Inhoudstafel woord vooraf 5 1Inleiding 6Dovnload 2.07 Mb.
Pagina11/12
Datum22.07.2016
Grootte2.07 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Evaluatie:

Jaarlijks vanaf:

Aantal:

Organisatie van een gezondheidsgerelateerd project voor obesitas of hartpatiënten in:

2012
Jaarlijkse financiële subsidie?
Strategische doelstelling 4: De dienst sport en recreatie wil personen met een handicap de mogelijkheid geven om op regelmatige basis en georganiseerd aan sport te doen in Beringen.Operationele doelstelling 1: De dienst sport en recreatie ondersteunt projecten voor personen met een handicap en stimuleert de plaatselijke clubs voor de oprichting van een G-afdeling.Indicator: 1. Aantal ondersteunde projecten op jaarbasis.

2. Aantal afdelingen voor personen met een handicap binnen de bestaande Beringse

sportclubs in 2013 t.o.v 2010.Financiële prognose: 2 000 euro / jaarMaatregelen


Timing


Wie?

1. Ondersteunen van sportprojecten voor personen met een handicap.


Vanaf 2008


Dienst sport en recreatie, sportraad i.s.m. Beringse sportclubs, provincie Limburg, Stedelijke adviesraad voor andersvaliden


2. Sportclubs informeren over de oprichting van een G-afdeling binnen hun sportclub.


Vanaf 2010


Dienst sport en recreatie, sportraad i.s.m. Beringse sportclubs, provincie Limburg, Stedelijke adviesraad voor andersvaliden


Evaluatie:

Jaarlijks vanaf:

Aantal:

Ondersteuning van projecten voor personen met een handicap georganiseerd door de sportclubs in:

2008
Aantal clubs met G-afdelingen in:

2010
Jaarlijkse financiële subsidie?

Strategische doelstelling 5: De dienst sport en recreatie biedt een ruim recreatief sportaanbod voor senioren, aansluitend op het bestaande aanbod, al dan niet binnen een gestructureerd verband.Operationele doelstelling 1: De dienst sport en recreatie ondersteunt bestaande projecten voor senioren en voorziet een sportaanbod in gestructureerd verband.Indicator: 1. aantal ondersteunde projecten op jaarbasis

2. stijging van het aantal senioren die sporten in clubverband in 2013 t.o.v 2009

Financiële prognose: 2 000 euro / jaarMaatregelen


Timing


Wie?

1. Ondersteunen van sportprojecten voor senioren.


Vanaf 2008


Dienst sport en recreatie, sportraad i.s.m. Beringse sportclubs, provincie Limburg, seniorenraad


2. Inrichten van permanente lessen of initiatiereeksen voor senioren (bv. zwemlessen).


Vanaf 2010


Dienst sport en recreatie, sportraad i.s.m. seniorenraad


Evaluatie:

Jaarlijks vanaf:

Aantal:

Aantal projecten die worden ondersteund voor senioren in:

2008
Aantal senioren die sporten in clubverband in:

2008
Inrichten van een seniorensportinitiatie door de dienst sport en recreatie in:

2010
Jaarlijkse financiële subsidie?
    1. Hoofdstuk 4: Sportinfrastructuur


Strategische doelstelling 1: De dienst sport en recreatie wenst in het kader van een voorwaardenscheppende aanpak een sportieve en recreatieve infrastructuur ter beschikking te stellen die een zo ruim mogelijke actieve sportbeoefening en recreatiebeleving bevordert.Operationele doelstelling 1: De dienst sport en recreatie wil de multidisciplinaire invulling van het Mijnstadion verder opwaarderen en ontwikkelen met prioriteit voor de sport (in de eerste plaats voetbal).

  • Monument en mag niets aan gedan worden… goed initiatief kan ook op een andere locatie!

Indicator: Bezetting Mijnstadion moet in 2012 nog beter zijn dan in 2007.Financiële prognose: 480 000 euro voor aanleg kunstgrasveld met ‘bescheiden’ atletiekpiste errond.Maatregelen


Timing


Wie?

1. Oprichting van een werkgroep Mijnstadion.


2007


Dienst sport en recreatie, werkgroep Mijnstadion (gebruikers stadion, vertegenwoordigers beheers- en adviesorgaan, andere gemeentelijke diensten)

2. Instappen in het Vlaams sportinfrastructuur- plan ikv aanleg kunstgrasveld.2007I.s.m. privé-partner aanleg realiseren

3. Aanleg kunstgrasveld.


2010
4. Aanleg bescheiden atletiekpiste.


2010
Evaluatie:

Jaartal:

Bezetting Mijnstadion in:

2007

Aanwezigheid kunstgrasvelden in:

2010

Aanwezigheid atletiekpiste in:

2010

Financiële subsidie?Operationele doelstelling 2: De dienst sport en recreatie streeft permanent naar behoorlijke bezettingsgraden in de bestaande, eventueel nieuwe sporthallen en zwembad.Indicator: Bezetting sporthallen en zwembad, en andere infrastructuur op 1. weekdagen

2. weekend

Financiële prognose: 150 000 euro voor uitbreiding sporthal Paal.

Scholencampus.

Maatregelen


Timing


Wie?

1. Vergroten van sportaanbod in bestaande infrastructuur (gevechtssporten, pingpong, sportactiviteiten met muziek, …).


2008

Dienst sport en recreatie, VZW sport en recreatie, sportraad Beringen

2. Uitbreiden van de trainingsuren van de traditionele sporten (in elke deelgemeente).


2008

Dienst sport en recreatie, VZW sport en recreatie, sportraad Beringen

3. Participeren aan en ondersteunen van de realisatie van een sportcomplex binnen de nieuwe scholencampus.


2009


Dienst sport en recreatie, VZW sport en recreatie, sportraad Beringen4. Uitbreiding van sporthal Paal door middel van polyvalente zaal.


2012

Dienst sport en recreatie i.s.m. andere gemeentelijke diensten

Evaluatie:

Jaarlijks vavaf:

Aantal:

Bezetting sporthallen, zwembad e.a. infrastructuur tijdens het weekend?

2008
Bezetting sporthallen, zwembad e.a. infrastructuur in de week?

2008
Trainingsuren van de traditionele sporten in sporthallen?

2008
Scholencampus aanwezig in:

2009
Uitbereiding sporthallen in:

2012
Financiële subsidie?


Operationele doelstelling 3: De dienst sport en recreatie wil de grote groep recreatiesporters (o.a. joggers, mountainbikers, paardrijders,…) de mogelijkheid bieden ‘dicht bij huis’ hun sport in kwaliteitsvolle omstandigheden te beoefenen.Indicator: Aanleg van een tweede Finse piste; aanleg van vaste ruiter-/mennerpaden en vast mountainbikeparcours.Financiële prognose: 36 000 euro voor aanleg van de Finse piste; 157 000 euro voor de paden.Maatregelen


Timing


Wie?

1. Aanleg bijkomende verlichte Finse piste op centrale plaats.


2008

Dienst sport en recreatie, VZW sport en recreatie, sportraad Beringen

2. Aanleg gescheiden ‘multifunctioneel’ pad (ruiter, menners, mountainbikers, oriëntatielopers).


2009

Dienst sport en recreatie, VZW sport en recreatie, sportraad Beringen

3. Aanleg vast mountainbikeparcours.


2009

Dienst sport en recreatie, VZW sport en recreatie, sportraad Beringen

4. Promotievoering naar doelgroepen toe (zoals wandelaars, lopers, mountainbikers, ruiters en menners).


2009 - …

Dienst sport en recreatie

Evaluatie:

Jaartal:

Verlichte Finse Piste in:

2008

Aanleg multifunctioneel pad in:

2009

Aanleg vast mountainbikeparcours

2009

Jaarlijkse financiële subsidie?Operationele doelstelling 4: De dienst sport en recreatie wil leegstaande infrastructuur een zinvolle invulling geven door het een sport- en spelfunctie te geven.Indicator: Aanleg van een overdekt skate, BMX en powerplaysoccerhal op de mijnsite.Financiële prognose: /Maatregelen


Timing


Wie?

1. Onderzoek naar geschikte leegstaande infrastructuur op de mijnsite.


2010

Dienst sport en recreatie, VZW sport en recreatie, sportraad Beringen

2. Bestemming geven aan een leegstaand pand voor de jeugd: BMX, skaten, powerplaysoccer,…


2011 - 2012


Dienst sport en recreatie, VZW sport en recreatie, sportraad Beringen


Evaluatie:

Jaartal:

Inventaris leegstaande sportinfrastructuur

2010

BMX, skaten en powerplaysoccer in leegstaande infrastructuur

2011 - 2012

Jaarlijkse financiële subsidie?
Operationele doelstelling 5: De dienst sport en recreatie wenst dat de Paalse Plas, naast het bestaande recreatieve aanbod, een minimale sportieve input krijgt; aan het Koersels Kapelleke dient het sporadische sportaanbod behouden te blijven, uiteraard met respect voor de natuur.Indicator: Aantal sportactiviteiten aan Paalse Plas en Koersels Kapelleke (vanaf 2009)Financiële prognose: /Maatregelen


Timing


Wie?

1. Mogelijkheid voor de organisatie van (tijdelijke) sportactiviteiten aan de Paalse Plas


Vanaf 2009


Dienst sport en recreatie, VZW sport en recreatie, sportraad Beringen


2. Treffen van voorzieningen voor het behoud van bestaande recreatie- en sportraanbod aan Koersels Kapelleke.


Vanaf 2009


Dienst sport en recreatie i.s.m. andere gemeentelijke diensten


Evaluatie:

Jaarlijks vanaf:

Aantal:

Aantal sportactiviteiten aan de Paalse plas in:

2009
Aantal sportactiviteiten aan Koersels Kapelleke in:

2009
Jaarlijkse financiële subsidie?


Operationele doelstelling 6: De dienst sport en recreatie onderzoekt de mogelijkheden om de jeugd in de eigen buurt ongebonden, veilig en op een speelse manier aan sport te laten doen.Indicator: Realisatie van één of meerdere polyvalente sportveldjes.Financiële prognose: 30 000 euro per veldjeMaatregelen


Timing


Wie?

1. Onderzoek naar de geschikte locaties voor het plaatsen van één of meerdere polyvalente (omheinde) sportveldjes voor jongeren


2008

Dienst sport en recreatie, VZW sport en recreatie, sportraad Beringen

2. Onderzoek naar de financiële haalbaarheid en subsidiemogelijkheden voor het plaatsen van dergelijke polyvalente veldjes


2009

Dienst sport en recreatie i.s.m. andere gemeentelijke diensten

3. Plaatsing van een eerste veldje in één van de deelgemeenten


2010

Dienst sport en recreatie i.s.m. andere gemeentelijke diensten

Evaluatie:

Jaartal:

Aantal:

Onderzoek naar locaties voor het plaatsen van sportveldjes

2008
Polyvalente sportveldje(s) in de deelgemeente(n) in:

2010
Jaarlijkse financiële subsidie?Operationele doelstelling 7: De dienst sport en recreatie wil de inwoners, clubs en verenigingen van Beringen goede en hedendaagse zwemomstandigheden aanbieden.Indicator: De bouw van een nieuw modern zwembad in samenwerking met een privé-partner tegen uiterlijk 2012.Financiële prognose: Afhankelijk van het PPS-contract dient er jaarlijks een vooraf bepaald bedrag te worden betaald aan de privé-partner voor bouw en financiering van het project.Maatregelen


Timing


Wie?

1. Onderzoeken welke locatie en welk type zwembad het meest aangewezen is voor Beringen.


2008

Werkgroep zwembad, dienst sport en recreatie, sportraad, VZW sport en recreatie

2. De mogelijkheden onderzoeken tot financiering en realisatie van een nieuw zwembad (PPS).


2009

Werkgroep zwembad, dienst sport en recreatie, sportraad, VZW sport en recreatie

3. Realisatie van het zwembad.


2012

Dienst sport en recreatie i.s.m. privé-partner en andere gemeentelijke diensten1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina