Inhoudstafel woord vooraf 5 1Inleiding 6Dovnload 2.07 Mb.
Pagina10/12
Datum22.07.2016
Grootte2.07 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Operationele doelstelling 4: De dienst sport en recreatie voorziet de mogelijkheid voor recreatieve sporters om hun sport (individueel of deels georganiseerd) verder te kunnen beoefenen, na het volgen van een initiatiereeks van een laagdrempelige activiteit.Indicator: Vanaf 2008 zal er na het volgen van een initiatiereeks de mogelijkheid bestaan om de sportbeoefening verder te zetten binnen een gestructureerd verband.Financiële prognose: 3 000 euro / jaarMaatregelen


Timing


Wie?

1. De mogelijkheden nagaan voor het verder zetten van de sportbeoefening in gestructureerd verband binnen een (reeds bestaande) sportclub of een initiatief van de dienst sport en recreatie


na elke (nieuwe) initiatiereeks


Dienst sport en recreatie, sportraad, clubs


2. Promotievoering (voor de accommodatie, club,…) voor deze sportbeoefening in gestructureerd verband.


na elke (nieuwe) initiatiereeks


Dienst sport en recreatie, sportraad, clubs


Evaluatie:

Jaarlijks vanaf:

Aantal:

Verderzetting na elke initiatiereeks?

2008
Verderzetting na een initiatief, in gestructureerd verband

2009
Jaarlijkse financiële subsidie?

Strategische doelstelling 4: De bevolking van Beringen vindt binnen de plaatselijke recreatiedomeinen Koersels Kapelleke en Paalse Plas haar gading op vlak van recreatiebeleving met respect voor mens en natuur.Operationele doelstelling 1: De dienst sport en recreatie zal regelmatig promotie voeren en acties ondernemen om van de recreatiedomeinen blijvende publiekstrekkers te maken.Indicator: In 2010 minimum één grootschalige, al dan niet sportieve, organisatie per recreatiedomein.Financiële prognose: 3 000 euro / jaarMaatregelen


Timing


Wie?

1. Promotievoering recreatiedomeinen


Vanaf


2010

Dienst sport en recreatie, sportraad, VZW sport en recreatie, werkgroep?


2. Onderzoek naar mogelijke (sport-)activiteit in een recreatiedomein


Vanaf


2010

Dienst sport en recreatie, sportraad, VZW sport en recreatie, werkgroep?


3. Organisatie van activiteit


2010


Dienst sport en recreatie, sportraad, VZW sport en recreatie, werkgroep?, mogelijk: dienst toerisme, jeugddienst
Evaluatie:

Jaarlijks vanaf

Promotievoering rond recreatiedomeinen

2010

Organisatie activiteit aan een recreatiedomein

2010


Strategische doelstelling 5: De dienst sport en recreatie voorziet een sportieve invulling van de vrije tijd voor jongeren tijdens de vakantieperiodes.Operationele doelstelling 1: De dienst sport en recreatie biedt jongeren de mogelijkheid tot het volgen van (zomer-)sportkampen in Beringen.Indicator: Vanaf 2008 worden er (zomer-)kampen georganiseerd in Beringen voor jongeren.Financiële prognose: 4 000 euro / jaarMaatregelen


Timing


Wie?

1. Onderzoek naar welke sportkampen kunnen ingericht worden voor kinderen van 6-12 jaar en 13-18 jaar.


Voorjaar 2008


Dienst sport en recreatie en sportraad


2. Samenzitten met de clubs om tot samenwerking te komen.


Voorjaar 2008


Dienst sport en recreatie en sportraad i.s.m. clubs


3. Organisatie van sportkampen.


Zomer 2008Dienst sport en recreatie en sportraad i.s.m. clubs

4. Promotie van de sportkampen (ook naar scholen toe).


Zomer 2008


Dienst sport en recreatie en sportraad i.s.m. clubs


Evaluatie:

Jaarlijks vanaf:

Aantal:

Organisatie zomersportkampen door de dienst sport en recreatie in:

2008
Jaarlijkse financiële subsidie?
Strategische doelstelling 6: De dienst sport en recreatie werkt i.s.m. andere diensten een project (of actie) uit met de bedoeling de bevolking bewust te maken van het positief effect dat een dagelijkse hoeveelheid beweging teweeg brengt op de gezondheid.Operationele doelstelling 1: De dienst sport en recreatie organiseert samen met andere diensten een aantal sportieve gezondheidsbevorderende acties voor welbepaalde doelgroepen.Indicator: De organisatie van minimum één gezondheidsgerelateerd project in 2010.Financiële prognose: 1 500 euro / jaarMaatregelen


Timing


Wie?

1. Uitzoeken van een project / actie (vb. 10 000 stappenproject).


2009

Dienst sport en recreatie i.s.m. milieudienst, dienst toerisme, SOD, OCMW, cultuur

2. Omschrijven van de doelgroep (hartpatiënten, obesitas, senioren, medioren,…).


2009

Dienst sport en recreatie

3. Samen zitten met andere diensten voor medewerking en organisatie (OCMW, dienst toerisme, milieudienst,…).


2009

Dienst sport en recreatie, sportraad, andere diensten (milieudienst, dienst toerisme, SOD, OCMW, cultuur, jeugddienst)

4. Organisatie van de activiteit.


2010


Dienst sport en recreatie, sportraad, andere diensten

5. Promotie van de activiteit.


2010


Dienst sport en recreatie, sportraad, andere diensten
Evaluatie:

Jaarlijks vanaf:

Aantal:

Gezondheidsgerelateerd project i.s.m. andere diensten in:

2010
Jaarlijkse financiële subsidie?Operationele doelstelling 2: De dienst sport en recreatie organiseert acties ter aanmoediging van meer dagelijkse lichaamsbeweging bij het stadspersoneel (bv. aanmoedigen om met de fiets / te voet naar het werk te komen).Indicator: Aantal personeelsleden die te voet of per fiets naar het werk komen.Financiële prognose: 1 000 euro / jaarMaatregelen


Timing


Wie?

1. Bevraging bij het stadspersoneel i.v.m. gebruikte vervoersmiddel (enquête).


Vanaf 2010


Dienst sport en recreatie, sportraad, andere diensten


2. Onderzoeken welke actie de meeste kans op slagen heeft.


2011

Dienst sport en recreatie i.s.m. andere diensten

3. Organisatie van de actie (bv. dinsdag fietsdag).


2011

Dienst sport en recreatie, sportraad, andere diensten

4. Promotie van de actie.


2011


Dienst sport en recreatie, sportraad, andere diensten
Evaluatie:

Jaarlijks vanaf:

Aantal:

Inventaris opmaken van het aantal personeelsleden te voet / per fiets komen:

2010
Gezondheidsgerelateerd project voor personeel Stad Beringen in:

2011
Jaarlijkse financiële subsidie?

    1. Hoofdstuk 3: Toegankelijkheid en diversiteit


Strategische doelstelling 1: De dienst sport en recreatie tracht enerzijds de allochtone bevolking te stimuleren om aan sportbeoefening te doen en anderzijds via deze weg de integratie te bevorderen.Operationele doelstelling 1: De dienst sport en recreatie stimuleert de sportbeoefening bij allochtone inwoners door middel van het organiseren van laagdrempelige plaatselijke initiaties, eventueel met het oog op doorstroming naar de Beringse sportclubs.Indicator: Stijging van 1) het aantal allochtone deelnemers aan ingerichte initiatiereeksen

2) het aantal allochtone leden bij de Beringse sportclubs in 2012 t.o.v. 2008

Financiële prognose: 2 500 euro / jaarMaatregelen


Timing


Wie?

1. Onderzoek naar het aantal allochtonen in de Beringse sportclubs (via inlichtingenfiche aangesloten sportclubs).


2008

Dienst sport en recreatie, sportraad

2. Inrichten van buurtgerichte initiatiereeksen, gericht op allochtone vrouwen met mogelijkheid tot uitbreiding naar andere buurten.


Voortzetting 2008 en jaarlijks te bekijken


Dienst sport en recreatie, sportraad


3. Inrichten van buurtgerichte initiatiereeksen, gericht op andere allochtone doelgroepen (zoals meisjes, jongens, …).


Vanaf 2010


Dienst sport en recreatie, sportraad


4. Promotievoering via allerlei kanalen, m.b.v. buurtwerkers, OCMW en SOD.


Vanaf 2008


Dienst sport en recreatie, sportraad, OCMW, SOD, buurtwerkers


Evaluatie:

Jaarlijks vanaf:

Aantal:

Aantal initiaties georganiseerd voor de allochtone bevolking in:

2008
Aantal allochtonen die deelnemen aan de initiaties:

2008
Aantal allochtonen in de sportclubs?

2010
Jaarlijkse financiële subsidie?

Strategische doelstelling 2: De dienst sport en recreatie tracht sportbeoefening bij kansarmen te stimuleren. De sporttak en de kostprijs mogen zeker geen hinderpaal zijn.Operationele doelstelling 1: De dienst sport en recreatie informeert kansarme jongeren en hun ouders over de mogelijkheden i.v.m. ‘sporten in Beringen’.Indicator: Aantal infobrochures dat wordt opgevraagd op de diverse diensten.Financiële prognose: 1 000 euro / jaarMaatregelen


Timing


Wie?

1. Onderzoek naar de kostprijs voor lidmaatschap bij de Beringse sportclubs (ook mogelijke extra kosten).


Vanaf 2008


Dienst sport en recreatie, sportraad i.s.m. OCMW


2. Financiële info over sportverenigingen opnemen in de infobrochure over sportclubs in Beringen (zie strategische doelstelling 1, operationele doelstelling 3 van ‘ondersteuning sportclubs’).


2008

Dienst sport en recreatie, sportraad i.s.m. OCMW,

3. Infobrochure verdelen.Schooljaar 2008-2009

Dienst sport en recreatie, sportraad i.s.m. OCMW
Evaluatie:

Jaarlijks vanaf:

Aantal:

Aantal infobrochures die worden opgevraagd op diverse diensten in:

2008
Jaarlijkse financiële subsidie?


Operationele doelstelling 2: De dienst sport en recreatie organiseert samen met andere diensten in zgn. kansarme buurten een aantal activiteiten met het oog op meer beweging en betere sociale interactie.Indicator: Aantal deelnemers aan initiaties ingericht in buurten met veel kansarmen.Financiële prognose: 2 000 euro / jaarMaatregelen


Timing


Wie?

1. Buurt(en) bepalen waar initiaties zullen ingericht worden (kansarme buurten), onderzoeken en afbakenen van de soort initiatie dat zal worden gegeven, alsook bepalen van de doelgroep(en).


Vanaf 2009


Dienst sport en recreatie, sportraad i.s.m. buurtwerkers, SOD, OCMW, jeugddienst


2. Initiaties inrichten i.s.m. buurtwerkers.


2010

Dienst sport en recreatie, sportraad i.s.m. buurtwerkers,

3. (Financiële) ondersteuning bieden bij de inrichting van de initiaties.


Vanaf 2010


Dienst sport en recreatie, sportraad


4. Promotievoering via allerlei kanalen, m.b.v. buurtwerkers en OCMW en SOD.


Vanaf 2010


Dienst sport en recreatie, sportraad, OCMW, SOD, buurtwerkers


Evaluatie:

Jaarlijks vanaf:

Aantal:

Aantal deelnemers aan initiaties ingericht in kansarme buurten in:

2010
Jaarlijkse financiële subsidie?

Strategische doelstelling 3: De dienst sport en recreatie onderzoekt of er voor heel specifieke doelgroepen acties kunnen worden ondernomen ter bevordering van de sportbeoefening en zodoende verbetering van de gezondheid.Operationele doelstelling 1: De dienst sport en recreatie richt een specifiek project in, samen met andere diensten, voor hartpatiënten, kinderen met obesitas en eventueel andere doelgroepen (zie ‘andersgeorganiseerde sport’, strategische doelstelling 5, operationele doelstelling 1).Indicator: Een gezondheidgerelateerd project voor obesitas en/of hartpatiënten in 2012.Financiële prognose: 1 000 euro / jaarMaatregelen


Timing


Wie?

1. Onderzoek naar de mogelijkheid/haalbaarheid voor het opstarten van een project / begeleid sporten voor mensen met obesitas of hartpatiënten.


2011

Dienst sport en recreatie, sportraad i.s.m. provincie Limburg, SOD

2. Personen aanspreken met medische scholing voor het begeleiden van het project / begeleid sporten voor deze specifieke doelgroep.


Vanaf 2011


Dienst sport en recreatie, sportraad i.s.m. provincie Limburg, SOD


3. Inrichten van het begeleid sporten.


2012


Dienst sport en recreatie, sportraad i.s.m. provincie Limburg, SOD

4. Promotievoering via gerichte kanalen voor de specifieke doelgroep.


2012

Dienst sport en recreatie, sportraad i.s.m. provincie Limburg, SOD1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina