Inleiding Met deze brochure willen we u informeren over wat de Protestantse gemeente i w. Hoogezand-Sappemeer voor u kan betekenen bij een begrafenis of crematie pastoraatDovnload 29.48 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte29.48 Kb.
inleiding
Met deze brochure willen we u informeren over wat de Protestantse gemeente i.w. Hoogezand-Sappemeer voor u kan betekenen bij een begrafenis of crematie.

pastoraat
Wilt u één van de predikanten bij een begrafenis of crematie betrekken, dan kunt u bij hen terecht voor een gesprek. Ze zullen vooral luisteren naar u, uw verdriet, andere gevoelens, uw herinneringen, uw vragen rondom sterven en dood, en ook de vragen die vanuit het geloof kunnen opkomen. Dat gebeurt in één of meer gesprekken voorafgaand aan de uitvaart. Zij zijn tevens bereid de uitvaart te leiden. Ook daarover kunnen gezamenlijke afspraken gemaakt worden.
Naast de wijkpredikanten zijn er vrijwillige medewerkers die u kunnen bezoeken, als u daar behoefte aan hebt.

uitvaartdienst
De uitvaartdienst kan door de predikant op verschillende plekken geleid worden. Een gedachtenisdienst in de kerk kan voorafgaan aan een begrafenis, zowel als aan een crematie. U kunt er ook voor kiezen om de hele afscheidsplechtigheid in het crematorium, in de aula of thuis plaats te laten vinden. In alle gevallen overlegt de predikant met u over de opzet en inhoud van de dienst of de plechtigheid.

Muziek kan er naar keuze zijn. In de kerk kunnen ook liederen gezongen worden. Bij

alle elementen kunt u zelf inbreng hebben, maar ook de predikant kan met zorg iets kiezen wat recht doet aan de overledene en de nabestaanden. Er is tevens ruimte voor anderen die iets naar voren willen brengen: een gedicht, een levensschets, muziek. Ook kan samen gekeken worden naar andere passende woorden of gebaren.

Naast een uitvaartdienst is er de mogelijkheid om voorafgaand aan de uitvaart een wake te houden.


Bij de uitvaartdienst wordt de predikant vergezeld door een ouderling of een wijkcontactpersoon. In de regel is dat iemand die vanuit de kerkelijke gemeente contact onderhield met de overledene.

gedenken
De kerkelijke gemeente gedenkt de overledenen in de uitvaartdienst en daarbuiten. Dat laatste gebeurt op de eerstvolgende zondag na het overlijden. In de dienst wordt dan voorafgaand aan de voorbeden de naam van de overledene genoemd en - wanneer van toepassing - de gegevens van de rouwkaart. Daarna wordt een kleine gedenksteen bij de paaskaars gelegd en er wordt een lied gezongen. Bij deze plechtigheid gaat de gemeente staan. In de voorbeden wordt ook de rouw benoemd. Na de dienst wordt de naam van wie is overleden op de gedenksteen geschreven, die in een schaal in de Damkerk te Hoogezand komt te liggen of in de Ontmoetingskerk te Sappemeer.

In het kerkblad "Kerkvenster", dat ongeveer eens in de vijf weken verschijnt, wordt ook een in memoriam geplaatst.


Tenslotte is er de gedachteniszondag, dit is de laatste zondag van het kerkelijk jaar (eind november). In de kerkdienst van deze zondag worden nog eens de namen van alle overledenen uit het voorbije kerkjaar genoemd. Bij het noemen van de naam van elk van hen wordt een kaars aangestoken. Voor deze kerkdienst krijgt u een schriftelijke uitnodiging die bedoeld is voor alle nabestaanden.

aanvullende informatie
Naast deze brochure is er ook een lijst waarop persoonlijke wensen rondom de uitvaart aangegeven kunnen worden. Naar deze lijst kunt u vragen bij het kerkelijk bureau van beide kerken, waarvan u het adres in deze folder kunt vinden. U kunt de lijst - evenals als deze brochure - ook downloaden vanaf onze website.

kosten van een uitvaartdienst
Voor informatie omtrent de kosten van een uitvaartdienst kunt u terecht bij:
voor de Damkerk:

mw. S.Tiersma

Lindenlaan 4

9603 DB Hoogezand

 0598 - 616813

 syl.tiersma@kpnplanet.nl


voor de Ontmoetingskerk:

mw. S.Vegter

De Vosholen 2

9611 KR Sappemeer

 0598 - 393023

 suwardavegter@gmail.comkerkelijk bureau

Postadres Damkerk


Hoofdstraat 4

9601 EH Hoogezand,

 0598 - 32 21 54 (mw.T.Laning privé)

kb@pknhoogezandsappemeer.nl


Postadres Ontmoetingskerk

Kalkwijk 81

9603 BC Hoogezand

 0598 - 391760 (mw.M.Dodde privé)

 minadodde@planet.nl

namen en adressen predikanten:
ds. R.F.H.Praamsma

Burg. Stronkhorststraat 2,

9611 ED Sappemeer,

 0598 - 38 33 53 (studeerkamer)

 praamsma.vdm@ziggo.nl
ds. J. van Veen

Burg. Stronkhorststraat 2,

9611 ED Sappemeer,

 0598 - 38 33 53 (studeerkamer)

 vanveen.vdm@ziggo.nl
ds. M.L.Hop,

Dorpsweg 5,

9497 PM Donderen

 0592 - 55 95 71

 m.hop@planet.nl
pastor W.P.Kulk

Rijkensstraat 2

9641 EG Veendam

 0598 - 62 36 45

 w.p.kulk@planet.nl

website

www.pknhoogezandsappemeer.nl


Protestantse gemeente (i.w.) Hoogezand-SappemeerWijkgemeente Damkerk en wijkgemeente

Ontmoetingskerk

Kerkelijke betrokkenheid bijbegrafenis of crematie

De mensen van voorbij

zij blijven met ons leven

De mensen van voorbij

ze zijn met ons verweven

in liefde en verhalen,

die wij zo graag herhalen,

in bloemengeuren, in een lied

dat opklinkt uit verdriet.
De mensen van voorbij

zij worden niet vergeten.

De mensen van voorbij

zijn in een ander weten.

Bij God mogen ze wonen,

daar waar geen pijn kan komen.

De mensen van voorbij,

zijn in het licht, zijn vrij.


Hanna Lam.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina