Inhoudsopgave Voorwoord 6 1 Inleiding 8Dovnload 2.65 Mb.
Pagina1/29
Datum22.07.2016
Grootte2.65 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


Verslag 2008Inhoudsopgave

Voorwoord 6

1 Inleiding 8

1.1 Noodzaak tot verdere investering in auditperformance 8

1.2 Internationale samenwerking 8

2 Staatsbegroting 2008 9

3 Rechtmatigheidsaudit 10

3.1 Handboek inzake rechtmatigheidsaudit 10

3.2 Werkwijze van de auditprogramma’s 10

3.3 Geïmplementeerde auditprogramma’s 10

3.4 Auditrapportage 10

3.5 Auditprogramma’s 12

4 Aanstellingen bij de overheid 71

5 Arbeidsovereenkomsten 73

6 Overwerk 75

7 Tuchtstraffen 77

8 Toeslagen 79

9 Doelmatigheidsonderzoeken bij basis- en muloscholen 81

9.1 Inleiding 81

9.2 Samenvatting van de onderzoeken 82

9.3 Conclusies en aanbeveling 87

Index 97


Tabellen:

Tabel 1: De ontwikkeling van het begrotingstekort; periode 2000 – 2008 (x SRD 1 miljoen) 9

Tabel 2: Resultatenonderzoek Arbeidsovereenkomsten ontvangen in 2008 12

Tabel 3: Overzicht van de ontvangen beschikkingen in 2008 die handelen over voorgaande dienstjaren 13

Tabel 4: Resultatenonderzoek Aanstellingen ontvangen in 2008, maar handelt over 2007 15

Tabel 5: Resultatenonderzoek Aanstellingen (2008) 16

Tabel 6: Resultatenonderzoek Benoemingen ontvangen in 2008, maar handelt over 2007 17

Tabel 7: Resultatenonderzoek Benoemingen (2008) 18

Tabel 8: Resultatenonderzoek Bevorderingen ontvangen in 2008, maar handelt over 2007 20

Tabel 9: Resultatenonderzoek Bevorderingen (2008) 21

Tabel 10: Bevorderingen per ministerie, schaal en soort kader (2008) 22

Tabel 11: Resultatenonderzoek Vergoeding overwerk ontvangen in 2008, maar handelt over 2007 23

Tabel 12: Resultatenonderzoek Vergoeding Overwerk (2008) 24

Tabel 13: Resultatenonderzoek Overplaatsing naar een ander departement ontvangen in 2008, maar handelt over 2007 27

Tabel 14: Resultatenonderzoek Overplaatsing naar een ander departement (2008) 27

Tabel 15: Resultatenonderzoek Ingestelde commissies ontvangen in 2008, maar handelt over 2007 28

Tabel 16: Resultatenonderzoek Ingestelde commissies (2008) 28

Tabel 17: Resultatenonderzoek Dispensaties (2008) 30

Tabel 18: Resultatenonderzoek Schorsingen ontvangen in 2008, maar handelt over 2007 31

Tabel 19: Resultatenonderzoek Schorsingen (2008) 31

Tabel 20: Resultatenonderzoek Toeslagen ontvangen in 2008, maar handelt over 2007 34

Tabel 21: Resultatenonderzoek Toeslagen (2008) 34

Tabel 22: Resultatenonderzoek Vrijstelling van dienst wegens zwangerschap en/of beval­ling ontvangen in 2008, maar handelt over 2007 35

Tabel 23: Resultatenonderzoek Vrijstelling van dienst wegens zwangerschap en/of bevalling (2008) 36

Tabel 24: Resultatenonderzoek Buitenfunctiestelling (2008) 37

Tabel 25: Resulaten onderzoek Ontheffing uit een functie ontvangen in 2008, maar handelt over 2007 37

Tabel 26: Resultatenonderzoek Ontheffing uit een functie (2008) 37

Tabel 27: Resutaten onderzoek Gratificatie ontvangen in 2008, maar handelt over 2007 38

Tabel 28: Resultatenonderzoek Gratificatie (2008) 39

Tabel 29: Resultatenonderzoek Grondbeschikkingen (2008) 40

Tabel 30: Resultatenonderzoek Ontslag (2008) 43

Tabel 31: Resultatenonderzoek Overlijden (2008) 46

Tabel 32: Resultatenonderzoek Ouderdomspensioen (2008) 46

Tabel 33: Resultatenonderzoek Afwijking openbare aanbesteding ontvangen in 2008, maar handelt over 2007 48

Tabel 34: Resultatenonderzoek Afwijking openbare aanbesteding (2008) 48

Tabel 35: Resultatenonderzoek Autorisaties ontvangen in 2008, maar handelt over 2007 52

Tabel 36: Resultatenonderzoek Autorisaties (2008) 52

Tabel 37: Resultatenonderzoek Vergoeding dienstvoertuig leden Ministerraad (2008) 53

Tabel 38: Overzicht van het controleonderzoek “Subsidies” toegekend in het dienstjaar 2008 55

Tabel 39: Overzicht van het controleonderzoek “Subsidies” in 2008* 56

Tabel 40: Overzicht Subsidieverlening aan overheids- en particuliere instellingen en bedrijven 60

Tabel 41: Resultatenonderzoek Teruggaaf vermakelijkheidsbelasting ontvangen in 2008, maar handelt over 2007 62

Tabel 42: Resultatenonderzoek Teruggaaf vermakelijkheidsbelasting (2008) 62

Tabel 43: Resultatenonderzoek Teruggaaf van belastingen bij invoer ontvangen in 2008, maar handelt over 2007 63

Tabel 44: Resultatenonderzoek Teruggaaf van belastingen bij invoer (2008) 63

Tabel 45: Resultatenonderzoek Inhoudingen ontvangen in 2008, maar handelt over 2007 64

Tabel 46: Resultatenonderzoek Inhoudingen (2008) 64

Tabel 47: Resultatenonderzoek Onderstanden ontvangen in 2008, maar handelt over 2007 65

Tabel 48: Resultatenonderzoek Onderstanden (2008) 65

Tabel 49: Resultatenonderzoek Toewijzing standplaats (Detachering) (2008) 66

Tabel 50: Resultatenonderzoek Inkoopbeschikkingen ontvangen in 2008, maar handelt over 2007 67

Tabel 51: Resultatenonderzoek Inkoopbeschikkingen (2008) 67

Tabel 52: Resultatenonderzoek Tuchtstraffen ontvangen in 2008, maar handelt over 2007 68

Tabel 53: Resultatenonderzoek Tuchtstraffen (2008) 69

Tabel 54: Tijdelijke aanstellingen 2008 naar ministerie, soort kader, geslacht en gemiddelde leeftijd 71

Tabel 55: Arbeidsovereenkomsten 2008 naar ministerie, soort kader, geslacht en gemiddelde leeftijd 73

Tabel 56: Overwerkvergoeding per ministerie (x 1 SRD) 75

Tabel 57: Overwerkvergoeding per ministerie over de jaren 2006, 2007 en 2008 76

Tabel 58: Relatieve aandelen van de overwerkvergoeding van de overheid in 2008 per minis-terie 76

Tabel 59: Tuchtstraffen januari – december 2008 naar ministerie en soort straf 77

Tabel 60: Overzicht diverse toelagen 79

Tabel 61: Verloop van het landelijk slagingspercentage naar toetsjaar over de periode 1997 - 2008 82

Tabel 62: Verdeling van de basisscholen naar klasse van doelmatigheidsscore 85

Tabel 63/Figuur 20: Slagingspercentage van het mulo per examenjaar; periode 2001 - 2008 85

Tabel 64: Doorstromingspercentages binnen het basisonderwijs in Suriname gedurende de periode 2001 - 2008 87


Figuren:

Figuur 1: Ontwikkeling van het begrotingstekort; periode 2000 – 2008 9

Figuur 2: Procentuele weergave van het aantal per ministerie ontvangen en geaudite beschik-kingen/resoluties inzake arbeidsovereenkomsten 2008 14

Figuur 3: In 2008 ontvangen beschikkingen/resoluties verdeeld naar ministerie 14

Figuur 4: Procentuele weergave van de in 2008 ontvangen beschikkingen/resoluties verdeeld naar dienstjaar 14

Figuur 5: Procentuele weergave van het aantal per ministerie ontvangen en geaudite beschik-kingen/resoluties inzake aanstellingen 2008 17

Figuur 6: Procentuele weergave van het aantal bevorderingen in 2008 naar soort kader 22

Figuur 7: Procentuele weergave van het aantal bevorderingen 2008 naar schaal 23

Figuur 8: Procentuele weergave van de al of niet verantwoorde subsidies 2008 56

Figuur 9: Procentuele weergave van het aantal tijdelijke aanstellingen in 2008 naar soort kader 72

Figuur 10: Procentuele weergave van het aantal in 2008 tijdelijk bij de overheid aangestelde mannen en vrouwen 72

Figuur 11: Procentuele weergave van het aantal arbeidsovereenkomsten in 2008 naar soort kader 73

Figuur 12: Procentuele weergave van het aantal in 2008 met de overheid gesloten arbeidsovereenkomsten naar mannen en vrouwen 74

Figuur 13: Procentuele weergave van door de overheid betaalde overuren per ministerie 75

Figuur 14: Verloop 2006 – 2008 van de relatieve aandelen van de overwerkvergoeding van de overheid per ministerie 76

Figuur 15: Verloop van het landelijk slagingspercentage naar toetsjaar over de periode 1997 – 2008 82

Figuur 16: Verloop van het gemiddeld slagingspercentage en de gemiddelde beleidsprestatie van de toets 2008 naar onderwijsressort 83

Figuur 17: Verloop van de gemiddelde slagingspercentages van de toets 2007 en 2008 per ressort 83

Figuur 18: Verloop van de gemiddelde relatieve beleidsprestaties 2007 en 2008 per ressort 84

Figuur 19: Procentuele weergave van het aantal basisscholen naar klasse van doelmatigheid 85

Tabel 63/Figuur 20: Slagingspercentage van het mulo per examenjaar; periode 2001 - 2008 85

Figuur 21: Procentuele weergave van het aantal muloscholen naar klasse van doelmatigheid 86

Figuur 22: Procentuele weergave van de doorstroming bij het basisonderwijs in de periode 2002 – 2008 87


Bijlagen:

Bijlage 1: Overzicht jaarrekeningen rekenplichtigen 88

Bijlage 2: Geraamde uitgaven per ministerie: staatsbegroting (2008 vs 2007) (x SRD 1.000) 91

Bijlage 3: Onderhandse gunningen in 2008 92

Bijlage 4: Aan ambtenaren uitbetaalde salarissen over het jaar 2008 94

Bijlage 5: Brief gericht aan het Ministerie van Justitie en Politie t.a.v. Bureau Wetgeving 95


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina