Inhoudsopgave Profiel faculteit 3Dovnload 470.07 Kb.
Pagina1/17
Datum28.08.2016
Grootte470.07 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Inhoudsopgave1. Profiel faculteit 3
2. Contractonderwijs

2.1 Algemeen 4

2.2 Doelgroepen 4

2.3 Vereiste opleiding 5

2.4 Inschrijving 5

2.5 Tentamens 6

2.6 Certificaat 7

2.7 Studiebelasting 8

2.8 Rechten en plichten 8

2.9 Inrichting van het onderwijs 8

2.10 Praktische informatie 10
3. Vakken 12

Propedeusevakken:

Inleiding tot de rechtswetenschap I en II 20

Privaatrecht 21

Staats- en bestuursrecht 23

Inleiding Europees recht 23

Strafrecht en strafprocesrecht 24

Rechtsfilosofie 25

Activiteiten TBR 26

Algemene Communicatieve Vaardigheden 27
Bachelor 2:

Staatsrecht 28

Bestuursrecht I en II 29

Straf- en Strafprocesrecht I 31

Straf- en Strafprocesrecht II 32

Inleiding Belastingrecht 33

Sociaal recht 34
Bachelor 3:

Burgerlijk recht I en II 35

Burgerlijk procesrecht 36

Rechtsfilosofie 37

Ondernemingsrecht 38

Erfrecht I 39

Huwelijksvermogensrecht I 40

Mastervakken:

Agrarisch recht 41

Arbeidsrecht 42

Arbeidsrecht voor niet-rechten studenten 44

Auteursrecht 45

Bestuursrecht verdiept 46

Burgerlijk recht verdiept: aansprakelijkheidsrecht 47

Burgerlijk recht verdiept: bijzondere overeenkomsten 48

Bijzonder strafrecht 49

Concernrecht 50

Criminologie 51

Effectenrecht 52

Erfrecht II 53

Huurrecht 54

European and Comparative Refugee Law 55

Forensische Psychiatrie 56

Gezondheidsrecht 57

Huwelijksvermogensrecht II 58

Industriële eigendom 59

Internationaal Strafrecht 60

Jeugdrecht 61

Milieurecht 62

Nederlands Migratierecht 63

Ondernemingsrecht verdiept 64

Onderwijsrecht 65

Pensioenrecht 66

Personen- en familierecht 67

Recht van de ruimtelijke ordening 68

Rechtsdynamica 69

Socialezekerheidsrecht 70

Verzekeringsrecht 71

1 Profiel Faculteit

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen verzorgt de wetenschappelijke opleiding van ongeveer 2500 rechtenstudenten. Voorts nemen jaarlijks in het kader van de “éducation permanente” meer dan 1800 afgestudeerde juristen (advocaten, notarissen, rechters etc.) deel aan door de faculteit verzorgde post-academische cursussen. Tot de hoofdtaak van de faculteit behoort tevens het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van het recht. Voor het vervullen van deze taken zijn ongeveer 250 medewerkers (wetenschappelijk personeel en ondersteunend- en beherend personeel) aan de faculteit verbonden. De faculteit is opgericht in 1923 en behoort samen met Letteren en Wijsbegeerte tot de oudste faculteiten van de Radboud Universiteit Nijmegen.


De Faculteit der Rechtsgeleerdheid verzorgt de volgende reguliere bachelor- en master opleidingen:  • de bachelor- en masteropleiding Nederlands recht

  • de bachelor- en masteropleiding Internationaal en Europees recht

  • de bachelor- en masteropleiding Notarieel recht

De bacheloropleidingen hebben een opleidingsduur van drie jaren; de masteropleidingen een opleidingsduur van een jaar.2. Contractonderwijs2.1 Algemeen
Het contractonderwijs is een vorm van aanschuifonderwijs, bedoeld voor mensen die slechts onderwijs in één of enkele vakken willen volgen. De contractcursist volgt colleges en legt tentamens af samen met de reguliere studenten. Als contractcursist staat u niet als wettelijk student ingeschreven. U komt daarom niet in aanmerking voor studiefinanciering en u hoeft ook niet het collegegeld van € 1476 (€ 985 voor deeltijders) te betalen. In plaats daarvan betaalt u € 35 per EC (Europees studiepunt).

2.2 Doelgroepen

Kennismaking


Indien u geïnteresseerd bent in het recht, dan biedt een contractcursus een prima gelegenheid tot een eerste kennismaking. Wilt u weten of de rechtenstudie iets voor u is, dan is dit een goede manier om daar achter te komen.

Verdieping


Voor afgestudeerde juristen is het interessant om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen of om zich te verdiepen in deelgebieden van het recht, die beroepsmatig van belang zijn, bijvoorbeeld op het gebied van het Europees recht, bestuursrecht, jeugdrecht, notarieel recht, milieurecht, belastingrecht of arbeidsrecht. Ook anderen, die vanuit een bepaald vakgebied geïnteresseerd zijn in een bepaald onderdeel van de rechtenstudie, kunnen zich voor contractcursussen inschrijven.

Toegang tot juridische beroepen


Afgestudeerde juristen, die volgens de Advocatenwet (art. 2) en /of de Wet op de Rechterlijke Organisatie (art. 6.1) niet in het bezit zijn van voldoende basiskennis van het recht voor toegang tot advocatuur en rechterlijke macht, kunnen als contractant de benodigde tentamens afleggen. Meestal betreft het strafrecht en/of burgerlijk (proces)recht B2/B3.

Toelating tot de rechtenstudie (colloquium doctum)


Als de vereiste vooropleiding voor het volgen van een universitaire studie niet aanwezig is, moet een colloquium doctum worden afgelegd. Dit is een toelatingsexamen dat één keer per jaar wordt afgenomen. Slaagt u hiervoor, dan kunt u zich inschrijven voor de rechtenstudie (zie brochure Colloquium Doctum, verkrijgbaar bij de Centrale Studentenbalie (tel: 024-3612345).

Heeft u echter de gelegenheid om het colloquium doctum af te leggen gemist, dan kunnen contractcursussen een alternatief zijn. U kunt een vrijstelling voor het colloquium doctum verkrijgen, als u cursussen van de propedeuse (Bachelor 1-jaar) heeft gevolgd voor tenminste 28 EC (Europese studiepunten) en de tentamens daarvan heeft behaald. Daarna bestaat de mogelijkheid om u in te schrijven als regulier student. U dient zich daartoe aan te melden voor het colloquium doctum via de aanmeldingskaart in de brochure van het Colloquium Doctum (zie boven), waarna u officieel een vrijstelling zal worden verleend. U dient hiervoor 21 jaar of ouder te zijn. Na inschrijving in de propedeuse kunt u voor de eerder behaalde contractcursussen in principe een vrijstelling verkrijgen. U dient deze bij bureau onderwijs van de rechtenfaculteit aan te vragen. Houdt bij het uitkiezen van contractcursussen rekening met de wijze waarop u zich later als student wilt inschrijven (voltijd/deeltijd). Deeltijdstudenten zijn vrijgesteld van het vak Activiteiten TBR.2.3 Vereiste vooropleiding
De vereiste vooropleiding voor het volgen van vakken via het contractonderwijs is gelijk aan die voor het volgen van een universitaire studie, uitgezonderd propedeusevakken (zie paragraaf colloquium doctum). Daarnaast is voor een aantal vakken specifieke voorkennis vereist. Het desbetreffende vak mag pas gevolgd worden wanneer andere, specifieke rechtenvakken behaald zijn. Wanneer bij vakken uit het bachelor 2 en -3 jaar vermeld staat dat geen voorkennis vereist is, wordt hiermee geen specifieke vakvoorkennis bedoeld. Van de cursist wordt verwacht dat hij zelf kan beoordelen of hij over voldoende juridische kennis beschikt om aan de betreffende cursus deel te kunnen nemen. Indien u hierover twijfelt, kunt u contact opnemen met de desbetreffende docent.
Op de inschrijfformulieren kunt u aangeven welke vooropleiding, vervolgopleiding en eventuele juridische kennis u heeft opgedaan door middel van opleiding of werkervaring. De facultaire examencommissie beslist, zo nodig in overleg met de docent, of u wordt toegelaten. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

2.4 Inschrijving
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina