InhoudsopgaveDovnload 291.54 Kb.
Pagina1/7
Datum22.07.2016
Grootte291.54 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

Inhoudsopgave
Inleiding


  1. Klanten analyse

1.1 Klantenanalyse

1.2 Samenvoeging van de Klantengegevens

1.3 Prijzen Beurs van Berlage vs. Concurrentie

1.4 Conclusies uit de cijfers 2002-2004

1.5 Imago Beurs van Berlage


  1. Concurrentie Analyse

2.1 Concurrentie weergave Amsterdam

2.2 Concurrentie weergave Nederland

2.3 Concurrentie weergave in Spreadsheets

2.4 Impressie weergave

2.4.1 Concurrentie Amsterdam

2.4.2 Concurrentie Nederland

2.5 Offertes

2.6 Concurrentie Analyse additionele zaken

2.6.1 Top 5 < 200 pax > pax Amsterdam Nederland

2.6.2 Bereikbaarheid Concurrenten

2.6.3 Congres facaliteiten concurrenten

2.6.4 Aanwezigheid van verschillende cateraars

2.6.5 Imago van de concurrenten schematische weergave


Bijlage:

Samenvatting klant analyse

Samenvatting concurrentie analyse

Offerte en folder aanvragen concurrentieInleiding


In de huidige Economie waarin vele zaken niet meer vanzelf gaan zullen vele bedrijven en organisatie een verandering moeten doorvoeren.


Een verandering bijvoorbeeld op het gebied van klantenwerving. Dit rapport heeft te maken met zo’n verandering, een verandering voor de Beurs van Berlage.
Dit monumentale pand en zijn organisatie dienen in te spelen op de huidige situatie in de economie en de markt van het zalenverhuur. In overleg met een marketing professor is er besloten een pro-active marketing plan te realiseren voor de Beurs van Berlage. Met als einddoelstelling een bezettingsgraad van de hoofdzaal van 65%.
Als onderdeel van dit ambitieuze pro-active marketing plan moet er een klanten en concurrentie analyse worden gemaakt. Er is besloten deze door een externe partij te laten uitvoeren. Hiermee waarborgt de Beurs van Berlage een objectieve analyse.
In dit geval worden deze analyses gedaan door Melger Hulsebos en Jeffrey Haringa. Beide zijn marketing managers in spe en beide bezig met de afronding van de competentie gerichte Heao studie Commerciele economie te Diemen.
In dit rapport “concurrentie analyse Beurs van Berlage” wordt de concurrentie analyse beschreven. Dit document dient als onderdeel van het eind resultaat het pro-active marketing plan.


1. Klanten analyse


De corebusiness van Beurs van Berlage is het verhuren van zalen en ruimtes. In principe kan natuurlijk ieder type bedrijf, instantie, stichting of instelling gebruik maken van de ruimtes van de Beurs van Berlage.


Deze analyse is voornamelijk om inzichtelijk te krijgen wat voor type klanten gebruik maken van de Beurs van Berlage. Tevens wordt inzichtelijk van welke projecttypes veel of weinig gebruik wordt gemaakt.

Daarnaast is binnen de klantanalyse gekeken hoe omzettechnisch de verhoudingen tussen klanttypes en projecttypes in elkaar steken. Verder is er voor de grote zaal onderzocht wat de gemiddelde dagprijs is.


De verdeling die in deze klanten analyse is gebruikt bestaat uit 7 projecttypes en 11 verschillende klanttypes. Deze verdeling is hieronder weergegeven
Projecttypes:

Vergadering/congres klein

Vergadering/congres groot

Diners & Recepties klein

Diners & Recepties groot

Beurzen/tentoonstellingen

Evenementen

AandeelhoudersvergaderingenKlanttypes:

Belangen organisatie

Consumer

Financieel

Incoming Touroperator

It/techniek algemeen

NGO

Organisatie bureauOverheid Gemeentelijk

Overheid Landelijk

Overig

Privé


1.1. Klantenanalyse
Overzichten alle klanten voor 2002,2003 en 2004


In de bijlage zijn opgenomen de lijsten met alle Grote Zaal-boekingen voor de jaren 2002-2004. Hierin zijn alle klanten per jaar gesorteerd naar klanttype.

Zie Bijlages 1-3.Terugkerende klanten en bijeenkomsten


In onderstaande tabel staan alle jaarlijks terugkerende bijeenkomsten in de periode 2002-2004


Jaarlijks terugkerende bijeenkomsten

 

 

Klantnaam

Boekingstype

Klantsegment

Aantal in periode 2002-2004

ASN Bank

aandeelhoudersvergadering

financieel

3

Euronext

aandeelhoudersvergadering

financieel

3

Heineken NV/Heineken Holding NV

aandeelhoudersvergadering

consumer

3

Baobab Reismarkt

beurs

consumer

2

Comexpo Paris

beurs

consumer

2

De Kan Boekenmarkt

beurs

evenementenorganisator

3

Fonds 2003/2005

beurs

financieel

1

Op Lemen Voeten Wandelbeurs

beurs

evenementenorganisator

2

Proeven in de Beurs

beurs

evenementenorganisator

3

Rietveld naar de Beurs

beurs

eigen productie

3

Rob Mendel

beurs

evenementenorganisator

2

Ass. Proff. Piercers

congres

consumer

2

Emerce

congres

IT/techniek

2

St. Alfred Heineken

congres

consumer

2 (om het jaar)

Het Bokbier Festival

festival

evenementenorganisator

3

Amsterdam Symphony Orchestra

overige

overige

8

Bouwen in de Beurs

overige

overige

3

Staatsloterij TV-Show

overige

media

4

Aids Memorial/HIV vereniging

publiek evenement

belangenorganisatie

2

Loveland

publiek evenement

evenementenorganisator

4

Museumnacht

publiek evenement

overige

2

Pokemon

publiek evenement

evenementenorganisator

3

Zandunga Tangomagia

publiek evenement

evenementenorganisator

3

In de tabel op de volgende pagina zijn alle klanten opgenomen die meer dan één maal de Grote Zaal geboekt hebben in de periode 2002-2004. Het betreft hierbij de in de bovenstaande tabel getoonde jaarlijkse bijeenkomsten, aangevuld met klanten die in de genoemde periode één of meer verschillende bijeenkomsten geboekt hebben.

Terugkerende klanten met diverse en jaarlijkse boekingen 2002-2004

Klantnaam

Klantsegment

aantal boekingen

Aids Memorial/HIV vereniging

belangenorganisatie

2

KWF - Kankerbestrijding

belangenorganisatie

2

Ass. Proff. Piercers

consumer

2

Baobab Reismarkt

consumer

2

Comexpo Paris

consumer

2

Unilever

consumer

2

Het Bokbier Festival

Publ. Evenement. org

3

Loveland

Publ. Evenement. org

4

Op Lemen Voeten Wandelbeurs

Publ. Evenement. org

3

Pokemon

Publ. Evenement. org

3

Rob Mendel

Publ. Evenement. org

2

Zandunga Tangomagia

Publ. Evenement. org

3

ASN Bank

finance

3

Ernst & Young

finance

2

Euronext

finance

3

KPMG

finance

2

Delta Travel

incoming touroperator

4

Huis ter Duin

incoming touroperator

2

ICS

incoming touroperator

2

ITB Amsterdam

incoming touroperator

5

Emerce

IT/techniek

2

KRO

media

2

Staatsloterij TV-Show

media

4

Congrex Holland

organisatiebureau

2

Cultuurfabriek

organisatiebureau

3

Gemeente Amsterdam

overheid

4

Ministeries div.

overheid

4

Amsterdam Symphony Orchestra

overige

8

Bouwen in de Beurs

overige

3

Onderstaande tabel is een samenvatting van de bovenstaande; de individuele klanten zijn samengevoegd naar klantsegmenten, de cijfers omgezet in percentages.

Terugkerende klanten; verdeling in % naar klantsegment

Belangenorganisatie

5,0%

 

Consumer

9,0%

 

Publieke evenementen organisator

21,0%

 

Finance

12,0%

 

Incoming Touroperator

16,0%

 

It/Techniek

2,0%

 

Media

7,0%

 

Organisatiebureau

6,0%

 

Overheid

9,0%

 

Overige

13,0%

 

Onderstaand ziet u een weergave van de verschillende klanten groepen en welke bezetting zij in percentage’s hebben gehad in verhouding met de totale klandizie.


1.2. Samenvoeging van de KlantengegevensSamenvatting 2002-2004

 

 

 

 

 kolommen

 

Klantensegment

1

2

3

Belangrijkste klanten 2002-2004

Belangenorganisaties

11%

5%

50/50

NVM, Betonvereniging, Ver. KNO Artsen, KWF, Ned. Sociaal Forum

Consumer

24%

9%

30/70

Heineken, Unilever, Red Bull, Olympus, Nissan

Finance

17%

12%

45/55

Euronext, Ernst& Young, Fortis, ASN Bank

Overheid landelijk & gemeentelijk

10%

9%

85/15

Div. Ministeries, Gemeente Amsterdam div.

IT/Techniek

6%

2%

60/40

Koninklijk Ten Cate, Avid Technology, Emerce

Media

8%

7%

 0/100

Endemol, VPRO, Expatica,

NGO

1%

0%

30/70

Mileudefensie, Novib

Organisator Publieke evenementen

17%

21%

25/75

Loveland, Bokbier Festival, Rob Riedijk Productions

Overige

7%

13%

 

 

Pharma/medisch

2%

0%

10/90

UCB Farchim

Verklaring kolommen 1-3:


Kolom 1: Gemiddelde verdeling klantensegmenten

Kolom 2: Gemiddelde verdeling klantensegmenten van de terugkerende klanten

Kolom 3: Gemiddelde verdeling boekingstypes per klantensegment

(volgens: aa/bb, waarbij aa het percentage congressen aangeeft, en bb het percentage overige boekingstypen)
Aanvullende opmerkingen bij de tabel
1. Uit de tabel komt het segment ‘Consumer’ als erg sterk naar voren. Dit is een geflatteerd cijfer: in 2002 was dit segment extreem groot door een flink aantal consumentenbeurzen, die in de volgende jaren niet meer zijn teruggekomen
2. Het segment ‘Overheid’ maakt in het verloop van de periode 2002-2004 een opvallende stijging door, voornamelijk in de vorm van congressen. Hier mag verwacht worden dat dit een trend is die zich de komende jaren voort zal zetten.
3. Het segment ‘Organisator Publieke evenementen’ kenmerkt zich in aanzienlijke mate door uitgesproken kleinschalige organisaties
4. In bovenstaande tabel zijn de eerder gebruikte segmenten ‘Organisatiebureaus’ en ‘Incoming Touroperators’ verdeeld over de andere segmenten.

Dit omdat dit type organisaties altijd in opdracht van andere organisaties boekt, en er op deze wijze een helderder beeld ontstaat van de specifieke achtergrond van onze klanten.Hieruit volgt wel dat de kolom 2 niet meer tot 100% optelt, en een belangrijk gedeelte van de terugkerende klanten buiten beeld raakt.
  1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina