Inleiding 4 Achtergrondvisie



Dovnload 0.5 Mb.
Pagina6/6
Datum22.07.2016
Grootte0.5 Mb.
1   2   3   4   5   6


Oplossing


W

O

D

Z

A

V

C

X

T

A

A

R

D

F

E

R

G

H

R

N

Z

U

E

R

U

S

T

M

W

G

I

E

D

I

N

O

T

A

M

S

S

R

J

L

P

E

D

F

U

T

I

E

T

G

U

D

A

S

P

E

I

N

B

I

N

G

A

Z

T

N

O

F

V

R

E

U

G

D

E

E

R

I

E

R

Z

A

H

C

E

B




Bijlage 8: Rebussen

1e spreekwoord

2e spreekwoord

3e spreekwoord

Oplossingen


  1. De kastanjes uit het vuur halen

  2. In vuur en vlam staan

  3. Branden van verlangen



Bijlage 9: Teksten van de liederen





GO 4 GOD

tekst en muziek Johan Govaerts


Samenzijn als kiezelsteentjes naast elkaar.

Om ons heen het water, nee niet even maar.

Duiken in de kring van Jezus’ eigen kleur:

dat geeft ons een prima humeur!


refrein:

Go 4 God! Go 4 God!

’t Is geen fantasie, maar leven tot en mét!

Go4 God! Go 4 God!

Want zijn deur staat nooit op belet!
Handen uit de mouwen voor m’n medemens.

Samen mogen bouwen aan Gods diepste wens.

Handen op de schouder als een goede vriend:

hij duwt ons vooruit op de wind.


Jij komt ons verrassen met wat wijn en brood

en we zitten samen in dezelfde boot.

Varen op de zee: dat hebben wij geleerd;

samen loopt dat voortaan gesmeerd.


Jij hebt ons geroepen om op weg te gaan.

Worden zoals Jezus en zijn stem verstaan.

Merken onderweg: een warme wind die waait:

’t vuur van God dat in ons oplaait!



SPAN EEN DRAAD

Chirolied

tekst Piet Spanhove-C.Desoete muziek Carlos Desoete
Bij jezelf en om je heen zie je ’t zo vaak gebeuren:

een mens die rond zijn eigen draait, begint al gauw te zeuren.

Alleen op een eiland leeft geen een, je weeft maar draden om je heen;

een ander wordt voor jou tot last, je zit verstrikt, ja, je zit vast.


refrein:

Span een draad, weg uit jezelf,

bouw bruggen en smeed banden.

Maak de sprong, stap uit jezelf

en neem jezelf in handen.
’t Komt er nu voor ons op aan om uit onszelf te treden,

om heel bewust naar and’ren toe ons netwerk te verbreden.

Dus blijf niet steken in je hoek, da’s niet meer te verkopen.

Want kleine mensen zijn op zoek, naar tekens om te hopen.


Span je draden wereldwijd, doorbreek de enge grenzen

naar oost en west, naar noord en zuid: ’t gaat overal om mensen.

Een droom van vrede eens voorgoed, die roept om te geven,

opdat wij samen doen wat moet, verbonden echt gaan leven.




O NTEI YA BUTU

Lied uit de Zaïrese ritus


O ntei ya butu nayoki lolaka la ye:

Kristu akobenga ngai (2x)
refrein

(Ngai oyo) Ngai oyo nayoki e;

(E Yezu) Yezu akobenga ngai;

(Natika) Natika mambi ma nse,

nalanda Kristu bobele tee nsuka (2x)
O ntei ya butu namoni mwinda mopeli;

Kristu akobenga ngai (2x)


O ntei ya butu nakumisi Nzambe wa ngai;

Kristu akobenga ngai (2x)


Vertaling

Midden in de nacht heb ik de Heer gehoord,

Jezus roept me,

opdat ik al het kwade van de wereld zou afleggen;

om Hem te volgen voor altijd.
Midden in de nacht hoor ik Zijn stem,

Kristus,roept me.

Midden in de nacht zie ik een licht,

Kristus roeptme.

Midden in de nacht loof ik mijn Heer.

Kristus roept me.





ER TEGENAAN

tekst Pol Hendrix en Johan Govaerts, muziek Johan Govaerts


Hoelang zal het duren, wie houdt het uit?

Buren worden vijanden van Noord tot Zuid.

Grenzen tussen mensen, ieder z’n land…

Duizenden die hopen op een nieuw bestand!


refrein

Is ’t weer zo ver “eigen kliek, eigen klub”

en toch weer ‘ns iemand de dupe.

Hoelang zal het duren tot w’ elkaar verstaan?

In vredesnaam dat is echt niet gek:

gedaan met geduw en getrek!

Liever doen we ’t samen, gaan w’ er tegenaan!

Zonder eigen woning, zonder een thuis

blijven teveel mensen vreemden op de buis!

Vluchten, overleven, is er nog tijd?

Waarom al dat strijden, waarom al die nijd?

Dan tóch nog geloven: vrede begint!

Wees maar zeker dat men jou een dromer vindt.

Handen uit de mouwen: niet meer alleen!

Samen durven bouwen houdt ons op de been!

BIJ 1 IN ’T GETOUW
Gebaseerd op Pred. 4,4-16

tekst en muziek Johan Govaerts


Al zeggen ze: “’t is zinloos”, toch maken we ’t waar!

We kiezen voor de vrede en óók voor elkaar.

We vlechten onze touwen tot draden bijéén;

akkoord? Komaan, iedereen!


Refrein

Bijéén in ’t getouw!

Voor de draad ermee, niet later, nee,

maar samen gaan voor jou!

Bijéén in ’t getouw.

Op het kruispunt met die rode draad van jou.


‘k Zie mensen zich verrijken; ze zitten vanvoor:

ze knippen op hun eentje hun draden maar door.

Wij durven onze touwen verbinden tot net,

en kijk: wie valt, wordt gered!


We gaan tot op de draad hier, want niemand is nep.

Zo blijven wij verbonden als deel van een web.

Een schouwtoneel van knopen heel dicht bij elkaar.

Een droom, hij ligt voor ons klaar!



WE ZEGGEN HET VOORT

tekst en muziek Johan Govaerts


Zoals een mens die je komt melden:

Een nieuwe toekomst komt in zicht:

Bevrijding midden het geweld

En in de tunnel eind’lijk licht.


Die tijd, zegt Jezus, is gekomen;

Het rijk van God staat voor de deur!

Je hoeft niet langer meer te dromen,

Breek uit die dagelijkse sleur!


refrein

We zeggen het voort, en zetten het door,


bezingen in koor, dat ieder het hoort!

Een hartelijk woord, dat iemand bekoort;

God klinkt erin door, we zetten het voort!

Kom, vriend en toon me je kwetsuren,

ik maak een nieuwe mens van jou.
Neen, niet alleen voor korte duur,

Maar ‘k zeg m’n aandacht toe aan jou!

Wie het met Jezus’ woord wil wagen

komt uit zijn bed om op te staan

om uit het tellen van de dagen

een ander ritme in te slaan!


Gebruik je oren om te horen,

kijk goed en knijp geen oogje dicht.

Kom Jezus’ voorbeeld op het spoor,

doe meer dan enkel maar je plicht.


Laat angst je leven niet verzuren

en zing je levenslied, want God

is niet een droom van korte duur,

maar liever liefde dan gebod!




PETRUSLIED

tekst en muziek Johan Govaerts


Simon is een jongeman die van water houdt.

Hij vist er nu al jaren lang en heeft een boot gebouwd.

En als hij ‘s avonds Jezus ziet, dan kent hij hem nog niet.

Maar Jezus zegt hem: “Wees niet bang en zing met mij dit lied…”


refrein:

Ik wil met je meegaan, neem me bij de hand.

Toon me waar je woont, vertel me van je land.

Ik zie vele nieuwe vrienden om me heen.

Ik begin opnieuw, ja ik ge mee meteen!
Jezus lacht en zegt: “Ik noem jou Petrus nu voortaan;

Zoals jij voor mijn dromen gaat, jij bent vast kei-bekwaam!

In vissen ben j’ een specialist, al is het middernacht.
Ik haal je uit de duisternis, kom volg mij elke dag!”
Jezus kiest zijn vrienden uit en dat zijn wij vandaag.

Hij nodigt ons aan tafel uit en stelt ons deze vraag:

“Kies jij ook om op weg te gaan naar mensen aan de kant

en sta je stil bij wat ik zeg; breng jij mijn droom tot stand?”




ALLELUJA

tekst en muziek Ludo Peeters

Alleluja, alleluja;

Alleluja, Amen.


Laat ons zingen voor de heer die wondren doet,

laat ons zingen en spelen.

Laat ons zingen hij geeft telkens nieuwe moed

om ons leven met anderen te delen.



WAAI ONS DOOR

(naar “Walk in the Light”)


O, Goede Geest, die om ons is:

waai, waai, alsmaar door!

Je licht vult onze duisternis:

waai, waai, alsmaar door!


refrein:

Waai, alsmaar door

Waai, alsmaar door

Waai, alsmaar door;

God, daar gaan we voor!


Beadem ons met Jezus’ Geest;

waai, waai, waai ons door!

Het vuur dat onze kou geneest,

waai, waai, waai ons door!


O, Vader Zoon en Geest tesaam,

waai, waai, alsmaar door!

We willen leven in jouw naam,

Waai, waai, alsmaar door!




SAMEN VIEREN

tekst en muziek Johan Govaerts


‘s Nachts zit ik mij soms wel af te vragen:

sterren, waar zijn jullie toch vandaan?

Maan, waarom geef jij ons zoveel nachten licht?

Wie heeft voor ons dit wonder ooit gemaakt?

’t Is de goede Geest, die altijd is geweest,

Die ’t leven zelf verandert in een feest.


refrein

Samen vieren, kruiken wijn.

De tafel versieren: we horen erbij!

Samen vieren: wij hier en nu.

God zal ons bezielen: de beste wijn nu!
Jezus is de wijn waar wij op wachten:

Hij gaat met ons mee op onze weg.

Hij draagt ons voortdurend in gedachten mee.

Op zee of land, hij effent ons de weg.


Hand in hand voortaan gaan wij ertegen aan:

met Hem als gids op onze levensbaan.


Doe dan maar die kruiken vol met water,

samenwerken dat is om te doen.

En het geeft niet dat je soms een flater slaat,

want Hij is in ons midden, net als toen.

Het is zijn gelaat dat ons heeft aangeraakt

en ’t beste in onszelf heeft losgemaakt.



LIEDJE VAN VERLANGEN

Gebaseerd op de Zaligsprekingen

tekst en muziek Johan Govaerts
Geluk is Hij voor alle kleine mensen

die nog buigen voor Gods Woord en droom.

Want waarheid wordt wat zij zich wensen:

een paradijs met God op de troon.


refrein:

Koning op een ezeltje. Leeft in ieder vezeltje.

Stem voor al wie fezelde. Lang verwachte vriend.

Vuur dat niet zal doven. Onderste steen boven.

Aan de kant geschoven. Die ons allen dient.
Geluk is Hij voor al wie hier moet wenen,

want vertroosting namens God breekt aan.


Met zachte moed zien al die wenen

een nieuwe aarde, van hen voortaan.


Geluk voor al wie hunkerend naar leven,

naar gerechtigheid en vrede zoekt,

breekt aan voor wie zijn kind gebleven

want vader wacht hen om de hoek.





1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina