Inhoudsopgave Voorwoord 6 1 Inleiding 8Dovnload 2.65 Mb.
Pagina22/29
Datum22.07.2016
Grootte2.65 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   29

6 Overwerk

In het afgelopen dienstjaar is een bedrag van ongeveer SRD 43.908.200 aan overwerkvergoeding uit-betaalt. Hoewel de controle op de rechtmatigheid van het overwerken in het algemeen geen probleem vormt is het nog steeds niet mogelijk om een uitspraak ten aanzien van de doelmatigheid te doen.Tabel 56: Overwerkvergoeding per ministerie (x 1 SRD)

Ministerie

Vergoeding

2008

Percentage


Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu

61.198

0,14

Binnenlandse Zaken

1.811.897

4,13

Buitenlandse Zaken

107.999

0,25

Defensie

1.806

0,00

Financiën

698.280

1,59

Handel en Industrie

108.763

0,25

Justitie en Politie

30.343.629

69,11

Landbouw, Visserij en Veeteelt

17.488

0,04

Natuurlijke Hulpbronnen

333.759

0,76

Onderwijs en Volksontwikkeling

4.492.510

10,23

Openbare Werken

524.677

1,19

Planning en Ontwikkelingssamenwerking

8.114

0,02

Regionale Ontwikkeling

215.714

0,49

Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer

31.111

0,07

Sociale Zaken en Volkshuisvesting

487.674

1,11

Transport, Communicatie en Toerisme

142.775

0,33

Volksgezondheid

4.520.808

10,30

Totaal

43.908.202

100

Bron: cebuma-verzamelstaten
Figuur 13: Procentuele weergave van door de overheid betaalde overuren per ministerie

Bron: Tabel 56


Tabel 57: Overwerkvergoeding per ministerie over de jaren 2006, 2007 en 2008

Ministerie

Vergoeding

2006

2007

2008

Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu

33.065

44.878

61.198

Binnenlandse Zaken

870.148

1.184.410

1.811.897

Buitenlandse Zaken

7.399

24.462

107.999

Defensie

0

5

1.806

Financiën

340.084

442.117

698.280

Handel en Industrie

16.617

93.260

108.763

Justitie en Politie

24.397.986

28.351.099

30.343.629

Landbouw, Visserij en Veeteelt

12.326

11.466

17.488

Natuurlijke Hulpbronnen

223.689

191.738

333.759

Onderwijs en Volksontwikkeling

2.061.782

5.475.487

4.492.510

Openbare Werken

323.424

276.932

524.677

Planning en Ontwikkelingssamenwerking

657

6.305

8.114

Regionale Ontwikkeling

16.956

112.914

215.714

Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer

13.225

41.155

31.111

Sociale Zaken en Volkshuisvesting

358.440

355.499

487.674

Transport, Communicatie en Toerisme

69.661

93.736

142.775

Volksgezondheid

4.566.078

4.293.115

4.520.808

Totaal

33.311.537

40.998.578

43.908.202


Tabel 58: Relatieve aandelen van de overwerkvergoeding van de overheid in 2008 per minis-terie

Ministerie

2006

2007

2008

Justitie en Politie

73,2

69,2

69,1

Volksgezondheid

13,7

10,5

10,3

Onderwijs en Volksontwikkeling

6,2

13,4

10,2

Overige

6,9

6,9

10,4

Totalen

100,0

100,0

100,0


Figuur 14: Verloop 2006 – 2008 van de relatieve aandelen van de overwerkvergoeding van de overheid per ministerie

Bron: Tabel 58
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina