Inhoudsopgave Voorwoord en visie Infrastructuur en organisatie 4 Team 9 Patiënten 11Dovnload 0.7 Mb.
Pagina3/12
Datum21.08.2016
Grootte0.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Tabel 6. Overlegstructuur


Overlegpartner

Overlegfrequentie

Hagro

10 x per jaar

Specialisten

1-4 x per jaar

Verpleeghuisarts

niet structureel

Consultatiebureauarts

niet structureel

Fysiotherapeuten

Niet structureel

Oefentherapeuten mensendieck

niet structureel

Wijkverpleging

1-2 x per jaar

GGZ-instelling

niet structureel

Maatschappelijk werkende

niet structureel

Logopedie

wekelijks

Psycholoog

wekelijks

Diëtisten

niet structureel

Apotheek

dagelijks

Sociale kaart

Er is een uitgebreide en actuele sociale kaart aanwezig, in de vorm van ‘contactpersonen’ in outlook. Deze wordt steeds up-to-date gehouden en is beschikbaar op alle computers. Hierin staan niet alleen namen, adressen en telefoonnummers, maar ook werkdagen, specialisaties en eventuele verdere bijzonderheden.Klachtenregeling

De praktijk participeert in de regionale klachtenregeling van Noord Holland Noord. Bij de assistente en in de wachtkamer is documentatie voor de patiënten beschikbaar over de klachtenregeling. Inhoudelijke rapportage over klachten en de afhandeling daarvan vindt u in het hoofdstuk ‘Kwaliteit’.

Hoofdstuk 2 Team

In de tabel 7 staan alle medewerkers van de praktijk. Tevens is indien van toepassing de BIG registratie en geldigheidsduur van de inschrijving vermeld.Tabel 7. medewerkers

Functie

Medewerker

BIG-registratienummer

Geldig tot

Huisarts

Claudia Tergau

69041659301

feb 2013

Annet Wind

69024954501

feb 2012

Praktijk-ondersteuner

Yvette JansenGesa van Sikkelerus-ZijpDokters assistente

Gesa van Sikkelerus-ZijpAns SchuitPsycholoog

Agnita KoopmanLogopediste

Annelies PeerdemanMedewerker mamacare

Mia EngelbrechtIn bijlage 1 staat de personeelssituatie van de praktijk. De peildatum was 31/12/2009. Mutatiedata in de samenstelling van het personeel zijn in de tabel aangegeven. De aanstelling van Yvette Jansen is miv 1-9-09 uitgebreid en die van Gesa van Sikkelerus-Zijp per 1-10-09.

Claudia Tergau is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid. Zij voert ook de functioneringsgesprekken.

Er waren in 2009 geen grote veranderingen in de personele samenstelling. Wel hebben we gedurende 3 maanden de 6 medewerkers van Buurtzorg in huis gehad, totdat zij een eigen, grotere, ruimte vonden. Eind 2008 is de logopediste Annelies Peerdeman bij ons ingetrokken, zij gebruikt de zolderruimte.

In de bijlage worden de (relevante) nevenfuncties/beroepen van de medewerkers vermeld. Ten aanzien daarvan valt op te merken dat Annet Wind twee dagen per week in Leiden werkt, bij de afdeling Primary Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC, als coördinator van de NHG-kaderopleiding Ouderengeneeskunde.

Hoofdstuk 3 Patiënten

In de praktijk staan 2846 patiënten ingeschreven (peildatum 31-12-2009).

De verdelingen naar leeftijd, geslacht en verzekeringsvorm wordt weergegeven in grafieken.

Van het totale aantal patiënten in de praktijk bedraagt het percentage kinderen onder de 5 jaar 6.0 % (2008: 6.5 %) en het percentage patiënten ouder dan 65 jaar 7.3 % (2008: 7.0%).

De uitstroom was 175 (2008: 204) patiënten (6.1 %), waarvan 9 overledenen (0.3 %).

De instroom was 130 (2008: 274) patiënten (4.6 %), waarvan 28 geboorten (1,0 %).We zijn dus gekrompen met 45 patiënten.

Tabel 8. Aantal patiënten naar leeftijd, geslacht en verzekering

Leeftijdscluster

Man

Vrouw

Subtotaal

%-man

%-vrouw

0-4

92

78

170

3,2%

2,7%

5-14

237

239

476

8,3%

8,4%

15-24

179

168

347

6,3%

5,9%

25-34

152

165

317

5,3%

5,8%

35-44

233

281

514

8,2%

9,9%

45-54

237

250

487

8,3%

8,8%

55-59

100

83

183

3,5%

2,9%

60-64

64

81

145

2,2%

2,8%

65-74

53

65

118

1,9%

2,3%

75-84

24

50

74

0,8%

1,8%

85-94

5

10

15

0,2%

0,4%

95+>

 

 

0

0,0%

0,0%

Totaal

1376

1470

2846

48,35%

51,65%

< 5 jaar

5,97%

(2008: 6,50%)


> 65 jaar

7,27%

(2008: 6,98%)
VERZEKERING top 10

 
UV UVIT (EXCL. VGZ)

1082

ZK ZILVEREN KRUIS GROEP ACH

378

CD CZ/DELTA LLOYD GROEP

339

RR MENZIS

164

ZZ IZZ/VGZ

110

AG AGIS

100

VZ STICHTING ZIEKENFONDS VG

79

AO ACHMEA ZORG

79

ON ONVZ

54

FP F.B.T.O.

50

 

 

Diagram 1. Aantal patiënten naar leeftijd en geslacht

Hoofdstuk 4 Verslaglegging en voorlichting
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina