Inhoudstafel woord vooraf 5 1Inleiding 6Dovnload 2.07 Mb.
Pagina9/12
Datum22.07.2016
Grootte2.07 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Operationele doelstelling 3: De dienst sport en recreatie stimuleert een niveauverhoging van het bestuurskader, scheidsrechters en officials van de Beringse sportclubs.Indicator: Een jaarlijks verhoging van het aantal bestuursleden, scheidsrechters en officials van clubs die een bijscholing volgden in 2013 t.o.v. 2008Financiële prognose: 1 000 euro / jaarMaatregelen


Timing


Wie?

1. Organiseren van cursussen en vorming


Jaarlijks


Dienst sport en recreatie, Sportac, provincie Limburg


2. Clubs infomeren over het vormingsaanbod (e-nieuwsbrief) en promotievoeren via verschillende kanalen


Jaarlijks


Dienst sport en recreatie Sportac, provincie Limburg


3. Clubs informeren over de financiële ondersteuning bij het volgen van cursussen voor bestuurskaders


Jaarlijks


Dienst sport en recreatie, Sportac


Evaluatie:

Jaarlijks vanaf:

Aantal:

Aantal bestuursleden?

2008
Volgde een bijscholing in:

2008
Aantal scheidsrechters?

2008
Volgde een bijscholing in:

2008
Aantal officials?

2008
Volgde een bijscholing in:

2008
Jaarlijkse financiële subsidie?

Bijlage 6: Subsidiereglement: ondersteuning sportclubs

Bijlage 7: Subsidiereglement: jeugdsportsubsidie

Bijlage 8: Subsidiereglement: betoelaging opleiding jeugdtrainers; betoelaging bijzondere manifestaties


    1. Hoofdstuk 2: Andersgeorganiseerde sport


Strategische doelstelling 1: De dienst sport en recreatie zal buurtsport inrichten voor het bereiken van diegenen voor wie de drempel te hoog is om zich bij een sportclub aan te sluiten of aan sport te doen in een sporthal.Operationele doelstelling 1: De dienst sport en recreatie organiseert jaarlijks een aantal laagdrempelige buurtgerichte sportactiviteiten.Indicator: Aantal buurtsportactiviteiten per wijk/deelgemeente.Financiële prognose: 3 000 euro / jaarMaatregelen


Timing


Wie?

1. Organiseren van laagdrempelige buurtsportactiviteiten in de wijken (minimum 1 per deelgemeente).


Jaarlijks vanaf 2008


Sportraad en dienst sport en recreatie

i.s.m. buurtwerkers

2. Via zoveel mogelijk kanalen buurtgerichte promotie voeren voor deze activiteiten.


Jaarlijks vanaf 2008


Sportraad en dienst sport en recreatie

i.s.m. buurtwerkers

Evaluatie:

Jaarlijks vanaf:

Aantal:

Aantal laagdrempelige buursportactiviteiten per wijk / deelgemeente

2008
Jaarlijkse financiële subsidie?

Strategische doelstelling 2: De dienst sport en recreatie werkt een specifiek sportgericht aanbod uit voor de schoolgaande jeugd met als doel de doorstroming naar de bestaande sportclubs te bevorderen.Operationele doelstelling 1: De dienst sport en recreatie organiseert in de lagere scholen diverse initiatiereeksen voor de leerlingen (middagsport of naschools).Indicator: Aantal scholen waar een initiatiereeks wordt voorzien.Financiële prognose: 2 500 euro / jaarMaatregelen


Timing


Wie?

1. Overlegmomenten met de verschillende scholen.


2009

Dienst sport en recreatie en sportraad

i.s.m. scholen en jeugddienst


2. Overleg met de sportclubs en/of federaties voor deelname aan schoolsportactiviteiten.


2009

Dienst sport en recreatie en sportraad

i.s.m. clubs en jeugddienst


3. Organiseren van sportinitiaties.


2009 - 2010


Dienst sport en recreatie en sportraad


4. Blijvend ondersteuning bieden aan scholen en clubs.


2009 - 2010


Dienst sport en recreatie en sportraad


Evaluatie:

Jaarlijks vanaf:

Aantal:

Aantal lagere scholen waar een initiatiereeks is georganiseerd in:

2009
Jaarlijkse financiële subsidie?


Operationele doelstelling 2: De dienst sport en recreatie wil kinderen van het middelbaar onderwijs die geen instroom hebben gehad in de traditionele sporten, warm maken voor alternatieve of andere sporten, waardoor de drempel voor het beoefenen van deze sporten en sporten in het algemeen verlaagd wordt.Indicator: Aantal middelbare scholen die ‘alternatieve sporten’ aanbieden en genieten van de ondersteuning van de dienst sport en recreatie.
Financiële prognose: 2 500 euro / jaarMaatregelen


Timing


Wie?

1. Overlegmomenten met de verschillende middelbare scholen (voor de keuze van de activiteit of jaarthema)


2009

Dienst sport en recreatie en sportraad

i.s.m. scholen


2. Eventueel overleg met de clubs voor deelname aan de schoolactiviteiten


2009

Dienst sport en recreatie en sportraad

i.s.m. clubs


3. Organiseren van sportactiviteit(en)


Jaarlijks


Dienst sport en recreatie en sportraad


4. Blijvend ondersteuning bieden aan scholen en clubs


2010

Dienst sport en recreatie en sportraad

Evaluatie:

Jaarlijks vanaf:

Aantal:

Aantal middelbare scholen die ‘alternatieve sporten’ aanbieden in:

2010
Jaarlijkse financiële subsidie?


Operationele doelstelling 3: De dienst sport en recreatie wil, in samenspraak met de scholen, de jongeren op korte termijn van verschillende sporten laten proeven.Indicator: Mogelijkheid tot / organisatie van een doe-aan-sport beurs.Financiële prognose: 5 000 euro / jaarMaatregelen


Timing


Wie?

1. De dienst sport en recreatie gaat de mogelijkheid na of het haalbaar is om een doe- aan-sport beurs te organiseren


Vanaf 2010


Dienst sport en recreatie, sportraad, scholen en jeugddienst


2. Overlegmomenten met de verschillende clubs, scholen, federaties, provincie, waarbij ook de doelgroep wordt bepaald.


2011

Dienst sport en recreatie en sportraad

i.s.m. scholen en jeugddienst


3. Organiseren van een doe-aan-sport-beurs.


2011 - 2012Dienst sport en recreatie en sportraad

i.s.m. clubs en jeugddienst


4. Promotievoering naar scholen toe.


2012

Dienst sport en recreatie en sportraad

Evaluatie:

Jaarlijks vanaf:

Aantal:

Oprichting van een doe-aan-sportbeursHaalbaarheid nagaan in:

2010
Doe-aan-sportbeurs

2011 - 2012
Jaarlijkse financiële subsidie?

Operationele doelstelling 4: De dienst sport en recreatie ondersteunt organisaties van SVS, provincie, ISB, BLOSO, e.d. en zal blijven inspelen op activiteiten van deze organisaties.Indicator: Minimum behouden van het huidig aanbod dat de dienst sport en recreatie ondersteunt voor bovenvernoemde organisaties.Financiële prognose: 2 000 euro / jaarMaatregelen


Timing


Wie?

1. De dienst sport en recreatie bespreekt samen met de dienst jeugd en jeugdsport / scholen / sportclubs de activiteiten die worden ingericht.


Vanaf 2008


Dienst sport en recreatie, sportraad, scholen en jeugddienst


2. De dienst sport en recreatie voert promotie voor deze activiteiten.


Vanaf 2008


Dienst sport en recreatie


Evaluatie:

Jaarlijks vanaf:

Aantal:

Aantal activiteiten in:

2008
Jaarlijkse financiële subsidie?

Strategische doelstelling 3: De dienst sport en recreatie biedt een ruim sportaanbod aan voor de recreatieve, ongebonden sporter, aanvullend aan het bestaande clubaanbod.Operationele doelstelling 1: De dienst sport en recreatie organiseert jaarlijks laagdrempelige sportactiviteiten voor de inwoners van Beringen.Indicator: Jaarlijks minimum 4 laagdrempelige activiteiten (initiatiereeksen) organiseren.Financiële prognose: 6 000 euro / jaarMaatregelen


Timing


Wie?

1. Behouden van de reeds goed lopende laagdrempelige activiteiten in Beringen.


Vanaf 2008


Sportraad en dienst sport en recreatie

i.s.m. clubs

2. Organiseren van nieuwe laagdrempelige activiteiten in Beringen.


Jaarlijks vanaf 2008


Sportraad en dienst sport en recreatie

i.s.m. clubs

3. Via zoveel mogelijk kanalen promotie voeren voor deze activiteiten naar alle inwoners toe.


Jaarlijks vanaf 2008


Sportraad en dienst sport en recreatie

i.s.m. clubs

Evaluatie:

Jaarlijks vanaf:

Aantal:

Aantal laagdrempelinge sportactiviteiten in:

2008
Jaarlijkse financiële subsidie?


Operationele doelstelling 2: De dienst sport en recreatie ontwikkelt een visie over een mogelijke omnisportclub voor recreatieve sporters (+30).Indicator: Visie over de omnisportclub in 2009, aanwezigheid van een omnisportclub in 2010.Financiële prognose: 2 000 euro / jaarMaatregelen


Timing


Wie?

1. Bevraging bij de bevolking, clubs en de sportraad om een goede formule te verkrijgen voor een omnisportclub.


2009

Dienst sport en recreatie en sportraad

2. Oprichten van de omnisportclub.


2010

Dienst sport en recreatie en sportraad i.s.m. clubs

3. Promoten van omnisportclub.


2010

Dienst sport en recreatie

Evaluatie:

Jaarlijks vanaf:

Aantal:

Visie omnisportclubs in:

2009
Aanwezigheid omnisportclub in:

2010
Jaarlijkse financiële subsidie?


Operationele doelstelling 3: De dienst sport en recreatie biedt ondersteuning aan sportclubs voor het organiseren van laagdrempelige sportevenementen en voorziet zelf een aanbod van enkele grotere evenementen voor recreatieve sportbeoefenaars.Indicator: Aantal laagdrempelige sportevenementen voor recreatieve sportbeoefenaars georganiseerd door de dienst sport en recreatie (minimum 2 per jaar) of door sportclubs.Financiële prognose: 4 000 euro / jaarMaatregelen

Timing

Wie?

1. Ondersteunen van sportevenementen die door clubs worden georganiseerd voor recreatieve sporters (promotievoering e.d.).


Vanaf 2008


Dienst sport en recreatie en sportraad

i.s.m. clubs

2.Organisatie van een recreatief sportevenement (bv. jogging, NW uitstap)Vanaf 2008, 2x/jaar vanaf 2009

Dienst sport en recreatie en sportraad

i.s.m. clubs

3. Promotievoering van het sportevenement


Vanaf 2008Dienst sport en recreatie en sportraad

i.s.m. clubs


Evaluatie:

Jaarlijks vanaf:

Aantal:

Aantal laagdrempelige sportevenementen in:

2008
Georganiseerd door de sportclubs? Aantal:

2008
Georganiseerd door de dienst sport en recreatie? Aantal:

2008
Jaarlijkse financiële subsidie?
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina