InhoudstafelDovnload 176 Kb.
Pagina3/8
Datum22.07.2016
Grootte176 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

c. Enkele twijfelgevallen


- hij kent alles behalve één hoofdstuk.

- hij spreekt allesbehalve beschaafd.
- zij had het lied even goed gezongen.

- hij had evengoed schuld als ik.
- het feest is ten einde.

- ik deed dit teneinde te voorkomen dat…
- je moet ten minste 100 euro inzetten.

- ik kan tenminste betalen.
- moet ik hier zo lang wachten?

- ik help je zolang ik kan.
- Ten slotte kwam ik in Parijs aan.

- ik was tenslotte uitgenodigd.
- onze woorden zijn zo juist weergegeven.

- ik hoorde zojuist dat…
- ik wist niet dat het zo ver lopen was.

- Zover ik weet, komt hij niet.
- Hij doet te veel geld op.

- het teveel wordt teruggegeven.
- ik heb nog 1000 euro van hem te goed.

- Dat is mijn tegoed op de bank.
- Zijn haar is te kort geknipt.

- Ken jij het tekort op de balans?
- hoe ver kan je gaan?

- je moet weten hoever je gaat.


alles, maar één hoofdstuk niet

geenszins beschaafd
net zo goed

evenzeer
afgelopen

om
op zijn minst

althans
zo een lange tijd

intussen, al die tijd
tot slot, uiteindelijk

eigenlijk, per slot van rekening
correct

daarnet
lange afstand, dermate ver

in de mate dat
meer dan nodig

het overschot
te ontvangen

saldo
overdreven kort

negatief saldo
welke afstand

in welk graad of mate

De bovenstaande verbindingen hebben vaak een letterlijke betekenis als ze van elkaar geschreven zijn.


Hieronder volgt een beperkte opsomming van enkele moeilijke gevallen. Bij twijfel is het altijd goed om de Woordenlijst op te slaan.
aan elkaar: bijvoorbeeld, dankzij, indertijd, toentertijd, ingeval, tegelijkertijd, tezamen, tezelfdertijd, uitentreuren, vanboven, zomaar.
los: bij voorbaat, et cetera, heden ten dage, hoe dan ook, in allerijl, in geval van, onder meer, op heterdaad, te gelegener tijd, te midden van, ter zake, terzelfder tijd, tot nog toe, van tevoren, voor zover, zo-even, zo nodig.
Oefening 3.3 Schrijf al dan niet aaneen.

  1. Je bent te kort gekomen aan je plichten: zulke te kort komingen kunnen we niet dulden.

  2. Heden ochtend hebben we hem ten minste vijf maal ontmoet, maar hij is ons telkens

voorbij gelopen; dat kun je toch alles behalve beleefd noemen.

  1. Zo ten minste denken wij erover.

  2. Zij reisden in een eerste klas coupé.

  3. Hij wil er eens een dagje tussen uit.

  4. De leraar moest in grijpen.

  5. De film is zo juist begonnen.

  6. De productie moest naar de lage lonen landen.

  7. Jan verdient even veel als zijn vader.

  8. Bestel ik voor jou het zelfde?d. Het aaneenschrijven van Engelse woorden

* Een samenstelling met Engelse woorden erin die in het Nederlands gebruikelijk is, schrijven we helemaal aan elkaar, ook als een van de delen een echt Nederlands woord is.


- online, economyclass, uploaden, downloaden, sciencefiction, voicemail, goldrush, smalltalk, boxershort, girlband, offshore, offshorebedrijf, offset, offsetdruk, backbencher, backhand, longdrink, longdrinkglas, bigband, bigbandmuziek ...

- (zoals goed nieuws goednieuwsshow en lange termijn langetermijngeheugen) public relations publicrelationsbureau, human resources humanresourcesmanagement, low budget lowbudgethotel ...

- (koppelteken bij klinkerbotsing, zoals bij Nederlandse woorden) demi-john, software-uitgever ...

- (koppelteken bij samenstellingen met initiaalwoorden, losse letters, cijfers of symbolen, zoals bij Nederlandse woorden) e-mail, pay-tv, cd-rom, cd-rewriter, dvd recorder, dvd-speler, xtc-tablet ...


* Een samenkoppeling van Engelse woorden schrijven we met een koppelteken.
- (samenkoppelingen waarin beide delen met elkaar verwisseld zouden kunnen worden, soms met and of ’n) gin-tonic, Dow-Jones, trainer-coach, singer songwriter, kiss-and-ride, cash-and-carry, ups-and-downs, rock-’n-roll ...; (ook in samenkoppelingen waarmee een samenstelling of afleiding gemaakt wordt) Dow Jonesindex, rock-’n-rollen, rock-’n-rollmuziek, roll-on-roll-offboot ...

- maar: (geen koppelteken in reduplicaties en bijna-reduplicaties) gogogirl, byebye, fiftyfifty, walkietalkie, boogiewoogie ...

- (zoals in het Engels) up-to-date, catch-as-catch-can ...

- (met no of non als linkerdeel) non-profit, no-nonsensepolitiek, no-iron, non-paper, no-claim, no-claimkorting ...

- (met een Engels voorzetselbijwoord als rechterdeel) lay-out, lay-outman, stand-by, back-up, back-upbestand, all-inpakket, sit-in ...

- maar toch aan elkaar: pullover, comeback, countdown, breakdown, feedback, flashback, playback


* De delen van een woordgroep met Engelse woorden schrijven we los.
- (met een bezitsvorm, rangtelwoord of bijvoeglijk naamwoord) collector’s item, writer’s block, gentlemen’s agreement, first lady, second opinion, compact disc, intensive care, low budget, big bang, public relations, human resources ...

- (andere woordgroepen die in het Engels los geschreven worden) designer baby, five o’clock tea, electronic data processing, stiff upper lip, world wide web ...- (Engelse functiebenamingen van drie of meer delen) chief executive officer, technical sales assistant, public relations officer, human resources manager ...1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina