Initiatie rastertekenen digitaal korte inleidingDovnload 249.05 Kb.
Pagina8/8
Datum19.08.2016
Grootte249.05 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Afbeelding uitsnijden


In Adobe Photoshop kunt u op twee manieren een deel van een afbeelding selecteren en de rest verwijderen:

 • • Met de opdracht Afbeelding > Uitsnede verwijdert u het gedeelte dat buiten een rechthoekige selectie valt, waarbij de resolutie van de resulterende afbeelding gelijk blijft.

 • • Met het uitsnedegereedschap ( ) kunt u een uitsnede maken door te slepen over het gebied dat u wilt behouden. U kunt ook de grootte en resolutie van de uitsnede definiëren. Het voordeel van het uitsnedegereedschap is dat u dit gebied tijdens het uitsnijden kunt roteren en een andere resolutie kunt geven.

Canvas vergroten


Met de opdracht Canvasgrootte kunt u het werkvlak (het canvasgebied) rondom een bestaande afbeelding vergroten. U maakt het canvasgebied groter door de gewenste hoogte en breedte voor het canvas in te voeren.

Met de opdracht Canvasgrootte kunt u ook een afbeelding uitsnijden door het canvasgebied kleiner te maken; als u echter ook de grootte en resolutie van een afbeelding wilt wijzigen, kunt u beter de opdracht Beeldgrootte of het uitsnedegereedschap gebruiken. Als u een afbeelding uitsnijdt met de opdracht Canvasgrootte, kunt u belangrijke beeldinformatie verliezen die niet meer te herstellen is.

Zo gebruikt u de opdracht Canvasgrootte:


 1. Kies Afbeelding > Canvasgrootte.

 2. Kies de gewenste maateenheden in de menu’s. Onder Breedte gebruikt de optie Kolommen de instellingen voor breedte en afstand zoals ingesteld in het dialoogvenster Eenheden

 3. Voer bij Breedte en Hoogte de afmetingen in. De waarde boven de tekstvakken geeft de nieuwe bestandsgrootte aan.

 4. Klik op een vierkant in het vak Anker om aan te geven waar de afbeelding moet worden geplaatst in het nieuwe canvasgebied.

 5. Klik op OK.

Nieuw canvas krijgt de achtergrondkleur. Is de achtergrond transparant, dan is ook het nieuwe canvas transparant.

Kleurenmodi


dobe Photoshop beschikt over een aantal kleurmodi voor het weergeven, afdrukken en bewaren van afbeeldingen. Deze modi zijn gebaseerd op gangbare kleurmodellen voor het beschrijven en reproduceren van kleuren. Naast op kleurmodellen gebaseerde modi heeft Photoshop ook modi voor speciale kleurenuitvoer, zoals bitmap, geïndexeerde kleuren en grijswaarden.

HSB model


Het HSB -model is gebaseerd op de menselijke waarneming van kleur. Bij dit model worden alle kleuren beschreven in termen van drie fundamentele kenmerken:

 • • Tint of kleurtoon is de golflengte van licht dat door een object wordt gereflecteerd of uitgestraald. De tint wordt normaliter uitgedrukt in een bepaalde kleurnaam, zoals rood, oranje of groen. Tint wordt gedefinieerd als een bepaalde plaats binnen de standaard kleurencirkel en uitgedrukt als een waarde tussen 0 en 360 graden.

 • • Verzadiging, ook wel chroma genoemd, is de sterkte of zuiverheid van de kleur. Verzadiging vertegenwoordigt de hoeveelheid grijs in verhouding tot de kleurtoon en wordt gemeten in een waarde van 0 procent (grijs) tot 100 procent (volledig verzadigd). Binnen de standaard kleurencirkel neemt de verzadiging naar de rand van de cirkel toe, en naar het midden van de cirkel af.

 • • Helderheid geeft aan hoe licht of donker een kleur is en en wordt gewoonlijk gemeten als een waarde van 0 procent (zwart) tot 100 procent (wit).

In Photoshop kunt u het HSB-model gebruiken om een kleur te definiëren in het palet Kleur of het dialoogvenster Kleurenkiezer.

RGB model


Een groot deel van het zichtbare spectrum kan worden weergegeven door de drie basiscomponenten van gekleurd licht in verschillende percentages en intensiteiten te combineren. Deze componenten staan bekend als de primaire kleuren: rood, groen en blauw (RGB). Waar de drie primaire kleuren elkaar overlappen, ontstaan de secundaire kleuren: cyaan, magenta en geel.

Omdat een combinatie van de primaire kleuren wit oplevert, worden ze ook wel additieve kleuren genoemd. Alle kleuren samen leveren wit op - dat wil zeggen, al het licht wordt naar het oog terug gereflecteerd. Additieve kleuren worden gebruikt voor belichting, video, filmopnames en beeldschermen. Uw beeldscherm bijvoorbeeld produceert kleur door licht uit te stralen via rode, groene en blauwe fosfors.


RGB modus


De RGB-modus van Photoshop maakt gebruik van het RGB-model, waarbij voor elk van de RGB-componenten in een kleurenafbeelding aan elke pixel een intensiteitswaarde wordt toegekend, variërend van 0 (zwart) tot 255 (wit). Een helderrode kleur kan bijvoorbeeld een R-waarde van 246, een G-waarde van 20 en een B-waarde van 50 hebben. Wanneer de waarden van alle drie de componenten gelijk zijn, is het resultaat een grijstint. Hebben alle componenten de waarde 255, dan is het resultaat zuiver wit; hebben alle componenten de waarde 0, dan is het resultaat zuiver zwart.

RGB is de standaardmodus voor nieuwe Photoshop-afbeeldingen. RGB-afbeeldingen gebruiken drie kleuren om op het scherm 16,7 miljoen kleuren te reproduceren. RGB-afbeeldingen zijn drie-kanaals afbeeldingen. Ze kunnen dus 24 (8 x 3) bits per pixel bevatten.


Bitmap modus


In de Bitmapmodus worden de pixels in een afbeelding weergegeven door middel van twee kleurwaarden (zwart of wit). Afbeeldingen in deze modus worden 1-bits afbeeldingen genoemd omdat ze een pixeldiepte van 1 hebben.

Grijswaardenmodus


In de Grijswaardenmodus wordt een afbeelding met maximaal 256 grijstinten weergegeven. Elke pixel van een grijswaardenafbeelding heeft een helderheidswaarde variërend van 0 (zwart) tot 255 (wit). Grijswaarden kunnen ook als percentages zwarte inkt worden gemeten (0% is gelijk aan wit en 100% is gelijk aan zwart). Afbeeldingen die zijn gemaakt met een zwart/wit- of grijswaardenscanner, worden weergegeven in deze modus.

Zowel bitmap- als kleurenafbeeldingen kunnen worden omgezet in grijswaarden. In de Grijswaardenmodus kunt u een kleurenafbeelding omzetten in een kwalitatief hoogwaardige zwart/wit-afbeelding. Photoshop verwijdert in dat geval alle kleurinformatie uit het origineel; de grijsniveaus (schaduwen) van de geconverteerde pixels vertegenwoordigen de lichtsterkte van de oorspronkelijke pixels.

Bij omzetting van een grijswaardenafbeelding in RGB krijgt elke pixel kleurwaarden toegewezen op basis van de oorspronkelijke grijswaarde van die pixel.

Geïndexeerde kleuren modus


Een geïndexeerde kleurenafbeelding is gebaseerd op een palet van maximaal 256 kleuren. Wanneer u een afbeelding omzet in geïndexeerde kleuren, wordt voor de afbeelding een kleurentabel samengesteld; hierin worden de kleuren van de afbeelding opgeslagen en geïndexeerd. Als een kleur van de oorspronkelijke afbeelding niet in de tabel staat, gebruikt het programma de kleur in de tabel die het meest op de ontbrekende kleur lijkt, of wordt de kleur gesimuleerd met behulp van de beschikbare kleuren.

De geïndexeerde kleurenmodus is handig wanneer u het aantal in een afbeelding gebruikte kleuren wilt beperken - bijvoorbeeld wanneer u de afbeelding wilt gebruiken in een animatietoepassing voor multimedia of op een webpagina. Door middel van een geïndexeerde kleurentabel kunt u de bestandsgrootte van een afbeelding reduceren zonder afbreuk te doen aan de visuele kwaliteit die u nodig hebt. Meer informatie over kleurentabellen en omzetting van afbeeldingen naar geïndexeerde kleuren is te vinden Converteren naar geïndexeerde kleuren.


Kleurkanalen


Elke afbeelding in Adobe Photoshop bevat een of meer kanalen met informatie over de kleurelementen in de afbeelding. Zo heeft een RGB-afbeelding drie kanalen: een voor rood, een voor groen en een voor blauw. In die zin komt een kanaal overeen met een plaat in het drukproces, waarbij voor elke aan te brengen kleurlaag een aparte plaat wordt gebruikt.

Standaard hebben bitmaps, grijswaarden en afbeeldingen met geïndexeerde kleuren één kanaal; RGB-afbeeldingen hebben drie kanalen.


Kleurwaarden meten


De kleurwaarden van elk gewenst deel van een afbeelding kunt u nagaan in het palet Info. Afhankelijk van de instellingen in dit palet kunt u de aanwijzer op elke willekeurige plaats in de afbeelding zetten en de kleurwaarde onder de aanwijzer bepalen. Het palet Info kan de kleurwaarden weergeven als HSB-, RGB- of grijswaarden, zonder dat de modus van de afbeelding zelf wordt gewijzigd. Informatie over kleurmeting in het palet Info is te vinden onder Kleurwaarden vooraf bekijken en Het palet Info aanpassen.

Beeldschermweergave


Het door computerbeeldschermen gebruikte RGB-kleurmodel is in staat een groot deel van het zichtbare spectrum weer te geven. Het videosysteem dat gegevens naar het beeldscherm stuurt, vormt echter vaak een beperkende factor wat betreft het aantal kleuren dat gelijktijdig kan worden weergegeven. Wanneer u inzicht hebt in de manier waarop kleurgegevens worden gemeten in digitale bestanden en op het scherm, kunt u de voorkeuren van Photoshop aanpassen om de beperkingen van uw videosysteem zoveel mogelijk op te lossen.

Conversie tussen bitdieptes


In de meeste gevallen bevatten RGB- en grijswaarden-afbeeldingen 8 bits aan gegevens per kleurkanaal. Bij de drie kanalen in een RGB-afbeelding vertaalt dit zich in een 24-bits bitdiepte (8 bits x 3 kanalen) en voor grijswaarden een 8-bits bitdiepte (8 bits x 1 kanaal). Photoshop kan ook 48-bits RGB- en 16-bits grijswaardenafbeeldingen lezen en importeren (elk met 16 bits aan gegevens per kleurkanaal).

Opmerking: Een afbeelding met 16 bits per kanaal levert fijnere kleurnuances op, maar het bestand is veel groter dan bij een afbeelding met 8 bits per kanaal.

Voor afbeeldingen met 16 bits per kanaal ondersteunt Photoshop de volgende gereedschappen: selectie, lasso, zoom, handje en pipet, en de opdrachten Dupliceren, Niveaus, Niveaus bepalen, Curves en Canvas roteren. Om de functies van Photoshop volledig te kunnen benutten, kunt u een afbeelding met 16 bits per kanaal omzetten in een afbeelding met 8 bits per kanaal.

Zo converteert u van 8 bits naar 16 bits per kanaal: 1. Voeg de lagen van de te converteren afbeelding samen tot één laag, zoals beschreven in Alle lagen samenvoegen tot één laag.

 2. Kies Afbeelding > Modus >16 bits/kanaal.

Zo converteert u van 16 bits per kanaal naar 8 bits per kanaal:

Kies Afbeelding > Modus > 8 bits/kanaal.


Van de ene modus naar de andere


Bij omzetting van een afbeelding van de ene modus naar een andere resulteert de overgang tussen de modi in een permanente verandering van de kleurwaarden in de afbeelding. Zet u bijvoorbeeld een RGB-afbeelding om in geïndexeerde kleuren, dan worden de kleurwaarden in het RGB-gamut die buiten de kleurtabel vallen vervangen door de dichtstbijzijnde kleur in de tabel. Daarom kan conversie het beste plaatsvinden nadat de bewerkingen voor zover mogelijk zijn uitgevoerd in de oorspronkelijke modus van de afbeelding . Wanneer u een afbeelding voor meerdere doeleinden wilt gebruiken kunt u het beste vóór de conversie een reservekopie van die afbeelding maken.

Belangrijk: Bij conversie van een afbeelding tussen bepaalde modi worden de lagen uit de afbeelding verwijderd. Maak altijd een kopie van de afbeelding met alle lagen als u de oorspronkelijke versie van de afbeelding na de conversie wilt kunnen bewerken.

Zo converteert u een afbeelding naar een andere modus:

Kies Afbeelding > Modus en kies de gewenste modus uit het submenu. Afbeeldingen in bepaalde modi kunnen niet rechtstreeks worden omgezet naar andere modi. De modi die niet beschikbaar zijn voor de actieve afbeelding, zijn grijs in het menu.

Bij de volgende modusconversies worden de lagen van de afbeelding samengevoegd: RGB in geïndexeerde kleuren en grijswaarden in bitmap of geïndexeerde kleuren.

Converteren naar bitmap


Om een kleurenafbeelding om te zetten in een bitmapafbeelding moet deze eerst worden omgezet in grijswaarden. Daarbij wordt de informatie over tint en verzadiging uit de pixels verwijderd en blijven alleen de helderheidswaarden over. Aangezien er voor bitmapafbeeldingen maar enkele bewerkingsopties beschikbaar zijn, is het aan te raden de afbeelding te bewerken in de Grijswaardenmodus. Daarna kan de afbeelding worden geconverteerd naar de Bitmap-modus als dat noodzakelijk is om de afbeelding te exporteren naar een andere toepassing.

Zo converteert u een grijswaardenafbeelding naar een bitmap: 1. Open de grijswaardenafbeelding en kies Afbeelding > Modus > Bitmap.

 2. Voer bij Uitvoer een waarde in voor de uitvoerresolutie van de bitmapafbeelding en kies een maateenheid. Standaard verschijnt de huidige beeldresolutie als invoer- en als uitvoerresolutie.

 3. Selecteer een methode voor bitmapconversie en klik op OK. Kiest u Halftoonraster, zie dan de volgende paragraaf. De overige conversiemethoden worden beschreven in Overige opties voor bitmapconversie.

Bitmap omzetten in grijswaarden


Een Bitmapafbeelding die is omgezet in grijswaarden, bevat slechts één grijstint (zwart). Aangezien er maar een paar bewerkingsopties beschikbaar zijn in de Bitmap-modus, kunt u een bitmapafbeelding beter omzetten in een grijswaardenafbeelding om bewerkingen uit te voeren. Om de afbeelding te exporteren naar andere toepassingen zet u deze dan opnieuw om in een bitmapafbeelding. Bedenk echter wel dat een bitmapafbeelding er na bewerking in de Grijswaardenmodus anders uit kan zien wanneer u deze terug converteert naar de Bitmapmodus.

Zo converteert u een bitmapafbeelding naar een grijswaardenafbeelding: 1. Kies Afbeelding > Modus > Grijswaarden.

 2. Voer een waarde in voor de verhouding.

De verhouding is de factor waarmee u de afmetingen van de afbeelding wilt verkleinen. Om bijvoorbeeld de afmetingen van een grijswaardenafbeelding met 50 procent te verkleinen, voert u 2 in voor de verhouding. Als u een getal groter dan 1 invoert, berekent het programma het gemiddelde van een aantal pixels in de bitmapafbeelding om één enkele pixel in de grijswaardenafbeelding weer te geven. Op die manier kunt u een aantal grijstinten produceren op basis van een afbeelding die is gescand met een 1-bits scanner.

RGB naar geïndexeerd


Soms kan het gewenst zijn om een RGB-afbeelding te converteren naar een geïndexeerde kleurenafbeelding, bijvoorbeeld om de kleurentabel van de afbeelding te bewerken of om een afbeelding te exporteren naar een toepassing die alleen 8-bits kleur ondersteunt. Dat is bijvoorbeeld handig bij animatietoepassingen voor multimedia en voor webpagina’s. Wanneer u een RGB-afbeelding omzet in geïndexeerde kleuren, worden alle kleuren op 256 na uit de afbeelding gehaald.

Zo converteert u een RGB-afbeelding naar geïndexeerde kleuren: 1. Kies Afbeelding > Modus > Geïndexeerde kleuren.

 2. Selecteer het gewenste palet, de kleurdiepte en de dithermethode. Deze opties worden in de volgende paragrafen beschreven.

 3. Klik op OK.

INHOUDSOPGAVE


INITIATIE RASTERTEKENEN 1

DIGITAAL 2

Korte inleiding 2

Talstelsel 2

Decimaal stelsel 2

Binair stelsel 3

Hexadecimaal 5

Octagonaal 5

Digitaal en computer 7

ASCII 7


DIGITALE BEELDEN 9

Ontstaan 9

Opbouw 9

De eenvoudigste vorm 9

Monochroom 10

Kleur 11


True color 12

Relatie beeldgrootte en resolutie 12

Beeldformaten 14

BMP 14


EPS 14

GIF 15


GIF89a 15

IFF 15


JPG 15

LDF 16


LWF 16

MNG 16


PCD 16

PCX 16


PDF 17

PIC 17


PIXAR 17

PNG 17


PSD 18

RAS 18


RSB 18

SGI 18


TARGA 18

TGA 18


TIF 18

XBM 18


PHOTOSHOP 20

Korte inleiding 20

Werkvlak 20

Gereedschapspalet 20

Paletten 20

Contextgevoelige menu’s 20

Afbeeldingen weergeven 20

Insteekmodules 21

Voorkeuren 21

Afbeeldingen openen 21

Bitmap- en vectorbeelden 21

Bitmapbeelden 21

Vectorbeelden 22

Beeldgrootte en resolutie 22

Pixelafmetingen 22

Afbeeldingsresolutie 23

Beeldschermresolutie 23

Uitvoerresolutie 23

Rasterlineatuur en afbeeldingsresolutie 24

Afbeeldingen scannen 24

Kwaliteit van de scans 25

Twain interface 25

Scanresolutie 25

Scannen met instelling bestandsgrootte 25

Scannen met instelling resolutie 26

Dynamisch bereik van de scan 26

Ongewenste kleurenzwemen 27

Afbeeldingen openen en importeren 27

Bestanden openen 27

PHOTO-CD bestand openen 28

Nieuwe afbeeldingen maken 29

Afbeelding uitsnijden 30

Canvas vergroten 30

Kleurenmodi 31

HSB model 31

RGB model 31

RGB modus 31

Bitmap modus 32

Grijswaardenmodus 32

Geïndexeerde kleuren modus 32

Kleurkanalen 32

Kleurwaarden meten 33

Beeldschermweergave 33

Conversie tussen bitdieptes 33

Van de ene modus naar de andere 33

Converteren naar bitmap 34

Bitmap omzetten in grijswaarden 34

RGB naar geïndexeerd 35

INHOUDSOPGAVE 36

INDEX 40INDEX


achtergrondkleur 20, 30

additieve kleuren 31

Adobe 14, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32

afbeeldingsresolutie 22, 23, 24, 25, 26

animatie 15

ASCII 7


ascii-codes 7

basispixel 11, 12

beeldformaten 14

beeldresolutie 10, 11, 12, 34

beeldscherm 10, 22, 23, 31, 33

beeldschermformaat 23

bestanden 2, 7, 14, 15, 16, 17, 21, 24, 27, 28, 29, 33

binaire stelsel 2

bit 3, 9, 10

BIT 3


bitdiepte 33

Bitmap 14, 21, 32, 34

Bitmapmodus 32, 34

BITMAPS 9

BMP 14, 18, 24

BYTE 3


bytes 3, 7, 10, 11, 12

Canvas 30, 33

compressie 14, 15, 16, 17, 18

computer 2, 5, 7, 9

conversie 34

decimale stelsel 2

digit 2

DIGITAAL 2digitaal beeld 9

EPS 14, 17

extensie 14, 15, 16, 17, 18, 28

framegrabber 25

Geïndexeerde kleuren modus 32

gereedschapspalet 20

getallenstelsels 2

GIF 15, 17

GIF89a 15

GRAYSCALE 10

grijsschaal 10

Grijswaardenmodus 32, 34

halftoonbeeld 10

Halftoonraster 34

Helderheid 31

Hexadecimaal 5

hexadecimaal stelsel 2

HSB model 31

HTML 7, 15

Hypertext 7

IFF 15

inscannen 12insteekmodules 20, 21, 24

interlacing 15

JPG 15

kbyte 3, 10, 11, 12KILOBYTE 3

kleur 10, 11, 12, 22, 27, 31, 32, 34, 35

KLEURENDIEPTE 12

kleurenpixel 12

Kleurkanalen 32

kleurmodi 31

kleurtoon 31

kleurwaarden 27, 30, 32, 33

kleurzweemcorrectie 27

kleurzwemen 25, 27

Kodak Photo CD 16

KPCMS 28


LDF 16

logaritme 2

LWF 16

LZW 15, 18maatstaf 2

Mbyte 3, 12

MEGABYTE 3

MNG 16


Monochroom 10

Nieuwe afbeeldingen 29

octaal stelsel 2

Octagonaal 5

Opties 20

PCD 16, 19

PCX 16

PDF 17


Penselen 20

PHOTOSHOP 20

PIC 17

PIcture Element 10PIXAR 17

pixel 10, 11, 12, 17, 21, 31, 32, 35

PNG 16, 17

Postscript 14

PSD 18, 19

RAS 18


rasterbeelden 21

rastercellen 24

Rasterlineatuur 24

rasterliniatuur 24, 26

rasters 24

resolutie 9, 12, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30

RGB model 31

RGB modus 31

RSB 18

scannen 21, 24, 25, 26scanresolutie 25, 26

stuurprogramma 24

Tagged Image File Format 18

Talstelsel 2

TARGA 18

televisie 9

TGA 18

TIF 18


Tint 31

transparantie 15, 18

true-color 12

Twain interface 25

uitsnedegereedschap 30

uitsnijden 30

Uitvoerresolutie 23

UNIX 18


vectorbeelden 21, 22

Vectorbeelden 22

Verzadiging 31

videoscherm 9

WORD 3

XBM 18


zichtbare spectrum 31, 33

zoomgereedschappen 20
1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina