Inhoudstafel woord vooraf 5 1Inleiding 6Dovnload 2.07 Mb.
Pagina12/12
Datum22.07.2016
Grootte2.07 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Evaluatie:

Jaartal:

Aanwezigheid van een nieuw zwembad in:

2012

Jaarlijkse financiële subsidie?Operationele doelstelling 8: De dienst sport en recreatie wenst een reguliere zwemzone te realiseren aan (watersportcentrum) de Paalse Plas.Indicator: Afgebakende zwemzone aan de Paalse PlasFinanciële prognose: 25 000 euroMaatregelen


Timing


Wie?

1. Onderzoek naar de haalbaarheid voor het inrichten van een zwemzone.


2007

Dienst sport en recreatie, sportraad, VZW sport en recreatie

2. Onderzoek naar geschikte plaats voor een zwemzone.


2007

Dienst sport en recreatie, sportraad, VZW sport en recreatie

3. Maatregelen voor het behoud van de kleinschaligheid van dit project.


2008

Dienst sport en recreatie, sportraad, VZW sport en recreatie

4. Tarifering gebruikers recreatief zwemdomein.2008


Dienst sport en recreatie, sportraad, VZW sport en recreatie5. Creatie van een zwemzone.


2008


Dienst sport en recreatie, sportraad, VZW sport en recreatie


Evaluatie:

Jaartal:

Afgebakende zwemzone aan de Paalse Plas in:

2008

Jaarlijkse financiële subsidie?


Operationele doelstelling 9: De dienst sport en recreatie ijvert voor een behoud op lange(re) termijn van de bestaande (beperkte) motorcrosssmogelijkheden.Indicator: De aanleg van één niet-permanent motorcrosscircuit in Beringen tegen 2012.Financiële prognose: /Maatregelen


Timing


Wie?

1. Onderzoek naar de mogelijkheden voor het inrichten van een motorcrosscircuit.


2008

Dienst sport en recreatie, sportraad, VZW sport en recreatie i.s.m. andere gemeentelijke diensten

2. Besprekingen met Beringse motorclubs.


2008

Dienst sport en recreatie, sportraad

3. Inrichten en/of aanpassen nieuw of bestaand motorcrosscircuit.


2009

Dienst sport en recreatie i.s.m. andere gemeentelijke diensten

4. Aanleg van een niet-permanent motorcrosscircuit.


2012
Evaluatie:

Jaartal:

Aanleg van een niet-permanent motorcrosscircuit in:

2012

Jaarlijkse financiële subsidie?

Strategische doelstelling 2: De dienst sport en recreatie wenst haar bestaande sportieve en recreatieve infrastructuur in optimale staat te behouden en waar nodig op te waarderen teneinde het sport- en recreatieaanbod te verbeteren.Operationele doelstelling 1: De dienst sport en recreatie voorziet een continue instandhouding en opwaardering van zijn sportinfrastructuur en recreatiedomeinen.Indicator: Jaarlijks worden de nodige middelen in de gemeentebegroting voorzien voor renovatie, herinrichting en aanpassing van de sport- en recreatieve infrastructuur.Financiële prognose: maatregel 5 en 6: 100 000 euro

maatregel 7: 510 000 euro

maatregel 8: 5 000 euroMaatregelen


Timing


Wie?

1. Opmaak renovatieplan Mijnstadion.


2008


Dienst sport en recreatie, VZW sport en recreatie, sportraad Beringen

2. Uitvoeren werken Mijnstadion.


JaarlijksDienst sport en recreatie i.s.m. andere gemeentelijke diensten

3. Opwaardering speeltuin Koersels Kapelleke.


JaarlijksDienst sport en recreatie i.s.m. andere gemeentelijke diensten

4. Uitvoering werken speeltuin Koersels Kapelleke.


2007 - 2008


Dienst sport en recreatie i.s.m. andere gemeentelijke diensten


5. Opstellen renovatieplan cafetaria’s sporthallen


2007


Dienst sport en recreatie, VZW sport en recreatie, sportraad Beringen

6. Uitvoeren renovatiewerken cafetaria’s sporthallen.


2008

Dienst sport en recreatie i.s.m. andere gemeentelijke diensten

7. Planning opmaken voor het opknappen van de parkings van de voetbalclubs


2007 - 2012


Dienst sport en recreatie, VZW sport en recreatie, sportraad Beringen


8. Uitvoering vernieuwingswerken fit-o-meter Koersels Kapelleke.


2008

Dienst sport en recreatie i.s.m. andere gemeentelijke diensten

9. Opvolging omgevingswerken horecazaak De Uitkijktoren en natuurherinrichtingswerken Vallei van de Zwarte Beek.


2008 - …

Dienst sport en recreatie i.s.m. andere gemeentelijke diensten, VZW sport en recreatie, sportraad Beringen

Evaluatie:

Jaartal:

Renovatie Mijnstadion in 2008 + jaarlijkse werken:

2008

Opwaardering KK in 2008 + jaarlijkse werken

2008

Renovatie cafetaria ’s sporthallen in:

2008

Opknappen parking voetbalclubs

2007 tot 2012

Vernieuwing fit-o-meter in:

2008

Werken aan horecazaak De uitkijktoren + natuurinrichtingswerken van de Zwarte Beek

2008

Jaarlijkse financiële subsidie?


 • Wat na 2012?

  • Nieuwe infratructuur (complex) waarbij met een grote variatie aan sport kan beoefenen op een compacte locatie…Strategische doelstelling 3: De dienst sport en recreatie wenst de zonevreemdheid van de sportclubs aan te pakken en hiervoor een permanente oplossing te bieden.Operationele doelstelling 1: De dienst sport en recreatie werkt aan een structurele oplossing voor de zonevreemdheid van bepaalde sport- en recreatieve infrastructuur.Indicator: 1. ontwikkelen van de nodige RUP ter regularisatie

2. aantal zonevreemde sportclubs centraliseren in de bestaande zones waar nog ruimte is
Financiële prognose: /Maatregelen


Timing


Wie?

1. Mogelijkheden nagaan voor herlokalisatie van zonevreemde sportvoorzieningen in één van de bestaande recreatieve zones.


2008 - …

Dienst sport en recreatie, studiedienst

2. Mogelijkheden nagaan voor opmaak van een RUP van zonevreemde sportvoorzieningen.


2008 - …

Dienst sport en recreatie, studiedienst

Evaluatie:

Jaartal:

RUP realisatie in :

2008 - …

Aantal zonevreemde sportclubs centraliseren in:

2008 - …

Jaarlijkse financiële subsidie?


Strategische doelstelling 4: De dienst sport en recreatie heeft aandacht voor een milieubewuste aanpak bij het beheer en de uitbating van zijn sport- en recreatieve infrastructuur.Operationele doelstelling 1: De dienst sport en recreatie zal op allerlei vlakken maatregelen nemen voor het gebruik van milieuverantwoorde producten.Indicator: Gebruikt materiaal, economisch verbruik sporthallen.Financiële prognose: /Maatregelen


Timing


Wie?

1. Milieuvriendelijk onderhoud sportvelden e.a.


Vanaf 2008


Dienst sport en recreatie


2. Milieuvriendelijke papiersoorten en inkten.


Vanaf 2008


Dienst sport en recreatie


3. Bewustmaking van economisch verbruik in sportinfrastructuur bij zaalverantwoordelijken (verwarming, electriciteit, verlichting).


Vanaf 2008


Dienst sport en recreatie i.s.m. zaalwachters


Evaluatie:

Jaartal:

Aanpassingen van producten voor milieuvriendelijke aanpak vanaf :

2008

Jaarlijkse financiële subsidie?

  1. Hoofdstuk 5: Communicatie


Strategische doelstelling 1: De dienst sport en recreatie tracht de Beringse bevolking zo goed mogelijk te informeren over de diverse sportmogelijkheden in Beringen.Operationele doelstelling 1: De dienst sport en recreatie verzorgt en optimaliseert zijn promotie via allerlei kanalen om de bevolking snel van informatie te voorzien op vlak van sportactiviteiten, nieuwe initiatieven, sportclubinfo, sporthalbezettingen, e.a. sportrelevante info.Indicator: 1. aanwezigheid van een nieuwe website in 2008

2. interactie en eigen webruimte sportclubs via de website vanaf 2009

3. plaatsen van TV-schermen in inkomhallen van sporthallen en zwembad

4. aanwezigheid van een infoboekje over de sportmogelijkheden vanaf 2008

5. promotie van sportactiviteiten, specifiek voor kinderenFinanciële prognose: 7 500 euro voor de aankoop van 6 schermen.Maatregelen


Timing


Wie?

1. Info voorzien op nieuwe website.


Vanaf 2008


Dienst sport en recreatie i.s.m. infodienst


2. Up to date houden website.


Vanaf 2008


Dienst sport en recreatie


3. Bekendmaking vrije uren sporthal via website.


Vanaf 2009


Dienst sport en recreatie


4. Reserveringen mogelijk maken via website.


Vanaf 2009


Dienst sport en recreatie i.s.m. informatici


5. Toegang voor eigen ruimte op de website voor sportclubs.


Vanaf 2010


Dienst sport en recreatie i.s.m. informatici en sportclubs


6. Publicatie sportactiviteiten in B-magazine.


Vanaf 2008


Dienst sport en recreatie i.s.m. infodienst


7. Publicatie via affiches, flyers, folders.


Vanaf 2008


Dienst sport en recreatie


8. Aankoop en plaatsing van platte TV-schermen in sportaccommodatie.


2008

Dienst sport en recreatie i.s.m. andere gemeentelijke diensten

9. Opmaken van een infoboekje op jaarbasis voor kinderen i.v.m. alle mogelijke sportactiviteiten in Beringen (sportclubs, eigen organisaties, privé sportcentra).


Vanaf 2008


Dienst sport en recreatie, jeugddienst


10. Info verzamelen bij de Beringse sportclubs i.v.m. sportactiviteiten voor de jeugd.


Voorjaar 2008


Dienst sport en recreatie, jeugddienst


11. Gezamenlijke promotie van sportactiviteiten in de vakantieperioden (sportkampen).


Vanaf zomer 2008


Dienst sport en recreatie, jeugddienst


Evaluatie:

Jaartal:

Aanwezigheid van een nieuwe website in:

2008

Interactie en eigen webruimte sportclubs via de website vanaf:

2009

TV-schermen in inkomhallen van sporthallen en zwembad

2008

Infoboekje over sportmogelijkheden vanaf:

2008

Gezamelijke promotie sportkampen

2008

Jaarlijkse financiële subsidie?Operationele doelstelling 2: De dienst sport en recreatie maakt zoveel mogelijk gebruik van de pers (geschreven pers, radio, TV) ter promotievoering van haar activiteiten.Indicator: Aantal mediamomenten en gebruikte media.Financiële prognose: /Maatregelen


Timing


Wie?

1. Persteksten opstellen over bepaalde sportinitiatieven (kranten, persbabbel,…).


Vanaf 2008


Dienst sport en recreatie


2. Op regelmatige tijdstippen informatie geven aan de pers over de sportinitiatitieven georganiseerd vanuit de dienst sport en recreatie en door de Beringse sportclubs (Radio Benelux, TV publiek, B-magazine,…).


Vanaf 2008


Dienst sport en recreatie


Evaluatie:

Jaartal:

Aantal mediamomenten en gebruikte media

2008

Jaarlijkse financiële subsidie?


Strategische doelstelling 2: De dienst sport en recreatie zal de sportclubs zo goed en zo breed mogelijk informeren teneinde de werking en de kwaliteit van de Beringse sportclubs te verbeteren.Operationele doelstelling 1: De dienst sport en recreatie voorziet de clubs op geregelde tijdstippen van relevante informatie (over vorming, subsidies, vergaderingen,…).Indicator: Verschijnen van een digitale nieuwsbrief.
Financiële prognose: /Maatregelen


Timing


Wie?

1. Voorbeeld opmaken met advies van sportraad.


2008

Dienst sport en recreatie, sportraad i.s.m. sportclubs

2. Geregeld versturen van een e-nieuwsbrief naar de sportclubs.


Vanaf 2008Dienst sport en recreatie


Evaluatie:

Jaarlijks vanaf:

Verschijnen van een digitale nieuwsbrief

2008

Jaarlijkse financiële subsidie?

Strategische doelstelling 3: De dienst sport en recreatie wil het sportgebeuren en –leven binnen Beringen meer naambekendheid geven.Operationele doelstelling 1: De dienst sport en recreatie onderzoekt de mogelijkheid voor het ontwerpen van een logo voor de dienst sport en recreatie en/of de sportraad.Indicator: Voorstel ontwerp / in gebruikname van logo’s door dienst sport en recreatie en sportraad.Financiële prognose: /Maatregelen


Timing


Wie?

1. Voorstel om logo te ontwerpen voor de dienst sport en recreatie en de sportraad.


2010

Dienst sport en recreatie, sportraad

2. Ontwerpen logo.


2010

Dienst sport en recreatie, sportraad

3. Logo systematisch gebruiken op alle promotiemateriaal.


2011

Dienst sport en recreatie

Evaluatie:

Jaartal:

Logo sportdienst en sportraad in:

2010

Jaarlijkse financiële subsidie?


Strategische doelstelling 4: De dienst sport en recreatie zal de interne communicatie verbeteren teneinde een betere en vlottere informatiedoorstroming te bekomen.Operationele doelstelling 1: De dienst sport en recreatie voorziet de nodige uitrusting voor sporthallen, zwembad en recreatiedomeinen, om de communicatie tussen de dienst en de accommodaties te versnellen, te verbeteren en te vergemakkelijken.Indicator: Installeren van computers en internet in sporthallen, zwembad en recreatiedomeinen.Financiële prognose: /Maatregelen


Timing


Wie?

1. Sporthallen, zwembad en recreatiedomeinen voorzien van computers.


2007-2008


Dienst sport en recreatie i.s.m. informatici


2. Sporthallen, zwembad en recreatiedomeinen voorzien van internet.


2007-2008


Dienst sport en recreatie i.s.m. informatici


Evaluatie:

Jaartal:

Aanwezigheid van computers en internet in sporthallen, zwembad en recreatiedomeinen in:

2008

Jaarlijkse financiële subsidie?
Operationele doelstelling 2: De dienst sport en recreatie streeft naar een verbetering van de interne communicatie bij de personeelsleden van de dienst sport en recreatie.Indicator: Wekelijks intern overleg.Financiële prognose: /Maatregelen


Timing


Wie?

1. Organisatie van een wekelijks intern / team overleg.


2007 - 2008


Sportfunctionaris en personeel dienst sport en recreatie


2. Regelmatig (driemaandelijks) het personeel op de hoogte brengen van nieuwe initiatieven en zodoende een betere betrekking bij de voorbereiding en organisatie van de activiteiten.


2007 - 2008


Sportfunctionaris en personeel dienst sport en recreatie


Evaluatie:

Jaartal:

Wekelijks intern overleg vanaf:

2008

Jaarlijkse financiële subsidie?


  1. Hoofdstuk 6: Middelen ter uitvoering van het sportbeleidsplan

Personeel dienst sport en recreatie


De dienst sport en recreatie zal het huidige personeel aanmoedigen om blijvend bij te scholen i.f.v. een goede, deskundige en klantvriendelijke dienstverlening.
Bijkomend personeel
Bijkomende personeel intern: sportpromotor en administratief medewerker
Financiële prognose: 50 000 euro
Om het sportbeleidsplan optimaal te kunnen uitvoeren is er een kwalitatief en evenwichtig uitgebouwd personeelskader nodig. De dienst sport en recreatie heeft voor de volledige uitvoering van het sportbeleidsplan een minimum aan personeel nodig om:

- de ‘eigen’ sportinitiatieven te promoten, te organiseren en een vervolg te geven

- de subsidiereglementen voor te bereiden en op te volgen

- de vele doelstellingen te helpen realiseren

- …
Bijkomend personeel extern: recreatiedomeinverantwoordelijke
Financiële prognose: 25 000 euro
Teneinde de recreatiedomeinen Koersels Kapelleke en Paalse Plas degelijk te onderhouden, in goede staat te houden en ruim publiek toegankelijk te houden is de aanwerving van een bijkomende recreatiedomeinverantwoordelijke een must.
De dienst sport en recreatie zal bij de vraag naar bijkomend personeel, het huidige personeelstekort / de onderbezetting van de dienst duidelijk aantonen. Er zal info verzameld worden over de personeelsbezettingen van andere gemeentelijke sportdiensten met een gelijkaardig aantal inwoners om een vergelijkend onderzoek mogelijk te maken. Op basis van concrete en relevante info zal een dossier opgemaakt worden voor het schepencollege.
Samengevat:
Het sportbeleidsplan mag gerust ambitieus worden genoemd.

Als we het voor 100 procent ten uitvoer willen brengen, zal er ‘iets’ aan de personeelsbezetting op de dienst sport en recreatie moeten gebeuren. Met ‘iets’ bedoelen we in de eerste plaats een uitbreiding van de dienst met een sportpromotor en administratief medewerker.

De sportpromotor zal vooral instaan voor de organisatie en realisatie van de vele, in hoofdstukken 2 en 3 vermelde, operationele doelstellingen. De voorbereiding, praktische uitvoering, begeleiding en opvolging van de diverse activiteiten valt in zijn/haar handen. De dienst zal hierdoor veel minder afhankelijk zijn van de beschikbaarheid en/of goodwill van clubtrainers en -lesgevers.

De extra administratief medewerker zal een rol spelen bij subsidiedossiers, zoals begeleiding van clubs bij de opmaak van een dossier, controle van de ingediende dossiers en berekening van de subsidiebedragen. Meerdere subsidiereglementen komen nl. onder de bevoegdheid van de Stad (en aldus de dienst). Een aantal subsidies zijn nieuw en/of verplicht; anderen worden overgenomen van de sportraad. De sportraad zal daardoor meer kunnen doen wat het (decretaal) hoort te doen, nl. advies verstrekken. Anderzijds vraagt de uitbreiding van het stedelijk sportpatrimonium bijkomende administratieve en technische ondersteuning en opvolging. Denk maar aan het Mijnstadion, zwemzone de Paalse Plas en de nieuwe Finse piste in Beringen-Mijn.

De dienst sport en recreatie blijft er tevens naar streven om de sport en recreatieve accommodaties te voorzien van een degelijke bezettingsgraad waar de bevolking graag komt sporten en vertoeven.

De neerwaartse trend in de sporthallen dient een halt toe geroepen te worden. Allerlei initiatieven zullen vanuit de dienst moeten worden ontwikkeld, teneinde de gebruiker warm te maken (of te houden) voor onze sporthallen. De huidige personeelsbezetting in de sporthallen is voldoende om dagelijks een gevarieerd sportpakket aan te bieden.

Ook in het zwembad en het Mijnstadion zitten we goed op personeelsvlak. Kortstondige afwezigheden kunnen vlot opgevangen worden zonder kwaliteitsverlies.

In recreatiedomein Koersels Kapelleke is het een ander paar mouwen. Zonder hulp van jobstudenten en sporthalpersoneel kan er onvoldoende kwaliteitsvolle dienstverlening worden verschaft aan de vele bezoekers. Extra activiteiten en ruimere openingsuren zijn momenteel onmogelijk. Sommige onderhouds- en beheerstaken blijven soms langer dan normaal liggen wegens gebrek aan mankracht. Een tweede recreatiedomeinverantwoordelijke is geen overbodige luxe en betekent hoe dan ook een meerwaarde.

FinanciënBegroting

sportbeleigsplan


Begroting

andere

(gemeente/ sportraad)


Jaartal

(start subsidie)


Te besteden aan:

(voor een volledige omschrijving zie hoofdstuk 7: doelstellingen)


HOOFDSTUK 1: ondersteuning sportclubs

€ 4 000

2008

Clubs die trainers ter beschikking stellen
€ 2 000

2012

Oprichting nieuwe clubs (handbal,…)

€ 70500
2008


Ondersteuning competitiesportclubs (subsidiereglement)

(bedrag bedraagt minimum € 50 000)


€ 2 500

2008

Inrichten door clubs van bijzondere manifestaties (enkel in 2008)
€ 10 000

2009

Ondersteuning recreatieclubs (subsidiereglement)
€ 30 000

2008

Jeugdsportsubsidie
€ 1 500

2008

Subsidiëring opleiding en bijscholing van trainers, opleiders
€ 1 000

2008

Subsidiëring bestuursleden, scheidsrechters, officials

Subtotaal: € 70 500

51 000Totaal: € 121 500


HOOFDSTUK 2: Andersgeorganiseerde sport


€ 3 000
2008

Organisatie buurtsportactiviteiten in deelgemeenten (wijk)

€ 2 500
2009

Initiaties voor lagere scholen

€ 2 500
2010

Alternatieve sporten voor middelbare scholen

€ 5 000
2011-2012

Organisatie doe-aan-sportbeurs

€ 2 000
2008

Ondersteuning activiteiten van SVS, BLOSO, provincie, ISB, e.a.

€ 6 000
2008

Organisatie laagdrempelige initiatieven voor inwoners

€ 2 000
2010

Oprichten omnisportclub

€ 4 000
2008

Organisatie laagdrempelige sportevenementen

€ 3 000
2010

Promotie recreatiedomeinen

€ 3 000
2008

Opvolging voorzien voor verderzetting sportbeoefening na initiatiereeks

€ 4 000
2008

Organisatie zomersportkampen

€ 1 500
2010

Organisatie voor gezondheidsgerelateerde acties voor de bevolking

€ 1 000
2011

Organisatie voor gezondheidsgerelateerde acties voor Stadspersoneel

Totaal: € 39 500


HOOFDSTUK 3: Toegankelijkeheid en diversiteit


€ 2 500
2008

Organisatie van laagdrempelige initiaties voor de allochtone bevolking

€ 1 000
2008

Verspreiding infoboekjes voor jongeren uit kansarme gezinnen

€ 2 000
2010

Organisatie van laagdrempelige initiaties voor jongeren uit kansarme gezinnen

€ 1 000
2012

Organisatie gezondheidsgerelateerd project voor obesitas en/of hartpatiënten

€ 2 000
2008

Ondersteunen van projecten voor personen met een handicap en oprichten van een G-afdeling binnen de sportclubs

€ 2 000
2008- 2010

Ondersteunen van projecten voor senioren en inrichten van projecten voor senioren

Totaal: € 10 500


HOOFDSTUK 4: Sportinfrastructuur

€ 480 000

2010

Kunstgrasveld en atletiekpiste
€ 1 500

2012

Uitbereiding sporthal Paal2009

Ondersteunen en participeren in scholencampus
€ 36 000

2008

Aanleg Finse piste Elke deelgemeente?  B-Mijn, Beverlo, Koersel, paal
€ 157 000

2009

Aanleg gescheiden multifunctioneel pad (ruiter-/mennerpaden)2009

Aanleg vast mountainbikeparcours2011- 2012

BMX, skate, powerplaysoccer (leegstaande infrastructuur)2009

Mogelijkheid tot organiseren van sportactiviteiten aan Paalse Plas en Koersels Kapelleke
€ 30 000

2010

Polyvalent veldje in de deelgemeente(n)2012

Bouw nieuw zwembad
€ 25 000

2008

Zwemzone Paalse Plas2012

Aanleg van een niet-permanent motorcrosscircuit2008

Werken Mijnstadion (jaarlijks)2008

Opwaardering Koersels Kapelleke (jaarlijks)
€ 100 000

2008

Renovatie cafeteria’s sporthallen
€ 510 000

2007- 2012

Opknappen parkings voetbalclubs
€ 5 000

2008

Vernieuwen fit-o-meter2008 - …

Opvolging omgevingswerken horecazaak De uitkijktoren en natuurherinrichtingswerken Vallei van de Zwarte Beek2008 - …

Centraliseren zonevreemde sportclubs in bestaande zone, ontwikkelen van de nodige RUP


HOOFDSTUK 5: Communicatie

€ 7 500

2008

Aankoop schermen sportaccommodatie


HOOFDSTUK 6: Middelen ter uitvoering van het sportbeledisplan


€ 50 000

2008

Bijkomend personeelslid: sportpromotor en administratief medewerker
€ 25 000

2008

Aanwerving bijkomende recreatiedomeinverantwoordelijke
€ 62 500

2008- 2013

Subsidie van de Vlaamse Overheid voor de uitvoering van de hoofdstukken ‘ondersteuning sportclubs’, ‘andersgeorganiseerde sport’ en ‘toegankelijkheid en diversiteit’
€ 37 500

2008-2013

Bijdrage van de Stad Beringen voor de uitvoering van de hoofdstukken ‘ondersteuning sportclubs’, ‘andersgeorganiseerde sport’ en ‘toegankelijkheid en diversiteit’


HOOFDSTUK 7: Impulssubsidie

€ 33 500

2009-2013

Subsidie van de Vlaamse Overheid voor de uitvoering van het hoofdstuk impulssubsidie

Verdeling budgetten per hoofdstuk
Totaal te verdelen bedrag:


100000

100000

100000

100000

100000

*jaartal

2008

2009

2010

2011

2012
Hoofdstuk 1

 

 

 

 

 50000

50000

50000

50000

50000 

 

 

 

 
Hoofdstuk 2

 

(bijkomend)

(bijkomend)

(bijkomend)

(bijkomend)3000

2500

2500

5000

02000

 

2000

1000

 6000

 

3000

 

 4000

 

1500

 

 3000

 

 

 

 4000

 

 

 

 22000

2500

9000

6000

0 

24500

33500

39500

39500
Hoofdstuk 3

 

(bijkomend)

(bijkomend)

(bijkomend)

(bijkomend)2500

0

2000

0

10001000

 

 

 

 2000

 

 

 

 2000

 

 

 

 7500

0

2000

0

1000 

7500

9500

9500

10500 

 

 

 

  

 

 

 

 
TOTAAL

79500

82000

93000

99000

100000Nog te verdelen bedrag:

20500

18000

7000

1000

0

Bestemming nog te verdelen bedrag: bij voorkeur hoofdstuk 1

Totalen:

70500

68000

57000

51000

50000


* Bedragen onder voorbehoud wegens:

- jaarlijkse bevolkingscijfers (variabel)
- jaarlijkse begroting  1. Hoofdstuk 7: Impulssubsidie

Voor de bestuursperiode 2008 – 2012 is het thema waarvoor projecten moeten worden opgericht of moeten worden ondersteund voor het ontvangen van de impulssubsidie: ‘kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders in sportverenigingen die bij een erkende Vlaamse sportfederatie zijn aangesloten’.
   1. Oprichten jeugdafdeling

De Stad Beringen wil de Beringse sportclubs met het reglement betreffende ‘oprichting jeugdafdeling’ stimuleren een jeugdafdeling op te richten in deelgemeenten waar de (traditionele) sport nog geen jeugdafdeling heeft. De voorwaarde is echter dat de lessen worden gegeven door een gekwalificeerde lesgever. Op deze manier zullen kinderen de mogelijkheid hebben elke traditionele sport in hun gemeente te beoefenen in kwaliteitsvolle omstandigheden.


Reglement ‘oprichting jeugdafdeling’:
Om kinderen de mogelijkheid aan te bieden om elke traditionele sport in hun deelgemeente te kunnen beoefenen, willen we ondersteuning bieden aan sportclubs voor het oprichten van een jeugdafdeling van een, met voorkeur, traditionele sport in een deelgemeente waar deze sport voor jeugd niet wordt aangeboden.
Voorwaarden voor ondersteuning:

 • Oprichten van een jeugdafdeling, door een reeds bestaande Beringse sportclub, in een deelgemeente waar de sporttak voor deze leeftijdscategorie nog niet aanwezig is

 • De lessen worden gegeven door een gekwalificeerde lesgever, of lesgever die binnen de twee jaar zijn initiatiediploma behaalt

 • Sporten die in aanmerking komen: traditionele sporten: gymnastiek, voetbal, basketbal, volleybal, gevechtsporten

 • Het voorstel tot oprichting jeugdafdeling dient voorgelegd en besproken te worden met de dienst sport & recreatie Beringen en de sportraad

 • Andere sporten kunnen in aanmerking komen na advies van de sportraad

Verschillende Beringse clubs van eenzelfde sporttak kunnen samenwerken voor het opstarten van een jeugdafdeling.


Financiële ondersteuning:

 • Terugbetaling van lesgever(s) gedurende het eerste jaar van inrichting

 • Terugbetaling van de huur van de sporthal gedurende het eerste jaar van inrichting

 • Eventuele verdere ondersteuning is jaarlijks te bekijken
   1. Overkoepelend jeugdsportproject

Vervolgens wil de Stad Beringen de Beringse sportclubs aanmoedigen voor het inrichten van overkoepelende jeugdsportprojecten teneinde de kwaliteit van de jeugdsport in Beringen te verhogen. Zowel nieuwe als bestaande jeugdsportprojecten kunnen aan de hand van een reglement financieel ondersteund worden.


Reglement ‘overkoepelend jeugdsportproject’:
Met de oproep voor het oprichten van een overkoepelend jeugdsportproject en het ondersteunen van reeds bestaande overkoepelende jeugdsportprojecten, willen we de kwaliteit van de jeugdsport in Beringen verhogen.

Onder ‘overkoepelend jeugdsportproject’ wordt verstaan dat, door samenwerking van sportclubs van éénzelfde sporttak, er gewerkt wordt om de kwaliteit van de opleiding voor alle leeftijdsgroepen op eenzelfde lijn te brengen en te verhogen. Het project beoogt een kwalitatieve opleiding voor de jeugd met gekwalificeerde trainers, o.l.v. een gekwalificeerde coördinator waarbij naast een goede opleiding ook voldoende speelkansen worden geboden aan elk kind.Voorwaarden voor ondersteuning:

 • Het project richt zich op sport en is gericht naar de jeugd

 • Het project is een samenwerking tussen Beringse sportclubs

 • Het project geeft een meerwaarde aan de kwaliteit van de opleiding en wordt gecoördineerd door gekwalificeerde trainers

 • Het project loopt gedurende het hele sportseizoen met het oog op een lange termijn project (geen éénmalige actie)

 • Er dient een kandidaatsdossier voorgelegd te worden aan de dienst sport & recreatie Beringen dat u op deze dienst kan afhalen of downloaden op de website www.beringen.beFinanciële ondersteuning:

 • Er dient een begroting opgemaakt te worden van het project indien het wordt opgestart

 • Indien het project lopende is zullen de kosten en opbrengsten voorgelegd moeten worden

 • De gevraagde tussenkomst zal voor advies voorgelegd worden aan sportraad Beringen


 1. Evaluatie van het sportbeleidsplan


Ter verantwoording van de ontvangen overheidssubsidie zal moeten worden voldaan aan wat het decreet houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid van 9 maart 2007 voorshrijft.
Jaarverslag
Volgens het decreet dient er een jaarlijks verslag te worden ingediend. Het jaarlijks verslag wordt telkens voor advies voorgelegd aan de gemeentelijke sportraad. De sportraad krijgt ten minste dertig dagen de tijd om zijn advies te formuleren. Het jaarverslag moet door het College worden goedgekeugd.
Als het jaarlijks verslag wordt gewijzigd dan moet het ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
Voor 1 september moet het jaarverslag over de uitvoering van het sportbeleidsplan in het voorgaande jaar, vergezeld van een advies van de sportraad, aan het Bloso en aan de sportraad worden bezorgd.
Tussentijdse evaluatie
In het derde jaar van de sportbeleidsplanperiode wordt in overleg met de sportraad het sportbeleidsplan geëvalueerd op het bereiken van zijn doelstellingen en beoogde beleidseffecten. Ook worden in het derde jaar nieuwe behoeften gebundeld en, indien nodig, wordt het plan bijgestuurd.
De tussentijdse evaluatie van het gemeentelijk sportbeleidsplan wordt ingediend voor 1 september van het daaropvolgende jaar, samen met het jaarlijks verslag.
Eindevaluatie
Aan het einde van de sportbeleidsplanperiode wordt in overleg met de sportraad het sportbeleidsplan geëvalueerd op zijn beleidseffecten met het oog op de opmaak van het volgende sportbeleidsplan.

Evaluatie doelstellingen


De dienst sport en recreatie zal jaarlijks een stand van zaken opmaken voor elke operationele doelstelling (cfr hoofdstuk 7: Doelstellingen en plan van aanpak).

Sportbeleidsplan Beringen 2008 – 2013
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina