwitserland en Ierland TEGEN verdere globalisering vanwege de sterk stijgende werkloosheid LINK 01 en LINK 02!

Van enige vorm van “DEMOCRATIE” kan in Europa geen enkele sprake zijn.

Hier geldt “DE WET VAN DE STERKSTE / RIJKSTE”!DE WET VAN DE “MEGACONCERNS”!

Wat dat betreft belazert Neelie Smith Kroes Europarlementariër van mededinging de kluit!

Haar taak is immers erop toe te zien dat zich geen MEGA-concerns met monopolie posities opbouwen, daarbij handelt zij echter uit willekeur, zich vooral concentrerend op Amerikaanse bedrijven als Microsoft terwijl zij de overnames van Nederlandse bedrijven door grote buitenlandse bedrijven binnen Europa oogluikend toestaat!

Geen wonder want dat mens zit in flink wat raden van commissarissen, (iemand die bij de kachel zit warmt zich het best) wat ik daarmee bedoel zal de meesten onder u waarschijnlijk wel duidelijk zijn!NEDERLAND IN DE UITVERKOOP!

Zo is het Nederlandse staal- en aluminiumproductiebedrijf Hoogovens in 1999 “gefuseerd” met Britisch Steel en omgedoopt naar Corus en sinds 2007 is het weer een onderdeel van het Indiase bedrijf Tata Steel.

In 2004 raakte Nederland haar grootste luchtvaart maatschappij KLM (inclusief Martinair) kwijt aan Air France.

In 2009 raakt Nederland haar grootste energieleverancier Essent kwijt aan het Duitse RWE.

In 2009 raakt Nederland tevens haar de 2e grootste energieleverancier Nuon kwijt aan het Zweedse Vattenfall.

’t Is dat de netwerken in handen zijn van de overheid (.pdf) middels Tennet, niettemin wordt de Nederlandse afhankelijkheid van het buitenland steeds groter, en dat is wat de Europese Unie wil! (.pdf)

Als alle lidstaten op één of andere wijze afhankelijk worden van elkaar, moeten deze landen wel in de Europese Unie blijven (lijkt mij een vorm van chantage).

Economisch eigendom en Juridisch eigendom.

29-03-2004 Energiebedrijven opgesplitst in netwerken en commerciële bedrijven waarbij de Staat 100% eigenaar wordt van de netwerken.

Info.nu Samenvatting Liberalisering en Privatisering als onderdelen van door de Europese Unie opgedrongen Globalisering!
De schuldvraag omtrent de hypoyheek-kredietcrisis


Laat u NIETS wijsmaken omtrent de schuldvraag betreffende de hypotheek- kredietcrisis.

Bankmanagers hebben in hun hebzucht steeds meer geld uitgeleend en hypotheken verstrekt dan hun banken bezaten, en de ministers van financiën als toezichthouders hebben verzaakt hun controle op het financiële bankwezen te blijven uitoefenen!

Niets meer en niets minder!

De stelling van Wouter Bos (Youtube video) dat u als burger en consument de schuld heeft aan overconsumptie mag voor een aantal onder u misschien waar zijn, maar het is hypocriet van hem dat hij er niet bij zegt dat hij zelf toezicht had moeten houden op het financiële stelsel en daarbij heeft verzaakt controle uit te oefenen en de afdeling financiën grof verdiend aan reclame-inkomsten gericht om u tot aankopen aan te zetten en daarbij nogmaals verdiend middels BTW op elk product dat verkocht wordt!

Uiteraard is deze crisis niet iets dat van de ene dag op de andere dag ontstaat, het is een langdurig traject waarbij zijn voorganger Gerrit Zalm die veel langer aan het roer zat bij financiën dus ook meer schuld heeft aan het ontstaan van deze crisis dan Wouter Bos.

Echter de maatregelen die Wouter Bos neemt zijnde het overnemen van waardeloze prullaria hypotheken uit Amerika, van de Nederlandse banken om deze private banken weer vrije ademruimte te gunnen ten koste van de belastingbetaler is op zijn zachtst gezegd onverstandig te noemen.

De crisis kan ALLEEN tot stand worden gebracht door lastenverlaging van bedrijf en burger opdat de koopkracht wat langer op peil blijft en er langere tijd nagedacht kan worden over efficiënte maatregelingen om het financiële stelsel te hervormen zodat herhaling wordt voorkomen.

Zoals Wouter Bos het nu doet, worden de volgende generaties met een veel te hoge Staatsschuld opgezadeld (de tabel start vanaf 1900 met 647 miljoen staatsschuld tot 2008 waar deze inmiddels tot 206 miljard euro is opgelopen) en maken steeds meer bedrijven misbruik van deze overheidsregelingen!

We moeten ons ook goed beseffen dat deze crisis mogelijk opzettelijk is veroorzaakt door de “Elite” om de Globalisering (samensmelten) van het financiële stelsel te versnellen, iets wat terug gevonden kan worden in een speech van George Walker Bush “Er is een globale en gecoördineerde aanpak nodig om de crisis te bedwingen” tijdens de G7 top in Washington eind 2008 in bijzijn van topmensen van Wereldbank en IMF!Willem Middelkoop haalt snoeihard uit naar Wouter Bos (Youtube video)!

Willem Middelkoop vs. Arjo Klamer (Youtube video)!

Het resultaat van al het wanbeleid van de afgelopen kabinetten:


We hebben de afgelopen jaren alleen maar in moeten leveren onder Gerrit Zalm als minister van financiën, toch werd die stropdas beloond voor zijn inzet in verspillingen onder zijn beleid.

Terwijl Gerrit Zalm steeds weer het “ZOET” beloofde is het steeds verder uitgesteld.

Ook hier ga ik niet verder op in omdat het in een vorig artikel is besproken.

De “ONORTHODOXE” maatregelen en aanverwante ellende,

Aangekondigd door niemand minder dan Jan Peter Balkenende.Deze maatregelen kunnen zijn:

 1. Het optrekken van de pensioengerechtigde leeftijd naar 67-68 jaar, en/of die te laten meestijgen met de levensverwachting.

 2. Nog meer eigen risico en eigen betalingen in de toch al de pan uit gerezen premies voor de gezondheidszorg.

 3. Het verminderen of schrappen van subsidie vormen als bv de hypotheekrenteaftrek.

 4. Het liberaliseren van de huurmarkt waarbij de huurprijzen zeer waarschijnlijk verder zullen stijgen en extreme vormen aannemen.

 5. Het schrappen van de miljardensubsidies aan re-integratieprojecten voor werklozen (hierover later meer bij de miljarden verdwijningen).

 6. Het schrappen van economieschadelijke (maar milieuvriendelijke) belastingen als de vliegtaks.

 7. Afschaffing “aanrechtbelasting” zijnde de vroegere lastenverlichting uit belastinggroep 3, een sigaar uit eigen doos van de belastingdienst voor niet werkende partners en een complete catastrofe wanneer die bende zakkenvullers in Den Haag die af zouden schaffen, zoals ze reeds eerder deden met de ZALMsnip als lastenverlichting die in 2005 weer werd afgeschaft, terwijl de drastische maatregelingen niet meer werden teruggedraaid (MERK OP: Continue inkomensverminderingen bij steeds sterker stijgende staatsschulden)!

 8. Het minimumloon is al een schijntje, maar als het aan jan Peter Balkellende ligt kan deze nog een stuk lager en daarbij wil hij mogelijk de koppeling van uitkeringen aan lonen schrappen.

 9. Nog verdere verkorting van de uitkeringsduur van de WW (merk op dat de WWV reeds is afgeschaft en de WW reeds drastisch is ingekort).

 10. Ook de ontslagbescherming waaraan reeds eerder is geknaagd, kan weer ter sprake worden gebracht in de vorm van verdere ontslagversoepeling.

 11. Ook zou men de overige (belasting) subsidies willen schrappen, waarbij men de inkomstenbelasting iets omlaag wil brengen, dit om langer werken aantrekkelijker te maken.

Al met al wordt zoals altijd gekeken hoe men op de meest effectieve manier zoveel mogelijk belasting kan innen met zo weinig mogelijk kosten en dit praatje op een zodanige manier aan de bevolking te verkopen dat zij niet ziet dat voor elk dubbeltje dat zij terugkrijgt van de belasting, de belasting elders weer een euro weet in te pikken.

Ondertussen stroomt Nederland vol met Somaliërs omdat ze hier de beste bescherming genieten?!?

We zitten in een crisis notabene, d’r staan massa-ontslagen aan te komen met een steeds verder oplopende werkloosheid.

Hebben ze in Den Haag soms een gaatje in d’r hoofd op de plek waar het verstand behoort te zitten?

’t Is overigens iets wat zeker al sinds september 2008 speelt, en waar Den Haag nog eens 50 miljoen voor wil uittrekken?!?

Gooi verdomme de grenzen dicht, dat hoeft geen 50 miljoen te kosten die u en ik als Nederlands Staatsburger moeten ophoesten!!!26-02-2009 Albayrak bezorgd om “onevenredige” toestroom Somaliërs!

De Vrije Informatie Verstrekkende blog- en websites:

Zware tijden breken aan voor de beheerders van blog- en websites die tegen het wanbeleid van de overheid in actie komen met hun artikelen die vaak haaks staan op het nieuws wat de overheid met haar gecensureerde media brengen.

Steeds meer blog- en websites worden door overheidsinstanties afgetast en opgedoekt.

Veel bloggers laten het afweten omdat ze worden bedreigd.

Andere bloggers houden het voor gezien omdat zij hun boodschap maar niet kwijt kunnen aan een publiek dat de oogkleppen op blijft houden om zich van de werkelijkheid af te schermen in de veronderstelling dat zij toch niets tegen al dat wanbeleid vanuit Den haag kunnen doen, hetgeen voor menig blogger frustrerend kan zijn.

Bloggers – Een aantal van hen zijn mensen die hun vrije tijd besteden met surfen en materiaal bijeen te brengen om deze in een totaalplaatje te kunnen presenteren in de hoop u als lezer bewust te maken van wat er zoal om u heen afspeelt.

Zo ook Rick Devente van de website Eqgen!

Op de website is een ontroerend verhaal te lezen over het waarom, dat het einde van Eqgen omschrijft!

Een verhaal met een ietsiepietsie hoop dat de website mogelijk zal herrijzen, waarschijnlijk afhangend van het aantal mensen dat in wil zien waar overheden mee bezig zijn en willen strijden voor een leefbare toekomst (als het niet voor henzelf is, mogelijk om de toekomst van hun kroost veilig te stellen)?!?

Gelukkig is er ook een zonnetje aan de horizon te bespeuren in de vorm van jonge RAPPERS als Kid Deville (hyves) die met hun eigentijdse muzieknummers (enkele voorbeelden hieronder) met ingebouwde boodschappen aan de luisteraars, de bloggers bijstaan in het overhalen van de jeugd, die blijkbaar niet beseft dat hun toekomst door de overheid wordt verziekt en dat ze worden opgezadeld met een schuldenlast die onmogelijk kan worden afbetaald!

Enkele van zijn RAPnummers zijn:

Dit ben ik Youtube. - Delete de Elite Youtube. - De Revolutie Rap Youtube. - Armageddon Youtube.


WORDT WAKKER!!!

Overheden staan in dienst van het kapitalisme.

Het KAPITALISME bouwt aan Globalisering (productie overheveling naar lage lonen landen (Amerika heeft hetzelfde probleem met de bouw aan een Amerikaanse Unie waarbij een begin is gemaakt met de aanleg van de NAFTA (youtube video met obame en de vraag over de bouw van een Amerikaanse unie en de Amero) snelweg tussen Amerika, Canada en Mexico en zou daarbij 30.000 banen verliezen terwijl Mexico er 150.000 banen bij krijgt).

BESEF GOED dat wanneer genoeg banen worden overgeheveld naar die lage lonen landen of Oost-Europese lidstaten, de lonen in West-Europa langzaam maar zeker zullen dalen naar de niveaus van die in de lage lonen landen (nog geen 2 dollar per dag boek Kent A van Til – Less than 2 dollars a day – A Christian view of World Poverty and the free market & Possessions of the poor tabel).Sulfur Miners in Indonesië – Werken in de hel voor 2 dollar per dag! (Youtube Video).

De toestanden die we in landen als Indonesië, Nicaragua, Panama, Peru en Zuid Afrika zien zullen op den duur ook in het steeds armer wordende West-Europa plaatsvinden.

Staar je niet blind op LINKS (sociaal beleid) en RECHTS (kapitalistisch beleid) want beide liggen niet meer zo ver van elkaar verwijderd zoals Wim Kok destijds en Wouter Bos nu laat zien!

GEEN BAANZEKERHEID MEER (Youtube video over een uit de hand gelopen demonstratie in Geneve tegen globalisering omdat regel- en wetgeving die werknemers beschermen worden afgebroken waardoor deze kwetsbaar worden, verder een speech van Obama en rellen in Moskou, Frankrijk en Groot-Brittannië)!

Een 2e video over een 100.000 man sterke demonstratie TEGEN GLOBALISERING in Ierland!
GEEN TOEKOMST MEER!

Of LINKS nu geld over de balk gooit aan het binnenhalen van “vluchtelingen” of RECHTS balk gooit aan zinloze oorlogen of beiden aan het steunen van corrupte banken en hun managers is eigenlijk van ondergeschikt belang.Wouter Bos en de schuldvraag!

Volgens Wouter Bos is het de schuld van de consument die steeds maar meer wil, maar hoe de vork in de steel zit leest u hier!

Er zijn nu even belangrijker zaken die de aandacht vragen.

BUREAUCRATIE – De ene hand weet niet wat de andere hand doet!

Onduidelijkheid in taakverdeling en geldverdeling en het gebrek aan toezicht hierop!

Zo kon het bv gebeuren dat vele 10-tallen miljarden in het NIETS oplosten!

Ik zal u zelfs 3 voorbeelden geven van erg naar ergst!

In de periode 1993-2005 raakte het Ministerie van BuZa 5,7 Miljard euro kwijt!

In de periode 2002-2008 raakte Den Haag nogmaals 7,7 miljard kwijt aan “re-integratiebedrijven” die weigeren openheid te geven over de bestedingen van dit geld en wat het concreet heeft opgeleverd!

In 2009 is duidelijk dat niemand weet waar die 22 miljard euro van de jaarlijkse AWBZ pot, er is geen verslaglegging, geen klantenbestand en totaal geen inventarisatie!

Om maar te zwijgen van de problemen waarmee pensioenbeheerders voor de zoveelste keer kampen (dekkingsgraad 85%-95% duidelijk onder de wettelijke ondergrens van 105%) nadat zij in dubieuze risicovolle hypotheken in Amerika hebben zitten investeren met dat deel van uw geld dat bij hen in beheer werd gegeven als aanvulling op een steeds sober pensioentje.

De vorige keer investeerden zij nog in Amerikaanse massa-vernietigingswapens als clusterbommen en landmijnen! Weet u nog dat men u wijsmaakte dat er een pensioengat was ontstaan? BULLSHIT!

Die premieverhogingen waren om de tekorten die deze verslaafde gokkers (pensioenbeheerders) destijds hadden veroorzaakt te verhullen!(ON) GEZONDHEID:


Als we kijken naar Ab Klink van Volksgezondheid, dan wil die gast meisjes tussen 12-16 jaar laten vaccineren met een vaccin tegen HPV (Human Papilloma Virus).

Een vaccin waarvan geclaimd wordt tegen baarmoederhalskanker te helpen.

PUUR GIF!

In mijn volgende artikel ga ik uitgebreid in op deze dubieuze vaccinaties, zo vertel ik u precies wat er in zo’n vaccin zit, wat de eventuele bijwerkingen kunnen zijn en de slachtoffers die in verband worden gebracht met het gebruik van dit vaccin!

Het volgende artikel moet u zien als een informatief referentiepunt opdat u wat gerichter kunt surfen naar relevante artikelen en zelf informatie kunt opdoen aan de hand waarvan u zich een beter beeld kunt vormen over eventuele risico's alvorens u een beslissing neemt (iets wat eigenlijk de taak is van de overheid, maar ja, de overheid flikt wel meer van dit soort kunstjes kijk maar naar de wijze waarop het EPD wordt ingevoerd)!

VERZAMEL INFORMATIE EN GA AF OP WAT UW HART EN GEZOND VERSTAND U INGEVEN!

BEZINT EER U ERAAN BEGINT !!!

HOE ZIT DAT NOU MET BARACK OBAMA?

Een man die uit het niets claimt de oplossing te hebben voor de Amerikaanse crisis en beloftes doet die hij niet eens kan waarmaken.

Een man waarvan wordt gezegd dat hij niet voldoet aan de eisen om presidentskandidaat te mogen worden (Messias of Oplichter)!

Wie is Barack Obama?

Na veel speurwerk kwam ik achter de alias Barry Soetoro (Youtube video)!

Zo zou Obama een verre neef zijn van zowel George Waker Bush als Dick Cheney!

Één en ander wordt duidelijk op de volgende LINK op hyves!

Hoewel iedereen zijn hoop heeft gevestigd op Obama, vrees ik dat het ijdele hoop zal zijn, de verwachtingen liggen mijns inziens veel te hoog gespannen, Obama zelf is nog een groentje en diegenen die Obama in de regering heeft gezet om hem te helpen, hebben nu niet bepaald zo’n beste reputatie.

Zo zie je veel leden van de oude garde onder Bush terug onder Obama’s bewind daarbij Monsanto’s GENtech infiltranten op het ministerie van landbouw.

Om van de economische puinhopen van voorganger George Walker Bush maar te zwijgen, dus het wordt eerst jarenlang puinruimen vooraleer gedacht kan worden aan herstel van de economie, laat staan de ellende waarin steeds meer Amerikanen ten prooi vallen omdat ze de hypotheken niet meer op kunnen brengen en op straat belanden!

NEDERLANDSE POLITICI EN DE EUROPESE GRONDWET:
Tsja, dan hebben we nog de manier waarop de Nederlandse regering omsprong met de 1e referendum dat ooit in Nederland werd gehouden!

De Europese grondwet alias Europees verdrag!

Het beste voorbeeld van angst aanjagen, intimidatie en complete volksverlakkerij!

Het volk mocht beslissen VOOR of TEGEN een grondwet, als het maar VOOR zou zijn, anders zou Nederland rampspoed kennen, aldus het VVD-spotje dat in allerijl werd teruggetrokken.

Niettemin werd na een overweldigend NEE tegen de grondwet, deze een beetje aangepast en alsnog door het Nederlandse parlement aangenomen en zodoende de bevolking gepasseerd en de in een historisch referendum gegeven NEE-stem compleet genegeerd!

Dat is wat “onze” Nederlandse politici onder “DEMOCRATIE” verstaan!DE VORMING VAN DE NEDERLANDSE POLITIESTAAT:

Cameratoezicht – Politieagenten met mobiele camera’s – Camera’s die kunnen spreken – Camera’s die gelaatstrekken kunnen herkennen – Camera’s die kunnen voorspellen.

Databases die op achterbakse wijze door overheden politie en justitie worden opgezet.

Veel mensen waren zich niet eens bewust dat zij een bijgesloten bezwaarschrift terug moesten sturen dat in die aan huis geadresseerde overheids reclame zat, anderen claimen niets te hebben ontvangen.

Het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) – Elektronisch Kind Dossier (EKD) vallen beide in het niet bij het plan van de overheid om politie en justitie volmachten te geven om mensen op straat de vingerafdrukken en gelaatsscan af te laten nemen en op te slaan in een database.

Onschuldig of Schuldig, daar wordt hier niet naar gekeken, als er maar voor elk Nederlands Staatsburger een STRAFDOSSIER (Youtube video van een naar het zich laat aanzien slecht georganiseerde demonstratie in 2008 met niettemin een duidelijke boodschap) aangemaakt kan worden voor het geval één van die fatsoenlijke burgers het in de toekomst in zijn hoofd mocht halen zich op het criminele pad te begeven!

Hoe hypocriet de politie is (die zelf wel mensen wil filmen maar het niet leuk vind als zij zelf gefilmd worden) ziet u in de volgende LINK! (Youtube video)

Identiteitspapieren met biometrische kenmerken als vingerafdrukken en iris- en/of gelaatsscans voorzien van een rfid-chip systeem dat gemakkelijk te klonen en hacken is en dus identiteitsdiefstal vergemakkelijkt.LEVENSGEVAARLIJKE TECHNIEKEN!

Internet camera hacking! (Youtube video)

Vingerafdruk namaken! (Youtube video)

Nederland zou “Democratisch” zijn, weet u nog?

De meerderheid beslist. Zeg nou zelf…

Hoeveel invloed heeft u gehad bij de invoering van al deze waanzin door de overheid?

Was u eigenlijk wel op de hoogte? Hoe denkt u hier eigenlijk over?

Britse minister in opspraak om porno

Gepubliceerd: 30 maart 2009 - Door onze correspondent


De Britse minister van Binnenlandse Zaken Jacqui Smith Foto AFP Londen, 30 maart. De Britse minister van Binnenlandse Zaken Jacqui Smith is in verlegenheid gebracht doordat haar echtgenoot Richard Timney het bekijken van pornofilms blijkt te hebben opgevoerd als onkosten voor de parlementaire werkzaamheden van zijn vrouw. .article_related_box table { width: 225px; }

Smith, die juist bezig is de praktijk van het lap-dansen wettelijk aan banden te leggen, wist niet van de declaratie. Haar man doet haar administratie. Er loopt al een onderzoek naar declaraties ter waarde van 116.000 pond van Smith voor een tweede woning. In de praktijk gaat het om het huis van haar zuster, waarin ze af en toe logeert.nrc.nl
Freedom Tower is nu One World Trade Center

One World Trade Center in New York
De naam Freedom Tower is uit, One World Trade Center is in.

De eigenaar die “ground zero” bezit, heeft bevestigd dat de naam van de wolkenkrabber die de vernietigde torens op 11 september 2001 moet vervangen One World Trade Center zal worden genoemd. De wolkenkrabber in aanbouw op de locatie werd eerst “Freedom Tower” genoemd in de eerste ground zero bouwplannen. Ambtenaren verklaarden in de tijd dat het hoogste en het meest symbolische van de vijf geplande torens op locatie de triomf van het land over terrorisme zou aantonen. Anthony Coscia, de voorzitter van de haven autoriteiten in New York en New Jersey zegt dat het agentschap naar het gebouw verwijst als One World Trade Center. “Hij zegt dat dit de wettelijke naam van het gebouw zal zijn en voor de mensen makkelijk om zich mee te identificeren.”Kritiek

De naamsverandering heeft geleid tot een storm van kritiek in New York. "Vrijheid is niet meer in de mode op Ground Zero", schreef de New York Post. De wolkenkrabber is de grootste van de vijf die er worden neergezet. De bouw is flink vertraagd en zal waarschijnlijk pas eind 2013 zijn voltooid. AP / nos.nl


Naschrift

Bent u zich er trouwens van bewust dat deze toren exact 1776 voet hoog wordt?

Leuke overeenkomst methetzelfde getal/jaartal op de 1 dollar biljet. Ontstaansdatum van de Bavariaanse Illuminati?

Actievoerders dwingen anti-oorlogsdemonstratie af

Den Haag, 31 maart 2009


Ondanks het demonstratieverbod dat tijdens de

Afghanistan-top van kracht was, zijn zestig vredesactivisten vandaag in Den Haag de straat opgegaan om hun anti-oorlogsgeluid te laten horen: 'Vrijheid voor Afghanistan, haal de troepen terug!'

Als het aan de gemeente had gelegen had deze demonstratie nooit plaats gevonden. Een betoging werd verboden, omdat er 'te weinig politie' beschikbaar zou zijn om deze te begeleiden. De gemeente kon dus wel 75 internationale delegaties faciliteren, maar niet een anti-oorlogsdemonstratie. Zo werd er geprobeerd om kritische tegengeluiden te smoren, nota bene bij een top die over 'vrijheid en democratie' gaat.

Door toch de straat op te zijn gegaan en tot twee keer toe politie-linies te hebben teruggedrongen, hebben demonstranten hun grondrecht om te demonstreren met succes opgeëist.

Woordvoerder Maina van der Zwan: 'Dat we vandaag pas na veel duw- en trekwerk hebben kunnen demonstreren, is wel symbolisch. De NAVO en haar militaire bondgenoten zijn een obstakel voor vrijheid en democratie, klaarblijkelijk niet alleen in Afghanistan, maar ook in Nederland.'

Dat tegengeluid bleek hard nodig. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton sprak over 'het beëindigen van de War on Terror'. Onder druk van de desastreuse erfenis van Bush wordt op Orwelliaanse wijze het etiketje veranderd, maar niet de praktijk. Zo kondigden de VS deze week aan in totaal 21.000 extra troepen naar Afghanistan te sturen en de bombardementscampagnes te intensiveren. Er wordt in werkelijkheid dus niet gekozen voor een beëindiging, maar voor een escalatie van de oorlog.

De roep om het terugtrekken van de troepen zal deze week ook bij de NAVO-top in Straatsburg worden gehoord, waar tienduizenden demonstranten uit de hele wereld bijeen zullen

komen voor massale blokkades en demonstraties. Coalitie Stop de NAVO vertrekt met twee bussen om deel te nemen aan dit protest.

Foto's van de demonstratie in Den Haag zijn vanaf 17:00 te vinden zijn op: http://vredessite.nl/nieuwsen http://sociamedia.nl/fotowerk

De Stop de NAVO Coalitie bestaat uit: De Groenen, DIDF, Enschede voor Vrede, FEDKOM, Haags Vredes Platform, HTIB, Internationale Socialisten, Kerk en Vrede, NCPN, Nederlands Palestina Komitee, Pais, PSP92, SAP, Stichting VIA, Transnational Institute, Universitaire Activisten, VD AMOK, Vrouwen voor Vrede, Vrouwen in het Zwart Nederland en WILPF Nederland.


Lees ook: Autoriteiten Den Haag maken anti-oorlogsgeluid bij top onmogelijk

Bron Afbeelding: Stop de NAVO ; Bron: Stop de NAVO ; Argusoog.nlTaktieken ter verzwakking en vernietiging van de wereldbevolking
Als u dacht dat wij alleen te vrezen hadden van de komende wereldschokkende natuurrampen dan bent u waarschijnlijk nog niet helemaal op de hoogte van de plannen van een selecte groep mensen, beter bekend als de Verenigde Naties. Zij menen dat de wereldbevolking niet op dit tempo door kan blijven groeien omdat dit desastreuze gevolgen zou hebben voor mens en milieu (helaas weten ze (vermoed ik)niet van de aanstaande ompoling van de aardassen met alle catastrofale gevolgen van dien - aardbevingen, tsunamis, vulkaanuitbarstingen, landverschuivingen, etc.- waardoor de wereldbevolking sowieso al gedecimeerd gaat worden). Ook is eruit naam van een geheime groep, opgericht door een man die zich R.C. Christian noemt, een satanische Stonehenge imitatie in Elberton, Canada, gemaakt waarop in granieten zuilen een aantal agendapunten gebeiteld staan (sinds 22 maart 1980).Genaamd de Georgia Guidestones.
De belangrijkste agendapunten hieropzijn:

* De wereldbevolking moet van 6 miljard zielen worden teruggebracht naar een permanente 500 miljoen* De voortplanting van deze achterblijvers moet met beleid worden aangestuurd, met het accent op fitheid en diversiteit

* Er moet één nieuwe, levende taal komen

* De natuur moet veel ruimte krijgen

* Er moeten één wereldregering en één wereldgerechtshof komen, en een wereldleger om naleving af te dwingen

* De Christelijkeen joodse religies moeten worden vervangen door een nieuwe, wereldwijd aangehangen spiritualiteit

* Het belang van de groep gaat boven dat van het individu
Maar ook al veel eerder staat beschreven hoe de populatiecontrole moet plaatsvinden: in tabel 1 op pagina 9 in de editie van oktober 1970 van Family Planning Perspective, een subdivisie van Planned Parenthood, het instituut dat werd gesticht door fervent eugenetica aanhangster Margaret Sanger (1879-1966)
* Herstructurering van het gezin

* Aanmoedigen van homoseksualiteit

* Voorlichting over gezinsbeperking

* Toevoeging van vruchtbaarheidsbeperkende middelen aan het water (fluoride)

* Vrouwen aanmoedigen te werken

* Gehuwde personen zwaarder belasten dan alleenstaanden

* Creëren van chronische depressie

* Verspreiden van niet-medische anticonceptiemiddelen


Hieronder volgen enkele taktieken ter verzwakking en vernietiging van de wereldbevolking, beoogd door de Nieuw Wereld Orde (Verenigde Naties)en terug te voeren op Agenda 21 (die deel uitmaakt van een veel groter geheel - geheim voor het publiek).
* Vaccins (kwik, aluminium, vreemd DNA/RNA van onder meer dierlijke oorsprong, etc.)

* Genetische gemanipuleerde voedingsgewassen

* Aspartaam/neotaam (neurotoxische zoetstoffen, oorspronkelijk mierengif)

* Amalgaamvullingen (een 24/7 kwikdosering)

* MSG (monosodiumglutamaat, Ve-tsin)

* Met teflon bekleed kookgerei (lukt fluor, een stapelgif dat dieren tam, en mensen volgzaam en onvruchtbaar maakt)

* Fluoride (tandpasta, prozac, met teflon beklede pannen)

* Medicatie (zoals hersenvernietigende ritalin)

* Chemotherapie

* Pesticiden

* Elektrosmog en straling van mobiele telefoons tot UMTS-masten (leidend tot onder meer DNA-breuk)

* Chemtrails (global dimming)

* Cosmetica, zonnebrandmiddelen, shampoo, etc. (giftige chemicaliën dringen door de huid)

* Het creëren (en bewust niet stoppen) van kunstmatige ziekteverwekkers (aids, ebola, marburg Mfi, antrax, vogelgriep)

(bron: Frontier Magazine nr. 14.1, januari 2008)

Obama kiest rechter die gebeden in Jezus' naam verbiedt, maar in naam van Allah goedkeurt
De lijst van anti-christelijke en pro-islamitische maatregelen die de kersverse Amerikaanse president Barack Obama neemt, wordt vrijwel dagelijks langer. Obama's eerste keuze voor benoeming aan het Amerikaanse Hof van Beroep is rechter David Hamilton, een extreme liberalist, die onder andere de gerechtelijke uitspraak heeft gedaan dat in het parlement van Indiana gebeden in Jezus' naam verboden moeten worden, maar in naam van Allah wél worden toegestaan.

Gebeden in de naam van Jezus zijn volgens Hamilton 'sektarisch', omdat alleen het christelijke geloof ervan uitgaat dat Jezus van Nazareth de Christus is, de Messias, de Zoon van God, dat Hij goddelijk is en zal terugkeren om de volken te oordelen, en geen enkel andere religie.

Hamilton besloot dat gebeden in Allah's naam wél mogen, omdat Allah volgens hem gelijkstaat met 'God', dezelfde die naar zijn mening ook door de Joden en Christenen aanbeden wordt. Kortom: bidden in de naam van Allah (/'God') mag, maar in de naam van Jezus niet. Dat zou volgens Hamilton 'de grondwet geweld aandoen'.

Hamilton heeft net als Obama een verleden bij de corrupte ACORN-organisatie, die onder andere gefraudeerd heeft met kiezersregistraties en waar -mede tijdens Obama's aktiviteiten voor ACORN- miljoenen dollars 'verdwenen' zijn.

Hamilton staat er om bekend uiterst coulant te zijn tegenover criminelen, drugshandelaren en pedofielen. Zo maakte hij het in Indiana voor veroordeelde pedofielen makkeler om zich vrijelijk en anoniem door de staat te bewegen, door een wet, die ingesteld was om kinderen te beschermen, ongeldig te verklaren.

Net als Obama is Hamilton sterk pro-abortus, en heeft hij wetgeving om een wachtperiode in te stellen voor vrouwen die abortus willen, geblokkeerd. Die wet was ook bedoeld om vrouwen te informeren over de gevolgen en gevaren van abortus.

Hamilton wordt door Obama toegewezen aan de 7de Circuit Court (arrondissementsrechtbank), die zijn uitspraken eerder ironisch genoeg ongedaan maakte, en hem bekritiseerde omdat hij de enige rechter was die weigerde om een verordening van het Hooggerechtshof door te voeren. 'Het is misbruik van vertrouwen voor een districtsrechter om een handhavingsbevel uit te vaardigen, terwijl de effecten van de wet (en de redenen van deze effecten) nog ter discussie staan,' oordeelde de Circuit Court over Hamilton.

Hamilton werd al eens eerder genomineerd, namelijk voor een districtrechtbank door president Clinton, maar werd toen door een meerderheid van het committee voor federale wetgeving als 'ongeschikt' beoordeeld.

'Toevallig' is Hamilton de zwager van een andere door Obama genomineerd rechtspersoon, namelijk de extreem-linkse radicaal Dawn Johnsen voor het ministerie van Justitie.

Naar verwachting zal Obama's keuze voor Hamilton door het committee voor federale wetgeving en door de door Democraten overheerste Senaat worden goedgekeurd. Dan heeft Obama opnieuw een gelijkgestemde liberale links-extremist op een belangrijke, invloedrijke plaats gepositioneerd, en komt de traditionele christelijke morele basis van de VS -voor zover deze nog bestaat en/of functioneert- nog verder in de verdrukking.
Xander - Bronnen:

Traditional Values Coalition

Nascent Dotage blogspot

The White House

Congreslid, Bachmann wil Één Wereldmunt blokkeren

Congreslid Michele Bachmann

Dus u denkt dat een Globale Munt een Samenzweringstheorie is? Michele Bachmann en Sean Hannity van FoxNews spreken over het onderwerp.

Als Congreslid Michele Bachmann en Sean Hannity op de hoogte zijn van een Globale Wereldmunt, waarom u niet?

Congreslid Bachmann sponsort een Bill die de Verenigde Staten zal uitsluiten om deel te nemen aan de Één Wereldmunt. Burgers kunnen hierop stemmen, maar ik vrees dat de teller bij 200 zal blijven steken.Filmpje Congresswoman Bachmann Moves To Block One World Currency!
Afghaanse top, top of flop

Cor Stoker, 1 april 2009


Het viel mij op dat tijdens de Afghaanse top er GEEN tekort aan politie was, dat de burgers netjes in de file mochten aansluiten en dat kosten nog moeite werden gespaard om een top te doen slagen, waarin het enige succes dat behaald werd, dat men GEEN besluiten had genomen, behalve het besluit dat men de volgende keer wellicht tot een besluit zal komen.

Kijk de wereld verkeert in een economische crisis, Nederlandse regenten beweerden steeds met droge ogen dat WIJ er GEEN last van zouden hebben, het was namelijk een Amerikaans probleem, totdat de signalen onmiskenbaar op hun bordje lag.

Geen nood, kabouter Bos, u weet wel Nederland kan zoveel beter, gooide alle trossen los en gelijk Sinterklaas strooide hij met miljarden naar omvallende banken, die meteen het geld gebruikten om hun kader en top mooie bonussen te geven, want Bos was vergeten dat deze graaiers en plukkers van spaarders en beurspolissen niet waren te leren, het zijn nu eenmaal over het paard getilde heren.

Ondertussen reisde onze premier de Balkende Ellende er lustig op los, hij had belangrijke zaken te doen, Europa en het milieu, maar ook andere wereldse zaken schreeuwden om zijn daadkrachtige aanwezigheid, dus voor de problemen van Nederland had Jan Peter even geen tijd.

Het kabinet besloot geen besluiten te nemen, men herschreef het regeerakkoord, gooide alle zekerheden over boord, de tweede kamer werd even voor spek en bonen gehoord, men werd bruusk door Wilders in hun komische show gestoord, want die vond de hele gang van zaken ongehoord, maar verder was er geen man over boord, het kabinet had het besluit genomen, dat het besluiten zal uitstellen en de volgend club de nare boodschap van bezuinigen aan het volk mag komen vertellen.

Maar voor een top haalde men even gemakshalve voor de staatsschuld de schouders op en men spendeerde miljoenen aan een elitair feestje, men noemde het een succes, veren werden op een bepaalde plaats gestoken, want de deelnemers hadden de honger naar succes bij de Nederlandse gastheren geroken.

Ergo gaan straks nog meer jongens en meisjes in een ver weg land aan een onzekere toekomst bouwen, in een land waar men bezwaren heeft tegen werkende en studerende vrouwen, waar opium en papaver teelt al jaar en dag de lakens uitdeelt en waar nog nimmer een natie de strijdheren heeft overwonnen en waar het bloed de woestijn, bergen en dalen nog lang niet is geronnen, maar de top was een succes en vergeten werd de historische les, dat je GEEN volk kan dwingen te denken en handelen zoals onze regentenklasse dat zou willen.

Voor het internationale poppenspel, had men ineens ruim 3 duizend agenten ter beschikking, terwijl voor het gemolesteerde bus, trein, tram en metro personeel vind men uitbreiding van een paar honderd veiligheidsambtenaren al veel, ach weten die regenten veel, zij reizen in hun luxe leasebak met chauffeur of vinden het huren van een privéjet niet duur, kijk dat maakt een volk chagrijnig maar wellicht bedoeld men dit met zoet en zuur.

Op de top hoorde je het gekweel, we moeten Al Qaida en de Taliban verslaan en daarvoor pompen we lood, geld en mankracht in een bodemloze put, we stoppen met Irak, dat doen we met een zeker gemak en dan zetten we het volk een hak en beginnen een nieuwe niet te winnen strijd, dat heet crisismanagement in deze moderne tijd.

Ondertussen zijn ambtenaren in Nederland actief bezig met het naleven van een nieuwe nationaliteitswet in Marokko. Hierdoor zijn Nederlandse kinderen van Marokkaanse moeders niet alleen Nederlands zijn, maar nu ook Marokkaans, of maakt men het bont en raakt een mens van schrik verstomd want geeft de gemeente Amsterdam aan een ras Amsterdammer de Turkse nationaliteit compleet in strijd met het wettelijke beleid.

Diezelfde mentaliteit was in een donkere tijd de redenen dat honderdduizenden mensen werden getransporteerd, schijnbaar hebben de ambtenaren nooit van deze duistere tijden geleerd en handelt men automatisch verkeerd, zolang men maar luistert naar de waan van de tijd die schijnbaat regeert

Mijn bescheiden conclusie is dan ook Nederland heeft meer oog voor de “buitenlandse” problemen dan voor de binnenlandse, anders kan ik de verhuftering, verwildering (nee niet de schuld van Wilders), de pracht wijken, de verloedering en verarming van mijn eigen land niet verklaren, onze overheid laat ons de windeieren en gaat liever ergens anders een luxe probleem baren waarvoor ze bij het eigen volk de centen vergaren.

Toezichthouders op het systeem verklaren onder vals geween, dat ze het niet aan zagen komen, maar nog steeds zitten ze heerlijk op het pluche en geven zich over aan dagdromen, uiteraard laten ze zich voor hun falende toezicht rijkelijk belonen.

De werkenloosheid stijgt, de faillissementen nemen een enorme vlucht, maar onze regenten hangen liever hun oren naar de internationale klucht van Aghanistan, Milieu en grote tops, u begrijpt het vast en zeker al, ik beschouw onze zwakzinnige overheid als één grote bak gebakken lucht, die met de schijntop scoorden als zijnde een meer dan wanstaltige klucht, die niets opleverde behoudens vage woorden besteed aan verre oorden.

Thuis bij de buis, mogen we ons laven aan slinkse omroepen, gekleurde berichten en worden criticasters verweten dat ze tweedeling in onze samenleving stichten, of hebben een verkeerde onderbuik, zijn laag opgeleid, begrijpen niets van het regenteske succesvolle beleid kortom we zijn niet meer van deze tijd, we zijn niet bij de tijd, bieden geen oplossingen en dan volgt het ultieme verwijt, we veroorzaken wellicht aldus wordt beticht, een gevaarlijke tendens.

Kunnen deze derderangs auteurs van de dramatiek, niet snel hun biezen pakken en naar hun zo geliefde verre oorden vertrekken waar ze zich kunnen laven aan oeverloze en nietszeggende gesprekken en niet langer het eigen volk tegen beter weten in laten verrekken, hoe sneller ze verdwijnen hoe beter en laten ze vooral hun vazallen niet vergeten.Cor Stoker, Hetvrijevolk.nl


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina