Inhoudsopgave Profiel faculteit 3


Inrichting van het onderwijsDovnload 470.07 Kb.
Pagina8/17
Datum28.08.2016
Grootte470.07 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

Inrichting van het onderwijs


Het vak bestuursrecht is opgesplitst in bestuursrecht I en bestuursrecht II. Gedurende het eerste semester komt bestuursrecht I aan de orde. Dit onderdeel omvat: de bestuurlijke organisatie, de uitoefening van bevoegdheden door de bestuursorganen, de wijzen van toekenning van deze bevoegdheden (attributie, delegatie, mandaat), de normen die in acht moeten worden genomen bij de bevoegdheidsuitoefening, incl. de voorschriften met betrekking tot de voorbereiding van besluiten.

In het tweede semester volgt bestuursrecht II waarin onder meer aandacht wordt besteed aan de handhaving van bestuursrechtelijke voorschriften (sanctierecht), het formele bestuursrecht (het bestuursprocesrecht), en het bestuursrechtelijke schadevergoedingsrecht. Bij de behandeling van de stof ligt de nadruk op het algemeen deel van het bestuursrecht, zoals in hoofdzaak gecodificeerd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De cursus is er in belangrijke mate op gericht kennis en inzicht te verschaffen in de systematiek en het toepassingsbereik van de Algemene wet bestuursrecht. Zowel gedurende het eerste semester, als gedurende het tweede semester worden hoorcolleges en werkcolleges gegeven.Deeltijdstudenten


In het studiejaar 2005-2006 wordt voor deeltijdstudenten een afzonderlijk avondcollege verzorgd in de vakken Bestuursrecht I en II (Bachelor 2).

Docenten en secretariaat


 • prof. mr. R.J.N. Schlössels, mr. A.J. Bok (coördinator), overige docenten: nader bekend te maken

 • secretaresses: mw. W.J. van Boven / mw. M. Noorderwerf, Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.01.45, tel. 024-(36)12092, e-mail : bestuursrecht@jur.ru.nl.Literatuur


 • H.D. van Wijk W. Konijnenbelt en R.M. van Male, Hoofdstukken van bestuursrecht, Elsevier, 's-Gravenhage 2002, 12e herziene druk. De eerdere drukken zijn verouderd en daarom niet meer bruikbaar.

 • A.M.M.M. Bots e.a. (red.), Jurisprudentie staats- en bestuursrecht 1849-2003, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 2e herziene druk 2003. De eerste druk uit 1999 is niet meer bruikbaar.

 • Studiehandleiding 'Bestuursrecht I, B2', editie 2005-2006, vanaf begin september 2005 verkrijgbaar in de dictatencentrale.

 • Studiehandleiding 'Bestuursrecht II, B2', editie 2005-2006, vanaf medio januari 2006 verkrijgbaar in de dictatencentrale.

 • Er dient rekening mee te worden gehouden dat vanwege ontwikkelingen m.b.t. wetgeving en/of jurisprudentie mogelijk readers ‘Aanvullende jurisprudentie/wetgeving” worden samengesteld.

 • Wetteneditie 2005-2006.

De literatuur en jurisprudentie zijn onder voorbehoud. Eventuele wijzigingen en aanvullingen worden tijdens de colleges bekend gemaakt.Straf(proces)recht I

Cursusprijs


€ 280,-

Periode


1e semester

Doelstelling/inhoud


In het eerste semester staat het Nederlandse strafprocesrecht en de daaraan ten grondslag liggende beginselen centraal. Daarbij wordt ingegaan op de mensenrechten, uiteenlopende dwangmiddelen, klassieke en bijzondere opsporingsmethoden, vervolgingsbeletselen, het rechterlijk beslissingsschema, getuigen, rechtsmiddelen en het internationale strafrecht. Na afloop van de cursus strafrecht en strafprocesrecht I dient de student kennis van en inzicht in de algemene beginselen en de algemene leerstukken van het Nederlandse strafprocesrecht te hebben verkregen en in staat te zijn dwarsverbanden tussen de diverse onderwerpen te leggen.

Inrichting van het onderwijs


Hoorcolleges en werkgroepen.

Docenten en secretariaat


 • mr. P.H.P.H.M.C. van Kempen (tevens coördinator), prof. mr. Y. Buruma, mw. mr. M. Aksu, mr. T. Kraniotis, mw. mr. B. Pieters.

 • secretaresse: mw W.F.A.M. van den Broek, Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.02.18, tel. 024-(36)12185, e-mail: strafrecht@jur.ru.nlLiteratuur


 • G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, (Kluwer, Deventer laatste druk);

 • J. de Hullu, Materieel strafrecht, (Kluwer, Deventer laatste druk);

 • M. Bosch en S.A.M. Stolwijk, Arresten strafrecht/strafprocesrecht (Kluwer, Deventer, laatste editie);

 • Studiehandleiding B2 straf(proces)recht I 2005-2006 (verkrijgbaar bij de dictatencentrale vanaf september).

 • Jurisprudentiebundel B2 straf(proces)recht I 2005-2006 (verkrijgbaar bij de dictatencentrale vanaf september).

Eventuele aanvullingen op deze lijst worden op de colleges of op de werkgroepen bekend gemaakt.


Straf(proces)recht II

Cursusprijs


€ 245,-

Periode


2e semester


Doelstelling/inhoud


In het tweede semester staat het materiële strafrecht centraal. Daarbij wordt ingegaan op causaliteit, wederrechtelijkheid, opzet en schuld, strafuitsluitingsgronden, poging en voorbereiding, daderschap en deelneming. Daarnaast komen het penitentiair recht, de forensische psychiatrie en de positie van het slachtoffer aan de orde. Na afloop van de cursus strafrecht en strafprocesrecht II dient de student kennis van en inzicht in de algemene beginselen en de algemene leerstukken van het materiele strafrecht te hebben verkregen en in staat te zijn dwarsverbanden te leggen tussen de diverse onderwerpen van de vakken straf(proces)recht I en straf(proces)recht II.

Inrichting van het onderwijs


Hoorcolleges en werkgroepen.

Docenten en secretariaat


 • mr. P.H.P.H.M.C. van Kempen (tevens coördinator), prof. mr. A.J.M. Machielse, mw. mr. M. Aksu, mr. T. Kraniotis.

 • secretaresse: mw W.F.A.M. van den Broek, Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.02.18, tel. 024-(36)12185, e-mail : strafrecht@jur.ru.nl


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina