Inhoudsopgave Voorwoord Stappenplan Hoofdstuk 1: Beschrijving VoetbalverenigingDovnload 308.88 Kb.
Pagina2/3
Datum21.08.2016
Grootte308.88 Kb.
1   2   3
Participatie van jeugdleden

Oudere jeugdleden (B en A, maar ook al C) worden gestimuleerd om te gaan bijdragen aan het kader van de vereniging en wel als:

- Trainer lagere F, lagere E en G jeugd.

- Leider lagere F en lagere E.

- Scheidsrechter lagere F en lagere E.

H10: Aanbod van activiteiten binnen de jeugdafdeling


  1. Trainingen en wedstrijdenVoorbereiding

Competitie

Naseizoen

Trainingen

2 x per week

2x per week

1 x per week

Wedstrijden / Oefenwedstrijden

Selectie: 1x per week

Niet-selectie: 1x

1x per week en bij uitval competitie

Alleen nieuwe selecties
  1. Opleidingsactiviteiten en nevenactiviteiten voor jeugd en jeugdkader


Prestatief en recreatief jaarprogramma jeugdvoetbal


Maand
Augustus

 • voorbereidingen jeugdteams

September

 • start competitie

 • openingsavond voetbal

Oktober

 • start scoutingsplan lagere pupillenvoetbal

 • herfstweek jeugd

December

 • Sinterklaasfeest

 • diverse winterstopactiviteiten, zoals strandtraining en 4*4

toernooien

Januari

en 4*4 toernooien, kunstgrastoernooi lagere A en B

juniorenteams • trainingsweekend A t/m D jeugdselecties

 • stage jeugdselectiespelers bij hogere afdeling

 • nederlaagtoernooi A- en B-selectie junioren

Februari

 • carnaval

April

 • RKSV Excelsior’20 Thurlede toernooien voor alle C, D, E, F en G jeugd teams

 • familietoernooi senioren en jeugd

 • gezamenlijke voetbal-cricket activiteiten

Mei

Juni

 • buitenlands toernooi A1, B1, C1 en D1

 • slotdag voetbal

 • recreatief weekend voor overige A en B teams

Juli

 • jeugdkamp C- t/m F- afdeling

H11: Waarden, normen en regels
Samenvattend:


 • toon respect voor anderen, zodat je ook het respect van anderen waard bent.

 • toon respect voor materiële zaken van anderen en van de vereniging.

 • speel met plezier en inzet, maar altijd volgens de regels en met respect voor tegenstander en scheidsrechter.

 • gedraag je, als lid van een team, in het teambelang.

 • laat je team niet in de steek door niet te komen opdagen voor training of wedstrijd, zonder dit te melden.

 • houd je aan de voorgeschreven regels.

 • volg de aanwijzingen van kaderleden en vrijwilligers op.

 • wees schoon op jezelf en je spullen, in je taalgebruik en je gedrag, rook niet en drink met mate.

 • wees trots op je vereniging, en laat je vereniging trots zijn op jou.

 • de voertaal is Nederlands.

De uitgebreide versie vindt u terug in bijlage CH12: Randvoorwaarden uitvoering jeugdvoetbalbeleidsplan


  1. De financiële positie van de jeugdafdeling

Bij het opstellen van de begroting wordt ieder jaar een gedeelte direct toegewezen aan de jeugdafdeling. Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt deze begroting goedgekeurd door de leden.

Vanuit de begroting, die opgesteld wordt door de penningmeester van het Voetbalbestuur, is te herleiden welk bedrag gereserveerd wordt voor de jeugdafdeling.

Een aantal posten komt ieder jaar terug, onder andere:

- Vergoeding jeugdtrainers van de jeugdselectie teams.

- Kleding.

- Bijdrage voetbalkamp.

- Bijdrage internationaal toernooi.

- Kosten voor trainingsmaterialen (ballen, pionnen, hesjes etc).

- Kosten voor activiteitencommissie (herfstweek, Sinterklaas, strandtraining, etc).

Uitgaven die niet gedekt worden door de begroting, worden altijd voorgelegd aan het Voetbalbestuur.


  1. Trainingsaccommodatie en gebruik

RKSV Excelsior’20 beschikt op dit moment over de volgende trainingsaccommodatie

- kunstgrasveld met kunstlicht.

- 4*4 kunstgrasveld met kunstlicht.

- 7*7 kunstgrasveld met kunstlicht.
Trainingsfrequentie:
A-selectie junioren: 2x per week

B-selectie junioren: 2x per week

C-selectie junioren: 2x per week

D-selectie pupillen: 2x per week

E-selectie pupillen: 2x per week

F-selectie pupillen: 2x per week


Overige juniorenafdelingen minimaal 1x per week training op kunstgras/4*4-veld

Overige pupillenafdelingen minimaal 1x per week training op kunstgras/4*4-veld

Dit geldt ook voor de mini’s en de G-jeugd.


  1. Materialen

Wedstrijdmateriaal


RKSV Excelsior’20 stelt aan de jeugd selectie-teams de volgende voetbaluitrusting t.b.v. de wedstrijden beschikbaar:
- Tenue.

- Reserve tenue.

- Trainingspak.

- Voetbaltas.

Trainingsmateriaal
Voor iedere training stelt RKSV Excelsior’20 de volgende materialen beschikbaar:

- tenminste 8 pylonen.

- oefendoeltjes (groot en/of klein).

- tenminste voor de helft van de aanwezige spelers een hesje.

- tenminste voor de helft van de aanwezige spelers een trainingsbal.
Daarnaast is er voor iedere (selectie)trainer een eigen materiaalkast beschikbaar. De trainer is verantwoordelijk voor zijn materialen en zal hierop worden aangespro­ken.

Bijlage A: Leeftijdtypische kenmerken en trainingselementen
Elke leeftijdsklasse heeft zijn eigen kenmerken.
Leeftijd Doelstelling Inhoud
5-7 jaar - voorfase - techniek

bal is doel - het leren beheersen - vaardigheidsspelvormen

van de bal
7-12 jaar - basisspelrijpheid - techniek / inzicht

bal is middel - ontwikkelen technische

vaardigheden en spelinzicht

dmv vereenvoudigde basisvormen

13-16 jaar - leren van alle elementen - techniek / inzicht / communicatie

(pre)puberteit van de wedstrijd / behoud - wedstrijd nabootsen in training

spelvreugde
17- 18 jaar - komen tot optimale prestatie - tactische accenten / opvoeren

in training en wedstrijd handelingssnelheid


De specifieke leeftijdstypische kenmerken van alle leeftijdscategorieën hebben gevolgen voor de training- en wedstrijdpraktijk. Om te komen tot een succesvolle jeugdopleiding dient de trainer rekening te houden met deze kenmerken, wensen, belastbaarheid en technisch / tactisch niveau van de spelers. • 5-7 jaar F-pupillen


kenmerken - snel afgeleid

- te speels om opdrachten uit te voeren

- te individueel gericht om samen te spelen

- alle spelers om de bal – kluitjesvoetbal

- geen controle – geen sprake van voetbal
training - gebruik beperkt aantal oefenvormen waar alle voetbalweerstanden inzitten

- techniek ontwikkelen in voetbalspelletjes (mini pups en 1e jaars)

- leren passen, trappen, dribbelen, drijven, aannemen, koppen, schieten.

oefenen met de bal. Veel laten bewegen

- vormen met veel balcontacten: klein aantal spelers;1-1, 2-2, 3-3 en 4-4.

veel laten scoren; doeltjes niet te klein

- eenvoudige vormen zoals mikken, snel verplaatsen met de bal

- coaching op technische uitvoering, maar laat ruimte voor zelf ontdekken

 • 8-10 jaar E-pupillen


kenmerken - meer bereid dan team te spelen

- bereid om langer oefening uit te voeren

- in wedstrijd 1e vorm van samenspel, omdat balbehandeling beter is

- oefenen van vaardigheden gaat bewuster en doelgerichter dan op jongere leeftijd


training - weer ontwikkelen van de technische vaardigheden dmv vereenvoudigde

- voetbalsituaties (vb 4 tegen 4 ). Ook weer veel balcontact.

- coaching met accent op techniek

- juiste vorm kiezen

- duidelijk maken spelbedoeling en veldbezetting

- makkelijker en moeilijker maken

- gebruiken en/of aanpassen spelregels

- veel spel en wedstrijdvormen

 • 10-12 jaar D-pupillen


kenmerken - men gaat zich meten met andere spelers

- beheersing eigen bewegingen gaat vooruit, eigen prestatie verbetert

- balbehandeling neemt duidelijker vormen aan, samenspel in vorm van combinaties

- dekken en vrijlopen nemen juiste vormen aan

- naast techniek nu ook ontwikkeling inzicht in het spel en de techniek die hierbij hoort

- 11-11 op groot speelveld, meer mede- en tegenstanders, veldbezetting (spelen in een opstelling) nieuwe spelregels zoals buitenspel


training - leg naast techniek ook de accenten op het vlak van inzicht

- inzicht

- posities in veld krijgen inhoud

- balbezit eigen team, - balbezit tegenstander, - omschakeling

- laat ze bovenstaande hoofdmomenten leren herkennen

- technische vormen onder weestand

- positie- en partijspelen • 12-14 jaar C-junioren


kenmerken - puberteit gaat beginnen

- soms snelle groei, hierdoor mogelijk stuntelig cq slungelachtig

- geldingsdrang en de drang zich te vergelijken met anderen neemt toe

- eigen mening ontwikkelt zich


training - aandacht technische vaardigheden

- verder ontwikkelen met wat zich bij de pupillen is begonnen: het vrijlopen en het samenspelen

- partijvormen met balbezit=vrijlopen en balverlies=dekken

- geleidelijke ontwikkeling wat de posities in het veld inhouden
 • 14-16 jaar B-junioren


kenmerken - puberteitsproblemen

- groei in lengte zet zich door

- toenemende zelfkritiek

- geschikt voor prestatief denken


training - technische vaardigheden in een hoger tempo en onder druk

- meer tactische vormen toepasbaar

- verbetering speelstijl / duidelijker maken taakverdeling binnen elftal

- toepasbare wedstrijdtactiek


kenmerken - karakter ontwikkelt zich verder

- zelfkritiek is aanwezig en men wil verantwoording nemen

- wil presteren en zich doen gelden
training - verder ontwikkelen alle vaardigheden

- automatismen verbeteren

- eventueel individuele trainingen

- wedstrijdtactiek ontwikkelen / conditionele verbeteringBijlage B: Taken kaderleden RKSV Excelsior’20 • Taken jeugdvoorzitter
 • Het leiding geven aan de jeugdcommissie.

 • Het voorzitten van de vergaderingen van de jeugdcommissie.

 • Het actief benaderen van personen voor de diverse functies en taken binnen de jeugdafdeling.

 • Het aansturen van de kaderleden.

 • Evaluatie van het functioneren van de trainers en leiders.

 • Toezicht houden op de uitvoering van het “Plan Discipline & Gedrag” binnen gehele jeugdafdeling.

 • Aanpakken van incidenten en het nemen van disciplinaire maatregelen, zulks in overleg met de tuchtcommissie.  • Taken afdelingsecretaris
 • Het voeren van een correcte administratie betreffende de spelers en hun ouders, in samenwerking met de ledenadministratie.

 • Het in alle opzichten ondersteunen van de trainers/leiders van die afdeling.

 • Het zorgen voor een optimale communicatie tussen spelers (ouders) en de trainers/leiders.

 • Regelmatig overleggen met selectietrainer en lagere trainers/leiders over de spelers van de verschillende teams.

 • Deelnemen aan de vergaderingen van de jeugdcommissie.

 • Het op zaterdagen en andere speeldagen aanwezig zijn voorafgaande aan en tijdens de wedstrijden.

 • Het ontvangen van de tegenstanders voor de teams van je afdeling en van de scheidsrechters voor die wedstrijden.

 • Het verzorgen van drankjes in de rust voor beide teams en de scheidsrechter.

 • Het afwikkelen van de wedstrijdadministratie (pasjes en wedstrijdformulier).
 • Taken algemeen jeugdsecretaris
 • Het voeren van algemene correspondentie vanuit de vereniging richting diverse instanties, zoals de KNVB, de gemeente Schiedam en dergelijke.

 • Het organiseren en voeren van de correspondentie richting spelers (ouders), zulks in samenspraak met de afdelingsecretarissen.

 • Het afwikkelen van de wedstrijdadministratie richting de KNVB.

 • Het notuleren van de vergaderingen van de jeugdcommissie.
 • Taken wedstrijdsecretaris:
 • Het actief zorgen voor oefenwedstrijden voorafgaand aan het seizoen voor de selectieteams.

 • Het actief zorgen voor oefenwedstrijden na het seizoen voor de nieuwe selecties.

 • Het zorgen voor een schaduwprogramma bij algehele afgelasting, voor alle selectieteams.

 • Tijdens het seizoen actief zorg dragen voor oefenwedstrijden voor al die teams die geen competitieverplichtingen hebben; selectie en niet-selectie.

 • Zover mogelijk en gewenst het zorgen voor oefenwedstrijden in de voorbereiding en in het naseizoen voor niet-selectieteams.

 • Het regelen van tegenstanders voor de selectieteams tijdens de Herfstweek.

 • Desgevraagd het helpen bij het zoeken van tegenstanders voor het selectieweekend.

 • Tevens het organiseren van voorwedstrijden van de E en F pupillenteams, voorafgaand aan de thuiswedstrijden van het eerste seniorenelftal. Ook het afhandelen van verzoeken daartoe van de tegenstanders van het eerste seniorenteam.
 • Taken scheidsrechtercoördinator:
 • Het zorgen voor de benodigde scheidsrechters voor alle thuiswedstrijden van alle jeugdteams, inclusief het Thurlede toernooi.

 • Het promoten van het ‘vak’ van jeugdscheidsrechter bij de senior leden van RKSV Excelsior’20, de ouders van spelers en junior spelers.

 • Het opzetten van scheidsrechterscursussen.

 • Het opzetten van een spelregelcursus.
  • Taken technisch jeugdcoördinator, ondersteund door de technische

jeugdcommissie:


 • Het samenstellen van de selecties in overleg met de selectietrainers, de afdelingssecretaris en de leiders(s) van het tweede team.

 • Het regelmatig bezoeken van alle wedstrijden in ‘zijn’ afdeling.

 • Het bezoeken van trainingen van alle trainers van ‘zijn’ afdeling.

 • Regelmatig overleg met de afdelingssecretaris en leiders/trainers van zijn afdeling.

 • Mede zorg dragen voor het beheer van het speler-volg-systeem binnen ‘zijn‘ afdeling.

 • Uitvoeren van het technisch voetbalbeleid zoals omschreven in het Voetbal Beleidsplan RKSV Excelsior '20.

 • Evaluatie van het functioneren van de trainers en leiders in zijn afdeling en rapportage daarover aan de jeugdvoorzitter; dit tweemaal per jaar.

 • Bewaken de uitvoering van het technisch voetbalbeleid zoals omschreven in het jeugdvoetbalbeleidsplan, hebben hierin een adviserende rol richting jeugd(selectie)trainers.

 • Het dragen van de eindverantwoording t.a.v. technische zaken voor de gehele jeugdafdeling.

 • Hebben een adviserende rol bij de wisseling van een selectietrainer en een informerende rol bij o.a. het selecteren van de selectiespelers en brengen de nieuwe trainer op de hoogte van de kwaliteiten van de spelers.

 • Dragen zorg voor een goede communicatie tussen en naar alle trainers binnen de jeugdafdeling, VB en Jeugdcommissie.

 • Hebben een adviserende stem bij het aanstellen van junioren(selectie)trainers en leiders.

 • Zijn mede verantwoordelijk voor de doorstroom van de junioren naar het seniorenvoetbal.

 • Zijn mede verantwoordelijk voor de uitvoering van het keepersplan.

 • Zijn verantwoording schuldig aan het en communiceren in voldoende mate met het voetbalbestuur.

 • Taken toernooicommissie:
 • Het organiseren van het eigen Thurlede toernooi voor alle C, D, E, F en G jeugd teams op Goede Vrijdag, Paaszaterdag en 1e Paasdag.

 • Het coördineren van uittoernooien voor alle jeugdteams. Dit in overleg met de leiders over aantallen, niveau en datums.
  • Taken internationaal toernooicommissie:
 • Het 1 maal per jaar organiseren van een buitenland toernooi voor de A, B, C, en D selectie teams met de Pinksterdagen.
 • Taken kampcommissie:
 • Het 1 maal per jaar organiseren van een jeugdkamp voor de C, D, E en F spelers in de 1e vakantieweek van de zomervakantie.
 • Taken activiteitencommissie:
 • Het organiseren van niet voetbal gebonden activiteiten:

  • Spelactiviteiten gedurende de herfstweek, in samenspraak met de afdelingsleiders.

  • Sinterklaasavond voor de F jeugd en hun kleinere broertjes en zusjes.

  • Bingoavond voor de pupillen.

  • Slotdag voor alle jeugd en hun ouders.
   • Taken inschrijvingscommissie:
 • Het zorg dragen voor een persoonlijk gesprek met het aspirant lid en zijn ouders, waarbij besproken wordt wat er van leden en hun ouders wordt verlangd en welke inzet zij concreet zullen tonen. Er zal uitleg worden gegeven over de regels die bij RKSV Excelsior’20 van toepassing zijn.
 • Taken tuchtcommissie:
 • Het zorgen voor toetsing van als afwijkend beoordeeld gedrag aan de regels van RKSV Excelsior’20.

 • Het vaststellen van een sanctie bij gebleken laakbaar gedrag.

 • Het indien nodig communiceren met de tuchtcommissie van de K.N.V.B.

 • Taken en verantwoordelijkheden jeugdtrainers


Jeugd-selectietrainer

 • is minimaal in het bezit van het diploma jeugdvoetbaltrainer (JVT).

 • stelt zijn selectie samen in overleg met de technische jeugdcommissie, de afdelingsecretaris, de selectietrainer van de voorgaande jeugdselectie en de leider(s) van het tweede team.

 • begeleidt de selectie bij (oefen-)wedstrijden en overige evenementen, waarvan met name genoemd:

  • Herfstweek (2 dagen).

  • Trainingsweekend A, B, C en D selecties.

  • Buitenland toernooi.

  • Thurledetoernooi.

 • bezoekt regelmatig de wedstrijden van het tweede team in "zijn" afdeling.

 • is verantwoordelijk voor het opzetten van trainingsprogramma’s en het verzorgen van de trainingen.

 • is verantwoordelijk voor zijn materialen.

 • houdt het opleidingsformulier bij.

 • draagt zorg voor invulling van het speler-volg systeem, in nauwe samenwerking met de trainer/leider van de lagere teams in zijn afdeling.

 • draagt zorg voor een goede communicatie met de afdelingsecretaris.

 • woont de trainersvergaderingen bij.

 • onderhoudt nauwe contacten met de technische jeugdcommissie.

 • geeft oefenstof (trainingen ed.) door aan trainers van lagere teams in zijn afdeling.

 • overlegt 2 x per seizoen met trainer/leiders/lagere teams en afdelingssecretaris over de niet-selectie-spelers.

 • draagt door de vereniging beschikbaar gestelde (gesponsorde) kleding wanneer hij de vereniging vertegenwoordigt.

 • ziet er op toe, dat de selectiespelers de sponsornaam uitdragen.

 • houdt rekening met sponsorbelangen van RKSV Excelsior’20. Draagt in algemene zin de sponsornaam uit, wanneer hij de vereniging vertegenwoordigt.

 • is verantwoordelijk voor en ziet toe op de uitvoering van het "Plan Discipline en Gedrag" in het zijn elftal.

 • is voor de uitvoering van zijn werkzaamheden verantwoording verschuldigd aan de technische jeugdcommissie.


Jeugdtrainer niet-selectieteam

 • is verantwoordelijk voor het verzorgen van de trainingen.

 • is verantwoordelijk voor zijn materialen.

 • onderhoudt nauwe contacten met de technische jeugdcommissie.

 • draagt zorg voor een goede communicatie met de afdelingssecretaris en leiders van de afdeling.

 • is verantwoordelijk voor en ziet toe op de uitvoering van het "Plan Discipline en Gedrag" in het zijn elftal.

 • is voor de uitvoering van zijn werkzaamheden verantwoording verschuldigd aan de jeugdcommissie en de technische jeugdcommissie.
 • Taken en verantwoordelijkheden jeugdleiders


Jeugdleider/grensrechter van een selectie team

 • is in nauwe samenwerking met de trainer verantwoordelijk voor de begeleiding tijdens de wedstrijden en andere activiteiten. Na overleg met betreffende trainer wordt takenpakket bepaald.

 • draagt zorg voor een goede communicatie met de afdelingssecretaris en –selectietrainer.

 • onderhoudt nauwe contacten met de technische jeugdcommissie.

 • draagt, voor zover toegestaan, door de vereniging beschikbaar gestelde (gesponsorde) kleding wanneer hij de vereniging vertegenwoordigt.

 • ziet er op toe, dat de selectiespelers de sponsornaam uitdragen.

 • houdt rekening met sponsorbelangen van RKSV Excelsior’20. Draagt in algemene zin de sponsornaam uit, wanneer hij de vereniging vertegenwoordigt.

 • is verantwoordelijk voor en ziet toe op de uitvoering van het "Plan Discipline en Gedrag" in het zijn elftal.

 • is voor de uitvoering van zijn werkzaamheden verantwoording verschuldigd aan de jeugdcommissie en de technische jeugdcommissie.


Jeugdleider/grensrechter van een niet-selectie team

 • begeleidt zijn team bij (oefen-)wedstrijden en overige evenementen.

 • draagt zorg voor een goede communicatie met de afdelingssecretaris.

 • onderhoudt nauwe contacten met de technische jeugdcommissie.

 • is verantwoordelijk voor en ziet toe op de uitvoering van het "Plan Discipline en Gedrag" in het zijn elftal.

 • is voor de uitvoering van zijn werkzaamheden verantwoording verschuldigd aan de jeugdcommissie en de technische jeugdcommissie. • Taken en verantwoordelijkheden overige kaderleden


Keeperstrainer jeugd

 • is verantwoordelijk voor de uitvoering van het keepersplan m.b.t. alle jeugdkeepers.

 • is verantwoordelijk voor de verzorging van de keeperstrainingen van alle jeugdkeepers.

 • is voor de uitvoering van zijn werkzaamheden verantwoording verschuldigd aan de technische jeugdcommissie en de jeugdcommissie.

 • draagt door de vereniging beschikbaar gestelde (gesponsorde) kleding wanneer hij de vereniging vertegenwoordigt.

 • houdt rekening met sponsorbelangen van RKSV Excelsior’20. Draagt in algemene zin de sponsornaam uit, wanneer hij de vereniging vertegenwoordigt.


Looptechniektrainer jeugd

 • is verantwoordelijk de uitvoering van het looptechniekplan m.b.t. selectiespelers.

 • verzorgt looptechniektrainingen.

 • onderhoudt nauwe contacten met de technische jeugdcommissie.

 • is verantwoording schuldig aan de technische jeugdcommissie en de jeugdcommissie.


1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina