Inleiding De laatste tijd heb ik gepreekt over de hoofdzonden. Ik vond het een avontuur, maar de jongens luisteren als vinken. Het zijn er Hoogmoed, hebzucht, wellust, toorn, gulzigheid, afgunst en traagheidDovnload 13.35 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte13.35 Kb.
12e zondag van de zomer. Alternatieve lezingen: Spreuken 16:18; Gen.3:1-8
inleiding

De laatste tijd heb ik gepreekt over de hoofdzonden. Ik vond het een avontuur, maar de jongens luisteren als vinken. Het zijn er 7. Hoogmoed, hebzucht, wellust, toorn, gulzigheid, afgunst en traagheid. Ik heb er 5 gehad.


Hoogmoed. Je kunt verschillende lezingen kiezen o.a. Genesis 3:1-8

Spreuken 16: 18 zegt: Hoogmoed komt voor de val.


hoogmoed

In de kerk, waarin ik ben opgegroeid, ging het nogal eens over zonde en schuld. Als kind wist ik niet goed, wat dat was. Als ik een snoepje pakte, is dat dan stelen of als ik een gulden uit mijn spaarpot haalde. Wat is zonde?

Een kloosterling heeft daarover nagedacht en hij sprak over 7 hoofdzonden, dat gebeurde al in de 4e eeuw na Christus

Het begint met hoogmoed, superbia in het Latijn.


Toen de beroemde Italiaanse dichter Dante in de hel een tocht maakte, kwam hij als eerste de hoogmoedigen of trotsen tegen.

Ze gingen gebukt, gekromd onder de last van zware stenen op hun rug. En Dante moest zich diep vooroverbuigen om hun gezicht te kunnen zien. Een aantal herkende hij. Machtigen uit het politieke en economische leven, managers. Zij die hoog stonden, zijn diep gevallen en vernederd.

Hoogmoed, de eerste hoofdzonde. Maar wat is het eigenlijk?
1. zelfoverschatting

Het ontspruit aan het innerlijk, het gemoed van de mens. Een hoogmoedige draagt het hart hoog.

Wie hoogmoedig is, heeft geen goed zelfbeeld en overschat zichzelf. Adam en Eva wilden worden als God, zo leert ons Gen. 3.

De hoogmoedige mens overspeelt zijn hand, voor zichzelf, maar ook voor zijn nageslacht. Mens en hoogmoed zijn sinds de zondeval onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

De Grieken spreken over hubris. Trots.
De trotse mens laat dat zien in een manier van kijken naar de ander. De hoogmoedige mens vernedert de ander met zijn blik, met zijn gebaar, met zijn uitstraling. De geest met een kleine letter zit daar achter. De geest van geschreeuw, geweld, vloeken en tieren, van vernederen en omlaag halen.

Kijk maar naar de blonde Germaan in de tweede wereldoorlog in Nazi Duitsland. De verheerlijkte trots, die meedogenloos is en over lijken gaat.


gevaarlijk

En weet je wanneer het echt gevaarlijk wordt, wanneer hoogmoed en macht bij elkaar komen. Wanneer de trotse macht krijgt, dan worden het tirannen. Denk aan Mugabe, Poetin en anderen.

Wij zien dat in de politiek, maar ook dichtbij in gezinnen. Met een vader als tiran of een moeder als tiran, wij zien dat op de ring.
De Griekse mythologie zit vol van deze figuren. Zoals Belloorophon, die een monster versloeg. Na zijn overwinning steeg zijn roem naar zijn hoofd. Zijn ego groeide.

Op het laatst wilde hij met zijn paard naar de godenberg. Maar dat viel tegen. Het paard hield het niet vol en toen de goden een vliegje stuurden, die het paard stak, viel Belloorophon met paard en al op de aarde. Hij ging mank aan zijn been en werd blind aan een oog. Getekend voor het leven.


En dit gebeurt nog steeds. Veel zakenmensen, veel criminelen, veel sportmensen en regeringsleiders gedragen zich als Belloorophon. Ze hebben allen eenmaal hun eigen monster verslagen. En ze groeien en groeien. Hun ego groeit Ze overschatten zichzelf.

Denk maar aan de voetballers, met hun miljoenen, soms gedragen ze zich als godheden. Het zijn sterke benen, die de weelde kunnen dragen. En dan opeens een vliegje en ze vallen van de troon, en blessure en ze zijn getekend voor het leven. Hoogmoed komt voor de val.


2. schaamte als angst voor ontmaskering

En er speelt nog iets, schaamte. Als de mens in Gen.3 als God wil zijn, dan schaamt de mens zich. De trotse mens verbergt zich in het struik gewas. De mens trekt zich terug in een ivoren toren. Omdat hij/zij bang is, dat er iets onthuld zal worden Ze kruipen weg.


Dat gebeurt nog steeds. Onze maatschappij stelt hoge eisen. Wie kan daar aanvoldoen, velen kampen met een negatief zelfbeeld.. Ik kan het toch niet, ik ben mislukt, schaamte.

En daar zit je opeens in een cel, in de shit, in een depressie. En dan?


Jezus overmoedig?

Dan kom ik bij Jezus Christus. Hij heeft de trekken van een mens met hubris. Hij noemt zichzelf Zoon des Mensen, is door God gezonden en staat boven de wet, zo lijkt het. Nog erger Hij vergeeft zonden. Dat kan nooit goed gaan. Hij overspeelt zijn hand en hij moet wel aan het kruis eindigen. En dat gebeurt dan ook.


Maar het is allemaal wel anders dan bij Belloorophon. Jezus gaat niet over lijken. Hij komt om te dienen. Hij is de minste, hij wast de voeten van de discipelen. Sluit geen compromissen. Vleit niet en spreekt niet naar de mond. Hij gaf zichzelf aan het kruis. Droeg dat voor onze hoogmoed. Het christendom draait om een doodgemarteld mens. Is dat onze godsdienst? Ja, zo is Hij mijn Redder. Een gekruisigde. Als dat zo is, hoe kun je dan hoogmoedig zijn?
3. tegenover hoogmoed nederigheid

Hij wijst een andere weg. Tegenover de hoogmoed, de nederigheid.

God richt vernederden op. Zoals Maria zei: Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiedt naar uw Woord.

De nederige mens ,is de vrije mens, die weet wat bevrijding is. Bevrijdt van een negatief zelfbeeld. Je mag er zijn, zegt Jezus, tegen jou en mij.

Je bent kostbaar in mijn oog, zegt God. En dan vrij, vrij van kramp om jezelf steeds waar te moeten maken. God zorgt voor jou en mij. De Heilige Geest, met een hoofdletter, leert

je om te dienen, te helen, te genezen, de ander te respecteren en op te beuren. Dat is heel wat anders dan geschreeuw en gebrul.


Je bent mens en dat is goed. Je bent geen god en als zodanig hoef je je ook niet te gedragen. Op het kruis hangt geen hoogmoedig mens, maar een vernederd mens. Hij hangt naast alle slachtoffers van geweld, van moord en doodslag, verkrachting en incest en huiselijk geweld. Naast verslaafden en vrijen. Naast zieken en gezonden. Naast mensen die niet deugen. Zo is Jezus, de Redder. Solidair tot het einde toe. Zo is Hij de bron van leven.

-3-De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina