Inhoudsopgave Voorwoord 6 1 Inleiding 8Dovnload 2.65 Mb.
Pagina5/29
Datum22.07.2016
Grootte2.65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


Analyse van de bevindingen

De gecontroleerde beschikkingen en resoluties voldoen aan de rechtmatigheidtoets. Het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling heeft in vorenstaande tabel het hoogste aantal arbeidsover-eenkomsten (712).


De Rekenkamer heeft in het verslagjaar niet alleen beschikkingen/resoluties ontvangen die handelen over het dienstjaar 2008, maar tevens die handelen over voorgaande dienstjaren. In tabel 3 wordt een overzicht van de ontvangen beschikkingen/resoluties gepresenteerd. 34% van de beschikkingen/re-soluties handelt over 2008 en 66% handelt over de voorgaande jaren. Dit bemoeilijkt de werkzaam-heden van de Rekenkamer. De Rekenkamer doet bij deze een beroep op alle ministeries om de ach-terstanden zo spoedig mogelijk weg te werken, waardoor enerzijds het werk wordt vergemakkelijkt en anderzijds de controle kan worden uitgeoefend op de arbeidsovereenkomsten. Met name bij het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling zal worden nagegaan waaraan de achterstand te wijten is.
Tabel 3: Overzicht van de ontvangen beschikkingen in 2008 die handelen over voorgaande dienstjaren

Ministeries

Jaren

Onbekend

Totaal

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1990

1985

Arbeid, Technologi-sche Ontwikkeling en Milieu

8

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Binnenlandse Zaken

36

28

6

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

Buitenlandse Zaken

2

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

9

Defensie

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

6

Financiën

39

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Handel en Industrie

 

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Justitie en Politie

31

5

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Landbouw, Veeteelt en Visserij

29

10

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Natuurlijke Hulpbron-nen

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Onderwijs en Volksont-wikkeling

160

256

67

46

44

37

21

22

18

13

2

6

4

2

3

8

1

1

1

712

Openbare Werken

1

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Planning en Ontwikke-lingssamenwerking

11

8

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer

6

5

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Regionale Ontwikkeling

3

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Sociale Zaken en Volkshuisvesting

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Transport, Communica-tie en Toerisme

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Volksgezondheid

18

25

2

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

Totaal

350

353

98

50

47

38

21

22

18

13

2

7

4

2

3

8

1

1

2

1040


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina