Inhoudsopgave Voorwoord Stappenplan Hoofdstuk 1: Beschrijving VoetbalverenigingDovnload 308.88 Kb.
Pagina3/3
Datum21.08.2016
Grootte308.88 Kb.
1   2   3

Bijlage C: Waarden, Normen en regels
11.1 De Vereniging
Waarden

- Het hebben en laten blijken van respect voor jezelf en anderen en voor de spullen van anderen

- Het samenwerken binnen je team gaat voor je eigen belang

- Het uitdragen van de goede naam van RKSV Excelsior’20 binnen en buiten de lijnen is van groot belang


11.2 Voetballers
Waarden

- Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.

- Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk.

- Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn, of je team aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.

- Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.

- Je accepteert de beslissingen van de scheidsrechter.


Normen

- Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag.

- Je gaat zorgvuldig met het wedstrijd- en trainingsmateriaal om.

- Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te spelen.

- Je accepteert de aanwijzingen van de trainer/leider.

- De financiële gevolgen van een gele of rode kaart (boete van de KNVB) komen in principe voor rekening van de speler (junior).


Regels

- Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.

- De aanvoerder bedankt na afloop van de wedstrijd altijd de scheidsrechter en grensrechters en de aanvoerder van de tegenstander.

- Voetbal is een teamsport; kom daarom op tijd bij de trainingen en wedstrijden. Bij te laat komen zal een passende sanctie worden opgelegd.

- Afbellen: wanneer je verhinderd bent een wedstrijd te spelen, bel je af bij de leider/trainer; eventueel bij de secretaris van je afdeling.

- De selectiespelers dienen zich bij de trainer ook af te melden als ze niet op de training kunnen komen.

- Alle spelers dienen te beschikken over een eigen RKSV Excelsior’20 tenue, tenzij een tenue door de vereniging ter beschikking wordt gesteld.

- De beschikbaar gestelde tenues, trainingspakken en/of tassen worden uitsluitend tijdens wedstrijden gedragen en gebruikt. Gebruik bij andere gelegenheden kan alleen met toestemming van het bestuur. Daarom is gebruik in de privé-sfeer verboden.

Wij verwijzen naar het gebruikersformulier (dat een van je ouders heeft moeten ondertekenen).

- Er wordt geen gebruik gemaakt van de grasvelden, behalve tijdens wedstrijden en trainingen. Het kleine kunstgrasveld is beschikbaar voor vrij gebruik (mits er niet door anderen getraind wordt).

- Het dragen van sieraden is niet toegestaan.

- De voetbalschoenen moeten buiten de kleedkamers schoongemaakt worden in de borstels bij de ingang en worden dus niet schoongemaakt tegen de wanden in de gang of in de kleedkamer.

- Na elke wedstrijd of training is douchen verplicht. Gebruik badslippers. Niet te lang douchen. Bij uitwedstrijden: sluit de kraan na het douchen.

- Na gebruik van de kleedkamer wordt deze netjes achtergelaten, dus afval in de vuilnisbak.

- Niet met voetbalschoenen in de kantine lopen.

- Voetbaltassen in het rek in de gang zetten.

- Het nuttigen van (in het clubhuis aangeschafte) dranken op het sportcomplex is verboden buiten het clubhuis en het terras, laat staan het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden. Er zijn ruim voldoende afvalbakken aanwezig.

- Geen vernielingen aanrichten. Eventueel aangebrachte schade zal op de veroorzaker worden verhaald.

- Je blijft van andermans eigendommen af. Bij gerede verdenking op diefstal zal aangifte worden gedaan bij de politie.

- Bij (herhaald) wangedrag zal men als lid worden geroyeerd.


11.3 Ouders
Waarden

- Bedenk dat kinderen sporten voor hun eigen plezier en niet voor het uwe.

- Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport.

- Zorg bij uw kind voor een goede balans in sportplezier en prestatiedruk

- Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.

- Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling.

- Leer de kinderen positief gedrag, leer uw kinderen te accepteren. Maak uw kinderen duidelijk dat sport meer is dan ’winnen of verliezen’. Er is ook nog gezondheid, vriendschap, uithoudingsvermogen, durf, samenwerking, enz.

- Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere vaardigheid in het worden van een goede sportman/vrouw.

- Van de ouders wordt positief gedrag verwacht richting eigen team en begeleiding, de tegenspelers en hun begeleiding en de wedstrijdleiding.

- Erken de waarde en het belang van (vrijwillige trainers). Zij geven hun tijd en kennis om het sporten/de recreatie van uw kind mogelijk te maken.


Normen

- Moedig alle spelers aan. Voor (jeugdige) sporters is het fantastisch om aangemoedigd te worden. Het zou sneu zijn als alleen de kinderen aangemoedigd worden waarvan de ouders aanwezig zijn en luidkeels durven aan te moedigen!

- Negatief commentaar is funest voor de jeugdspelers. Ze hebben er meestal meer last van dan baat bij. Positieve aanmoedigingen zijn prima, ze verhogen de sfeer en stimuleren de kinderen.

- Moedig de kinderen vooral aan, maar bemoei u niet met het spel. Laat het coachen over aan de trainers en leiders

- Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.

- Assisteer daar waar nodig de begeleiders van het team, bijvoorbeeld bij het plaatsen / verwijderen van doeltjes bij E en F, als grensrechter of word zelf leider van een team.

- Help mee als een trainer/coach of andere begeleider dat vraagt.

- Hebt u interesse om de kinderen aanwijzingen te geven, vraag dan aan de trainer/coach of u mee kunt helpen met training geven, coachen of andere zaken.

- Van de ouders (van vooral de pupillen) verwachten wij dat zij de wedstrijden van hun kinderen bezoeken. Zorg dat uw kind er op tijd is, of meld hem op tijd af.

- Van de ouders wordt verwacht dat zij deelnemen in het vervoer naar uitwedstrijden.

- U dient zich beschikbaar te houden voor diverse taken en klussen verband houdend met de vereniging, zoals bij de intake al van u is gevraagd. Bedenk dat binnen een vereniging vrijwel alles door vrijwilligers wordt gedaan. Naast de contributie die u betaalt, mag u daar als ouder best wat extra's voor terug doen.

- Bedank eens de trainer/coach en andere vrijwilligers die wedstrijden of andere activiteiten organiseren en leiden.


Regels

- Geef u kind of andere kinderen geen aanwijzingen tijdens de training of wedstrijd. Buiten dat kinderen dit vaak niet waarderen, is het ook erg verwarrend om van twee verschillende personen aanwijzingen te krijgen. Bovendien is het voor een coach niet leuk als ouders zijn taak ongevraagd overnemen.

- Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide teams.

- Val een beslissing van een scheidsrechter e.d. niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel. Leg u direct bij de beslissingen van scheidsrechter neer. Realiseer u hierbij dat verschillende mensen elke situatie verschillend kunnen zien en beoordelen. De scheidsrechter heeft het recht te beslissen zoals hij het ziet. Protest van publiek heeft dan geen zin. Bovendien is dit erg vervelend voor de scheidsrechter, die zo vriendelijk is om in zijn vrije tijd een wedstrijd te komen begeleiden. En niet in de laatste plaats is het voor de sporters en begeleiders enorm vervelend als het publiek zich met de leiding van de wedstrijd gaat bemoeien. U denkt daar misschien de club mee te helpen, maar deze soms ‘goedbedoelde hulp' werkt juist vaak tegen de club. Bovendien is dit voor kinderen en jongeren het verkeerde voorbeeld.

- Maak geen opmerkingen die door de betrokkenen beledigend opgevat kunnen worden, ook al zijn ze goed bedoeld.

- Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen.

- Laat niet merken als u zich ergert aan het spel van uw kind of sportgenoten. Laat niet merken dat u ontevreden bent over bepaalde acties. Zeker als u zelf sport weet u dat het niet altijd zo gaat als u zou willen. Als kinderen merken dat een ouder ontevreden is dan zal dat hun spel eerder negatief beïnvloeden dan positief.

- Geef de trainer/coach niet publiekelijk adviezen met betrekking tot zijn taak, ook al zijn ze goed bedoeld.

- Zijn er dingen die volgens u niet kunnen, praat hierover dan na de wedstrijd met de betrokkenen. Als u bijvoorbeeld uw kind ziet vals spelen, dan hoort u te laten merken dat dit niet kan. Hebt u vraagtekens of opmerkingen over het coachen, maak dan met de coach een afspraak om hierover te praten. Tijdens de wedstrijd is dit niet op zijn plaats en direct na de wedstrijd is de coach vaak met andere zaken bezig, zoals bijvoorbeeld een nabespreking met het team. Vraag daarom wanneer hij het liefste met u daarover praat.

- Blijf tijdens de wedstrijd ruim buiten de lijnen; bij wedstrijden die over de breedte van een veld worden gespeeld, niet op de middellijn gaan staan.

- Bij het ongewenst betreden van het veld kunt en zult u van het complex verwijderd worden.

11.4 trainers / leiders
Waarden

- Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook.

- Ontwikkel teamrespect voor de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter.

- Kinderen hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is.

- Voor met name de jeugdspelers vervult de trainer/leider een voorbeeldfunctie. Daarom heb en toon je respect voor de ouders, wedstrijdleiding en tegenstanders.
Normen

- Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.

- Indien noodzakelijk corrigeer je het gedrag van de individuele spelers.

- Indien het gedrag van spelers uit de hand loopt, wordt het bestuur hiervan in kennis gesteld.

- Tevens zie je toe op het gedrag van de ouders; indien deze ongewenst gedrag (gedrag wat niet verenigbaar is met de hierin genoemde gedragsregels) vertonen, wordt het bestuur hiervan in kennis gesteld.

- Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.

- Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.
Regels

- Deel daar waar mogelijk is de kinderen in volgens leeftijd, lengte, vaardigheid en fysieke gesteldheid.

- Bij het indelen en het bepalen van de duur van de trainingstijden dient men rekening te houden met de mate en fase van ontwikkeling van de kinderen.

- Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en ontwikkeling van kinderen.

- Zorg ervoor dat het materiaal voldoet aan de veiligheidseisen en geschikt is voor de leeftijd en de vaardigheid van de jongeren.

- Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op.

- Volg de aangeboden cursussen en opleidingen.

- Volg het advies op van een arts bij het bepalen of een geblesseerde speler wel of niet kan spelen.

- Uiteraard gebruik je tijdens het uitoefenen van je functie geen alcohol en rook je niet.

- Trainingsmaterialen, zoals ballen etc., dienen altijd opgeruimd te worden.

- Zorg voor een wedstrijdverslag van elke wedstrijd.
11.5 bestuurders
Waarden

- Denk eraan dat het spel gespeeld wordt om het spel en de oefening wordt gedaan om de beheersing van de beweging.

- Zorg ervoor dat de beloning niet als het belangrijkst wordt gezien. Wèl als u gul bent met lof voor inzet en prestatie.

- Sta niet toe dat welk sportprogramma dan ook primair voor de toeschouwers wordt gemaakt.

- Zorg ervoor dat ouders, trainers, sponsors en deelnemers zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair play in de sport.

Normen

- Zorg ervoor dat er gelijke mogelijkheden voor deelname in de sport bestaan voor alle jongeren ongeacht hun vaardigheid, geslacht, leeftijd of handicap.

- Betrek de jongeren in planning, leiding en de evaluatie van alle activiteiten.
Regels

- Voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt zijn voor alle jongeren.

- Zorg ervoor dat er goed toezicht van gediplomeerde en ervaren trainers en officials is, die in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen.

- Bied korte cursussen (clinics) aan om het trainen en begeleiden van jeugdspelers en het leiden van een wedstrijd te verbeteren met de nadruk op sportiviteit; voor, tijdens en na de wedstrijd en trainingen.

- Distribueer een (deze) gedragscode onder spelers, trainers, leiders, scheidsrechters, ouders en overige toeschouwers.
11.6 Scheidsrechters / officials
Waarden

- Geef daar waar het verdiend is beide teams een compliment voor hun goede spel.

- Gebruik uw gezond verstand om ervoor te zorgen dat het plezier van de jeugd in het spel niet verloren gaat door te veel ingrijpen.
Normen

- Zorg ervoor dat zowel in als buiten het speelveld uw gedrag sportief is.


Regels

- Pas de regels aan het niveau van de spelers aan.

- Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.

- Beoordeel opzettelijk ‘foul play’ als onsportief, waardoor u het respect voor eerlijk spel (‘fair play’) handhaaft.

- Zorg ervoor dat u op de hoogte bent en blijft van trainingstoestand en groei en ontwikkeling van jongeren.

- Bedank na afloop van de wedstrijd de aanvoerders, leiders (en eventuele grensrechters) voor hun bijdrage.


11.7 toeschouwers
Waarden

- Denk eraan dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan georganiseerde sportbeoefening. De jeugd doet dit niet voor uw vermaak, noch zijn de sporters mini-profsporters.

- Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.

- Veroordeel elk gebruik van geweld.


Normen

- Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, scheidsrechters en officials.

- Geef applaus bij goed spel van zowel uw eigen team als van het bezoekende team of andere deelnemers aan een wedstrijd.

- Maak een kind nooit belachelijk en scheld het niet uit als het een fout maakt gedurende een wedstrijd of training.

- Moedig de jongeren altijd aan om zich aan de spel-/wedstrijdbepalingen te houden.

- Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.Regels

- Respecteer de beslissing van de scheidsrechter.

- Blijf tijdens de wedstrijd ruim buiten de lijnen; bij wedstrijden die over de breedte van een veld worden gespeeld: niet op de middellijn gaan staan.

- Bij het ongewenst betreden van het veld kunt en zult u van het complex verwijderd worden.


11.8 Iedereen
Waarden

- Wij verwachten dat iedereen respect voor elkaar en elkaars eigendommen heeft.


Normen

- De voertaal is altijd Nederlands.

- U dient geen onbehoorlijke taal te gebruiken.

- U dient op ons complex altijd de aanwijzingen van vrijwilligers van onze vereniging op te volgen. Zo ook op bezoek bij andere verenigingen.

- Ongeoorloofd gedrag richting kantinemedewerkers zal niet worden geaccepteerd.

- U bent persoonlijk verantwoordelijk voor door u veroorzaakte schade.

- Roken wordt afgeraden.

- Overmatig alcoholgebruik wordt afgeraden.


Regels

- Niet parkeren op het voorterrein, maar in de parkeervakken en zodanig dat ook anderen kunnen parkeren. Niet voor de ingang parkeren.

- Fietsen zoveel mogelijk in de rekken plaatsen.

- Het is slechts toegestaan binnen te roken doordeweeks na 20.00 uur en op zaterdagmorgen na 12.00 uur.

- Er worden geen sterk alcoholische dranken geschonken. Alcohol wordt niet verstrekt aan personen onder de 16 jaar.

- Het nuttigen van (in het clubhuis aangeschafte) dranken op het sportcomplex is verboden buiten het clubhuis en het terras, laat staan het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden.

- Lege kopjes en lege flesjes terugbrengen naar de kantine.

- Vuilnis, papier e.d. in de vuilnisbakken deponeren (geen glaswerk!).

- U dient andere personen en andere leden van RKSV Excelsior’20 aan te spreken op het achterlaten van rommel en op onbehoorlijk gedrag.

- U hebt alleen recht op toegang tot de algemene ruimtes, zijnde kantine, gang en toiletten. Achter de bar, in de keuken, in de bestuurskamer en in de commissiekamer, in het materiaalhok en andere functieruimten heeft men alleen toegang als men in functie is, of wanneer men daartoe is uitgenodigd.

- Betreding van de kleedkamers, en de gang daarvoor, is alleen toegestaan aan spelers en hun begeleiders. Dus niet voor vrienden en familie e.d.

- Bij overtreding van bovenstaande regels kan men door het verantwoordelijke bestuurslid van het terrein worden verwijderd, dan wel kan de toegang tot het terrein u verder worden ontzegd.

1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina