Inhoudsopgave Voorwoord 6 1 Inleiding 8Dovnload 2.65 Mb.
Pagina23/29
Datum22.07.2016
Grootte2.65 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   29

7 Tuchtstraffen

Tuchtstraffen worden opgelegd aan ambtenaren die zich schuldig hebben gemaakt aan plichts-verzuim of een andere ontoelaatbare handeling, zoals niet disciplinair gedrag, fraude, diefstal, geweld of moord. Tuchtstraffen komen in verschillende vormen voor en kan variëren van een lichte straf zoals berisping tot een zware bijvoorbeeld degradatie of ontslag.


Ieder departement voert een eigen beleid voor wat betreft het opleggen van tuchtstraffen, waardoor de ene ambtenaar een zwaardere tuchtstraf wordt opgelegd. Het beleid inzake tuchtstraffen dient gestandaardiseerd te worden teneinde een rechtvaardig beleid te voeren naar de ambtenaren toe. Ambtenaren hebben een gelijke status en dienen een gelijke behandeling te krijgen. Ook binnen een departement dient het beleid inzake tuchtstraf rechtvaardig te zijn. Het is niet rechtvaardig dat aan de ene ambtenaar wel een tuchtstraf wordt opgelegd, terwijl een ander geen straf krijgt.
Het aantal gevallen betreffende tuchtstraffen die in de periode januari - december 2008 zijn ont-vangen bedraagt 206.
Tabel 59: Tuchtstraffen januari – december 2008 naar ministerie en soort straf

Ministerie

 


Soort tuchtstraf

Totaal

Verhouding

in %


Berisping

Boete

Schorsing

Buitenfunctie stelling

Degradatie

Voorwaardelijk ontslag

Ontslag

Andere

aantal 

 personeel

Arbeid, Technologische Ontwikkeling3
3

324

0,93

Binnenlandse Zaken

11
19


3
33

1670

1,98

Defensie

9

6

263

3

1

48

2950

1,63

Financiën

0

1351

0,00

Handel en Industrie

0

458

0,00

Justitie en Politie18

17

1

27

3710

0,73

Landbouw, Veeteelt en Visserij
2

1


1

5

9

1156

0,78

Natuurlijke Hulpbronnen


1

1

666

0,15

Onderwijs en Volksontwikkeling

19
20


6

4

49

14681

0,33

Openbare Werken


1

1

1886

0,05

Planning en Ontwikkelingssamenwerking

0

76

0,00

Regionale Ontwikkeling

20

1

2

1

24

4992

0,48

Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer

0

570

0,00

Sociale Zaken en Volkshuisvesting

2
2


2

3

9

2422

0,37

Transport, Communicatie en Toerisme

0

598

0,00

Volksgezondheid


11
2

5019

0,04

Totaal

61

9

91

2

0

3

23

17

206

42529

7,47

Bron: Rekenkamer van Suriname
In 44 van de gevallen werden de overtreders geschorst voor de periode, waarin het strafrechterlijk-onderzoek plaatsvond en tijdens hun hechtenis.

In de periode van schorsing werd aan betreffende personen geen salaris uitbetaald. Indien zij kostwinner zijn, wordt slechts 50% ingehouden.


Bij het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij werd bij onwettig verzuim het salaris van ambtenaren ingehouden. Daarbij werden niet de straffen conform artikel 69 van de Personeelswet opgelegd, maar vond inhouding plaats op basis van artikel 1614 b van het Surinaams Burgerlijk Wetboek.
Bij het Ministerie van Regionale Ontwikkeling is in 2 gevallen een beschikking opgemaakt, waarbij ingevolge artikel 61 lid 1 sub a van de “Personeelswet” de tuchtstraf van “betuiging van onte-vredenheid “ werd opgelegd.
Bij het departement van Onderwijs en Volksontwikkeling is aan twee onderwijsgevenden na 17 jaren ingevolge artikel 69 lid 2 sub k alsnog ontslag uit Staatsdienst verleend nadat dezen de dienst, na genoten vakantieverlof, niet hadden hervat.

Bij het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme is na 16 jaren ingevolge artikel 69 lid 2 sub k alsnog ontslag uit Staatsdienst verleend aan een ambtenaar, omdat deze de dienst na genoten verlof buiten bezwaar van den Lande, niet had hervat.


1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina