Inhoudsopgave Voorwoord 6 1 Inleiding 8Dovnload 2.65 Mb.
Pagina20/29
Datum22.07.2016
Grootte2.65 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   29

4 Aanstellingen bij de overheid

Het aantal aanstellingen in 2008 bedraagt 1742. Hiervan betreft meer dan een derde deel, namelijk 36,2% (630), tijdelijke (nieuwe) aanstellingen. Onderstaande tabel geeft een overzicht aan van het aantal nieuwe aanstellingen per departement verdeeld naar soort, kader, geslacht en gemiddelde leeftijd.


Bij het onderzoek is uitgegaan van de nieuwe aanstellingen, om meer inzicht te krijgen in het beleid van de regering bij het aantrekken van kader. Bij de overheid is er een overschot aan lager kader, ter-wijl er een tekort is aan mensen met HBO of Academische opleiding.
Tabel 54: Tijdelijke aanstellingen 2008 naar ministerie, soort kader, geslacht en gemiddelde leeftijd

Ministerie


Lager

kader

Midden-

kader

Hoger

kader

Man


Vrouw


Gemiddelde

leeftijd

Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu 1

 2

 0

 3

27,0

Binnenlandse Zaken

 73

 56

19 

39,0

Buitenlandse Zaken

1

 0

1

34,0

Defensie

4

 1

3

29,5

Financiën

1

 3 2

3

33,0

Handel en Industrie

 1

 0

2

31,5

Justitie en Politie1 0

2

37,0

Landbouw, Veeteelt en Visserij

145

 9

12

35,0

Natuurlijke Hulpbronnen 0

 0

0,0

Onderwijs en Volksontwikkeling

226

118

8

36

316

32,0

Openbare Werken

 9

 932,4

Planning en Ontwikkelingssamenwerking

4 1

 2

7

37,6

Regionale Ontwikkeling

35

5

 2

 29

13

35,6

Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer

16 

 4

 3

 7

 16

30,4

Sociale Zaken en Volkshuisvesting

25

 4

23

39,8

Transport, Communicatie en Toerisme

4

42

 7

33,8

Volksgezondheid

27

10

2

9

30

31,4

Totaal

439

157

34

166

464
Bron: Rekenkamer van Suriname
Van de personen die van een tijdelijke aanstelling werden voorzien, behoorden 69,7% tot lager-, 24,9% tot midden- en slechts 5,4% tot hoger kader.
Voorts blijkt dat in 2008 meer vrouwen zijn aangesteld, namelijk 73,7% terwijl slechts iets meer dan een vierde deel, 26,3%, tot het mannelijke geslacht behoorde.
De gemiddelde leeftijd van de nieuw aangestelde ambtenaren blijkt circa 34 jaar te zijn. Bij tijdelijke aanstellingen worden dus niet alleen personen die de arbeidsmarkt op jonge leeftijd betreden van een aanstelling voorzien.
Figuur 9: Procentuele weergave van het aantal tijdelijke aanstellingen in 2008 naar soort kader

Bron: Tabel 54


Figuur 10: Procentuele weergave van het aantal in 2008 tijdelijk bij de overheid aangestelde mannen en vrouwen

Bron: Tabel 54

1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina