Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 ExcursiesDovnload 358.14 Kb.
Pagina1/4
Datum22.07.2016
Grootte358.14 Kb.
  1   2   3   4Stichting KUBES / Verslag over de jaren 2002, 2003, 2004, 2005 en 2006.Inhoudsopgave

Voorwoord 1
1 Excursies 3

1.1. Overzicht excursieprogramma 2002 4

1.1.1 Korte evaluatie excursies 2002 5

1.1.2 Impressie deelnemer weekendexcursie naar Zeeland 2002 6

1.2. Overzicht excursieprogramma 2003 7

1.2.1 Korte evaluatie excursies 2003 8

1.2.2 Impressie deelnemer excursie Oudenbosch 2003 9

1.2.3 Impressie deelnemer weekendexcursie Antwerpen 2003 10

1.2.4 Impressie deelnemer excursie Tweede Kamer Den Haag 2003 11

1.3. Overzicht excursieprogramma 2004 12

1.3.1 Korte evaluatie excursies 2004 13

1.3.2 Impressie deelnemer weekendexcursie Aken 2004 14

1.4 Overzicht excursieprogramma 2005 16

1.4.1 Korte evaluatie excursies 2005 17

1.4.2 Impressie deelnemer Muziekinstrumentenmuseum te Eelde 2005 18

1.4.3 Impressie deelnemer weekendexcursie Brugge 2005 19

1.5 Overzicht excursieprogramma 2006 20

1.5.1 Korte evaluatie excursies 2006 21

1.5.2 Impressie deelnemer excursie Politiemuseum Apeldoorn 2006. 22
2 Cursussen en workshops 25

2.1 Ons traditionele beeldhouwweekend 25

Beeldhouwweekenden 2002, 2003, 2004, 2005 en 2006 25

2.1.1. Impressie deelnemer beeldhouwweekend 2005 26

2.2 De eerste KUBES-weekendworkshop Toneel …………………………………….27

2.3 De eerste KUBES-workshop Dans …………………………………….27

2.4 De workshop "De kunst van het vertellen" / Verteldag Bloemendaal 27

2.4.1 Impressie deelnemer Verteldag Bloemendaal 28

2.5 Beeldhouwcursus beeldhouwen in Frankrijk 29

2.5.1 Diverse impressies deelnemers beeldhouwcursus Frankrijk 30


3 Exposities 37

3.1 Sociale Verzekeringsbank te Amstelveen 2002 37

3.2 "De kunst van het anders zien VI",

Museum Dorestad te Wijk bij Duurstede 2002 37

3.3 Verzorgingshuis "de Vlasborch" te Vught 2002 38

3.4 Jubileumexpositie "De kunst van het anders zien VII"

Pulchri Studio te Den Haag 2003 38

Rondleidingennet Den Haag / Den Haag Sculptuur 2003 40

3.5 Dubbelexpositie "De kunst van het anders zien VIII"

"Water - Dichter bij het Beeld"

Gemeentelijke expositieruimte / voormalige Synagoge te Kampen 2004 40

3.6 Expositie "De ontmoeting" Botanische Tuinen Universiteit Utrecht 2005 42

3.7 Expositie gedurende "6th European Seminar of the acquired deafblindness Network" 43

3.8 Overlijden Martin Erkens 43


4 Externe contacten / Publiciteit 44

4.1 Het CUMULUS-project 44

4.2 ZieZo-Beurs 2002 t/m 2006 45

4.3 Andere belangrijke contacten 47

4.4 Folders en publicaties 48
5 Samenstelling Bestuur door de jaren heen 49

Organogram Stichting KUBES 51


6 Commissie Excursies en Advisering door de jaren heen 52

6.1 Samenstelling Commissie door de jaren heen 52

6.2 Bijzondere adviesprojecten 54

6.2.1 Blindgangers en voetzoekers 54

6.2.2 Touching the Heart 54

6.2.3 Audiotour Hofvijvermusea Den Haag 55


7 Financiën 56

7.1 Financieel overzicht over de afgelopen jaren 56

7.2 Overzicht van fondsen en sponsors 60
Colofon 64


(IL-)LUSTRAAL VERSLAG OVER DE JAREN

2002, 2003, 2004, 2005 en 2006.Voorwoord
Aanvankelijk was het de bedoeling om opnieuw een verslag over drie jaren te maken, maar omdat het schrijven steeds weer door andere dringende zaken opschoof en het jaar 2006 al weer ver achter ons ligt, hebben we besloten er een verslag over vijf jaren van te maken.

De halfjaarlijkse KUBES-Nieuwsbrieven geven op zich een prima beeld van onze activiteiten door de jaren heen, maar het is toch ook nuttig en wenselijk zo nu en dan kritisch terug te blikken op de ontwikkelingen van onze stichting in de voorgaande jaren.2002
Bijzondere vermelding voor dit jaar verdient de invoering van de euro, weet u het nog?

Nu, na bijna vier jaar ervaring met deze nieuwe munt, rekent nog steeds een groot deel van de bevolking alle prijzen om naar guldens om een goed beeld te krijgen van de werkelijke waarde van goederen en diensten!


Stichting KUBES was ook in dit jaar actief en nog steeds dankzij een kleine groep enthousiaste vrijwilligers, waar we heel blij mee zijn. Vermeldenswaard is ook het vierde culturele weekend dat in juni plaatsvond. Deze keer bleven we weer in eigen land en gingen naar Zeeland.

Voor een impressie van een enthousiaste deelnemer verwijs ik u naar het verslag van Rinus Rijk onder 1.1.2.2003
Ondanks enkele tegenslagen in de vervulling van vacatures in bestuur en commissie zijn we aan het eind van dat jaar weer aardig op sterkte.

Hoogtepunt was natuurlijk de viering van ons 15-jarig bestaan met een jubileumexpositie op een toplocatie: de Pulchri Studio aan de Lange Voorhout in Den Haag. Veertien blinde en slechtziende kunstenaars hebben daar hun werk kunnen presenteren. Vijf nieuwe exposanten sluiten zich aan bij de KUBES-kring, waaronder een slechtziende fotograaf! Ook de goodwill die we hebben opgebouwd bleek uit de lovende woorden en geschenken van de NVBS en FSB.


We namen afscheid van Leendert Wijtman als voorzitter van de Stichting KUBES; Janine Delver volgt hem op.

Leendert blijft overigens lid van het Algemeen Bestuur als Coördinator Exposities.


Een grondige bezinning op de financiële situatie van KUBES bracht ons tot de conclusie dat we er niet onderuit konden om onze minimumdonatie met ingang van 1 januari 2004 te verhogen tot tien euro.

De oplopende kosten van de productie en verzending van de twee KUBES-Nieuwsbrieven, in het bijzonder de aanmaak van de aangepaste leesvormen, maakten deze verhoging noodzakelijk.


Vierden we in 1999 ons tienjarig bestaan o.a. met een culturele weekendexcursie naar Brussel, in 2003 gingen we naar Antwerpen! Begeleider Tom Tamse - zie 1.2.3 - schreef daar een prachtig gedicht over.

Ook vond in dit jaar ons 15e beeldhouwweekend plaats, dit jaar voor het laatst onder algehele leiding van de man van het eerste uur: Peter Willem Dekkers. Peter Willem stond aan de wieg van het KUBES-initiatief en is ons alle jaren - ook als lid van het bestuur! - trouw gebleven.

De groei en kwalitatieve ontwikkeling die Stichting KUBES in de afgelopen 15 jaar heeft doorgemaakt zijn zonder de inzet van Peter Willem en zijn assistenten ondenkbaar.
2004
Een belangrijke ontwikkeling in dit jaar is een keuze voor een klein, krachtdadig bestuur dat op meer afstand van werkgroepen en commissie gaat besturen. Johan Gramser droeg de taken van het aanmeldingssecretariaat over aan een nieuwe vrijwilligster; Annemieke Baas.
Een belangrijke aanwinst voor Stichting KUBES, want zij ontpopte zich al snel tot trekker van nieuwe projecten! Het meest in het oog en oor springende project was de bijzondere catalogus bij de dubbelexpositie in Kampen; gedichten geïnspireerd op sculpturen en schilderijen, uitgebracht op Cd.
Andere nieuwe initiatieven in dit jaar waren de weekendworkshop Toneel, de workshop Dans, de vakantiecursus beeldhouwen in Frankrijk (zie impressie van Angelique ten Holter onder 2.5.1) en een workshop Verhalen vertellen. (zie impressie van Roland Grangé onder 2.4.1.).
De opvolger van Peter Willem Dekkers, Ruud Schrijvershof, trad voor het eerst aan. De eerste ervaringen beloven veel voor de toekomst.
Ons culturele weekend ging dit jaar naar Aken, een verslag van Wim Reuselaars vindt u onder 1.3.2.
Een opmerkelijk adviesproject was de totstandkoming n de audiotour op Daisy in een aantal Haagse musea, een initiatief van de Lions Club Den Haag.

2005
De centrale vraag van het bestuur dit jaar was: hoe kunnen we blijven voldoen aan de enorme belangstelling voor ons activiteitenprogramma, gezien de beperkte menskracht en financiële middelen.

Vermeldenswaardige activiteiten dit jaar waren de deelname van een aantal KUBES-kunstenaars aan de jubileumexpositie "De ontmoeting" in de Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht en de culturele weekendexcursie naar Brugge.2006
Naast een intensief excursieprogramma waarin een aantal historische steden in Nederland werden aangedaan zoals Amersfoort, Bergen op Zoom, Deventer en Roermond stond in ons traditionele culturele weekend de zeer historische en ook voor onze geschiedenis zo belangrijke stad Münster centraal.

Tijdens een door VISIO georganiseerd internationaal symposium over de specifieke communicatieproblemen van doofblinden werd Stichting KUBES in de gelegenheid gesteld om een aantal workshops te verzorgen en een expositie in te richten. Dit symposium was voor alle partijen een indrukwekkende belevenis, zie ook 3.7.


Terugkijkend op de afgelopen vijf jaar menen wij te mogen constateren dat de belangstelling voor de activiteiten van Stichting KUBES nog steeds groeiende is en - gevoed door dat enthousiasme - steeds nieuwe ideeën tot ontwikkeling komen.
Namens het Bestuur van Stichting KUBES

Arend H. Knot

Zeist, december 2007


Hoofdstuk 1 Excursies

Stichting KUBES heeft de afgelopen jaren wel bewezen zeer sterk te zijn in het organiseren van kunstzinnige en culturele excursies, zowel dagexcursies als culturele weekenden.


Over belangstelling voor deze excursies mag Stichting KUBES niet klagen; voor diverse excursies moesten we mensen teleurstellen of op de wachtlijst plaatsen, omdat alle excursies altijd zijn volgeboekt en soms overboekt, en dit ondanks dat vele deelnemers een lange reis moeten maken, alvorens zij op het verzamelpunt zijn.
Evenals vorige jaren werden maandelijks excursies georganiseerd, enkele maanden zelfs twee excursies. De werkgroep streeft steeds naar een zo gevarieerd mogelijk programma.

Naast een aantal nieuwe bestemmingen zijn ook enkele eerdere succesnummers weer in het programma opgenomen. Voor één excursie, die naar Pampus, is zelfs een aantal maanden later een tweede excursie ingelast. De excursie naar de Stopera werd maar liefst drie maal "overschreven" en werd verdeeld over twee dagen door drie groepen bezocht.


Bij de excursie naar het Rietveld Schröderhuis en het Museum Naturalis werd op één dag met enkele groepen na elkaar gewerkt. Ook voor de diverse culturele weekenden naar Antwerpen, Aken, Brugge en Münster was er zoveel belangstelling dat enkele personen helaas niet mee konden.

De stadswandelingen c.q. dagexcursies naar diverse historische steden waren een groot succes, ondanks de aanvankelijke reserves in verband met de geringe "aanraakmogelijkheden".


Op de volgende bladzijden treft u een chronologisch overzicht aan van alle excursies over de afgelopen vijf jaar, evenals een aantal impressies aan de hand van deelnemers.

AdvertentieVe-Ka Industrie Keramische Grondstoffen b.v.

Specialist in pottenbakkersmaterialen, speksteen en toebehoren.


Industrieweg 7a, 6621 BD Dreumel

Telefoon 0487 571667

Fax 0487 572764

E-mail info@ve-ka.nl

Web http://www.ve-ka.nl/

1.1 Overzicht excursies en deelnemersaantallen over 2002

Onder begeleiders wordt verstaan; KUBES- en/of persoonlijk begeleiders en excursieleider(s)

In 2002 is het volgende excursieprogramma gerealiseerd:

17 Gedistilleerd museum en Nationaal Coöperatie Museum / Schiedam

26-01-2002 50 deelnemers inclusief 20 begeleiders
18 Nederlands keramiek vanaf de Jugendstil

18-02-2002 Singer Museum / Laren

34 deelnemers inclusief 13 begeleiders
19 Stadhuis en stadswandeling / Utrecht

23-03-2002 40 deelnemers inclusief 17 begeleiders


20 Muiderslot / Muiden

20-04-2002 49 deelnemers inclusief 19 begeleiders


21 KUBES-expositie "De kunst van het anders zien VI"

12-05-2002 Museum Dorestad, Wijk bij Duurstede.

Deze excursie is bij gebrek aan voldoende belangstelling komen te vervallen
22 Culturele Weekendexcursie / Zeeland

01/02-06-2002 39 deelnemers inclusief 18 begeleiders

Zie impressie van Rinus Rijk onder 1.1.2
23 Openluchtmuseum / Arnhem

22-06-2002 19 deelnemers inclusief 8 begeleiders


24 Beeldentuin "De Hullu" / Gees

14-07-2002 15 deelnemers inclusief 7 begeleiders


BHW14 14e Beeldhouwweekend / Beek - Ubbergen

16/18-08-2002 9 deelnemers

Zie ook hoofdstuk 2.1
25 Schokland

31-08-2002 23 deelnemers inclusief 11 begeleiders


26 Stadswandeling en bezoek stadsboerderij / Kampen

05-10-2002 16 deelnemers inclusief 6 begeleiders


27 Museum "Het Valkhof" / Nijmegen

09-11-2002 32 deelnemers inclusief 13 begeleiders


28 Tweede Kamer en Ridderzaal / Den Haag

03-12-2002 29 deelnemers inclusief 14 begeleiders


1.1.1 Korte evaluatie over het jaar 2002

Ad 18 Nederlands keramiek vanaf de Jugendstil in het Singer Museum te Laren.


Ook al geven wij als Stichting KUBES er de voorkeur aan om binnen de normale openingstijden op museumbezoek te gaan, is deze op de maandag, de dag waarop het museum gesloten is, in beslotenheid een heel gedenkwaardige geworden.

Met een selectie uit de prachtige Spijker-collectie Nederlands keramiek, mochten wij tastenderwijs, "schoorhandend" kennismaken.

Een zeer geslaagde excursie en voor herhaling vatbaar.

Ad 19 Bezoek Stadhuis en aansluitend een stadswandeling in Utrecht.


De excursie naar het verbouwde Utrechtse Stadhuis met aansluitend een stadswandeling door de oude binnenstad is zeker vermeldenswaard.

Op initiatief van de Gemeente Utrecht werd - in samenspraak met Stichting KUBES - gezocht naar mogelijkheden om dit stadhuis toegankelijk te maken voor bezoekers met een visuele beperking. Dit leidde tot deze speciale excursie, waarbij informatie over het stadhuis in zowel grootletter als in braille beschikbaar was. De Spaanse architect Enric Miralles is er in onze beleving uitstekend in geslaagd om nieuwbouw op een verrassende en ook voor ons beleefbare manier te verbinden met het oude stadhuis.

Ad 26 Stadswandeling en bezoek stadsboerderij te Kampen.
Ook excursie 26 is in onze ogen een geslaagde poging om de speciale sfeer van een Hanzestad tot leven te brengen. Dit bezoek kwam tot stand door een tip en bemiddeling van Henk Siebelt, een enthousiast KUBES-deelnemer uit Kampen.

Ad 27 Bezoek museum Het Valkhof te Nijmegen.
Tot slot zal de excursie naar het kunstmuseum "Het Valkhof" in Nijmegen ons nog lang heugen. Met een eerste, grote overzichtstentoonstelling bracht dit museum een eerbetoon aan beeldhouwer David Vandekop (1937- 1994). De titel van deze tentoonstelling "Oogtastvorm" bracht ons al in verleiding. Meer dan veertig werken in staal, brons, hout, steen en klei waren voor onze deelnemers - zonder enig beletsel - volledig te beleven.
1.1.2. Impressie deelnemer weekendexcursie naar Zeeland 2002

Ad 22 Culturele Weekendexcursie Zeeland

Door Rinus Rijk
Met KUBES naar Zeeland 1 en 2 juni 2002.
KUBES was me niet onbekend. Vanuit de stuurgroep van CUMULUS kende ik enkele bestuursleden en al enkele jaren las ik met belangstelling alle publicaties in de bladen, maar het had me nog niet geïnspireerd om zelf eens mee te gaan, totdat het weekend naar Zeeland werd aangekondigd.
Een beetje uit nostalgie, omdat ik zelf een geboren Zeeuw ben die overigens al zestig jaar in Grave woont en aangespoord door een vriend uit Nijmegen die ook meeging, gaf ik me op, met de verwachting, ik zie wel wat me overkomt.

Van de deelnemerslijst kende ik bijna niemand, maar al op het station Utrecht op de heenreis trof ik wat mensen, die me meteen in hun gesprek opnamen. Al in de bus die ons van Rotterdam naar Neeltje Jans en verder naar Middelburg zou voeren, trof me de gemoedelijke sfeer en het gevoel dat iedereen er zin in had met elkaar dit weekend op te trekken. Naarmate het weekend vorderde mocht ik ervaren dat ik met een stel nieuwe vrienden op stap was, die naast de uitstekend verzorgde excursies er ook zin in hadden er een gezellig weekend van te maken. Het eerste bezoek gold het eiland Neeltje Jans. Na een videofilm over de geschiedenis van de waterbeheersing, de watersnoodramp in 1953 en het tot stand komen van de Deltawerken, kregen we de gelegenheid onder leiding van een gids door het inwendige van een peiler te lopen, waar aan de hand van maquettes een goed beeld van de werkelijke grootte werd gegeven.


In het Walcherense Meliskerke wachtte men ons op met koffie en de bekende Zeeuwse bolus, gevolgd door een zeer warme ruimte waar de zijderups werd gekweekt en wij alles te horen kregen over het winnen van zijde en de vervaardiging van zijde producten.

In Middelburg werden we na een korte opfrissing op de hotelkamer verrast door enkele paardentrams die ons door het centrum van Middelburg naar een gezellig restaurant voerden voor het diner.

Maar die verrassing werd nog groter toen wij daarna terechtkwamen in een bejaardenhuis waar een Zeeuwse dansgroep voor ons optrad. Het was niet zozeer het optreden dat boeide maar vooral omdat er volop gelegenheid werd gegeven de diverse Zeeuwse klederdrachten zowel voor mannen als vrouwen tot in details te bewonderen. De zondagmorgen werd doorgebracht in Miniatuur Walcheren (Een soort Madurodam, maar dan specifiek gericht op Zeeuwse bouwwerken). Het gaf een goede indruk van de vele dorpjes en gebouwen van Walcheren, waarvan de meesten betast konden worden. Na een goed verzorgde warme lunch in de namiddag een rondwandeling door Middelburg en een bezoek aan het stadhuis. De gidsen waren goed op hun taak voorbereid, waardoor ook de blinden een goede voorstelling kregen van de rijke historie van deze oude stad.

Met wat weemoed zit je dan alweer veel te vlug in de trein naar huis.

Vol indrukken van dit goed geslaagde weekend, dat vol zat van activiteit, maar toch ook rust uitstraalde. Dit heeft zeker te maken met de zeer goede voorbereiding van dit weekend waardoor alles op schema verliep en alles tot in de puntjes was geregeld. Daarom alle lof aan Bob Middelburg die zich hiervoor heeft ingezet.

Zoals ik al in het begin opmerkte, de fijne sfeer en de goede organisatie hebben dit weekend voor mij tot een onvergetelijk gebeuren gemaakt. Ik heb er aardige mensen en zeer zeker ook heel goede en zorgzame begeleiders leren kennen.


Uit enthousiasme heb ik al aan een van de organisatoren gezegd, me nu alvast in te willen schrijven voor het weekend 2003 ongeacht waar ze heen zullen gaan. KUBES bewijst hiermee duidelijk in een behoefte te voorzien om een grote groep visueel gehandicapten een goede en culturele ontspanning te bieden.
Rinus Rijk.
1.2 Overzicht excursies en deelnemersaantallen over 2003

Onder begeleiders wordt verstaan; KUBES- en/of persoonlijk begeleiders en excursieleider(s)

In 2003 is het volgende excursieprogramma gerealiseerd:

29 Rietveld Schröderhuis / Utrecht

17-01-2003 29 deelnemers inclusief 13 begeleiders
30 Kijk- en Luistermuseum / Bennekom

15-02-2003 31 deelnemers inclusief 13 begeleiders


31 Natuurhistorisch Volkenkundig Museum / Oudenbosch

29-03-2003 20 deelnemers inclusief 6 begeleiders

Zie impressie van Riet Brusselaars onder 1.2.2
32 Forteiland Pampus / Stelling van Amsterdam

26-04-2003 29 deelnemers inclusief 13 begeleiders

Is wegens overboeking in september nog eens herhaald.
32a Extra ingelaste excursie Forteiland Pampus / Stelling van Amsterdam

13-09-2003 24 deelnemers inclusief 11 begeleiders


33 Culturele weekendexcursie Antwerpen

24/25-05-2003 38 deelnemers inclusief 16 begeleiders

Zie impressie van Ton Tamse onder 1.2.3
34 Stadswandeling / Rondleiding Sint Janskathedraal / ’s-Hertogenbosch

14-06-2003 26 deelnemers inclusief 11 begeleiders


35 Galerie en beeldentuin "Wildevuur"/ Hooghalen

12-07-2003 22 deelnemers inclusief 9 begeleiders


BHW15 15e Beeldhouwweekend / Beek - Ubbergen

15/17-08-2003 10 deelnemers

Zie ook hoofdstuk 2.1
36 Jubileumexpositie "De kunst van het anders zien VII"

02-08-2003 Pulchri Studio te Den Haag 2003

Tevens bezoek aan de buitenexpositie "Den Haag sculptuur 2003"

32 deelnemers inclusief 12 begeleiders


37 Museum Historische Groenteveiling / Broek op Langendijk

30-08-2003 19 deelnemers inclusief 8 begeleiders


38 Museum Beelden aan Zee / Scheveningen

27-09-2003 12 deelnemers inclusief 5 begeleiders


39 "De visserij" / Elburg

25-10-2003 Botterwerkplaats / Visafslag / Palingrokerij / Gemeentemuseum Elburg

30 deelnemers inclusief 14 begeleiders
40 Museum Naturalis / Leiden

21-11-2003 49 deelnemers inclusief 22 begeleiders


41 Tweede Kamer en Ridderzaal / Den Haag

09-12-2003 39 deelnemers inclusief 16 begeleiders

Zie verslag van José Kwakkel onder 1.2.4
1.2.1 Korte evaluatie over het jaar 2003

Ad 29 Rietveld Schröderhuis te Utrecht.


Ook dit jaar bezochten we opnieuw het bijzondere Rietveld Schröderhuis, de plek van onze eerste KUBES-excursie. Dit jaar had dit bezoek ons iets extra's te bieden, omdat een tweede woning van de hand van Gerrit Rietveld bezocht werd.

Ad 40 Museum Naturalis in Leiden


De excursie naar museum Naturalis is vermeldenswaard door het grote aantal gegadigden, die door het alerte reageren van onze aanmeldingssecretaris allen konden worden bediend.

Ook de museummedewerkers verdienen een groot compliment, omdat zowel de rondleiding van drie groepen, als de hands-on sessie uitstekend waren voorbereid.

Als voorbeeld van een excursie, onderstaand krantenartikel, 2002.

"Kijken met je handen in het museum Oudenbosch".


Blinden en slechtzienden nemen een "kijkje" in het Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum in Oudenbosch. "Ik voel de snavel, de kop en hoe dat alles aan zijn lijf zit. Zo vorm ik een totaalbeeld van de vogel. Hier, wil jij even kijken? ".

We drukken het onze kinderen op het hart: "in het museum blijf je overal van af. Je kijkt met je handen in je zakken". Verbazing is er deze zaterdag alom in het Natuurhistorisch en Volkenkundig museum van Oudenbosch waar een groep volwassenen zo'n beetje alle kunstwerken gewoon uitgebreid door de handen laat gaan. "We kijken echt alleen maar", lacht Joke Smits. Smits is coördinatrice van de Stichting KUBES, wat staat voor kunst en cultuur voor blinden en slechtzienden.

Met regelmaat organiseert de stichting uitstapjes naar musea voor mensen met een visuele handicap. Voelen "Kijken is voor ons voelen, wij kijken met onze handen. Voor zienden is het misschien moeilijk te begrijpen maar blinden houden ook enorm veel van kunst", legt Smits uit. Smits is sinds haar geboorte al blind. In de loop der jaren heeft ze geleerd hoe ze moet kijken met haar handen. "Iemand die kan zien overziet eerst het geheel en gaat vervolgens op zoek naar het detail. Bij ons werkt het precies andersom." Ze demonstreert het aan de hand van een opgezette vogel die ze ter hand neemt. "Ik voel de pootjes en de nagels, de snavel, de kop en hoe dat alles aan zijn lijf zit. Zo vorm ik een totaalbeeld van het dier. Hier, wil jij even kijken?" vraagt ze aan haar medebezoekster en vervolgens lachend: "dat realiseer ik me nog te weinig dat voor jullie zienden wat raar moet overkomen als twee blinden tegen elkaar zeggen "moet je hier eens kijken". Voor het Oudenbosche museum is het de eerste keer dat het een groep blinden op bezoek heeft. Educatief medewerker Hans Tak vindt het een groot succes. "We hebben via de blindenbibliotheek informatiebordjes in braille laten maken en verschillende objecten die het voelen waard zijn uit de vitrinekasten gehaald." Zo kunnen de bezoekers het verschil tussen nacht- en dagstootvogels voelen in de stand van de ogen, bevedering van de poten en de veerstructuur. De mol en de egel zijn ook even uit hun holletjes gehaald zodat het verschil in haarinplant te voelen is. Tak: "Wat we ons vooraf niet gerealiseerd hebben is dat de vlinderkasten uitermate populair zijn. Er is een aantal bezoekers dat vroeger nog kon zien en door de teksten bij de vlinders, weer beelden kan oproepen. Bovendien kunnen de slechtzienden de kleuren nog onderscheiden. Smits hoopt dat nog veel meer musea in Nederland hen de mogelijkheid willen bieden te komen kijken. "Niet alle musea zijn er even happig op ons te ontvangen. Ze realiseren zich nog te weinig dat blinden kunnen voelen zonder zaken te beschadigen. Bovendien moeten het natuurlijk wel musea zijn waar voor ons iets te zien valt. Of moet ik zeggen iets te voelen valt?"

1.2.2. Impressie deelnemer excursie Oudenbosch 2003

Ad 31 Excursie Oudenbosch 29 maart 2003

Door Riet Brusselaars
Hoeveel eieren passen er in een schoenendoos?

Deze vraag kregen de deelnemers aan de KUBES-excursie voorgelegd in het natuurhistorisch en volkenkundig museum te Oudenbosch. honderd, riep de één, ik houd het bij 50, deed een ander een gooi. De hilariteit was groot toen bleek dat het niet om kippe- maar om struisvogeleieren ging. Door middel van dit raadspelletje wilde Hans Tak - onze gastheer van die dag - illustreren dat men vaak uitgaat van vaste verwachtingspatronen. Hoe zouden blinden en slechtzienden voorwerpen ervaren en hoe denkt een goedziende dat een blinde een voorwerp ervaart. Heel interessante vragen dus voor een ontdekkingstocht. Stichting KUBES had een excursie georganiseerd naar het natuurhistorisch en volkenkundig museum te Oudenbosch.


Een telefoongesprek met de heer Tak over iets anders was voor hem aanleiding mij uit te nodigen om kennis met dit museum te maken en die kennis aan u over te brengen.
Op de ochtend van 29 maart 2003 ben ik vroeg aanwezig zodat er even tijd is voor een persoonlijke ontmoeting.
Toegankelijkheid.

Het is een klein museum dat geheel wordt gerund door vrijwilligers. Er is weinig geld voor het doen van dure aanpassingen maar zoals later deze dag terecht wordt opgemerkt: Als je welkom bent, is het niet zo belangrijk dat alles van braille wordt voorzien." Bij binnenkomst neemt Hans mijn arm alsof hij nooit anders heeft gedaan en wijst mij de hal. Er hangen kapstokken, zoals je die ook wel op scholen ziet. De haken zitten naar binnen zodat je je niet kunt bezeren. Er is een rolstoellift, de drempels ontbreken, er is veel lichtinval en voor de gelegenheid zijn op diverse plaatsen zowaar braillekaartjes aangebracht. Ik vraag of men in geval van een visuele handicap ook een beroep kan doen op een stukje begeleiding. Dat kan, mits dit vooraf wordt afgesproken. Gaandeweg krijgt de heer Tak nog wat adviezen om de toegankelijkheid voor onze doelgroep te verbeteren zoals het gebruik van walkmans met gesproken teksten.


Hans Tak wordt voor deze tocht bijgestaan door drie vrijwilligers van het museum. Rond kwart voor elf verzamelt de groep zich voor een bakske koffie met cake. De vrijwilligers van het museum hebben alle moeite gedaan om onze groep te ontvangen. Bij het NS-station in Oudenbosch stonden zij klaar om de groep naar het museum te begeleiden. Na de koffie en de huishoudelijke mededelingen werd er een klankbeeld vertoond dat een overzicht geeft van hetgeen er in het museum te doen is. Vervolgens werd de groep in tweeën gesplitst. Boven zijn veel opgezette dieren te bekijken. Een groot aantal voorwerpen kon worden aangeraakt en Hans wist er het nodige over te vertellen. Sommige zaken kunnen niet worden aangeraakt omdat ze door ouderdom zo broos zijn geworden dat ze bijna uit elkaar vallen.

Op een gegeven moment kreeg ik een mol in handen gedrukt. Ik had altijd gedacht dat die beesten veel groter waren. Grappig genoeg blijkt een andere bezoekster - net als ik jeugdblind - dezelfde ervaring te hebben. Na de lunch werd er gewisseld. Beneden zijn vitrines met onder meer fossielen en Afrikaanse voorwerpen te bekijken.

Voordat we het wisten was het weer 14.30 uur en liep de excursie ten einde. Het moge duidelijk zijn dat zowel de mensen van het museum, als KUBES weer veel inspanningen hebben geleverd om de natuur een stukje dichter bij ons te brengen.
Hartelijk dank,
Riet Brusselaars

1.2.3 Impressie deelnemer weekendexcursie Antwerpen 2003

Ad 33 Culturele weekendexcursie Antwerpen

Door Ton Tamse

In het weekend van zaterdag 24 en zondag 25 mei 2003 hebben we met een groep enthousiaste deelnemers van een culturele weekendexcursie in Antwerpen genoten.

Op de terugreis heeft onze vrijwillig begeleider Ton Tamse de pen ter hand genomen en "eventjes" dit lofdicht op de organisator van deze excursie Bob Middelburg geschreven en voorgedragen…….

Aan Bob
Een weekend weg vraagt nauwgezette leiding,

organiseren, schrijven, bellen en veel zorg.

Voor een méér dan gedegen voorbereiding,

staat nu Bob Middelburg bij KUBES borg.
Hoe komt ie aan die prachtige ideeën.

Een "Hexenketel" kom je in terecht.

En daar maakt ons, om beurten diep tevreeën,

een troubadour en een stamppotgerecht.


En van de start tot aan het huiswaarts keren,

in het museum, beeldentuin of kerk.

Hij zorgt dat het programma blijft marcheren,

niets in de soep loopt, kortom "ijzersterk".


Want immer waakzaam gaan zijn blauwe ogen,

"is van 't gezelschap niemand blijven staan?

Is Arend er of is die weer gevlogen?

Nee, ’t klopt, we zijn er, dus we kunnen gaan".


De koffie is nog nauwelijks ingeschonken,

de croque-monsieur is ook nog lang niet op,

het laatste slokje bier nét opgedronken,

of "mensen, tijd!", horen we weer van Bob.


Hij vindt voor ons een luxe onderkomen,

de fraaiste bussen staan steeds voor ons klaar.

Waarin we zo ontspannen zitten bomen.

en dan al uitzien naar het volgend jaar.


Voor al die zorgen met zó veel precisie,

zó uitgekiend, secuur als een chirurg.

Met zoveel aandacht en zo veel ambitie,

ons petje af, bedankt Bob Middelburg.

De reizigers van Handwerpen.

1.2.4 Impressie deelnemer excursie Tweede Kamer Den Haag 2003

Ad 41 Excursie naar Binnenhof, Tweede Kamer op 9 december 2003

Door José Kwakkel.
Op dinsdag 9 december vond de jaarlijkse excursie plaats naar de Tweede Kamer. Dit was voor mij de eerste excursie die ik met KUBUS gemaakt heb. Ik vond het een geslaagde dag. Ik geef nu in een verslag weer hoe de dag was verlopen.
Omstreeks half elf vertrokken wij te voet naar de Tweede Kamer. Op de bestemming aangekomen, maakten wij kennis met onze gids Petra.

Het eerste bezoek met het Binnenhof was een videofilm. In de film werd de geschiedenis weergegeven hoe het Binnenhof is ontstaan.


Na de film gingen wij met Petra naar de Eerste Kamer. Dit was heel oud. Na dit bezoek gingen wij naar de Ridderzaal. Ik vond het een hele leuke ervaring dat ik de troon van Koningin Beatrix heb gevoeld. Deze voelde heel zacht aan. De Ridderzaal zelf is ook heel groot en hoog. Petra vertelde ons dat in de hele zaal aan de muur de wapens hangen van elke provincie.

Aan het plafond hangen een soort oortjes. Deze oortjes zijn nog van de tijd van de Middeleeuwen. Ze noemen deze oortjes luistervinken. De Ridderzaal werd in die tijd gebruikt voor het gerecht.


Na het bezoek van de Ridderzaal mochten wij een blik werpen in de Tweede Kamer. Dit is een heel modern gebouw. Voordat onze groep naar binnen kon, moesten wij onze jassen en tassen opbergen in kluisjes. Dit is uit veiligheidsoverwegingen. Het grappige in dit gebouw vind ik de roltrap. Er loopt een roltrap door het hele gebouw maar stopt niet op de eerste etage. Op deze etage bevinden zich de kamers van de ministers en de anderen van de regering. Ik werd met een paar anderen met de lift naar de Tweede etage gebracht, want ik ben een trotse bezitter van een geleidehond.
Op deze verdieping aangekomen, zagen wij hoe de Tweede Kamer er uitziet. Het leukste van dit bezoek vond ik dat per toeval Erica Terpstra aanwezig was. Er werd door één van onze begeleiders een vraaggesteld aan onze gids Petra, maar opeens ging Erica spontaan de vraag beantwoorden. Dit vonden wij allemaal super. Ook vertelde zij nog meer over de Tweede Kamer. Na deze uitleg konden wij op ons gemak de zaal bekijken. In de middag zouden wij nog het vragenuurtje meemaken op de openbare tribunes.
Na deze rondleiding was het al weer lunch tijd. Na het nuttigen van de broodjes maakte ik voor het eerst kennis met het bekende vragen uurtje. Dit vragen uurtje vindt plaats op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Tijdens dit uurtje mogen de ministers vragen beantwoorden van andere regeringsleden. Ook tijdens dit uurtje mag er publiek aanwezig zijn. Ik vond het heel leuk om mee te maken. Deze middag liep het uurtje anders want eerst werd er aandacht geschonken aan de het nieuwe prinsesje Amalia. Ook werd er een afscheidsbrief van Erica Terpstra voorgelezen. Na deze twee onderdelen was er nog wel wat ruimte over voor het stellen van vragen.
De dag was toen ten einde gekomen en iedereen ging weer huiswaarts. Ik vond het een geslaagde dag, maar alleen de tijd dat je kon lunchen was erg kort.
Ik moest ook nog rekening houden met het uitlaten van mijn geleidehond. Ik ga zeker met meer excursies mee.

Ik vond de begeleiding ook super.

Groetjes van José Kwakkel
1.3 Overzicht excursies en deelnemersaantallen over 2004

Onder begeleiders wordt verstaan; KUBES- en/of persoonlijk begeleiders en excursieleider(s)

In 2004 is het volgende excursieprogramma gerealiseerd:

42 Madame Tussauds / Amsterdam

23-01-2004 25 deelnemers inclusief 12 begeleiders
43 Stadsbrouwerij "De Drie Ringen" / Amersfoort

21-02-2004 24 deelnemers inclusief 10 begeleiders


Toneelweekend / Loo Erf Apeldoorn

28/29-02-2004 15 deelnemers inclusief 3 begeleiders


44 Schoen- en ledermuseum / Waalwijk

20-03-2004 25 deelnemers inclusief 13 begeleiders


Workshop Primitieve Dans / De Vlasborch / Vught

27-03-2004 13 deelnemers inclusief 1 begeleider


45 Choroi Muziekinstrumenten / Schoorl

22-04-2004 26 deelnemers inclusief 9 begeleiders


46 Bataviawerf / Lelystad

14-05-2004 25 deelnemers inclusief 12 begeleiders


47 Bezoek dubbelexpositie

26-06-2004 "De kunst van het anders zien VIII"

en

"Water - Dichter bij het Beeld" / Kampen31 deelnemers inclusief 13 begeleiders
48 Beeldentuin "Interart"/ Heeswijk - Dinther

24-07-2004 31 deelnemers inclusief 11 begeleiders


49 Stadswandeling door "De Jordaan" / Amsterdam

21-08-2004 45 deelnemers inclusief 21 begeleiders


50 Culturele weekendexcursie Aken

11/12-09-2004 43 deelnemers inclusief 19 begeleiders

Zie verslag van Wim Reuselaars onder 1.3.2
BHW16 16e Beeldhouwweekend / Beek - Ubbergen

17/19-09-2004 16 deelnemers

Zie ook hoofdstuk 2.1
51 Galerie en Beeldentuin Park Klein Engendaal / Soest

25-09-2004 23 deelnemers inclusief 9 begeleiders


52 Slot Loevestein / Poederoijen

02-10-2004 35 deelnemers inclusief 16 begeleiders


53 Zee- en Havenmuseum / IJmuiden

13-11-2004 28 deelnemers inclusief 12 begeleiders


54 Museum Beelden aan Zee / Scheveningen

11-12-2004 33 deelnemers inclusief 17 begeleiders


1.3.1 Korte evaluatie over het jaar 2004

Ad 42 Madame Tussauds Amsterdam.


Een excursie naar Madame Tussauds stond al jaren op het verlanglijstje van Stichting KUBES, maar leek - gezien de kwetsbaarheid van de wassen beelden - onhaalbaar. Het in samenwerking met Madame Tussauds geplande voorbezoek en proefexcursie door één blind en één slechtziend persoon "opende de ogen" van de medewerkers aldaar.

In januari 2004 genoten 25 deelnemers - met begeleiding - van een fantastisch excursie, waar ook door Madame Tussauds met veel genoegen en tevredenheid op werd teruggekeken.


Ad 45 Choroi Muziekinstrumenten te Schoorl.


In april 2004 bezocht Stichting KUBES - ondanks de gecompliceerde reis - Choroi Muziekinstrumenten in Schoorl.

Choroi werd in het begin van de jaren zestig gestart door een aantal musici, pedagogen en therapeuten, die samen naar nieuwe klanken en methoden zochten om het muziek beleven te verrijken en het speelplezier te stimuleren.

Gezamenlijk namen we daar - actief - aan een workshop muziek deel, hetgeen tot verrassende klanken leidde. Na de voortreffelijke lunch brachten we nog een bezoek aan de werkplaatsen, en kregen de mogelijkheid om het Choroi winkeltje te bezoeken en daar kunstnijverheidsartikelen te kopen.
Een excursie waar "muziek in zat".

Ad 47 "De kunst van het anders zien VIII" en "Water - Dichter bij het Beeld"


Ook de KUBES-excursie naar de dubbelexpositie "De kunst van het anders zien VIII" en "Water - Dichter bij het Beeld" in Kampen was zeer geslaagd.

Speciaal was dat na de gezamenlijke lunch enkele beeldend kunstenaars over hun werkwijze vertelden en enkele dichters, gedichten - geïnspireerd op de aanwezige kunstwerken - declameerden.


1.3.2 Impressie deelnemer weekendexcursie Aken 2004

Ad 50 Impressie Culturele weekendexcursie Aken, 11/12 september 2004

Door Wim Reuselaars
Rond het middaguur stapten we na een "op rolletjes" verlopen reis bij de Elisenbrunnen uit de bus. Ondanks de sombere voorspellingen was het heerlijk weer en na de lunch konden we nog even in het nabij gelegen park vertoeven voordat de rondleiding in de Dom begon. Overal waar we kwamen, waren Nederlands sprekende gidsen geregeld. Prima!

Karel de Grote, die de laatste twintig jaar van zijn leven in Aken heeft gewoond (vanwege de warme bronnen), heeft de dertig meter hoge dom laten bouwen rond 800 na Christus. Op de eerste verdieping staat zijn troon, een imposant bouwsel van hardsteen en marmer, waarbij onder de eigenlijke zetel vier zuiltjes staan in de vorm van stoelpoten, waar je in gebukte houding onderdoor kunt kruipen. Aken was een pelgrimsstad en die pelgrims wilden/moesten onder die zetel door. Dat kun je goed voelen, want tot een bepaalde hoogte zijn de zuiltjes helemaal glad geschuurd. "Arme drommels" denk ik dan, maar met de opvattingen van nu.

Karel ligt er ook begraven, althans zijn gebeente rust in een schrijn op zuilen zo"n twee meter boven de grond. In plaats van de gebruikelijke twaalf apostelen staan hier op de zijkanten zestien wereldlijke grootheden afgebeeld! Het eeuwige conflict tussen kerk en staat.
Even buiten de binnenstad is het Ludwig Forum, centrum voor moderne kunst, waar wij door enthousiaste gidsen over de expositie werden rondgeleid. Al gauw zat ik op mijn knieën bij een soort lange loper van door rivieren en beken rondgeslepen witmarmeren stenen, waarmee de kunstenaar de lieflijkheid van het Italiaanse landschap tot uitdrukking heeft willen brengen, zulks in tegenstelling tot de puntige opstelling van leisteenbrokken, die de hoekigheid van Engeland moet symboliseren.

Een enorm kunstwerk (Brandenburger Tor), dat de tegenstelling tussen BRD en DDR tot onderwerp had, was mij te machtig en ik heb mij verder beperkt tot kleinere opstellingen. Vijf identieke poppen, waarvan alleen het gezicht anders was, een dubbele cirkel met binnenin kolen en buitenom witte stenen, vijf mozaïeken, oplopend van 4 tot 4 tot de vijfde macht.

Een interessante expositie, maar wel moeilijk als je helemaal niets ziet.
In ons vlakbij gelegen hotel hadden we nog even gelegenheid om ons op te frissen voordat we weer vertrokken naar de Innerstadt voor een werkelijk perfect diner in restaurant Elisenbrunnen. Een gezellige avond in een sfeervolle ambiance, opgeluisterd met grappige muziek, waaraan ook enkele van ons hun bijdrage leverden.
Zondag waren we al voor tienen bij de Elisenbrunnen voor een fikse stadsrondleiding.

In de Romeinse tijd was Aken een militaire badplaats. Overal bij de warme bronnen werden badhuizen gebouwd. Dat is nu wel anders. Het warme water van de bronnen wordt via pijpleidingen afgevoerd naar kuuroorden aan de rand van de stad. Alleen de Elisenbrunnen met zijn heerlijk warm naar zwavel ruikend enigszins vettig water spuit er nog vrolijk op los.

Aken is een stad van driehoekige pleinen en fonteinen, maar dan wel fonteinen met gewoon koud water.
Op het trottoir vlakbij de Elisenbrunnen zijn tien lage fonteintjes die een brede straal schuimen water geven, die "s avonds van onderaf verlicht worden. De fonteinen, veelal brons, zijn geschonken door bedrijven, zoals de vogeltjesfontein, de poppenfontein (de ledematen kun je in een andere stand zetten) en de geldfontein. Bij deze laatste fontein manshoge figuren, een kromgegroeide bedelaar, een dikbuikige rijkaard, en een naar het midden wegvloeiende waterstroom, die symboliseert, dat het geld altijd op dezelfde plaatsen komt.

Zakelijk inzicht kun je de Akenaren trouwens niet ontzeggen. Karel de Grote wilde in een klein plaatsje bij Parijs begraven worden, maar men negeerde dit en begroef hem gewoon in Aken. Dit leverde Aken door de eeuwen heen vele kroningen van Duitse vorsten op. En, Aken staat ook nu nog goed op de kaart met de uitreiking van de Karel de Grote-prijs in hun stadhuis.


Voor het laatste programmaonderdeel keerden we terug naar eigen land.

In de rust van het Limburgse land, vlak onder Maastricht, ligt in het dal van de Jeker Hoeve Nekum. Op de steile zuid-oosthelling van de Louwberg, beschermd tegen de westenwind, heeft men een wijngaard.


Staande in het zonnetje tussen de wijnstokken, waaraan de druiventrossen hingen te rijpen, vertelde een van de eigenaren ons, dat men in 1988 op een klein gedeelte van hun veeteeltbedrijf was begonnen met de wijnbouw, wat men had aangeplant en hoe alles groeit en bloeit. Wat opviel waren de kleine druiven aan de trossen, heel anders dan de consumptiedruiven, die wij in de winkel kopen.

Men werkt voornamelijk met rassen, die geschikt zijn voor witte wijn. Enkele jaren terug is men op kleine schaal begonnen met de Pinaut noir, die geschikt is voor rode wijn. In 2003 kon de Pinot noir voor het eerst geoogst worden.


Nadat we de druivenpers, de vaten waarin het sap moet gisten, de vul- en kurkmachine bekeken hadden, was het tijd voor een hapje en een drankje in het proeflokaal.

De tongen kwamen los over de drie verschillende soorten witte wijn. We proefden:

Een Rivaner 2002, een Auxerrois 2002 en een Rivaner 2003. Heel verschillende smaken, maar wel erg lekker en dat nog wel van eigen bodem.

Tegen vijven klommen we een beetje doezelig in de bus, waar een wakkere chauffeur al klaar zat om aan de terugreis te beginnen.


Een heel geslaagd weekend. Alle KUBES-begeleiders hartelijk dank, in het bijzonder Bob Middelburg, die deze weekendexcursies organiseert en onze reisleider was. Met een knipoog naar het radiospotje over veilig verkeer zou ik willen zeggen:

"Bob links voorin, daar kom je verder mee". Wel bedankt!


Wim Reuselaars

1.4 Overzicht excursies en deelnemersaantallen over 2005

Onder begeleiders wordt verstaan; KUBES- en/of persoonlijk begeleiders en excursieleider(s)

In 2005 is het volgende excursieprogramma gerealiseerd:

55 Een kijkje achter de schermen van het Muziektheater (Stopera) / Amsterdam

12+14-01-2005 80 deelnemers inclusief 38 begeleiders.

Vanwege de enorme belangstelling verdeeld over twee dagen in drie groepen.

12-01-2005 Groep 1 27 deelnemers inclusief 13 begeleiders.

12-01-2005 Groep 2 24 deelnemers inclusief 11 begeleiders.

14-01-2005 Groep 3 29 deelnemers inclusief 14 begeleiders.
56 Museum Aviodrome / Lelystad

26-02-2005 30 deelnemers inclusief 14 begeleiders


57 Bezoek aan "Living Tomorrow" / Amsterdam

26-03-2005 27 deelnemers inclusief 11 begeleiders


58 Bronzen beelden en orgels in Elburg

Beelden van Jits Bakker in Elburg

07-05-2005 23 deelnemers inclusief 11 begeleiders
59 Stadswandeling door de Jordaan / Amsterdam

21-05-2005 30 deelnemers inclusief 14 begeleiders


60 Bezoek aan het Archeon te Alphen aan de Rijn

25-06-2005 26 deelnemers inclusief 12 begeleiders


61 Beeldentuin "Stone Dreams"/ Nederasselt

23-07-2005 35 deelnemers inclusief 16 begeleiders


62 Muziekinstrumentenmuseum Vosbergen te Eelde

18-08-2005 9 deelnemers inclusief 4 begeleiders

Omdat ons aanmeldingssecretariaat - tot één dag voor de excursie - er niet in slaagde contact te krijgen met het museum, werd het doorgaan van deze excursie onzeker. Dit leidde er helaas toe dat slechts de helft van het aantal deelnemers uiteindelijk naar het hoge noorden trok. Toch was de lange reis alleszins de moeite waard.

Zie verslag van Janneke de Groot - Sweers onder 1.4.2


63 Culturele weekendexcursie Brugge

24/25-09-2005 44 deelnemers inclusief 20 begeleiders

Zie verslag van Truus van Amersfoort onder 1.4.3
BHW17 17e Beeldhouwweekend / Beek - Ubbergen

09/11-09-2005 14 deelnemers

Zie ook hoofdstuk 2.1, en zie verslag van Femke Krijger onder 2.1.1
64 Tweede Kamer en Ridderzaal / Den Haag

25-10-2005 23 deelnemers inclusief 11 begeleiders


Verteldag / Bloemendaal

31-10-2005 9 deelnemers

Zie verslag van Roland Grangé onder 2.4.1.
65 Westfries Museum / Hoorn

11-11-2005 25 deelnemers inclusief 10 begeleiders


66 Spoorwegmuseum / Utrecht

10-12-2005 30 deelnemers inclusief 13 begeleiders


1.4.1 Korte evaluatie over het jaar 2005

Ad 55 Een kijkje achter de schermen van het Muziektheater Stopera Amsterdam


De belangstelling voor deze excursie was verrassend groot; uit de reacties van veel deelnemers bleek dat een locatie als deze ook voor onze doelgroep een heel interessante excursie kan opleveren.

Naar ons idee kan bij een volgend bezoek de belevingswaarde nog worden verhoogd door meer lijfelijke waarneming in te bouwen.

Ad 61 Beeldentuin "Stone Dreams"/ Nederasselt
Deze galerie bleek een prima locatie om uitgebreid kennis te maken met de Zimbabwaanse beeldhouwkunst in de diverse soorten serpentijn. Er gingen verschillende beeldjes over de toonbank en sommige mensen kregen van Alice Musara een klein oefenstukje steen mee naar huis.

Ad 66 Spoorwegmuseum / Utrecht


Het vernieuwde spoorwegmuseum trok heel veel belangstelling en kon direct in het programma van 2006 worden herhaald.

De goede voorbereiding, de inzet van de gidsen evenals de vele mogelijkheden die het nieuwe museum biedt zorgen voor echt dagje uit.
1.4.2. Impressie deelnemer Muziekinstrumentenmuseum 2005

Ad 62 Impressie excursie Muziekinstrumentenmuseum "Vosbergen" in Eelde

18 augustus 2005

Door Janneke de Groot - Sweers

Foto's van Margreet Bellés - Knijnenburg en Jacko de Groot.
Op donderdag 18 augustus zijn we al vroeg op pad gegaan om aan de excursie in het museum "Vosbergen" in Eelde deel te nemen. Even zag het er naar uit dat de excursie niet door kon gaan omdat het museum vlak daarvoor telefonisch niet te bereiken was, maar woensdagavond laat is dit toch nog gelukt.

Met een kleinere groep deelnemers dan oorspronkelijk de bedoeling was kwamen we na een lange treinreis aan op station Assen. Snel een kop koffie drinken en dan in de bus stappen op weg naar Eelde. Daar aangekomen volgde er nog een korte wandeling door het bos voordat we bij het museum aan kwamen.


Het museum is gevestigd in een grote villa dat onderdeel is van een groot landgoed waar bij mooi weer heerlijk te wandelen is. Na de gastvrije ontvangst in de tuin met koffie, thee en gebak konden we nog heel even bijkomen en van het zonnetje genieten.
We kregen een rondleiding van ongeveer twee uur door dit muzikale museum, met halverwege nog eens koffie, thee en weer gebak. De verzameling muziekinstrumenten is in 50 jaar opgebouwd door de eigenaar, de heer Verel, die ons enthousiast van alles over de instrumenten vertelde en deze ook liet bekijken en vasthouden.
Het waren voor het merendeel blaasinstrumenten, die we hebben gezien, maar ook het ontstaan van de viool en de eerste draaiorgeltjes is ons niet ontgaan. Om de hele collectie te kunnen bekijken ben je hier zeker wel een dag zoet.

Tegen vijf uur 's middags was het toch echt tijd om afscheid te nemen en op een drafje naar de bus te gaan die ons naar het station in Groningen zou brengen.


Na een hapje gegeten te hebben begon de lange treinreis terug naar huis. Alles bij elkaar was het best wel een vermoeiende dag, maar zeker de moeite waard. Ik had hem dan ook niet willen missen, en hoop dat de thuisblijvers nog eens de kans krijgen om hier heen te gaan.
Bedankt voor deze muzikale en gezellige dag aan degene die deze excursie met zoveel zorg hebben georganiseerd.
Janneke de Groot - Sweers
1.4.3 Impressie deelnemer weekendexcursie Brugge 2005

Ad 63 Impressie culturele weekendexcursie naar Brugge

24 en 25-09-2005.

Door Truus van Amersfoort

Foto's van Theo Kreeftmeijer
Verslag weekend Brugge 24 - 25 september 2005.
Zaterdagmorgen, Breda 10.45 uur. We zijn voor het station verzameld en wandelen naar de dubbeldeks bus, en precies op tijd rijden we Breda uit.
Mark de chauffeur heet ons welkom. Bob Middelburg wenst ons een goed weekend. Het is redelijk weer, er wordt heerlijk bijgepraat. Mieke wijst ons op de stad Antwerpen waar we langs en door rijden. De zon schijnt en dan ....file! Het programma loopt uit, niets aan te doen. De wegen moeten ook in België af en toe gerepareerd worden. Het is 14:00 uur als we de stad Brugge in wandelen.

Even snel een broodje en dan met de gids naar de Onze Lieve Vrouwekerk. Een stukje geschiedenis en dan bewonderen we het beroemde beeld van Michel Angelo en de praalgraven van Karel de Stoute en zijn dochter Maria van Bourgondië.

De groepen worden gewisseld en nu gaan wij naar het St. Janshospitaal. Na de geschiedenis en de kruidentuin worden we rondgeleid door de apotheek. Vijzels, mooie houtenkistjes, kruiken, Delftsblauwe potten, kruidenladen, pleisterkast, voogdengalerij. Wat niet met de handen te zien was maakten de gidsen met hun verhalen ons heel duidelijk.

We gaan naar het rustig gelegen hotel Mirabel om ons even op te frissen. Dan op naar restaurant 't Putje, we schuiven gezellig bij elkaar aan tafel. Tijdens het diner - het eten was lekker - laat het duo Dancanto ons verschillende oude muziekinstrumenten zien en horen. Het typische geluid van o.a. de doedelzak, de draailier en een heel kleine accordeon. Gekleed in Brugse klederdracht uit ca.1890, waarvan de dame haar mutsje zelf van kloskant (stropkant) had voorzien. De instrumenten gaan van hand tot hand en de avond vliegt om.

Zondagmorgen, na een heerlijk ontbijt gaan we in de nog stille stad Brugge met een gids een stadswandeling maken. Het Stadhuis, Burgerlijke Griffie, Belfort, Gruuthusehuis, verschillende tijden en bouwstijlen, de gids beschrijft het perfect, boeiend en grappig. Na koffie en lunchpauze buiten op een terrasje, wandelen we naar het Diamantmuseum. Ook daar een goede uitleg over kloven, zagen, slijpen en het rondgaan van gereedschap en van kunststof vergrote briljanten. Het museum geeft een goed beeld van de vindplaatsen, Brazilië, Namibië, het delven (slaven) en de handel van de ruwe diamanten. Nog één wandeling, nog éénmaal zitten op een terrasje en dan staat de bus klaar en brengt ons naar Breda. We zijn moe, het is stil in de bus, om 19:00 uur nemen we afscheid van elkaar. Het was een leerzaam, gezellig, heerlijk weekend. Dank aan al degenen die hiervoor gezorgd hebben!
Truus van Amersfoort.
1.5 Overzicht excursies en deelnemersaantallen over 2006

Onder begeleiders wordt verstaan; KUBES- en/of persoonlijk begeleiders en excursieleider(s)

In 2006 is het volgende excursieprogramma gerealiseerd:

67 Een dagje Amersfoort

Bezoek aan beeldenmuseum Jacobs van den Hof en maskeratelier Lazzi

14-01-2006 29 deelnemers inclusief 13 begeleiders


68 Het Legermuseum / Delft

18-02-2006 26 deelnemers inclusief 12 begeleiders


69 Stoomgemaal / Halfweg

25-03-2006 35 deelnemers inclusief 16 begeleiders


70 Museum Beelden aan Zee / Scheveningen

22-04-2006 19 deelnemers inclusief 10 begeleiders


71 Spoorwegmuseum / Utrecht

06-05-2005 30 deelnemers inclusief 14 begeleiders


72 Een dagje Roermond

20-05-2006 30 deelnemers inclusief 14 begeleiders


73 Het Zuiderzeemuseum / Enkhuizen

24-06-2006 29 deelnemers inclusief 14 begeleiders


74 Galerie en Beeldentuin Wildevuur / Hooghalen

22-07-2006 29 deelnemers inclusief 14 begeleiders


75 Stadswandeling Deventer / Bergkwartier

19-08-2006 33 deelnemers inclusief 16 begeleiders


76 Cultureel weekend Münster / Westfalen

02/03-09-2006 41 deelnemers inclusief 19 begeleiders


BHW18 18e Beeldhouwweekend / Beek - Ubbergen

08/10-09-2006 11 deelnemers

Zie ook hoofdstuk 2.1
77 Markiezenhof en Synagoge / Bergen op Zoom

07-10-2006 30 deelnemers inclusief 15 begeleiders


78 Museum Beelden aan Zee / Scheveningen

04-11-2006 32 deelnemers inclusief 17 begeleiders


79 Het Nederlands Politiemuseum / Apeldoorn

09-12-2006 25 deelnemers inclusief 12 begeleiders

Zie verslag van Adri Hopman onder 1.5.2


1.5.1 Korte evaluatie over het jaar 2006

Korte evaluatie van het activiteitenprogramma 2006.
We kunnen terugkijken op een zeer gevarieerd en boeiend activiteitenprogramma:

Op de 9 Cultuurhistorische en 3 Kunstexcursies werden maar liefst 4 historische steden aangedaan en vonden we in Amersfoort het ons zo dierbare Museum Jacobs van den Hof terug.


Ad 70 en 78

Museum Beelden aan zee.

Dit jaar bezochten we twee maal het door ons zo geliefde Museum Beelden aan zee te Scheveningen. De band met dit museum werd nog verstekt door het voornemen om enkele malen per jaar een aparte rondleiding te organiseren voor blinden en slechtzienden.

Ook het bezoek aan het Nederlands Politiemuseum te Apeldoorn was "boeiend" te noemen, zie hiervoor het verslag van Adri Hopman onder 1.5.2

Advertentie


Slechtziend.nl is met een ruim assortiment van zo'n 1000 hulpmiddelen en verkooppunten door het hele land, dé leverancier voor mensen met een visuele beperking.
Telefoon 0487 595654

E-mail info@slechtziend.nl

Web www.slechtziend.nl
Slechtziend.nl heeft verkooppunten in;

Alkmaar, Almelo, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Bergen op Zoom, Bergschenhoek, Breda, Burg - Haamstede, Den Haag, Doetinchem, Dordrecht, Drachten, Eindhoven, Elst, Goes, Gorinchem, Harderwijk, Hengelo, Heerenveen, Heerlen, Hoofddorp, Hoogeveen, Katwijk, Landgraaf, Leeuwarden, Leiden, Lochem, Middelburg, Nijmegen, Oostburg, Oss, Roermond, Roosendaal, Rotterdam, Schiedam, Sneek, Utrecht, Veenendaal, Vlissingen, Voorburg, Voorthuizen, Zaandam, Zeist, Zoetermeer, Zwolle en Winterswijk.1.5.2 Impressie deelnemer Politiemuseum Apeldoorn 2006

Ad 79 Impressie bezoek Politiemuseum te Apeldoorn

09 december 2006

Door Adri Hopman

Met dank voor de foto's aan Mark en Heidi van den Dungen
Bezoek aan het Nederlands Politie Museum "boeit" slechtziende vrouw enorm.
Voor 9 december 2006 stond in de KUBES-Nieuwsbrief een excursie aan het Nederlands Politie Museum te Apeldoorn gepland. Zoals afgesproken verzamelde een deel van de groep blinden en slechtzienden zich - tezamen met de begeleiders - op station Apeldoorn, enkele anderen waren al rechtstreeks naar het museum gegaan.
Na dagen regen en guur weer scheen de zon weer en het leek - ook gezien de groepssamenstelling - een leuke dag te worden. De ontvangst was zeer hartelijk en onze twee gidsen Hetty en Andries verwezen de excursiedeelnemers naar de koffietafel, waar de koffie, thee en het appelgebak al voor ons klaar stonden.
Nadat beide gidsen e.e.a. hadden uitgelegd over het te volgen programma, ging onze 11-koppige groep naar de filmzaal, alwaar Hetty ons uitleg zou geven over de diverse dienstuitrustingen van onze "Hermandad". Ondertussen begaf Andries zich met de andere 11-koppige groep naar een loods waar o.a. politie- en ME-voertuigen te bewonderen waren.
Hetty wist - mede omdat van elk voorwerp wat ze besprak en ons zeer duidelijk uitlegde en er tevens meerdere voorbeeldexemplaren de ronde deden - iedereen te boeien, doch er was één KUBES-begeleider in ons midden, die onbedoeld die "boeiende" taak van Hetty over zou nemen, waarover later meer…
Eerst werd een klepper getoond - waarmee vroeger een klaploper rondliep - om enerzijds de hele uren aan te duiden en anderzijds te waarschuwen in geval van brand of ander gevaar.

Aan Jaap Takken werd gevraagd of zijn hond niet zou schrikken, als Hetty de klepper zou demonstreren. Toen door Jaap werd gemeld dat e.e.a. voor de hond geen probleem zou zijn, liet Hetty de klepper met luide klap horen, e.e.a. tot zeer grote schrik van de groep.

De hond echter, lag er onverstoorbaar bij en keek niet op of om.
Even later gingen diverse knevelboeien evenals oude en nieuwe handboeien van hand tot hand.
Toen Dinie Wentink van haar begeleider Ab Roeloffs - nota bene op eigen verzoek - voor de grap de handboeien kreeg aangedaan, (het waren immers demonstratie-exemplaren…) was de hilariteit groot toen bleek dat ze deze niet meer los konden krijgen.

Dit temeer omdat Hetty juist daarvoor verteld had dat bij een eerdere excursie ook al een bezoeker voor enige uren met handboeien om in het museum heeft moeten vertoeven, omdat met de aanwezige sleutel met geen mogelijkheid e.e.a. open te krijgen was. Een telefoontje naar een collega die toen in Brussel vertoefde, heeft destijds tot het uiteindelijk openen van de boeien geleid. Vanaf dat moment zouden er - volgens Hetty - alleen handboeien gedemonstreerd worden, die niet meer op slot konden!


Hetty liet ondertussen diverse wapenstokken, schilden en een plunjezak de revue passeren.

De "handling session" was voor Dinie even over, maar ze keek geboeid toe en Ab zat met een kop als een boei naast haar…


Na afloop van dit onderdeel wisselden de groepen; wij gingen met Hetty naar de loods met voertuigen, Dinie nog steeds met haar handen in haar schoot, aan beide handen geboeid.

Nadat Andries - zelf "oud-diender" - was opgeroepen om met zijn eigen sleuteltje van destijds (wie wat bewaart, die heeft wat…) een poging te doen om Dinie weer te bevrijden, lukte het hem om één boei los te krijgen. Helaas ging de handboei met geen mogelijkheid van haar linkerpols af.


Ondanks het gewicht, tilde Dinie er niet zwaar aan en liep - gebukt onder de vele opmerkingen en veel hilariteit - mee met de rondleiding in de loods. Daar werden ons heel veel voertuigen getoond, waaronder oude politiewagens, -brommers en -motoren. Ook stonden er pantserwagens van de Mobiele Eenheid, een waterkanon en nog veel andere zaken. Hetty wist daar veel over te vertellen - en aanraken met de uitgedeelde handschoenen aan - was geen probleem.
Terug in het hoofdgebouw heeft Hetty ons nog veel meer laten zien en voelen, waaronder een oud ziekenvervoermiddel, een brancard gemonteerd tussen twee fietsen in, dit in schril contrast tot een gigantische grote Cadillac ambulance, met heel veel chroom en tierelantijn.
Intussen was Andries weer met een ander sleuteltje gekomen, maar het lukte hem absoluut niet om Dinie - die ondertussen "Houdini" genoemd werd - van haar handboei te bevrijden.

Er werden grote vijlen aangerukt en er werd een poging ondernomen om Dinie, die er stoïcijns - onder genot van een haar aangeboden kopje koffie - bijzat, onder grote publieke belangstelling te bevrijden.

Echter, de toenmalige handboeien waren van een dusdanige kwaliteit dat de vijlen slechts wat krasjes achterlieten. Er werd besloten om de Politie Apeldoorn maar te bellen, en om hun assistentie te vragen.

Zij adviseerden het eerst nog maar eens op "the American way" te proberen; Coca Cola in het mechaniek van de handboei te gieten.

….en dat lukte, na wat Cola en wat gepier met het sleuteltje van Andries, werd onder luid applaus van een hoop toeschouwers Dinie van haar boeien ontdaan!

Opgelucht en terugkijkend op een hele leuke, interessante en vooral "boeiende" excursie, toog iedereen huiswaarts. Het was nog lang onrustig in Apeldoorn….


Namens Stichting KUBES; Hetty en Andries bedankt voor deze leuke rondleiding en uitleg!
Adri Hopman

Advertentie


Worldwide Vision brengt met ruim 800 producten kwaliteit in uw leven.
Recent onderzoek heeft aangetoond dat alleen al in Nederland ongeveer 625.000 mensen problemen hebben met hun gezichtsvermogen.

Uit ervaring weten wij bij Worldwide Vision hoe lastig het soms is om blind of slechtziend te zijn. Goede hulpmiddelen vormen vaak een essentiële voorwaarde voor integratie in de wereld om ons heen. Aangepaste producten maken dagelijkse activiteiten vaak wat gemakkelijker.

Ook bij hobby's, sportbeoefening of vrijetijdsbesteding kunnen hulpmiddelen een prima oplossing bieden.
Het assortiment van Worldwide Vision bestaat uit ruim 800 producten.
Onze collectie richt zich voornamelijk op ADL-artikelen ofwel praktische hulpmiddelen voor dagelijkse levensbehoeften.
Worldwide Vision

Luxemburgstraat 7

5061 JW Oisterwijk

Telefoon 013 5285666

Fax 013 5285688

E-mail info@worldwidevision.nl

Web www.worldwidevision.nl


Hoofdstuk 2 Cursussen en workshops

2.1 Ons traditionele beeldhouwweekend.
14e, 15e, 16e , 17e en 18e KUBES-beeldhouwweekend, 2002 t/m 2006.

Het jaarlijkse beeldhouwweekend bleek ook in de afgelopen vijf jaar een goudklompje in ons jaarprogramma. De eerste twee jaar nog onder leiding van Peter Willem Dekkers, de andere drie jaar - op een nieuwe locatie - onder leiding van Ruud Schrijvershof, waar Peter Willem een prima opvolger in heeft gevonden.


Na enkele jaren ervaring met onze nieuwe docent kunnen we stellen een kwaliteitsslag te hebben gemaakt; een uitstekende locatie alsmede de mogelijkheid om nu ook in zachtere steensoorten te mogen werken. De voortreffelijke slaapaccommodatie in het "Van der Valkhotel" te Cuijk, op enkele minuten rijden van Ruud's atelier is een hele verbetering.
Ook deze weekenden hadden programmatisch ongeveer dezelfde opzet als voorgaand; op vrijdagavond de kennismaking met elkaar, de diverse steensoorten alsmede de gereedschappen.

De zaterdag en zondag het werken in de steen en de zondagmiddag de presentatie en boordeling van de gemaakte wekstukken.


2.1.1 Impressie deelnemer beeldhouwweekend 2005

Door Femke Krijger

Foto van Maurice DorrenBeeldhouwweekend Stichting KUBES
Ook dit jaar was er weer een geslaagd beeldhouwweekend waar de beginneling kennis kon maken met het beeldhouwen in steen en waar gevorderden hun ervaring konden verdiepen, in de gastvrije ambiance van de woning van Ruud en Ans Schrijvershof.

Vrijdagavond werd er onderling kennisgemaakt en bijgepraat en kregen we alvast wat technische instructies van Ruud. In het midden van het atelier lagen op een lange plank stenen overal vandaan: van Belgisch hardsteen tot de zachtste speksteen uit India, bruinachtig serpentijn en wit albast uit Italië. Nadat iedereen de stenen had betast en in zijn handen rond had laten gaan, werd een eigen steen gekozen.


De volgende ochtend, na een heerlijk ontbijt, zocht ieder van ons een plek in de uitgestrekte beeldentuin achter het huis. Nadat alle noodzakelijke materialen waren verzameld - tafel, beitel, hamer, raspen, zandzakken om de steen te fixeren en niet te vergeten een beschermende bril - kon het echte werk beginnen. Onder leiding van Ruud en een persoonlijke begeleider werd een idee gevormd. Waar de een zich liet inspireren door het thema "hollingen en bollingen" ging een ander na jaren schuren en raspen in zachte steen een stevig stuk Belgisch hardsteen te lijf.
Zo vond ieder van ons zijn eigen uitdaging dit weekend.

De hele zaterdag werd er hard gewerkt, geschuurd, gehakt, nog meer geschuurd, met kracht of juist voorzichtig, en steeds weer werd er gevoeld of de steen al de vormen prijsgaf van het beeld. Het was geweldig om te zien hoe uit die ruwe stukken steen zoveel prachtige beelden ontstonden in anderhalve dag.


Het werk werd slechts even onderbroken als de keukenploeg onder leiding van Ans rondkwam met een versnapering of een uitgebreide lunch op tafel had getoverd. Het moet echt gezegd dat de zorg waarmee zelfgemaakte salades, quiches, een heerlijke rijsttafel, etc. gemaakt werden, dit weekend iets feestelijks gaf.
Zondagmiddag werden de beelden neergezet op dezelfde lange plank waar vrijdag nog de ruwe stenen lagen. Uitgebreid werd elkaars werk betast en bewonderd en in een losse sfeer werd het weekend afgesloten.
Een geslaagd weekend in alle opzichten: het was gezellig, er was stimulerende en deskundige begeleiding van zowel Ruud als de persoonlijke begeleiders en er heerste een gastvrije sfeer, die zich ook vertaalde in verrukkelijke maaltijden.
Zelfs de blindengeleidehonden zullen het met me eens zijn. Ze hebben een weekend lang heerlijk door de enorme tuin gedwaald, waar ze vrij hun gang konden gaan.
Slechts die mensen die na het werk overdag een refter gewend waren met onbeperkte drankvoorziening hebben even moeten slikken in de foyer van het hotel.

Dit smetje is mij ontgaan als beginneling in steen.

Femke Krijger
2.2 De eerste KUBES-weekendworkshop Toneel
  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina