InhoudstafelDovnload 176 Kb.
Pagina1/8
Datum22.07.2016
Grootte176 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

N ederlands in vogelvlucht Spelling - lespakket 3Lespakket 3


INHOUDSTAFELLes 9 Het aaneenschrijven 3

a. Enkele praktische gevallen 5

b. De getallen 7

c. Enkele twijfelgevallen 8

d. Het aaneenschrijven van Engelse woorden 9

Les 10 De woordtekens 11

a. Het deelteken of trema 11

b. Het koppelteken 13

c. De apostrof of het weglatingsteken 20

d. Het klemtoonteken en het uitspraakteken 24

Les 11 De Engelse werkwoorden 26

Les 12 Herhalingsoefeningen 30

Oplossingen van de oefeningen 35AUTEURSRECHTEN

Het cursusmateriaal wordt ter beschikking gesteld onder een licentievorm die gratis gebruik in een onderwijscontext (non-profit) mogelijk moet maken, zijnde de Creative Commons-licentie ‘Naamsvermelding – NietCommercieel - GelijkDelen 2.0’.De licentie bepaalt de voorwaarden voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken. Volgens de licentie mag het lesmateriaal alleen gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden en mits er verwezen wordt naar de Vlaamse overheid. Het materiaal mag door gebruikers vrij worden aangepast indien de nieuwe lesmaterialen die zo ontstaan terug onder dezelfde voorwaarden ter beschikking worden gesteld. De Vlaamse overheid blijft eigenaar van het materiaal.

Belangrijk: bovenstaande samenvatting is enkel ter info, ze beperkt op geen enkele wijze de voorwaarden die in de volledige licentietekst beschreven worden; zie hiervoor http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/be/legalcode.nl.

Elk verkeerd gebruik van het cursusmateriaal in en buiten Vlaanderen zal bestraft worden.


Les 9 Het aaneenschrijvenOefening 3.1 Verbind de woorden die aaneengeschreven dienen te worden.

De oplossing vind je aan het einde van dit pakket.
 1. De te laat komers krijgen een uurtje straf studie.

 2. Die detective roman is een parel, maar hij kost mij wat te veel.

 3. Thomas Mann, voorwaar geen tweede rangsauteur, schreef onder meer “De tover berg”.

 4. Aanvankelijk waren er maar negen honderd inschrijvingen, maar al gauw liep het totale aantal op tot twee duizend twee honderd vier en veertig.

 5. Ze houdt vooral van de donker groene en licht gele tinten.

 6. Hij heeft vijf maal geprobeerd, maar mislukte telkens.

 7. Ik denk dat we er aan zijn voor de moeite.

 8. Hier over zal je binnen kort zeker méér te horen krijgen.

 9. Hij is met zijn linker been uit bed gestapt.

 10. In haar kamer staan knal gele fauteuils en hangen hel rode gordijnen.

 11. Die zelfde tafel kost verder op 200 euro meer.

 12. Beide zussen hebben blijkbaar een en het zelfde probleem.

 13. Ik lust alles behalve spruitjes.

 14. Ik kon ten minste mijn schulden betalen

 15. Deze oefening is alles behalve gemakkelijk; het wordt me net niet te veel.

Inderdaad, geen makkelijke oefening. Het aaneenschrijven is een van de moeilijkste kwesties in onze spelling, te meer (of wordt het: temeer?) er hier een voortdurende evolutie aan de gang is.

Hier geven we enkele tips, enkele lichtbakens op een soms mistige zee.


Algemene regel

In het Nederlands schrijf je samenstellingen in één woord, aan elkaar dus, ook al zijn er

twee, drie of meer delen.straf zuid voor

strafschop zuidpool voordeur

strafschopstip zuidpoolgebied voordeurbel
vast + klant + kaart vasteklantenkaart

gek + koe + ziekte gekkekoeienziekte

laag + druk + gebied lagedrukgebied

hoog + snelheid + trein hogesnelheidstrein

open + haard + blokken openhaardblokken
* , ambtsgeheim, boekenrek, driesterrenhotel, derdewereldactivist, grotemensenwerk, kortetermijnlening, langeafstandsloper, lagelonenland, machinistenvakbond, oudemannenhuis, slaapwandelen, speelgoedwinkel, tweepersoonskamer, tweedekansonderwijs, vijfcentstuk
Er zijn ontzettend veel combinatiemogelijkheden:
* zelfstandig naamwoord + zelfstandig naamwoord

boekenkast, huisdeur, vloermat
* bijvoeglijke naamwoord + zelfstandige naamwoord

heteluchtballon, warmwaterkraan
* bijvoeglijke naamwoorden + bijvoeglijk naamwoord

mindervalide, laagactief, grootmoedig
* voornaamwoord + bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord + zelfstandig naamwoord

onzelieveheersbeestje, onzelievevrouwebedstro
* voornaamwoord + zelfstandig naamwoord

zelfzucht, ik-verhaal
* bijwoord + voorzetsel

achterop, dichtbij
* bijwoord + bijvoeglijk naamwoord

evengoed, zolang
* zelfstandig naamwoord + werkwoordsvorm

dankzij
* voorzetsel + zelfstandig naamwoord

bijvoorbeeld, opgeld, opstand
* voorzetsel + zelfstandig naamwoord + werkwoord

tekeergaan, tenietdoen, tewerkstellen
* zelfstandig naamwoord + werkwoord

dankzeggen, gewichtheffen

  1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina