Inhoudsopgave Voorwoord 6 1 Inleiding 8Dovnload 2.65 Mb.
Pagina27/29
Datum22.07.2016
Grootte2.65 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM)

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Totaal Natuurlijke Hulpbronnen

4

4

4

4

1

0

 

ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELINGAnton de Kom Universiteit van Suriname (ADEK)6

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Cultureel Centrum Suriname

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nola Hatterman Instituut

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Stg. Anthony Nesty Sporthal

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Stg. gebouwd erfgoed Suriname

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Stg. Polytechnic College Suriname

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Stg. Surinaams Museum

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Willebrod Axwijk Sportcentrum

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Totaal Onderwijs

1

1

1

0

0

0

 

OPENBARE WERKEN Wegenautoriteit

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Totaal Openbare Werken 

1

1

1

1

1

0

 

PLANNING EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS)

nvt

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Stg. Planbureau Suriname8

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Totaal Planning en Ontwikkelingssamenwerking

1

2

2

1

1

0

 

RUIMTELIJKE ORDENING, GROND- EN BOSBEHEERBosmaatschappij

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Bruynzeel Suriname Houtmaatschappij

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Jan Starke Opleiding en Ontspanningscentrum

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Stg. Natuurbehoud Suriname (STINASU)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Stg. Bosbeheer en Bostoezicht (SBB)

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Totaal Ruimtelijke Ordening, Bos- en Grondbeleid

3

3

3

3

1

0
SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING Algeme Oudedags Voorzieningsfonds (AOV-fonds)

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Esther Stichting

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Huize Ashiana

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nationale Adviesraad van de Vrouw

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Stg. Ontspanningsoord Gehandicapt Kind (SOGK)

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Stg. Beheer en Exploitatie Bejaarden Centra

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Stg. Beheer en Exploitatie Crèches (SBEC)

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Stg. Bouw en Exploitatie Woningen (BEW)

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Stg. Low Income Shelter Program (LISP)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Stg. Volkshuisvesting

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Stg. Trainingsprojecten Jeugdige Gehandicapten

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Stg. Sekrepatoe

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Totaal Sociale Zaken en Volkshuisvesting

1

1

2

1

1

0
TRANSPORT, COMMUNICATIE EN TOERISME Burger Luchtvaart Autoriteit Suriname (CASAS)

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Havenbeheer Suriname

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Luchthavenbeheer NV

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Maritieme Autoriteiten Suriname (MAS)4

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

N.V. Scheepvaart Maatschappij Suriname (SMS)

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nationaal Vervoerbedrijf NV (NVB)5

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Stg. Toerisme Suriname

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM)

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Stg. Fonds Telecommunicatie2

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Telecommunicatiebedrijf Suriname (TELESUR)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Totaal Transport, Communicatie en Toerisme

7

8

7

3

2

0

 

VOLKSGEZONDHEID Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Bureau Dak en Thuislozen

Nee

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Centr. Opl. Verpleegk. en Aanverw. Beroep (COVAB)

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Het Academisch Ziekenhuis

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS)7

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Regionale Gezondheidsdienst (RGD)12

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Stg. ‘s Lands Hospitaal

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Stg. Jeugd Tandverzorging (JTV)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Stg. Medische Zending (Medizebs)

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Stg. Revalidatie Centrum

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Stg. Staatsziekenfonds (SZF)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Streekziekenhuis Nickerie (SZN)

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Totaal Volksgezondheid

7

8

8

6

3

1


1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina