InhoudstafelDovnload 1.2 Mb.
Pagina1/11
Datum23.07.2016
Grootte1.2 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  INHOUDSTAFEL

  0. MAATSCHAPPELIJK KADER

  0.1 Gemeentebestuur

  0.1.1.Coördinaten gemeentebestuur Pag. 4

  0.1.2. Samenstelling College van Burgemeester

  en Schepenen en hun bevoegdheden Pag. 4

  0.1.3. Samenstelling gemeenteraad Pag. 5

  0.1.4. De gemeentesecretaris Pag. 5

  0.1.5. De jeugdconsulent Pag. 5

  0.2 Demografie

  0.2.1 Inwonersaantal Pag. 6

  0.2.2 Verdeling in leeftijdsgroepen Pag. 6 - 7 0.2.3 Situering aandeel jeugd tegenover gemeenten uit de regio Pag. 7

  0.2.4 Aantal niet-belgen in de gemeente Pag. 7

  0.2.5 Bevolkingsdichtheid Pag. 8

  0.2.6 Evolutie van het aantal inwoners Pag. 8

  0.2.7 De bevolkingsloop Pag. 9

  0.3 Situering van de gemeente

  0.3.1 Sociaal-economisch profiel van de gemeente Pag. 9

  0.3.2 Situering van de gemeente i.v.m. ruimtelijke ordening Pag. 9

  0.3.3 Toerisme Pag. 9 - 10

  0.4 Gemeentelijk jeugdbeleid.

  0.4.1. Jeugddienst Pag. 10 - 11

  0.4.2. Jeugdraad Pag. 11

  0.4.3. Het gemeentelijk jeugdcentrum De Sceure Pag. 11 - 12

  0.5 Andere jeugdinitiatieven

  0.5.1 Buitenschoolse kinderopvang Pag. 12

  0.5.2 Begeleidingshuis de Walhoeve Pag. 12 - 13

  0.5.3 Onderwijs Pag. 13 - 14

  0.5.4 Overzicht jeugdvoorzieningen inzake hulpverlening Pag. 15 - 20

  0.5.5 Overzicht vrijetijdsaanbod voor jongeren in de gemeente Pag. 21

  0.6 Vaststellingen Pag. 21

  I. JEUGDWERK ONDERSTEUNEN

  I. 1. Particuliere jeugdwerkinitiatieven

  I.1.1. KSA Globetrotters Pag. 22 - 23

  I.1.2. KLJ Vleteren Pag. 23 - 24

  I.1.3. Chiro Pimpernel Pag. 24 - 25

  I.2. Gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven

  I.2.1. Grabbelpas Pag. 25

  I.2.2. Swap & Paspartoe Pag. 25

  I.2.3. Vorming Pag. 26

  I.2.4. Infotheek en publicaties jeugddienst Pag. 26

  I.2.5. Speelpleinwerking het Rabbelaartje Pag. 26

  I.2.6 Mobiliteit activiteiten speelpleinwerking Pag. 26

  I.2.7 +16j. activiteiten Pag. 26

  I.2.8 Witte vlekken dag Pag. 26

  I.2.9 Uitleendienst jeugddienst Pag. 26 I.2.10 Sportaanbod Pag. 27

  I.3 Behoeften van de jeugd en het jeugdwerk

  1.3.1 Gemeentelijke initiatieven Pag. 27 - 28

  1.3.2 Werking van de gemeentelijke jeugddienst Pag. 28

  1.3.3 Sport Pag. 28

  1.3.4 Particuliere initiatieven Pag. 29

  I.4 Doelstellingen en algemene visie  1.4.1 De particuliere jeugdwerkinitiatieven Pag. 29 - 30

  1.4.2 De gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven Pag. 31 - 34

  I.5 Inspraak

  1.5.1 De speelpleintjes Pag. 34

  1.5.2 Swap Pag. 34

  1.5.3 Witte Vlekkendag Pag. 34

  1.6 Vaststellingen Pag. 34 - 35

  2. KADERVORMING

  2.1 Aanbod en deelname Pag. 36

  2.2 Ondersteuning Pag. 36

  2.3 Algemene visie Pag. 37

  2.4 Doelstellingen Pag. 37

  2.5 Inspraak Pag. 38

  3. TOEGANKELIJKHEID VAN HET JEUGDWERK

  3.1 Situering gemeente en jeugdwerk

  3.1.1 Typering van de gemeente op vlak van

  bevolkingsspreiding en samenstelling. Pag. 39

  3.1.2 Spreiding van het jeugdwerkaanbod in de gemeente Pag. 39

  3.1.3 Jeugdwerkinitiatieven die zich richten naar bijzondere doelgroepen Pag. 40

  3.2 Drempels die de toegankelijkheid

  van het jeugdwerk bemoeilijken Pag. 41

  3.3 Ondersteuning Pag. 41

  3.4 Algemene visie Pag. 41

  3.5 Noden en behoeften Pag. 42 - 43

  3.6 Doelstellingen Pag. 43

  4. JEUGDWERKINFRASTRUCTUUR

  4.1 Lokalen en buitenterreinen Pag. 44

  4.2 Behoeften Pag. 45

  4.3 Lopende acties Pag. 45

  4.4 Doelstellingen en concrete acties Pag. 45 - 46

  4.5 Inspraak Pag. 46

  4.6 Algemene Visie Pag. 46

  5 PARTICIPATIE EN TERUGKOPPELING BIJ DE OPMAAK VAN HET JWBP.

  5.1 Participatie en terugkoppeling tijdens de opmaak van het JWBP  5.1.1 Samenstelling stuurgroep Pag. 47 - 48

  5.1.2 Bevraging in kader opmaak JWBP 3 –25 j. Pag. 48 - 70

  5.1.3 Inspraak particulier jeugdwerk Pag. 70

  5.2 Participatie en terugkoppeling tijdens de uitvoering van het JWBP  5.2.1 Gemeentelijke jeugdraad Pag. 70 - 71

  5.2.2 Bevraging in verband met speelpleinwerking Pag. 71

  5.2.3 Bevraging tieners i.v.m. jeugdontmoetingsruimte Pag. 71

  6. COMMUNICATIE EN INFORMATIE VOOR DE JEUGD

  6.1 Informatie voor kinderen en jongeren Pag. 72

  6.2 Communicatiekanalen Pag. 72

  6.3 Communicatie en inspraak Pag. 72

  6.4 Doelstellingen, concrete acties en algemene visie Pag. 73

  7 GEÏNTEGREERD JEUGDWERKBELEID

  7.1 Intragemeentelijk

  7.1.1. Sociaal Impulsfonds Pag. 74

  7.1.2. OCMW Pag. 74

  7.1.3 Buitenschoolse kinderopvang Pag. 74

  7.1.4 Lokaal cultuurbeleidsplan Pag. 75

  7.1.5 Lokaal sportbeleid Pag. 75

  7.1.6 Zonaal veiligheidsplan Pag. 75

  7.2 Boven- en intergemeentelijk

  7.2.1 Aanbod Pag. 75 - 76

  7.3 Doelstellingen Pag. 76 - 77

  7.4 Inspraak Pag. 77

  8 JEUGDRUIMTE

  8.1 Situatieschets met objectieve gegevens  8.1.1 Speelpleintjes Vleteren Pag. 78

  8.1.2 Fuiven Pag. 78

  8.1.3 Repitieruimte Pag. 79

  8.2 Wensen en noden in het jeugdwerk

  8.3 Doelstellingen

  8.3.a. Speelruimte  8.3.a.1 Inrichten jeugdontmoetingsplaats Oostvleteren Pag. 80

  8.3.a.2 Inrichten jeugdontmoetingsplaats Woesten Pag. 80

  8.3.a.3 De speelpleintjes Pag. 81

  8.3.b Jeugdwerkinfrastruur

  8.3.b.1 Creëren van open groene ruimte

  voor jeugdverenigingen Pag. 81

  8.3.b.2 Extra binnenruimte voor KSA Pag. 82

  8.4 Inspraak

  8.4.a. Speelruimte Pag. 82

  8.4.b. Jeugdwerkinfrastructuur Pag. 82

  BIJLAGEN Vanaf pag. 83  0. MAATSCHAPPELIJK KADER

0.1. GEMEENTEBESTUUR


0.1.1. Coördinaten gemeentebestuur
Gemeentebestuur Vleteren

Kasteelstraat 39

8640 Vleteren

Tel. : 057/40 00 99

Fax. : 057/40 13 66
0.1.2. Samenstelling College van Burgemeester en Schepenen en hun bevoegdheden (2004-2006) – (Burgemeesterwissel eind 2003)
Burgemeester : MOSTAERT Willy

Bevoegdheden :


 • algemeen beleid

 • politie

 • huisvesting

 • woningbouw

 • middenstand

 • landbouw


Eerste schepen : MASSON Frans

Bevoegdheden:


Tweede schepen : DEMEYER Lutgarde

Bevoegdheden:

 • Financiën

 • Sociale zaken

 • Toerisme

 • Monumentenzorg

 • Jeugdbeleid

 • Milieu

 • Recreatie

 • Europese zaken


Derde schepen : WYDOODT Paul

Bevoegdheden:

 • Openbare werken

 • Ruimtelijke ordening

 • Begraafplaatsen

 • Gezins-en seniorenbeleid

 • Informatie

0.1.3. Samenstelling gemeenteraad


Burgemeester: MOSTAERT Willy - LVP
Schepenen: MASSON Frans - LVP

DEMEYER Lutgarde - LVP

WYDOODT Paul - LVP
Raadsleden: BERTEN Guido – CD&V

DEBUYSERE Ludo - LVP

DEJONCKHEERE Kristof – CD&V

DEWULF Patrick – LVP

DIERYCK Paul – CD&V

PILLAERT Dirk – CD&V

RUBBEN Bart – CD&V

VANDEPUTTE Christophe – CD&V

VANLER BERGHE Ria – LVP
0.1.4. De gemeentesecretaris
DEPYPER Ignace

P/a Kasteelstraat 39

8640 Vleteren

Tel.: 057/40 00 99


0.1.5 De Jeugdconsulent
Deleu Maika

P/a Kasteelstraat 39

8640 Vleteren

Tel.: 057/40 00 99
0.2. DEMOGRAFIE

0.2.1. Inwonersaantal

In Vleteren zijn er in totaal 3 599 inwoners, 1 816 mannen en 1 783 vrouwen, waarvan 39 vreemdelingen ( 23 mannen en 16 vrouwen).
Een overzicht van de inwoners per deelgemeente:DEELGEMEENTEAANTAL INWONERS


OPPERVLAKTE

Oostvleteren


1 085

1 409 ha

Westvleteren1 105

1 778 ha

Woesten

1 408

627 ha

Totaal

3 598

3 814 ha
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina